ЗНАЧЕНИЕ НА НЯКОИ ИМЕНА И ДНИ НА ПРАЗНУВАНЕ

Името е много важно в живота на човек. Значението му определя качества, таланти и мотивация, които детето ще носи през целия си живот. Броят на буквите също оказва влияние на името. Хубаво е то да е дълго и благозвучно. Кратките, повтарящи се срички водят до едно зацикляне и буксуване в живота на този, който го носи. Умалителните имена също не са за предпочитане.

Българинът кръщава децата си с имена на баби, дядовци, както повелява традицията – първото – на свекъра, на свекървата, второто – на другата баба или дядо… Това допълнително утежнява съдбата на детето, защото то поема от кармата на тези, на които е кръстено. Когато решите Вашето дете да носи името на роднина, то поне променете някои от буквите в него.

Българските имена са с различни качества. Дават се за здраве, за успех, за хубост,за възвеличаване на Бог и т.н. Повечето от тях имат еврейски, гръцки или латински корен. Българите никога не са избирали имената на децата си случайно.

Сега има много модерни имена, със съвременно звучене, но малко са тези, които се замислят какво все пак означават в превод и от къде са производни. Малко са тези, които са ни „донесени“ от древните българи или са останали от славяните.

Тъй като за мен, името е  от голямо значение, бих искала да дам един малък каталог с преводи, както и датите им за празнуване, според православния календар.

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „А“

Авитохол – „ син на сърна“ или „отгледан от сърна“ – започнах именно с това име, защото то би трябвало да е свещено за нас, българите. Това е първият владетел на древните българи, легендарният Авитохол

Авакум – евр. „ борец“ – празнува на 02.12

Августин/-а -от лат.“свещен“

Авел – евр. „преходен“ – празнува на 17.12

Агапия( Агата) – от гр.“ Любов“ – празнува на 16.04

Агрипина -гр. „Свиреп кон“  – празнува на 23.06

Адриан/ -а – от град Адрия – празнува на 26.08

Албена -лат.“ Красива“

Александър/а – гр.“ Този, който предвожда мъжете“ – празнува на 23.11

Алеко – от Александър – празнува на 23.11

Алексей – гр. „помощник“ – празнува на 17.03

Анна, Ана – евр.“ Голяма благодат“ – празнува на 09.09 или 09.12

Анастас – гр. „този,който е възкръснал“ – празнува на 22.01

Анатолий – гр.“източен“ – празнува на 03.07

Ангеларий – гр.“вестоносец“ – празнува на 27.07

Ангел/ -ина – гр.“вестител“ – празнува на 08.11

Андон – производно от Антон – празнува на 17.01

Андрей – гр.“мъжествен, храбър“ – празнува на 30.11

Антон – гр.“този,който увеличва цената“ – празнува на 17.01

Апостол – гр.“пратеник“ – празнува на 30.06

Асен – старо българско име – „пъргав“

Аспарух – др.бълг „белият конник“

Атанас – гр.“безсмъртен“  – празнува на 18.01

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Б“

Било, Биляна – „донесено“ от древните българи.Коренът на името е от памирската дума „бил“ – цвете

Бисер/-а – „скъпоцен“ – празнува на 20.06

Бистра – „ бистър“

Благо, Блажо,Благой – „благ“ – празнува на 25.03

Благовест/-а – от гр. Евангелина „блага вест“ – празнува на 25.03

Богдан/-а – слав.“даден от Бога“ – празнува на 06.01

Богомил – „мил на Бога“ – празнува на 06.01

Богоя – слав. „посветен на Бога“ – празнува на 06.01

Боголен – слав. „Божия красота“

Божан/-а, Божил, Божко – производно от Божидар – празнува на 06.01

Божидар- празнува на 06.01 или на Тодоровден

Бойко, Бойчин  – слав. ‘боен“ – празнува на 28.03

Борис, Борислав, Боряна – слав.“славен боец“ – празнува на 02.05

Боян – „богат“ или „този,който обича да се бие“ – празнува на 28.03

Братан – слав.“брат“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „В“

Валентин/-а – лат.“могъщ,силен“ – празнува на 10.02

Валери – лат.“силен, здрав“

Вангел/-ия – гр.“благовестник“ – празнува на 25.03

Варвара – гр.“иностранка,чужденка“ – празнува на 04.12

Васил – гр.“царски“ – празнува на 01.01

Велизар – слав.“този,който излъчва голяма светлина“

Венелин – слав.“великан“

Венцеслав( Венко) – слав.„прославен с венец“

Виктор/-ия -лат.“победител“ – празнува на 11.11

Витомир( Витан) – слав.“световен оратор“ – празнува на 28.04

Владимир -слав. „този, който владее света“ – празнува на 15.07

Воислав – слав. „славен воин“

Вълко,Въло,Вълкан – слав.“свел и храбър като вълк“ – празнува на 23.08

Възкресия- производно от Анастас

Върбан – празнува на Цветница

Вяра – празнува на 17.09

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Г“

Гавраил – евр. „ човек на Господ“ – празнува на 26.03

Генади – гр.“благороден“ – празнува на 31.08

Геновева – гр.“благородна“, галски“ жена на племето“

Герасим – гр.“почтен“ – празнува на 04.03

Георги ( Гено,Генка) – гр.“земеделец“ – празнува на 06.05

Герман – лат.“едноутробен“ – празнува на 12.05

Горан – слав.“горист“

Горазд – слав.“развноапостол“ – празнува на 27.06

Господин – слав.“подобен на Господ“

Григор – гр.“този,който бодърства“ – празнува на 25.01

Гълъб,Гълъбинка – празнува на 22.09

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Д“

Давид – евр.“възлюбен“ – празнува на 26.12

Дамян – евр.“победител“,гр.“укротител“ – празнува на 01.07 или 01.11

Делян,Дилян/-а – името е донесено от древните българи.Има памирски и персийски корен „дил“ и означава „сърце“

Дилмана-  името е донесено от древните българи.Има памирски и

персийски корен „дил“ и означава „сърце“

Данаил, Даниел/-а – евр.“Мой съдник е Бог“ – празнува на 17.12

Деспа,Деспина – гр.“владетелка, господарка“

Деян – гр.“този,който действа, работи“

Димитър/-а – гр. Богиня на плодородието Деметра – празнува на 26.10

Доротея – гр.“дар Божий“ – празнува на 06.02

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „E“

Евангел/-ия – гр.“благовестник“ – празнува на 25.03

Евгени/-я – гр.“ Благороден“

Евдокия – гр. Благоволение – празнува на 01.03

Евлоги – гр.“благословен“

Евтим – гр.“благодушен“ – празнува на 20.01

Екатерина – гр. „вечно чиста“ – празнува на 24.11

Елена – гр.“факел“ – празнува на Св.Св. Константин и Елена

Елисавета –  евр.“тази,която почита Бога“ – празнува на 05.09

Емилиян – лат.“този,който съперничи“ – празнува на 18.07

Емил/-ия – „съперник“ – празнува на 08.12

Емануил – евр.“Бог е с нас“

Еню – идва от Иван-„Божия благодат“

Ефросиния – гр.“б;агоразумна“ – празнува на 25.09

Елвира – старогерм.“ Всеистинна“

Елеонора – гр.“състрадателна“

Ефрем – евр.“плодороден“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Ж“

Жана – идва от Йоан

Желяз – „здрав, като желязо“

Жечко/-а – празнува на 04.02

Желю/ьо – празнува на 04.02

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „З“

Захари – евр.“памет за Бога“ – празнува на 05.09 или 24.03

Злата – „златна“ – празнува на 18.10

Запрян – древно бълг.“този,който спира“ – празнува на 27.12

Зорай, Зорка – древнобълг.“зора“

Зоя – гр.“живот“ – празнува на 13.02

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „И“

Иван – евр.“Божия благодат“ – празнува на 07.01

Ивайло – от древнобълг.форма на Курт „вълк“ – празнува на 07.01

Игнат – гр.“племенен“ – празнува на 20.12

Иларион – гр.“весел“ – празнува на 21.10

Илия – гр.“сила Божия“ – празнува на 20.06

Ирина – гр.“нося мир“ – празнува на 05.05

Ириней – гр.“мирен“ – празнува на 23.08

Илона – унг.“елена- факел“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Й“

Йордан – евр.“благословен“ – празнува на 06.01

Йосиф – евр.“Господ ще прибави“ – празнува на 26.12

Йоан – евр.“богопомазан“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „К“

Калин/-а – древнобълг.“малка зълва“

Калоян – „Добрият Иван“

Камен – слав.“камък,скала“;гр.Петър

Кирил – гр.“господар“ – празнува на 11.05

Климент – лат.“милостив“ – празнува на 25.11

Константин – лат.“постоянен“ – празнува на 21.05

Кито,Китан – древнобълг.“хубав“

Крум – древнобълг.“скала“

Кубрат – древнобълг.“курт“-вълк

Клавдия,Клаудия – лат.“куца“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Л“

Лазар – евр.Елеазар – „Бог е помощник“ –  празнува на 07.11

Лада – слав.“красива“ – богинята на красотата

Леда – гр.“жена“

Лидия – от областта Лидия –  празнува на 23.03

Лука – от областта Лукания-  празнува на 18.10

Лукиан – лат.“светъл“ –  празнува на 15.10

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „М“

Магдалена – от областта Магдала-  празнува на 22.07

Максим – лат.“най-велик“ –  празнува на 21.01

Манол,Манчо – форми на Емануил

Маргарита – лат.“ценна като бисер“

Мария – евр.“силна,постоянна“ –  празнува на 15.08

Марин/-а – лат.“морска“ –  празнува на 17.07

Марта – евр.“господарка“

Мартин – лат.“храбър“ –  празнува на 14.04

Методий – гр.“този,който изследва“ –  празнува на 11.05

Мина – гр.“месечен“ –  празнува на 11.11

Мирон – гр.“миролюбив“ –  празнува на 17.08

Мирела – фр.“възхитителна“

Мело, Мелан, Милан – от памирски „мелен“ – сладък

Михаил – евр.“кой е като Бог“ –  празнува на 08.11

Моника – лат.“съветничка“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Н“

Надежда  –  празнува на 17.09

Найден – „намерен“

Наталия – лат.“родна“ –  празнува на 26.08

Наум – евр.“утеха“ –  празнува на 01.12 или 23.12

Нестор,Нистор – гр.“младежки“ –  празнува на 27.12

Никифор – гр.“победоносец“ –  празнува на 09.02

Никодим – гр.“този,който побеждава народа“ –  празнува на 11.07

Николай – гр.“победител“ –  празнува на 06.12

Нина-  празнува на 12.01

Нана, Нанка – „майка“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „О“

Огнян  – „огнен“ –  празнува на 02.01 или 08.11

Олег, Олга – скандин.“свещен“ –  празнува на 20.09

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „П“

Павел – лат.“малък“ –  празнува на 29.06

Панайот – гр.“всесвят“

Пантелей – гр.“всемилостив“-Пантелеймон-  празнува на 27.07

Пелагия – гр.“морска“

Петка – празнува на 14.10

Петър – гр.“камък,скала“ –  празнува на 29.06

Пламен – „огнен“ –  празнува на 06.02 или на 08.11

Пресиян – древнобълг. „ пресияещ“

Първан – „първороден“ –  празнува на 24.12

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Р“

Рада – слав.“радостна“ –  празнува на 24.12

Радул – лат.“коренен, местен жител“

Развигор – древнобълг.“ Топъл вятър“

Райна – лат.“кралица“

Рангел – Арахангел –  празнува на 08.11

Рафаил – евр.“Бог лекува“ –  празнува на 08.11

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „С“

Сава – араб.“неволя“ –  празнува на 05.12

Самуил – евр.“измолен от Бога“ –  празнува на 20.08

Свилен – слав.“нежен, като коприна“

Севда – тур.“любов“

Севар – древнобълг.“овен“

Серафим – евр.“пламенен“ –  празнува на 02.01

Силвия – лат.“горист“

Симеон – евр.“послушание“ –  празнува на 03.02

Сибила – гр.“пророчица“

Сирма – тур.“копринена“

Сотир – „този,който спасява“ –  празнува на Спасовден

София – гр.„мъдрост“ –  празнува на 17.09

Спас – гр.“спасител“ –  празнува на Спасовден

Софроний – „здравомислещ“ –  празнува на 11.03

Спиридон – лат.“духовен дар“ –  празнува на 12.12

Стамен – „постоянен“

Стамат – гр.“този,който спира смъртта“

Стела – лат.“звезда“

Стефан – гр.“Венец“ –  празнува на 27.12

Стилиян – гр.“спътник“ –  празнува на 26.11

Страхил – „този,който причинява страх“

Султана – тур.“царица“

Сусана – евр.“бял крем“

Събина – слав.“родена в събота“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Т“

Тачо – арабски“корона“

Тамара – евр.“палма“

Татяна – гр.“устроителка“ –  празнува на 12.01

Теодор – гр.“Божи дар“

Теодоси – гр.“от Бога даден“

Тереза – гр.“лято“

Тома – евр.“близнак“ –  празнува на 06.10

Трифон- гр.“разкошен“ –  празнува на 01.02

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „У“

Урбан – гр.“гражданин“ –  празнува на 31.10

Улян =Юлиян

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Ф“

Фердинанд – „този,който е готов за път“

Филарет – гр.“обичащ добродетелите“ –  празнува на 01.12

Филип – гр.“конелюбец“ –  празнува на 11.10 или 14.11

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Х“

Хараламби – гр.“сияещ от радост“ –  празнува на 10.02

Харитон – гр.“благодатен“ –  празнува на 28.09

Хрельо – старобълг.“бърз“

Христина – гр.“христова“ –  празнува на 25.12

Христо – гр.“помазан“ –  празнува на 25.12

Христофор – гр.“христоносец“ –  празнува на 09.05

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Ц“

Цвятко – „цвете“

Цоло, Цоню = Стефан – гр.“венец“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Ч“

Чавдар – тур.“ръж“; персийски „сановник“

Чано – тур.“звънец“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Ш“

Шишман – тур.“пълен, дебел“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Щ“

Щерю – гр.“стабилен“

ИМЕНА, ЗАПОЧВАЩИ С БУКВАТА „Я“

Яблана – древнобълг.“ябълка“

Яна = Ана

Ярослав – „прочут с яростта си“

Ясен – „чист“

Реклами

51 коментара to “ЗНАЧЕНИЕ НА НЯКОИ ИМЕНА И ДНИ НА ПРАЗНУВАНЕ”

 1. А името АНАСТАСИЯ? Имен ден има на 22. 12 – св. великомъченица Анастасия. Празнува се доста интензивно в южната част на страната.

  Поздрав Ани

 2. ЗА АНИ: Аууууу,слънце,теб съм те забравила….Не знам,защо не съм написала за това име…Ами,ти,защо не каза нещо….Аз се надявам хората,които знаят нещо допълнително да го напишат. Така и аз ще науча нещо…За съжаление не мога да открия лекциите си за създаването и произхода на имената…Иначе имам богат списък,дори от мюсюлмански и арабски имена…Надявам се,някой ден да ги открия-)))

 3. Златна приятелко, етокакво ти копнах за празнуването на св. Анастасия

  Света Анастасия 22. 12
  Празникът на Света Анастасия спада към групата на регионалните празници. Той е разпространен главно в Родопския край.

  Според едно житие от ІІІ век Света Анастасия е родена в Рим, но от рано остава сираче. На тригодишна възраст тя попада в един малък женски манастир край Рим, където е отгледана и възпитана в законите на ранното християнство. Като много от ранните християни и тя намира смъртта си след нечовешки страдания. Това става по време на управлението на император Валериан.

  На този ден празнуват тези, които носят това име. Името на светицата има гръцки произход и означава възкресение.

  Макар да е разпространен само сред населението в Родопите, на този празник се спазват някои строги забрани. На този ден жените не вършат никаква домашна работа. Според народните вярвания с лика на тази светица се персонифицира физическата смърт на човека. Поради това се спазват тези строги забрани. Старите хора вярват, че ако накоя стопанка не спазва това, то тогава нейния дом ще бъде сполетян от беда, т.е. това семейство ще се зачерни.

  Може днес някои представи на нашите предци да ни се виждат смешни и неразбираеми, но те са представлявали техния мироглед, който ги е крепял векове наред.

  Отделно има и в сайта православието – там е от църковна гледна точка.

  Винаги ги празнувам този празник и знам, че нейната иконка, която е винаги с мене, ме закриля.

 4. И тъй като имаш този любознателен, вечно търсещ и ученолюбив ум ето ти и произхода на името:

  АНАСТАСИЯ – възкресение (от гръцки ana – горе, stasis – ставане). Денят на Вмчца Анастасия е 22 декември!

  Е до тук съм с изворите за моето име!

  Сега вече можеш да си коригираш „имената“!

  Дерзай!

 5. женя димова Says:

  Хубаво, но има пропуски. И обясненията на имената са твърде кратки. Ето малко помощ от моя страна:
  Името Евгения – „раждаща благо, благодатна“. Оттам – Женя, Гена, Генчо(от gen) – „раждащ/а“.
  Празнуват на 24 дек.

 6. Благодаря,Женя-))). Ако има нещо,което да добавите още-с радост-))). Ще допълня имената,като посоча вашето авторство-))).

 7. Здравей Кабала, в момента по-друг повод се ровех за моето име и попаднах на нещо интересно. Макар, че се води за българско име Роса произлиза от санскрит – rasa /сок, влага/. Думата е стигнала до нас може би чрез прабългарските ни корени. На друго място прочетох, че Росица, Роска, Русана могат да празнуват на Цветница или на Еньовден – влагата,росата е вълшебната фея за цветя и растения. Аз пък ,откакто се помня, празнувам на Рождество Христово, защото съм кръстена на дядо ми Христо /Ристьо/.

 8. Имам дъщеричка Белослава. Не мога да намеря нищо конкретно за нейното име като значение и символика, а също и инфо кога има имен ден. Ще ви бъда безкрайно благодарна, ако можете да ми помогнете!

 9. ЗА ЗЛАТИНА: Предполагам,че сте прочела вече,че името идва от „красота“ и от „чист“ и естествено „слава“-))). Славянско име. Не съм чувала да има имен ден.То и не всички имена имат… В материален план ще влага във всичко много енергия и чувства. Основното предизвикателство ще е отговорността,която ще и е толкова трудно да поеме…не,защото е безотговорна,а защото ще е слънчева,променлива и най-важното-свободна-))) Много добра интуиция,но и колеблива,Белослава ще има нестандартни идеи за живота.

 10. Даниела Георгиева Says:

  Здравейте,дъщеря ми е родена на 4.12 Св.Варвара.Изтърпях доста критики от санитарките в родилното,че тя си е дошла с името и трябва да я кръстя Варвара.Но при една баба Ели и една баба Елинка как да не бъде Ели.Сбъркала ли съм,че не е с името с което ,,си е дошла,,и мога ли да и празнувам имен ден на Св.Св.Константин и Елена?

 11. ЗА ДАНИЕЛА: Здравейте,Дани-)))По принцип е трябвало да си е Варвара,но пък,като се замисля,то всеки ден са някакви църковни празници и по същата логика,аз трябваше да кръстя сина си Софроний-)))). Мисля си,че,ако беше наистина на голяяяям празник,ще е „наложително“ да я кръстите, я Николина или Николая,я Ивана или Данче-)))). След като принцесата е Ели, то би могло да си идва от Елена или от Елеонора,така,че можете да си празнувате на св.Константин и Елена.
  П.С. Хайде сега и Варвара….Остава да и намерите и някой Варадин-))))

 12. Даниела Георгиева Says:

  :))

 13. Аз,празнувам на Никулден 06.12,защото така е започнала майка ми ,когато съм била малка.А съм кръстена на починал човек на нейния баща -Нейко.Имам ли имен ден изобщо.И правилно ли е да се кръщава новородено на починал човек?Много много неща ми се случиха досега в живота,има ли връзка с това.Не мога да променя нищо към добро въпреки старанието и прилежанието ми.

 14. Здравейте, Нанка-)))Интересно име имате…Честно,нямам идея дали имате имен ден,обаче имдето ви го свързвам с руското „нянька“, дойка-))).Може и да не съм права…Не е хубаво да се кръщава дете на починал човек, въпреки,че това го има,май, само в нашите традиции…И аз познавам хора,кръстени по този начин с много тежка съдба. Казват, че така поемате кармата на този човек. Няма нищо лошо да си празнувате на Никулден-))). Ниолай е много силен защитник.

 15. Интересно защо никаде не откривам името Ваня, можете ли да ми помогнете?

 16. ЗА ВАНЯ: Името „Ваня“ се свързва с Ивановден. Предполагам, че това искате да питате.

 17. Кабала,благодаря за коментара ,който направихте за името ми.Лек ден.

 18. НИКОЛОВ Says:

  ЗА РАЗЛИКА ОТ ЕМИЛИЯН И ЕМИЛИЯ, КОИТО СА С ЕДИН И СЪЩ КОРЕН – „СЪПЕРНИК“, ИМЕТО ЕМИЛ Е СЪС СТАРОЕВРЕЙСКИ КОРЕН И ОЗНАЧАВА „НЕПОРОЧЕН“ И ОЩЕ: „ОМИЛОСТИВИЛ БОГА“. ПРАЗНУВА СЕ ИМЕН ДЕН НА 25.12, А ПО- – ПОПУЛЯРНО Е ДА СЕ ПРАЗНУВА НА АРХАНГЕЛОВ ДЕН – ДЕНЯ НА АТГЕЛИТЕ, КОИТО СА ЕДИНСТВЕНИТЕ НЕПОРОЧНИ СЪЩЕСТВА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА.

 19. ЗА НИКОЛОВ: Благодаря за новата информация! Весели празници от мен!

 20. Здравей. Искам да попитам за името Крис, много противоречиви неща намирам. Какво означава, какъв характер носи. Благодаря

 21. ЗА КРИС: Аз не знам какво противоречиво има в името „Крис“. Логично, произходът ще е или от „християнин“ или от „кръст“. Самот то носи желание за победа, но и много нервно напрежение, което може да се прояви като агресивно поведение.

 22. Думнорикс Says:

  Ярослав/а изобщо не означава :“прочут с яростта си“.
  “ Яро “ , „Ярило“ е старославянският Бог-слънце.

 23. ЗА Думнорикс: Благодаря ви за информацията. Ще бъде поправено! Ако имате още някои забележки или знаете нещо за други имена, моля да ги напишете.

 24. Какво можете да ми кажете за имената: Траяна и Вивиан.Благодараря предварително:)

 25. ЗА Trayana: Траяна дава много голяма чувствителност, но по-скоро е свързана с егото. Много промени ще има в живота и ще се налага да се справя сама с доста трудности. Дадена е възможност сама да реши по кой път да поеме, но ще има резки скокове нагоре, но и резки сривове. Вивиан е по-експанзивна и войнствена, ако бъде предизвикана. Има силна интуиция. Нуждае се от много любов и това име показва прекалена материална ориентираност, както и колебания, особено в личните отношения

 26. Здравейте!
  Какво можете да ми кажете за името Радостина?
  Сърдечно благодаря предварително 🙂

 27. Бих искала да Ви помоля за малко информация за имената Груди и Милена?
  Предварително сърдечно Ви благодаря 🙂

 28. ЗА РАДОСТ: Името дава промени в развитието, както и напрегнати лични отношения. Показва независимост и голяма искреност. В определени ситуации дава и доза агресивност. Рано осъзнаване на целите. Желание за хармония и любов, но трудно ги постига, като баланс. Често се самозалъгва.

 29. ЗА Radost: Милена носи доста вътрешни противоречия. През живота си се сблъсква с непрекъсната конкуренция или противодействия. Развитието е в средата на живота. Може да е експанзивна, импулсивна и страстна в любовта. Понякога си е обсебваща. Груди е със същата вибрация като Милена- големи противоречия, колеми трансформации на всички нива. Много промени носи името, но пък и бързо справяне с всякакви трудности. Има страхотна интуиция.

 30. Здравей! Бременна съм в 8-я месец, а още не мога да се реша как да се казва дъщеричката ми. Колебая се за няколко имена и бих искала да те помоля да ми ги изтълкуваш / ако можеш /, поне мъничко да наклониш везните към някое от имената 🙂
  1. Малена
  2. Аглая
  3. Косара
  4. Леа
  5. Матеа
  Предварително ти благодаря!

 31. ЗА ЖЕНЯ: Тази услуга не е безплатна, защото не зависи само от името,което ще дадете, а и от месеца и датата на раждане, както и от следващите имена,т.е. трябва да се види приблизителната дата, да се изчисли име, което да засили определена планета в хороскопа, но която не е с тежък аспект, освен това, трябва да се сметнат имената по баща и фамилия, за да се видят евентуалните проблеми, които ще носи и едва тогава да се избере име.

 32. Здравей, Кабала. Имам две дъщери – Рая и Йоана. Понеже винаги съм в дилема кога да празнувам именните им дни, бих те помолила да ми помогнеш. Интересно ми е и за моето име: Дорина. С кое име се свързва? Кръстена съм на баба ми Тодорина и по традиция си празнуваме на Тодоров ден. Но Тодор не е даден в списъка.. Благодаря ти предварително. Поздрави.

 33. ЗА Dorina: Честно казано,идеята беше да не пиша за всички имена, защото, Тодор, например, всички знаем кога празнува. Дорина, може да идва и от Дарина, като дар, но според мен е от Дора, съкратено от древногръцкото Феодора и означава Божи дар., т.е. пак празнувате на Тодоров ден-))). Рая е арабско име и означава „искрена“ и „пълноценна“, „господарка“-има и такова тълкуване. Има и тълкуване, че Рая е производно от Раиса, което си е пак от древногръцки, но е „лекомислена“. Йоана, си идва от Ивана и е Божие благоговение.

 34. Благодаря ти за отговора, Кабала. Всъщност за Рая моята съседка (египтянка) казва, че на арабски Рая означава „знаме“,“флаг“, така че наистина може и да е лекомислена, т.е. с лека мисъл, която се обръща според вятъра, което е близко и до искреността в крайна сметка :)) ще стане ясно дали е „пълноценна“, „искрена“ или „лекомислена“ :)) Още веднъж, благодаря. Поздрави.

 35. елица Says:

  какво е тълкуванието на Елица, освен че идва от „ела“, благодаря

 36. ЗА ЕЛИЦА: Няма друго значение, освен „ела“. Води се славянско име

 37. Антон Says:

  Кабала, моля кажете ми нещо за кръщаването на дете на името на близък, починал при трагични обстоятелства роднина.

 38. ЗА АНТОН: Честно казано, не ви го препоръчвам. Знаете, в нашите традиции е залегнало това, а и в езотериката, че кръщаването и наричането на някого, водят до поемане на част от неговата карма. Бихте могли да измените поне една буква, ако ви харесва толкова самото име, но не и да го наричате на човека, загинал трагично.

 39. Darina Stoyanova Says:

  Къде и с кого да се консултирам какво име да избера за детето ми което ще се роди съвсем скоро, а аз на нищо не мога да се спра? Моля за съвет! Не мога да намеря някой, който да е компетентен точно в тази област!

 40. ЗА Darina Stoyanova: Изборът на име на дете не е безплатна услуга. Налага се анализ на името на майката и на бащата, както и се разглежда влиянието на планетата и знакът,отговарящ на името, в един, бъдещ хороскоп на детето.

 41. Darina Stoyanova Says:

  Да, това и имах предвид, да си платя услугата, не съм си мислила, че е безплатно, но как да го направя, по интернет или ще ме насочите да се срещна лично с някого за консултация? Ще дам всички необходими данни за анализа, както и няколко имената които харесваме, но тук ли да ги напиша? Обяснете моля Ви! Вече съм в 9-ти месец и нямам много време, но нямаме и име!

 42. ЗА Darina Stoyanova: Ако сте от Варна, може да се срещнем. Обикновено, работя през интернет или през скайп, както е удобно на клиента. Мога да ви пиша на мейла.

 43. николов Says:

  много е глупаво да се дава информация за тълкование на някои имена, която е неистинска и непроверена. става въпрос за името Емил, което е със староеврейски корен и означава НЕПОРОЧЕН, а това означава, че няма нищо общо с латинското Емилиян, което се превежда като СЪПЕРНИК….
  не въвеждайте погрешна информация….

 44. ЗА НИКОЛОВ: Много е глупаво някой да парадира със знания, без да ги доказва, дори и изписано на иврит. Латинското наименование е Aemilius, което има и друго значение-„УСЪРДЕН“. Емил влиза в групата на латинските имена. Еврейското е Емануил

 45. Мирена Says:

  Какво значи името Мирена

 46. roksisi123 Says:

  дада за почити всички има не за мен азз съм ивана най пополярното българско име и дори съм кръстена на певица

 47. ЗА roksisi123: Да ви е дошло на ума,че това са именни дни на по-рядко срещащи се имена?! Или за първи път чуване кога се празнува Иванов ден. И какво като сте кръстена на певица?! Аз съм кръстена на актриса

 48. ЗА Мирена; Ествено,че е свързано с думата „мир“.

 49. Здравейте Кабала, интересува ме избора на най- подходящо име за детенце. Моля напишете ми цена за услугата както и каква информация Ви е нужна за изчисленията.

 50. Вие трябва да ми дадете максимум пет имена и от тях да се изберат подходящите, като им направя основен анализ. Освен това е важен термина, както и останалите имена на детенце. Цената е седемдесет лева

 51. Бладаря заа отговора! Ще се свържа с Вас допълнително.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: