ГОДИШНА НОМЕРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

trumb_15171133

Годишната номерологична прогноза се базира на изчисления,свързани с Пътя на живота ви,както и личния ви епицикъл. Изчисляването на Пътя или числото на Съдбата ви се получава като съберете датата на своето раждане и полученото двуцифре но число го редуцирате отново,с изключение на числата 11,22 и 33  Например : мъж, ро ден на 16.06.1947 = 1+6+6+1+9+4+7=34=3+4=7. личната му година през 2009 ще бъде: 16.06.2009=1+6+6+2+9=6. Тази годишна прогноза се основава само на Пътя на живота ви, сравнена с текущата година и нейното влияние.

За родените с Число на Съдбата 1, през 2009 могат да очакват силно напреже-ние в областта на самодоказването и желанието им за доминиране. Независимо,че иска-те да изпъквате и сте със силен характер,през 2009 ще проявите колебливост,което оп-ределено ще изненада околните. Все пак, и вие имате чувства и емоции, и ако до сега не сте ги показвали,то през тази година ще сте доста раними. Тъй като водещи ще са ваша та чувствителност и импулс,има голяма вероятност да допуснете грешки,особено през януари и септември. Заради нервното ви състояние,някои ваши планове могат да се провалят. През 2009 трябва да сте готови на саможертва. Много от вас ще се разочаро-ват от връзките си и от предателства на близки хора. Обърнете внимание на личните си отношения. Някои от вас ще отделят повече време на професионалното си развитие. Ако използвате по-добре марсовата енергия,вие можете да се издигнете в йерархията и да получите по-добра възможност за развитие. Прекалената ви избухливост ще ви срине и някои ще поискат да сменят работата си, да променят външния си види да изпъкнат в обществото,като докажат качествата си. При повечето от вас,собственото ви Его ще е водещо. Хората на преклонна възраст ще предпочетат семейството си и ще се интересуват от домашните проблеми. Тези,които се занимават с недвижимо имущество ще имат голям успех. Възможни са спорове,във връзка с наследства и земи.

Като цяло,годината ще носи колебания и разочарования. С много труд ще нало-жите мнението си. Енергията,която имате,може да ви изтощи. През 2009 контролирайте теглото си,черния си дроб и кръвообръщението.Главоболието ви ще е в резултат на

нат-рупаното напрежение,така че отделяйте внимание на колеги и приятели. Настинки на гърлото също са възможни.

За родените с Число на Съдбата 2,през 2009 могат да очакват преповтаряне на някои стари ситуации,докато не постигнете нужната стабилност. Малко повече задължения ще имате през тази година. Ще се наложи да прекратите някои стари връзки,защото няма да са ви от полза,вече. Успехите ви ще дойдат през втората полови-на на година. През юли ще се наложи да вземете важно решение. Прекалената емоцио-налност на някои от вас ще ви постави във взривоопасна ситуация. Бъдете по-упорити и търпеливи. Не всичко ще се развива така,както го искате. Трябва да сте внимателни,за-щото има вероятност от измама. За много от вас,тази година ще е кармична и за това ще е много важна. За да сте в хармония с 2009 не трябва да сте колебливи. Контактите ви ще са засилени и този път,можете да разчитате на приятелите си. От друга страна,мо жете да изпаднете в летаргия и да се носите по течението. Обърнете внимание на семейството и на дома си. До сега сте били в сянка и сега е моментът да се изявите. Крайните ви действия ще ви донесат известни проблеми във финансовата сфера. Може-те да очаквате помощ от хора,които не сте и мислели да ги молите за това. Някои от вас ги очакват душевни притеснения във връзка с интимни отношения или заради децата. Ваши проекти ще се забавят. Можете да теглите заеми или да ви занимават юридически документи,свързани с нотариални заверки. Конфликти ще имате на работното място и вие ще си поставите нови цели,но те няма да се осъществят през 2009.

В здравословен аспект,трябва да внимавате с костната си система,ставите,зъби-те,червата и панкреаса.

За родените с Число на Съдбата 3, през 2009 могат да усетят неравномерна енергия. По правило,вие сте много жизнени и амбициозни,а таи година ще станете още по-импулсивни. На моменти ще сте изнервени от работата,която сте заставени да вър-шите. Промените,които ще ви донесе 2009,ще са доста бързи и в един момент ще бло-кирате. Новата година ще ви поднесе много изгодни моменти. Ще създадете много при ятелства. Избягвайте прибързаните действия. През лятото ще сте в застой,а през есента ще почувствате благоприятните промени. Може да се надявате на по-добра работа и на по-добри доходи. Не трябва да се затваряте в себе си. За много от вас ще е година на но ва лична връзка. По-възрастните ще преживеят втора младост. Женените да внимават с авантюрите. Емоциите ви ще са засилени,както и вашата впечатлителност. Много ще се забавляват,а други ще имат възможност да станат мами и татковци. Хората,които имат бизнес,ще направят добра инвестиция или голяма покупка. Вашите,обаче,бързи и им-пулсивни действия,могат да доведат до грешки и до загуба на пари. Някои от вас ще решат да сменят жилище или местоживеенето си. Възможни са проблеми с член от се-мейството си. По-възрастните ще изпаднат в неясна ситуация в началото на годината, но към средата ги очакват материални успех,постигнати,не без големи колебания.

Като цяло,жизнената ви енергия ще е добра. Много вероятно еда ви съпътстват инциденти,поради прекалената ви импулсивност. Наблюдавайте нервите си и бъдете внимателни с крайниците си.

За родените с Число на Съдбата 4- като че ли, през 2009 г.ще обърнете по-го-лямо внимание на семейството си,а не толкова на работата си. То ще има нужда от вас, така че е добре да покажете емоции и чувства. Вие създавате сигурност около себе си, така че,близки хора ще търсят вашата подкрепа. Промените,които сте искали да напра-вите в семейството си,сега могат да се осъествят,като положите малко повечко усилия. Някои от вас могат да се възползват от възможността да си купят имот. Нуждата ви от комфорт и лукс ще е завишена. Има вероятност да приключите с взаимоотношения и това да ви се отрази доста болезнено. 2009,обаче,ще внесе хармония в семейството ви, особено за тези,които се занимават с творческа работа. Трябва да се владеете и да заглу шавате ревността си. Ако сте семейни,бъдете по-отстъпчиви и готови за компромиси. Това,че до сега сте били консервативни,а през 2009 ще покажете емоционалната си на-тура,не трябва да ви плаши. Внимавайте с разходите, тази година ще сте с доста широ-ки пръсти. Тези,които имат навършени 20 години или са на 56,могат да очакват придо-бивка в своя дом. 2009 ще е много подходяща за създаване на трайна емоционална връзка. Много от вас ще се сдобията с внуче или дете, а други ще обсъждат наследстве ни въпроси. Има вероятност да се създадат проблеми около земи и тяхната собственост. Ако ще теглите кредит,то съдбата ще е благосклонна към вас. При всички случаи,годи-ната ще ви предложи възможности за промяна в дома и семейството.

Съветвам ви да преминете към по-здравословен начин на живот,за да прочисти те шлаките от организма си. Обърнете внимание на сърдечно-съдовата си система, гръб начният стълб и половите органи.

За родените с Число на Съдбата 5 – по принцип,вие сте много жизнени и активни, но през 2009 ще се отдадете на анализ и размисъл,което не е характерно за вашия темперамент. Ще изпитате нужда от коренна промяна в живота си и тази година ще разчисти основите за това. Още в началото на 2009 ще усетите как се забавя темпото ви на живот. Трябва да внимавате,защото има вероятност от появата на неочаквана про мяна,която ще провали вашите планове. Не започвайте нови проекти,поне през зимните месеци. Много внимателно премисляйте всяко ваше решение. Освободете се от старото си мислене. Знам,че ще ви изнервя това,че ще трябва да плувате по течението,но пък можете да използвате това време за обучение и интелектуална дейност. Стари неща,които не сте отработили с желание в миналото или сте ги оставили, ще се появят отново. 2009 ще е доста нестабилна в душевно отношение,защото ще чувствате,че емо-циите ви задушават. Във финансов план също ви очаква известна несигурност. Някои от вас ще имат неочаквани постъпления,но и с пънки в професионален план, а други ще използват максимално времето си за изследователска дейност. Женените могат да се из кушат от тайна връзка.

2009 ще донесе здравословни проблеми, които ще се нуждаят от лекарска наме са. Има вероятност да се разделите с близък човек. Жизнената ви енергия ще е спаднала така че внимавайте с нервите,сливиците,депресиите и обмяната на веществата.

Играйте тото от време на време,защото,независимо от липсата на спестявания и резерви,вие имате шанс за неочаквана печалба.

За родените с Число на Съдбата 6 – 2009 ще е изцяло в съзвучие с вашите виб рации. В началото на годината ще трябва да уредите някакъв труден въпрос,за който много ще се колебаете. Това,обаче,ще ви донесе стабилност и възможност да промени-те живота си. Равновесието ще е ключовият фактор през тази година. Бъдете по-настой-чиви,защото сега е моментът да реализирате финансовите си планове. Няма да ви е лес-но,вие сте прекалено емоционални и вечно търсите хармонията,но сега ще ви се налага да се борите. Избягвайте рисковите начинания. Докажете и покажете голямата си енергия. Очакват ви постъпления,но и големи разходи. През тази година ще настъпят значителни промени в живота ви. Някои от вас могат да сключат брак,особено,ако ста-ва дума за общи интереси в материален план. Не са изключени семейни проблеми, зара- ди вашето желание да се доказвате. Не прекалявайте с големите покупки! Спазвайте равновесието в дома си, в противен случай са възможни тежки финансови неприятнос-ти. За някои от вас, неочаквана среща ще се окаже изключително важна за бъдещето и стабилността ви. През 2009 можете много да спечелите,но и много да загубите. Връзки- те ви с роднини и приятели ще са решаващи. Избягвайте натоварването

Здравословните ви проблеми ще са свързани със стомаха и храносмилането,уяз вими ще са ставите ви и долните крайници.

За родените с Число на Съдбата 7- през 2009 ще ви се наложи да канализира-те енергията и емоциите си. Прекалено идеализтично ще сте настроени,а това може да ви изиграе лоша шега. Няма да сте много находчиви през тази година. По-скоро ще сте предпазливи и отговорни. Под влияние сте на илюзиите и за това ще попадате в доста неприятни ситуации. Върху гърба си ще усетите предателства от близки хора. Влезте в реалността! Редно е да приключите с някои стари задачи. Ако искате да предприемете нещо ново, по-добре е първо да си направите равносметка на изминалата 2008 г. Това ще ви подскаже как да реагирате. Помислете за някаква значима промяна в живота си. Ако имате намерение да пътувате в чужбина-направете го! Годината е подходяща за засилване на връзките ви с хора,извън страната. Семейството и близките ви ще изиск-ват от вас особено внимание. В началото на 2009 са възможни тежки грижи от емоцио-нален характер и ако не решите навременно проблема си, ви очакват душевни терзания. Някои от вас,могат да стигнат и до развод. Ако решите да предприемете някакво съдру жие,във връзка с работата ви,това ще ви донесе стабилност и добра възможност за реализация. Ще преосмислите взаимоотношенията в семейството си. Притеснения ще възникнат във връзка с юридически документ. Съществува риск от неправилно взето решение. Това може да ви навлече парични загуби и провал на сделки. Обсъдете семей-ното си състояние и преосмислете някои несигурни планове. Помощ можете да очаква-те от личности,живеещи в чужбина.

В здравословно отношение ще сте склонни към инфекциозни заболявания. Въз-можни са депресивни състояния и проблеми с кръвното налягане. Намалете консумаци-ята на месо и алкохол.

За родените с Число на Съдбата 8 – през 2009 ще се отдадете малко повече на купони и веселие. Ще се засили егоцентризма ви. Инициативният ви дух ще е водещ и можете да направите доста пари от успешни сделки. Всичко благоприятства много ваши планове да се реализират,както и да стабилизирате положението си. Разчитайте преди всичко на себе си,особено в началото на годината,защото са възможни труднос-ти при вас и трансформации. Можете да промените целите си в работата и да започнете нещо ново и различно. В семейството,нещата няма да са спокойни. Не сте в състояние да обръщате голямо внимание на близките си,защото сега,за вас,най-важно ще е фи-нансовото ви състояние. А то ще е много добро,благодарение на упоритите усилия,кои то влагате в работата си. Ако имате нужда от пари-вземете кредит. На някои от вас,зап- латата ще бъде увеличена или ще сменят поста си с по-висок. Внимавайте с непредвиде ните разходи. Несемейните могат да си намерят своята половинка,но връзката едва ли ще продължи дълго. Обърнете внимание на децата си. Някои от вас ще станат родители на дългоочаквана рожба. Като цяло,ще имате добра поддръжка през годината,но е доб-ре да следите здравето си,особено,ако отдавна не сте посещавали личния си лекар. Има риск за много от вас да попаднат в кризисни ситуации и да се усетят блокирани,заради съмнения,относно бъдещето си.

През 2009,енергията ви ще е много силна. Трябва да преглеждате редовно очите,носа и ушите си. Напрежението може да ви докара сърдечни проблеми,както и мигрени. Податливи сте на простудни заболявания.

За родените с Число на Съдбата 9 – през 2009 ще сте емоционално обвързани с близките и роднините. Ще поемете по-големи отговорности към човека,когото обича-те. Някои от вас ще получат неочаквано повишение на стандарта си на живот,благодаре ние на ходатайство и подкрепа. Животът ви коренно ще се промени и вече ще сте в със-тояние да загърбите миналото си. Тъй като миналата година сте нямали достатъчно вре-ме за семейството си,сега ще се насочите към връзките си,които ще са вашия осно-вен движещ фактор. Не са изключени и конфликти в семейната среда. Ще се ръководи-те предимно от чувствата си,без да се съобразявате с евентуалните рискове. Женените могат да преживеят криза в брака си. Ако една връзка вече е изчерпана,по-добре е да я прекратите. Други от вас ще се решат на най-важната си стъпка-сключването на брак. В работата си трябва да сте внимателни. Тази година е добра да спестявате. Разходите ви ще са свързани,преди всичко с подобряването на стандарта ви на живеене. Ако имате бизнес и съдружник, 2009 ще се окаже рисков период за вас. Най-големи проблеми ще ви създават лица от женски пол. Съставете си конкретни планове,относно недвижимата собственост. Много хора ще преосмислят чувствата и личните си отношения. Грижи ще имате с деца. Може да ви се наложи да се погрижите за близък човек със здравословен проблем. 2009 е подходяща,ако сте решили да прехвърляте собственост или да обединя вате капитали. Не се доверявайте прекалено,защото може да изгубите средства.

Здравето ви няма да е идеално. Енергията ви ще е променлива,заради стресовите ситуации,в които ще попадате. Особено важно за жените е да си прегледат нервната система. Проблеми ще ви създават стомаха,бъбреците и пикочния мехур.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: