ПРЕРАЖДАНЕТО

Прераждането е една от най-отричаните теми в християнството. Приемано от източните религии, то е табу за догматиците, мистична дума за някои, и толкова реално за други.

                   Аз съм православна, но идеите и мислите ми за Бог и за земното съществуване са доста различни. Не знам от къде съм ги научила, но винаги съм осъзнавала колко са различни от религиозните тълкувания. Баба ми силно вярваше в Иисус и в неговата Божественост. Тя и дядо ми пееха в църковен хор, но дядо не понасяше служителите на Църквата. От баба научих, познатата на всички, детска молитва “Дядо Господи, прости ме…”, и все пак, не приех догматичните разбирания на Бог-Отец и Бог-Син…( по-късно научих, те тази детска молитва е едно прекрасно стихотворение от Иван Вазов).
                     Никъде в Библията, книга, на която се кланят много християни (”Не си прави идоли!”), не се споменава думата “прераждане” (или поне не в сегашния си вариант). Обаче, как да си обясним тогава нашето съществуване? И защо Иисус дойде на земята?! За да го провъзгласим за Бог ли?!
                    Прераждането обяснява Закона за причината и следствието и Закона на равновесието. “…каквото свържете на земята,ще бъде свързано и на небето; и каквото развържете на земята,ще бъде развързано на небето”(Евангелие от Матея, 18:18) Иисус не дойде, за да покаже колко е велик…Той ни показа, че всички сме деца на Бога и че той е във всеки един от нас.Учеше ни, че ако живеем в Любов, ще можем да контролираме телата си, ума си и душата си. Искаше да разберем,че дълбоко в себе си сме част от Бог, създадени по негов образ и подобие, но остана неразбран…
                      Какво се е объркало,че сме забравили кои сме???
                      Според езотериците,човечеството е преминало през 5 коренни раси и сега навлиза в шестата. През тези периоди, човечеството,като че ли изгубило Пътя към Истината. За да разберем принципа на прераждането, първо трябва да започнем от самото начало…
                      Бог проявил своята същност като създал Адам по свой образ и подобие. От този момент започнали мъките на цялото човечество…Адам,чието име в превод, най-общо казано е “човек”,бил същество изпълнено с Висша Любов и осъзнавал своя произход. Живял в хармония с Природата и Светлината. През следващите коренни раси започнало разделянето на половете. Появила се Ева и Божиите деца губели връзката си с Бог, закърнявали органи, появили се различия между човеците. Осъзнал своя Божествен произход, Адам въстанал срещу своя Създател. Егоизмът и съзнанието,че е най-висшето същество,окончателно скъсали нишката между Бащата и Детето. Адам се превърнал в онзи паднал Ангел, когото Църквата нарекла Луцифер и който, всъщност, е част от всеки един от нас. Човекът забравил своята същност и се насочил към материализма и манията си за величие…Слязъл в по-плътните планове, той грешал, без капка съжаление, убивал, водил войни с ближните нему… Бунтът на Земята не преставал, а се задълбочавал с всяка нова раса… Създателят не отвърнал поглед от децата си.Наблюдавал самоунищожителната свободна воля на хилядите Адамовци и Еви,и изпратил един Човек,който направил нов прочит на Божиите закони. Загубването на душата довело до необходимостта от прераждане.
                       Всеки един от нас,освен тяло, носи Душа и Дух. Иисус, за краткия си живот, се опитал да покаже безсмъртието на душата и тленността само на нейната обвивка. “Унищожете този храм…”,защото той е само тяло, но в него има и друг живот…Душата е безсмъртна.Тя помни всичките обиди,любов и болка,но е забравила коя е всъщност и каква е целта и. В този плътен план на съществуване,душата трябва да познае своята Божествена връзка и че е част от едно Велико Цяло. За това е нужно прераждането. Един живот не е достатъчен, за да разберем своите грешки и проява на егоизъм. Реинкарнацията е важна част от нашата еволюция. Основната причина да се връщаме отново на Земята е да осъзнаем нуждата да се обърнем към Онази Висша Сила, която е пълна с хармония и любов.В материалния свят, човек трябва да се научи да всема решения, въпреки Его-то си, със смирение и Любов към ближния.
                   Душата ни е безполова,точно както Висшата Сила. Телата ни,обаче са разнополови. Във всеки един от нас съжителстват противоположностите на мъжкото и женското начало. За да се постигне баланс между тях, прераждането ни дава възможност,всеки път да сме в ново тяло от различен пол. В противен случай, душата би се идентифицирала с едно и също лице. В кармичната астрология иманачини да се “види” в какъв етап  от прераждането се намира човек. Когато душата се ражда отново, тя получава нов живот. Той е една нова възможност тя да изрази истинските си чувства в материалния свят, защото точно тук може да осъзнае последствията от своите предишни грешки и действия. Само така ще разбере,че егоизмът и борбата срещу ближния не носят истинското щастие. Условията на живот са предопределени от Закона за причината и следствието или от Закона за равновесието. “Каквото си посял, това и ще пожънеш…”. Последствията от делата си ще ги видим сега, чрез децата си или в някой следващ живот. Много често душата сама избира къде и кога да се роди, своето тяло и препятствията,които ще среща. Разбира се, винаги има шанс за поправка на “божествения изпит”. Душата помни,че Духът е нишката към Бога; тя помни всяко наше решение и всяка постъпка, нашето съзнание – не. В противен случай  бихме се родили с прекалено голямо чувство за вина,а тежестта от него ще е доста голяма. За това, новата ни дреха дава шанс да започваме винаги на чисто, да имаме свободна воля и сами да изберем – Пътя на Его-то или Пътя на Светлината. “Искайте и ще ви се даде;търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви сеотвори; защото всякой,който иска,получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.”
                     Прераждането носи препятствия и преповтаряния на “стари” ситуации. Наранявал си, сега ти ще бъдеш наранен. Това не е Божие наказание, а собственоръчно подписване на присъда. Съдил си, без да си видял своите грешки, сега ти ще бъдеш съден. “Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си…” Разбирането за прераждането ще ни направи по-смирени.То ни дава възможност да учим уроците, които ще са необходими за еволюцията на душата. Най-важният от тях е осъзнаването на духовната ни и Божествена същност. Има различни начини да изкупим греховете си. Някои от нашите души избират тела с недъзи, други лоши условия на живот…Разберете,че хората – инвалиди, не винаги са най-големите грешници!!! Напротив! Голяма част от тях, в минал живот, са били толкова напреднали в своето развитие, че сега, доброволно са избрали този начин на живот не за наказание,а за да изпитат силата на вярата си! Други се раждат в слепота или с глухота… Има различни причини една душа да избере определено тяло. “…с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите…”
                       Единственият начин да преодолеем натрупаната карма е дълбокото разбиране,че тя е в резултат  на нашите действия и че трябва да сме търпеливи и всеопрощаващи…Нашите минали врагове,сега може да са нашите майки,бащи, любими, братя… ” и врагове на човека са неговите домашни.” Това е начинът да се научим да се обичаме по между си, да си прощаваме и да разберем,че зад всяка болка стои минала причина.”Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат…” Всички сме грешни! Някои души осъзнавали това и тръгвали по Пътя на Светлината. Не им стигал един живот и в следващия тв били възнаграждавани за прошката и смирението си. Това е Законът на равновесието!
                       Опитайте се да премахнете страха си от дума,като “карма”. Тя символизира както наказанието, така и наградата. Всичко зависи от нас и от нашата свободна воля! Не съдете ближния за постъпките му в духовен план, “защото , с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени;”
                      Забелязали ли сте,че много от нас се молят само, когато са в тежка криза?! И настояват, изискват Бог да им помогне?! Забелязали ли сте,че някои от нас започват с “Ако има Господ, нека…” Поставянето на условие не е израз на осъзнаване на духовната ни същност, а проява на Висш егоизъм! Бог не е ваш роб! Препятствията, които имате в живота си, никога не са със същата сила, с която вие сте наранявали хора от минал живот! Всяко ново идване на земята ви дава по-голяма свобода и трудностите са такива, че винаги ще сте в състояние да ги преодолеете. Само не трябва да ви е страх! Иисус показа Божествената същност на човека! Всеки от нас може да прекъсне тежките си кармични връзки.
                       Не е задължително да вярвате в Бог или в Прераждането! Важното е понякога да сте смирени и да прощавате. Простете първо на себе си, а след това поискайте, дори и мислено, прошка от тези,които сте наранили. “Защото,ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесния ви Отец;”
                     Ще завърша с нещо като притча…Не знам, кой е авторът, но я имам написана на календарче и винаги,когато ми е било тежко съм я препрочитала:
” Една нощ сънувах сън. Разхождах се с Господа по брега на морето, а по небето проблясваха сцени от моя живот. На всяка от тях имаше два чифта стъпки по пясъка, но за моя изненада забелязах, че в много случаи, по пътя ми имаше само един чифт стъпки. Открих, че това се е случвало в най-тежките моменти от моя живот. Попитах Бога:” Господи, Ти ми беше казал,че след като веднъж реша да те следвам, винаги ще ходиш с мен. А сега установявам,че през най-мъчителните мигове от живота ми, има само един чифт стъпки по моя път. Не разбирам,защо си ме изоставял,когато най-силно съм се нуждаел от Теб?” Бог ми отвърна: Мое скъпо дете, никога не Съм те изоставял в изпитанията. Там,където виждаш само един чифт стъпки, Аз те носех на ръце.”“
 
 
 
 
автор : Д.Тодорова – Кабала
 
публикуването на статията или части от нея,може да стане само с изричното разрешение на авторката.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: