Геодезическите ъгли в ураническата астрология

Статията е превод от Руски,автор-Страш Константин Ареев

с активното съдействие на Дениз Кутальов

http: / / www. astrologic. ru / hamburg / geodetic. htm

Превод;Даниела Тодорова-Кабала

Много астролози работят активно с карти на ярки събития, построени по системата на геодезическите еквиваленти (ГЕ ). Към тях принадлежи и Вашият покорен слуга. Тя (системата ) се състои в построяването на домове, свързани към конкретен географски пункт. Изчисленията на куспидите изобщо не са от значение за времето на събитието, а е достатъчно да се знае географската ширина и дължина. Ще отбележа, че съществуват различни методи за отчитане на ГЕ.

Подробно за тях е написано в книгата на Д. Кутальов „Небесните координати и домовите системи” , гл. 15. По мое дълбоко убеждение, от описаните методи за построяване на карти на ГЕ, реално работят само два. Това са ГЕ на Сефариал и ГЕ на Грим и Фридрих. Съгласно първия, географската дължина се превръща в еклиптична, а съгласно вторите, се превръща в градуси спрямо изкачването по екватора. Но когато използвах ГЕ, непрекъснато ме преследваше една мисъл за оста МС – една от главните оси в картите, и когато я разглеждаме, ние правим съждения за събития, които са се случили на дадено и конкретно място. Така, в Хамбургската школа ( Х Ш ), геодезическата ос МС е свързана с разбирането за характера, знака, „лицето” на местоположението или града. Но при прогнозирането на възможните явления и изменения в характеристиката на „лицето” на дадения град ( например, изменения, касаещи структурата на властта и управлението, архитектурата или психологическата индивидуалност на жителите, като един жив организъм), картата ще дава доста общо съждение, тъй като МС може да е съвършено еднакво с друга точка на земята, имаща същата определена дължина. За това, ако видим активизация на геодезическото МС с някакви транзити, да кажем на дължината на Москва, ние не можем да сме уверени, дали те ще се отразят именно на този град. Та на този меридиан са разположени Яхрома и Купянск, Мариопол и сирийският Халеб. . . .
Ярък пример за това се явяват две събития – гибелта на подводницата Курск и ураганът, съпроводен с наводнения в Абрау – Дюрсо. Мястото на потъването на „Курск” и този град лежат не просто на еднаква географска дължина, но и съвпадат с дължината на Москва! Трагическите събития, които действително съответстваха на транзитите към МС, все пак не се случиха в столицата на Русия.
По различен начин стои Асцендентът в картата на ГЕ. . Той зависи както от ширината, така и от дължината на пункта на земното кълбо.
Системата на ХШ дава възможност да се намери синтезираната точка, в която се съединяват качества и понятия, присъщи както на МС, така и на Асц. Базовата и при това опростена формула на ХШ, отразява сливането на енергиите на две точки в картата – това е т. нар. полусума. По такъв начин, аз пробвах да променя полупункта Асц. / МС като определена точка на мястото на събитието ( ТМС ). Моята хипотеза беше следната: астрологическо основание за това, че събитието ще се случи в конкретна точка на земята, се явява именно ТМС – даже в много по – голяма степен, отколкото оста на Асц.
И така, ако се възползваме от ГЕ система на Сефариал, то ТМС на гибелта на Курск ще се намира на оста 5°17? Рак – Козирог, ТМС на Москва 0°40? Рак – Козирог, ТМС Абрау – Дюрсо – 28°03? Близнаци – Стрелец. Много ще кажат, че такива отклонения в градусите е несъществена. Но ако се възползваме от техниката на Хамбургската школа ( тя е известна още под названието ураническа астрология), то даже разликата в първите два градуса ще е от голямо значение. В това се заключава, без съмнение , едно от преимуществата в подхода на ХШ. Да кажем при анализа на два хороскопа на близнаци, с разлика от 10 минути, ураническият астролог ще съумее да види отличителните черти и разликите и в двамата, за разлика от този, който използва повече методите на традиционната астрология.
За тези, които не са запознати с подходите на ураническата астрология, аз им препоръчвам да се обърнат към циклите – статии на Д. Кутальов „Въведение в методите на Хамбургската школа” и работата на М. К. Симс “Dial Detective”. Ще се огранича само с изчисленията на основните особености на ураническия метод.
В първия, взаимодействието между точките в картата се изучават практически без зодиакалните управители и рецепции. Много аспекти ( тригон, секстил, творческите аспекти и др. ), също се пренебрегват. Вместо това се изучават аспектите, които са породени от числото 2 и неговите степени (180°, 90°, 45°, 135°, 22. 5°, 67. 5°, 112. 5°, 157. 5°), и на „дърветата” на полупунктовете. (т. е. съвпаденията им с някаква важна точка от картата)Например, ако средната точка между Слънцето и Венера се намира в същия градус на Зодиака, както средната точка между Юпитер и Нептун, това се счита за признак, че четирите планети се намират в несъмнено взаимодействие. Тази астрологическа ситуация е прието да се запише така:

Слънце / Венера = Юпитер / Нептун,
или
Слънце + Венера – Юпитер = Нептун

Точните аспекти (90°, 45°, 135°. . . ) между осите на средните точки се счита по значимост и практически равно на съединението. Особено важни са анализите на осите Асц, МС, Слънце, Луна, Лунни възли и Точката на Овена, както и какви полупунктове съвпадат с тях или образуват аспект, и оттук се вадят ключовите характеристики на картата.
Още една важна особеност на ХШ се заключава в това, че осите Асц и МС не се обединяват в една домова система и при анализа на събитията при полярните области(както в случая с „Курск” ) не възникват никакви проблеми при домовете.
И накрая, Ураническата астрология е невъзможна, без изучаването на осемте трансплутонови точки ( Купидон, Хадес, Зевс, Кронос, Адмет, Аполон, Вулкан, Посейдон ). Това са фиктивни планети, които не снижават резултатността при анализа на хороскопа.
И така, за изяснение на значимостта на геодезическата ТМС, аз анализирах „дървото” на средните точки, които сформират оста в картата , редом с мунданните събития. При това, използвах не много големи орбиси, + / – 20 дъгови минути. Сам не очаквах, как прекрасно и точно могат да се описват събития, свързани с ТМС.
В процеса на анализ на точката на мястото на събитието, разбрах, че тя действа както в картата на Сефариал, така и в картата на Грим и Фридрих. Разликата идва само от геоцентрическата и топоцентрическата системи на Зодиака или между системите на дирекции градус / година и слънчевата дъга. ТМС в картата на Сефариал добре показва световните събития като общи понятия. Проследява се взаимовръзката между деня и часа , т. е. има хронография. ТМС в картата на ГЕ на Грим и Фридрих е повече” хуманизирана” и показва връзката събитие / общество.
При интерпретацията на точките и формулите, Хамбургската школа използва трактовките от книгата “Regelwerk fuer Planetenbilder” на Вите и „Комбинация на влиянието на небесните тела” от Ебертин, както и други източници. При анализа на полусумата, много избират орбис + / – 20 мин. дъга, а пр сложни формули – + / – 5мин.
Сложните формули в ХШ са доста сложни и трудоемки, ако не разполагате със специална програта. Но те могат да дават резултати с поразителна точност. Например, при неотдавнашния взрив на жилищен дом на Ул. Каральов” в Москва, 22. 08. 2002, в 23ч. 10мин, точно( орбис 0?)се реализира една сложна формула, която имаше следния вид :

(Нептун + Зевс) / ТМС = Слънце / Луна

В ХШ взаимовръзката Нептун / Зевс се третира като възпламеняване от газ. Взаимовръзката Слънце и Луна – ден и час. Геодезическата ТМС – данните за географското положение. И излиза следното: взрив или възпламеняване на газ в даден ден и час на определено място. Най – бързото тяло в тази формула е Луната. а сега сами изчислете за колко време изминава Луната дъгата от една минута. Реалното време е две минути. Прекрасна точност. Разбира се, една такава формула е недостатъчна, за да проверим събитието. Но за 6 часа до взрива, Марс образувал точен аспект към много близка планетарна картина:

(Уран + Зевс) / ТМС

Такава комбинация се третира като ущърб, пренесен от силен взрив, внезапен пожар или възпламеняване. В момента на взрива, Марс се е отклонил от точен аспект на около 10? . В примерите, специално съм акцентирал на ъглите в картата и точката на мястото на събитието.
Гибел П / А “КУРСК”. 12. 08. 2000 г. , 37°35? в. д. , 69°40? с. ш. Време първа детонация – 7ч28м27с GMT.
В началото ще разгледаме картата на Сефариал. Ключовите точки в хороскопа имат следните координати: МС = 7°35 Тельца;Асц = 3°00 Дева;ТМС = 5°17 Рака.
Ето какво дърво на полупунктовете има в тази карта Точката на мястото на събитието.
kursk
ТМС
= Слънце (събитийност на данните на определеното място)
= Адмет (34?) (ограничения, смърт или трудности, които засягат даденото място)
= Луна / МС (час на събитието на дадената дължина )
= Слънце / Адмет (ден на смърта в даденото място)
= Нептун / Вулкан (мощ, вода ; скрити мощни сили; голяма заблуда)
= Марс / ASC (активни или агресивни събития в дадена местност)
= Хадес / Вулкан (сила , тъмни сили, зло, убийство)
= Зевс / Адмет (трагедия)
Както виждаме, всички елементи на „дървото” имат много красноречиво значение. А ето и факторите, които са на оста Меридиан и Асцендент:
МС
= Сатурн (печални, трудни или сериозни проблеми, касаещи дадена дължина)
= Плутон / ТМС (развитие на събитие или преобразования в дадената дължина )
= Плутон / Адмет (начало на края на нещо )
ASC
= Хадес / Точка на Овена (катастрофа и неуспех)
= Нептун / Точка на Овена (хаос, разочарования, загуба, гибел от вода или отравяне)
= Сатурн / Вулкан (мощни препятствия)
Реализирала се е сложната формула:
• Сатурн = Луна / ТМС (печален час собития в дадено място)
• Слънце + Хадес – Нептун = ТМС (орбис 0?) (гибел на хора от вода ; хората, няма да бъдат разпознати след смъртта им)
• Сатурн + Хадес – Точката на Овена = ТМС ( 1’) ( сериозна загуба, повреда или катастрофа)
• Слънце + Зевс – Уран = ТМС(3?)(опасност от взрив и огън)
• Уран + Хадес – Вулкан = Асц (1?) ( внезапна и огромна опастност: опасност от възникване на война: смърт)
• Нептун + Зевс – Вулкан = Асц (2?) ( мощен взрив и възпламенение на газ)
• Меркурий + Уран – Адмет = МС (2?) (неочаквана новина за смърт и траур)
И, на края, ще покажа една сложна, но показателна формула:

(Асцендент + МС) / (Слънце / Луна) = Точка на Овена
или
2 х ТМС / (Слънце / Луна) = Точка на Овена (орбис 2?)

– ден и час на събитието. В тази формула са задействани пет или шест лични точки, използвани в ХШ. В картата на първа лунна четвърт (7. 08, в 01ч. 01мин. GMT), по отношение на GMT, при моето тълкуване, се получиха две интересни формули:
• Уран + Хадес – Марс = ТМС (1?) – внезапна повреда или смърт от оръжие, покушение.
• Слънце + ТМС – Луна = ТМС (0?) – това говори, че събитията в света, в следващите осем дни, ще окажат влияние на даденото място. А като виждаме квадратурата на светилата едновременно в аспект с оста Овен – Везни, то вероятно събитията ще имат световен отзвук.
Сега да разгледаме картата на катастрофата по системата на Грим и Фридрих. МС = 10°00 Телец. Асцендент = 4°07? Дева. ТМС = 7°03? Рак.
kursk
• ASC = Уран / Нептун (край на нещо, смърт, внезапно ограничаване на способностите, мъртви хора, поражение, внезапни неприятности)
• ASC = Уран / Хадес (неподозирана катастрофа, внезапна смърт, военни злодеяния)
• ASC = Нептун / Зевс (безсилие, горене и възпламеняване, скрито оръжие)
• МС = Нептун / Точка на Овена = Хадес / Точка на Овена (световни събития свързани с неприятности по вода).
• Нептун + Хадес – Зевс = ТМС (9?) и Нептун + Хадес – Слънце = ТМС (5?) (гибел на военен кораб и смърт, посредством вода)
• 2 х ТМС / (Слънце / Луна) = Хадес (5?) (ден и час на печалното събитие)
• Слънце + Марс – Хадес = ТМС (6?) (въвличане в регулирана повреда, борба завършваща с повреда)
• Марс + ASC – Зевс = ТМС (4?) ( военни действия, взривове, пожари)
• Луна + Адмет – Слънце = ASC (6?)(ден и час на смъртта)
• Слънце + Хадес – Вулкан = ASC (4?)(деформация)
• Слънце + Хадес – Точка на Овена = МС (6?) (ден, носещ печал и е свурзано със световен резонанс)
Трагедията в Ню – Йорк. 11. 09. 2001 г. 12 – 45 GMT.
В картата на Грим и Фридрих ТМС = 5°58? Дева. И се получава точната картина: ТМС = Хадес / Зевс (орбис 0?) . По принцип, тук можем да прекратим тълкуването, защото тази средна точка означава проявление на неприкрита злоба, разрушение чрез пожар и огън, военни злодеяния, терор, ненавист, бедствия и подстрекателства. И това е в точно съединение с Точката на мястото на събитието! Отклонението е 2 мин. на дъгата, ТМС се съединява с още един полупункт – Нептун / Зевс (възпламеняване).
new york

В тази карта, ТМС показа прекрасната си работоспособност и в четирите формули. Да започнем под ред:
• Зевс + Кронос – Сатурн = ТМС (10?) – големи загуби при война или в промишлеността.
• Хадес + Зевс – Уран = ТМС (4?) – ужасни и смъртоносни действия, престъпления, гибел от пожар или война, неочаквани случаи с тежки вреди и страдания!
• Сатурн + Плутон – Хадес = ТМС (2?) – препятствие и престъпни намерения.
• Нептун + Хадес – Уран = ТМС (1?) – убийство във връзка с революционни действия (а както знаете – революция и терор – това са двете страни на един медал).
• МС = Марс / Плутон (15?) – Ебертин казва за такава ситуация като свръхчовешка мощ и жестокост, която предизвиква хората на война.
• МС = Уран / Зевс (27?) – взрив, опасност от пожар, внезапни действия, които не се подлагат на нечие давление.
В картата на Геодезическите еквиваленти на Сефариал ТМС = 7°41?Дева. В 22, 5 градусен кръг се вижда забележителна комбинация: ТМС
= Слънце (5?) = Кронос (9?) = Уран / МС (0?)
–връзката на власт, височина, самолети, напрежение, възбуденост, амбициозност и нетърпимост към правилата и законите. ASC = Сатурн /Адмет (0?) –силно напрежение в дадения ареал. Марс + Зевс – ТМС = ASC(3?) – военни действия, пожари, акт на насилие. Зевс + Вулкан – Луна = ASC (1?) – невероятно силни взривове, голяма война. В 22, 5 градусния кръг, се е образувала формулата за катастрофа в аеронавтиката: Кронос + Нептун – Марс = Марс(15?).

В 45 градусов кръг
ТМС = Сатурн / МС (13?) – печални и трудни събития
Уран + Кронос – ASCт = ТМС (8?) – големи събития от държавна значение
Сатурн + ASC – Хадес = ТМС (3?) – разделение чрез нещастни случаи, печал и вражда.
Луна + МС – Хадес = ТМС (1?) –хора, поразени от неуспех, жертви, вълнения, мъка, обреченост, изпитание.
МС = Слънце / Луна (6?) – събитийност в ден и час към дадена дължина
МС = Марс / Сатурн (26?) –смърт, погребение, принудително разделение. Марс + Нептун – Вулкан = МС(7?) – големи и мощни разрушения
Марс + Хадес – Вулкан = МС(1?) – опасна мисия, войнствени дела, голямо убийство.
Сатурн + Зевс – Купидон = МС (8?) – общество под
ASC = Уран (1?) – внезапни събития
ASC = Хадес / Вулкан (11?) –сериозна опасност, зло, зверство и убийство. ASC = Уран / Адмет (12?) – убийство, крушение, нещо разбито,
ASC = Нептун / Вулкан (13?) – могъща измама, невидима власт
ASC = Хадес / ТМС (15?) – неприятности и смърт
Стълкновение на самолетите във въздуха над Швейцария. 1. 06. 2002, 20ч43м GMT. 9°26? в. д. , 47°40? с. ш.
В системата на ГЕ на Сефариал ТМС = 4°48? Близнаци – Стрелец. Да започнем с това, че денят е бил предопределен за катастрофа, защото по време на нещастния случай се образувала формулата на катастрофата в аеронавтиката: Кронос + Нептун – Марс = Слънце (орбис 1? ! ! ! )
Да разгледаме и „дървото” на средните точки ТМС:
ТМС
= Слънце / Хадес – ден, пълен с неприятности,
= Слънце / Луна – събитие с дата и час
= Слънце / Уран = Марс / Уран – взаимосвързаност на даденото място и нещастието, рани
= Марс / Хадес – убийство или необичайна смърт
= Сатурн / Адмет – напрежение
Други комбинации:
• МС = Кронос / ТМС – височина над даденото място
• Хадес = Меркурий / МС – допускане на грешки и лоши известия
• Марс = Нептун / МС – разрушения.
• Точка на Овена = Слънце/ ТМС – събитийност с отзвук в света
• Много интересна формула се е създала по време на въздушната катастрофа:
Уран + Зевс – Кронос = ТМС (7?) –взрив, мълния или пожар на височина
• ТМС / Слънце = Хадес – неприятни и смъртни събития
Да сравним получените събития с показателите в картата на ГЕ Грим и Фридрих. Тук ТМС = 5°31? Близнаци – Стрелец
Хадес / Зевс = ТМС – разрушение чрез огън, пожар, причинено бедствие
Нептун / Кронос = ТМС – неизправност на самолет, некомпетентно управление
МС = Уран / Адмет – нещо, което ще се разбие, унищожи. убийство
МС = Сатурн = Луна / Адмет – печал и смърт на хора, час на смъртта
ASC = Марс / Уран – нещастен случай или смърт
ASC = Слънце / Хадес – ден, който носи неприятности, болка, смърт
ASC = Адмет / МС = Нептун / ТМС = Зевс / МС – пожар, огън и смърт
Сатурн + Хадес – Марс = ТМС (5?) – печална, трагична или нелепа смърт
Слънце = Сатурн / ТМС – ден на печалното събитие
В ХШ се използват различни формули, особено когато става въпрос за много ярко световно събитие. Ето още примери за работоспособността на сложните формули и транснептуновите планети:
Уран + Зевс – Адмет = ТМС / Слънце (7?) – ден, който носи опастност от огън, взривни вещества, разрушение, деформация на части и разпръснати наоколо, посредством взрив
Кронос + Адмет – Хадес = ТМС / Слънце (4?) – ден, носещ опасност от смърт
Хадес + Зевс – Уран = ТМС / Луна (0?! ! ! ) – ужасни, внезапни случаи на страдание, взривове и смъртоносен пожар
Примерите са достатъчни, но напоследък на мен ми се прииска да ви покажа още една карта, от която можете да видите не само конкретно събитие, но и предстоящо такова. . . . . Това е една от моите любими карти – картата на образуването на Русия, която е публикувана от М. Левин през 1993г: 06. 07. 862, 19ч. 35мин. GMT. Новгород. ТМС на Новгород = 26°24? Близнаци – Стрелец (Сефариал) и 28°12 Близнаци – Стрелец (Грим – Фридрих)
ТМС Сефариал = Плутон = Кронос / Аполон(4?) – начало на ново преобразуване, мощно разширение на структурите на държавата и властта. А ТМС по Грим – Фридрих аспектирал полупункт Уран / Кронос (5?) – неочакван декрет на правителство, вмешателство. И ТМС = Купидон / Посейдон (0?) – духовен подем. След това се поинтересувах и взех някои дати от учебника по история, като ги пр   оверих в картата по дирекции на слънчевата дъга и транзити с ГЕ и ТМС.
В края на 1146 и началото на 1147 г(първото историческо споменаване на Москва), към ТМС на Москва се създава точен аспект на дирекционен Уран – управител на Асц.
Май, 1591, Углич. Убийството на принц Димитрий. ТМС Углич = Марс / Хадес дир. (15?) (подлост, низост, убийство) = Хадес / Вулкан тр. (6?) (злодеяние, убийство, власт, зла, зверство).
И накрая, геодезическите ъгли и техните полусуми могат да се разглеждат и в наталните карти на хора. Ярък пример за това е убийството на 35 – я президент на САЩ, Кенеди в Далас. Кенеди е роден на 29. 05. 1917 г. 20ч15м EST ( разликата от Гринуич е 5 часа), Бруклин, щат Масачусетс 71°08? з. д. 42°20? с. ш. Тъй като на нас са ни нужни геодезическите ъгли и ТМС на мястото на гибелта – Далас, то координатите ще са: Сефариал : МС = 24°09? Стрелец. АСЦ = 20°23? Риби. ТМС = 7°50? ос Лъв – Водолей. ТМС на Далас в натал аспектира точките Зевс / Адмет (3?) – трагедия; Сатурн / Адмет (4?) – напрежение; Уран / Вулкан (12?) – огромно напрежение; Уран + Кронос–Адмет = ТМС (6?) – внезапен край на властта. МС на Далас се намира в наталните полупунктове: Хадес / ТМС(1?) – данните на географското място предвещават неприятности или смърт. МС = Кронос / Адмет (12?) – падане на правителство. В 22, 5 градусен кръг се вижда формулата МС = Уран / Адмет (4?) – убийство. В 15? от геодезическия Асц, се намира наталният полупункт Слънце / Адмет – смърт, ден на смъртта. Много са интересни дирекционните полусуми, които аспектират ТМС на Далас:
ТМС = Марс / Сатурн (0?) – смърт, погребение
ТМС = Луна / Хадес (5?) – вдовство на жена. Вите характеризира тази точка като подлост и човек, поразен от неуспех
ТМС = Марс / Зевс (8?) – изстрел от оръжие
Уран + Нептун – Марс дирекционни = ТМС (5?) – внезапно разрушение или болка
Хадес + Зевс – Кронос дирекционни = ТМС (4?) – проявление на злоба, вреда на лидер
МС на Далас се намира на 4 минути от дирекционната планетарна картина Сатурн + Уран–Хадес – труднозарастващи рани, предателство, наси – лие, попадане в авария. Интересното е, че в наталната карта на Жаклин Кенеди МС на Далас се намира на полупункта Юпитер / Хадес – помрачаване на щастие или край на щастие. А ТМС = Уран / Плутон, което означава внезапни изменения. В дирекциите средната точка Уран / Зевс аспектира Асц на Далас(18?) – изтрел от огнестрелно оръжие. И в деня на убийството, в картата на Жаклин се образувала Луна + Хадес – Уран = Хадес(3?) – вдовство от нещастен случай, неочаквани задължения.

Следва да се каже, че по – нататъшната хипотеза за ТМС може да се развие още. Вити има любима математическа модификация на 2 или повече точки в хороскопа. Например сумата на (ASC + МС). Също така могат да се изследват и разликите ASC–MC и MC–ASC (те винаги са огледални по отношение на оста Овен – Везни). Хоризонтите за изследване на тези полупунктове са широки и необятни и ако се присъедините към обсъждането и анализирането на ТМС, аз ще бъда много щастлив.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: