ХАРАКТЕРЪТ И ЖИВОТЪТ НА БОТЕВ,ОПИСАН В ЧИСЛА

              С помощта на номерологията, реших да разгледам една от най-великите личности на България – Христо Ботев. Един титан в световната литература, толкова близък до моята душевност с критиката си и с огнения си темперамент, един пример за невероятната сила на духа и прекалената откровеност. Мъж, който не бих нарекла „джентълмен”, но който дълбоко в себе си е любел истински и страстно.        

      Христо Ботйов е роден на 25.12.1847 г.( 06.01.1848г-н.ст.). Числото на Съдбата му ( Пътят на Живота) е под влияние на числото 3.Според съвременната номерология, това е и числото на Юпитер, а според древните ( виж Вронски и П.Глоба) – на Марс. В древногръцкия език, думата” триъгълник” е била „пироис” – огнен, пламенен, и специално за Ботйов, аз бих приела това тълкуване. Това е числото на пламъка, на горенето и активното проявление. За нас, християните, 3 е символ на Светата Троица.        

      Съдбата на Ботйов е белязана от оптимизма и импулса на тялото и духа.Той се ръководел от собствените си идеали и държал на независимостта си. Физически, тройката му дала красота и предизвикателност. Възмущавал се от двузмислието, защото самият той бил безкрайно откровен. Хазартен тип, можел е да постави всичко на една карта.        

      Датата му на раждане – 25, определила начинът, по който той е щял да върви по пътя си, а тя редуцирана ни дава числото 7 (25=2+5). Поетът е щял да постига идеалите и тръсенията си, чрез задълбоченост, усамотение, често пренебрегвайки материалната страна на нещата.Всичко е обмислял добре и за това, почти не се е намирал човек, който е можел да го разубеди от предначертания план. Усещал е природата, обичал е всичко живо.       

       Поглеждайки отново към датата му на раждане,откривам един човек с доста силен и особен характер, бих казала – размирен, и в същото време една душа, която се е опитвала да осъзнае тайните на човешкия живот. Според Ведическата номерология, числото 7 го е дарило с неукротим и дори разрушителене характер. То му дава и склонност към мании или алкохолизъм. Освен това, според халдейците, 25 е числото на духовната мъдрост, натрупана чрез наблюдаване на човешките характери. Показва прозорливостта на Ботйов.      

        В датата 25.12.1847 няма тежки кармични числа. Арканът на Съдбата му е „Сила( Лъв)”. Той определя Христо като енергичен, храбър и великодушен, като възможните отрицателни черти са  злоупотребата с власт и деспотизмът. Възможно е Ботйов да е изпадал често и в депресии и в агресивност. Борел се е с превратностите с творчески усилия, действал е с умствени и емоционални сили. За този Аркан Папюс пише:” Помни! За това, че можеш, трябва да си уверен. Върви напред, въоръжи се с вяра – препятствията са призрак…”        

      Сега да видим вродените способности на поета – революционер. Те са кодирани в пълното му име. ( Използвам само двете му имена, тъй като с тях е бил известен и с тях остава в историята)

 Х р и с т о   Б о т й о в

4 8 9 9 1 6     2 6 1 1 6 3        

        Сборът от името ни дава числото 56, което редуцирано е 11( 5+6=11). Интересното в случая е, че и двете имена са с равен брой букви,т.е. по равно са оказвали влияние върху неговия живот. Ударението на Христо е върху първата гласна „И ,т.е.високият идеал, при него, е бил водещ. „И”е символ на завършеността. Пред нея има съгласна, която дава стабилност, активност, но и използване на агресивно поведение.       

       Числото на Експресията на Ботйов,т.е на вродените му способности, които е можел или не да използва, е 11 – силно, мистично число.        

      Числото на Душевното Пробуждане, т.е. на вътрешната му мотивация ( получава се от сбора на гласните букви), е 27 = 9              

         Числото на скритото „Аз”( на материалността) е 29 = 11.      

        Сега вече сме в състояние на разгледаме жизненото ядро на Ботйов.То влючва: възможностите,дадени от Пътя на Живота – 3, способностите – 11 и мотивацията – 9.       

       Забележете, че способностите на Христо Ботйов, значително превишават възможностите му. Мотивацията и заложбите са близки -9 и 11. Той се е опитвал да намери своето място под слънцето, за да покаже какво може, на какво е бил способен. Често е срещал спънки. Какви заложби е имал поетът? Умеел е да вдъхновява другите с особената си харизма. Напълно възможно е да е притежавал, без да осъзнава, екстрасензорни способности. Това се потвърждава от числото 11, което определено е работело на това вибрационно ниво. Ботйов е осъзнавал Царското число. Думите му, като на пророк, са имали огромен резонанс в обществото. Притежавал е способността да вдъхновява хората със своите идеали. Бил е силно възприемчив и дълбоко раним. Понякога, неговата прекалена мечтателност му е пречела в живота. Мотивите, от които се е ръководел Ботйов са били неговия алтруизъм и самоотверженост. Целил се е много високо, характеристика на числото 9.        

       Според съвременната номерология 9 е числото на Марс, а според маговете на Древна Персия и Зороастрийците, това е вибрацията на Нептун. В крайна сметка, способностите и мотивите, които тласкали Ботйов напред, са вървели ръка за ръка, без излишно напрежение. То се е появявало в резултат на това, че животът рядко му предоставял възможност истински да разгърне талантите си.       

       Арканът на Духовността на Христо Ботйов е „Върховният жрец”. Това е проповедникът, учителят, предаността към една идея. Този Аркан е символ на един от тримата ангели- хранители, света на вярата, стремежа към знания и използването на чуждия опит.              

          Арканът на Материалността на Ботйов е „Колесницата”,т.е. провидението, помощта,оказана в труден час, бунта. Не се е страхувал да поема рискове, но понякога и много неопитно е управлявал Колесницата. Арканът съветва личността да няма толкова голяма самоувереност и да не пренебрегва чувствата си.      

        Стигаме и до Арканът на Личността – „Обесеният”, който е символ на жертвата. Ботйов е бил готов на саможертва, която в един момент се е оказала ненужна никому, недооценена от съвременниците му. Трябвало е да осмисли живота си, което го довело до коренна промяна на ценностната му система.     

        Да използваме картата на Инклузията, за да видим евентуалните кармични проблеми, които са стояли пред Христо Ботйов. В квадрат, подобен на Питагоровия, поставяме броя от числата на името. 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Това е основната схема. Сега да видим разположението на числата от пълното име: 

111 1 1
1 111
1 11

 Става ясно, че имаме липса на 5-ци, прекалено много 6-ци. Липсата на седмица няма да го вземем пред вид, защото според средния брой, който трябва да присъстват числата в едно име, седем = 1. Да разтълкуваме картата на  поета. Липсата на 5-ци го е подтиквала към прекалено голяма свобода и независимост, дала му е голяма променливост, а прекаленият брой 6-ци го е научила да поема отговорност и да помага на другите.        

      Първият цикъл от живота на Ботйов е до 28 година и 4 мес. ( тези цикли са според движението на Луната), който е бил под влиянието на числото 3. Това е било период на изразходване на сили и на поемане на прекалено много ангажименти.В номерологията съществуват четири изпитания, които трябва да се преодолеят в живота на един човек. Първото изпитание, което е застанало пред Христо и което е било в силата си между 25 и 30 годишна възраст е било с вибрацията на числото 4. Ще се спрем само на него, защото животът на поетът е приключил твърде рано. Ботйов е трябвало да се научи да бъде по-настойчив, практичен и организиран, защото е бил склонен към прекалено голямо фантазиране. Самоизразяването било много важно за него, а дарът, който получил при раждането си е било завършеността. Периодът на реализация на Ботйов е трябвало да продължи до 33 годишна възраст. Кармичните му уроци били да се справи със свободата си и в сегашния си живот е претърпял много ограничения и лишения. Промените, които е трябвало да преодолее са били много важни, за да се стабилизира личността му. От друга реинкарнация е носел страха от изолация и сега е трябвало да намери есенцията на живота. Ботйов трябвало да уталожи страстите си и да развие духовно ума си. Значимото число в живота на поета е било 7. 

1847+7 = 1854 – това е периодът, в който до 1858 учи в Карлово

1854+7 = 1861 – изучава руска литература и през 1862 завършва училище

1861+7 = 1868 – много наситен период, стихове в „Дунавска зора”, прочутата реч на Ботйов на празника на Светите Кирил и Методий

1868+7 = 1875 – годината, в която Ботйов сключва бракСледващата година, която е щяла да бъде важна е била 1882 г.       

        Няма да се спирам много подробно на годините от живота на Ботйов,но бих искала да направя анализ на два много важни момента – неговият брак и неговата смърт.      

        През периода, в който сключва брак, личната година на Ботйов е под влияние на вибрацията на 3. Разглеждайки датата, забелязвам едно зацикляне през тримесечията, като желанието за нещо голямо и мащабно нараснало. Проблеми и безиходица е имало през първата половина на личната година,т.е. от 25.12.1874 до 25.06.1875. Прес годината, вибрацията на 3 стимулирала Ботйов за творческа дейност, но и до голяма степен засилвала неговата неорганизираност. Вероятността да срещне любовта била много голяма ( историята го потвърждава, тъй като през този период, той среща Венета), какъо и желанието да създаде семейство. Общо взето- това била една много добра година за пътуване в чужбина, за кореспонденция и за работа.     

         В номерологията се използват и астрологичните домове, като и тук има някои различия за годините и влиянието на транзитните цикли ( И.Флигър; Христо Енев).        

      И така, транзитният годишен цикъл през периода, в който Ботйов сключва брак  ( юли, 1875) е под влияние на числото 23, което дава много промени, приключване на стари неща. Това е период на възникване на нов живот- на раждане, зачеване; на тежки заболявания и на силни емоционални депресии. Астрологичните домове, които оказвали влияние в живота на Ботйов през периода 1874 – 1875 били IX – главен и III – второстепенен. Това било една предпоставка за творчество, за създаване на нови отношения, за пътувания в чужбина, като III показвал и раждане на дете или сключване на някакъв договор.      

        Ботйов сключил брак през юли, а този месец бил с лична вибрация – 1. Той разчистил старите неща и сега започвал нещо ново, градил планове за бъдещето. Месецът бил много подходящ за започване на нови начинания. Юли бил под влияние на VII астродом, а това показвало значението на брачни отношения, съдружията, както и откритите врагове.               

         Дъщерята на Ботйов се ражда на 13.04.1876 г. Личната година на Христо била под влияние на 4. Първото тримесечие от живота му бил белязан с промяна в неговия характер ( 25.12 – 25.03). Годината е наситена с много труд. Успехът и плановете са щели да зависят от това колко добре са били организирани нещата. Трябвало да се укрепят слабите места в проектите. Въпреки, че не бил навършил 29 години, астрологичните домове VIII – като главен и II – като второстепен, вече са започнало да оказват влияние. VIII дом е символ на трансформацията, на смъртта – в пряк и преносен смисъл, на тоталната промяна в живота. На дневен ред ще са въпросите за живота и смъртта, за парите, като наследство или кредити. Съществуват рискове за здравето. Когато се ражда Иванка, месецът е под влияние на числото 8, което дава много финансови трудности и ограничения. Датата 13 при Ботйов е с вибрация 3 – щастлив ден, свързан с приятни изживявания, с появата на нещо ново , но и до известна степен и една неустойчивост. Април бил под влияние на X астрологичен дом, който е свързан с общественото положение, с неговата промяна и професионалните планове.      

      На 16.05.1876 г., Ботйов се качва на „Радецки”. Месец май е с вибрация 8 за поета. Това говори за някаква загуба, за трудности и много силно емоционално напрежение. Датата 16 е под влияние на 6-цата. Денят е бил много добър за творческа дейност и за лични планове. Месец май бил под влияние на IX астродом, свързан с духовното, с подкрепата свише, с пътуванията и идеализма.        

       Не трябва да забравяме, че вече е започнало  действието и на 8 и 2 домове през годината.       

       Ботйов умира на 20.05.1876г, ненавършил 29 г. Датата е с лична вибрация 1, месецът – 8. Това е новото начало,трансформацията на физическо или духовно ниво. Наближавал е периодът, когато месецът е щял да навлезе под влияние на 8 астродом – кризата, катарзисът, необратимата промяна.         

     Убит е един титан в българската история. Загива една душа, която дори и сега вълнува със своя буен характер, със силата си да обича и мрази и с онова нежно четиристишие от прекрасната балада,написано със златни букви в световната поезия. Няма друга такава поезия и никой не се е наел да напише нещо подобно на Бойовото:

Настане вечер,Месец изгрее,

Звезди обсипят свода небесен

Гора зашуми, вятър повее,

Балканът пее хайдъшка песен…”

Реклами

2 коментара to “ХАРАКТЕРЪТ И ЖИВОТЪТ НА БОТЕВ,ОПИСАН В ЧИСЛА”

  1. Страхотна статия.
    Поздравления от мен!
    Единствената забележка:
    Докато я четох си извадих очите
    с това червено на черен фон!

  2. Благодаря Ви за подкрепата!Ще си взема бележка за фона на статията-)))

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: