БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА И КАБАЛА

( един опит да се приложат звученията на буквите към космогонията заложена в Кабала)          

         Реших да представя един много по-различен поглед към Българската азбука и вероятно ще срещна много съпротива, поради новите вибра-ции и звучене, които се появяват в буквите. Но исках да ви запозная с едно древно учение, което е обяснило всичко създадено в този свят, както и желанието, което е имал Беинса Дуно, да даде нов прочит на българската азбука.          

            Учителят дава едно много интересно интерпретиране на буквите, свързано с Кабала. Опитвал се е да покаже на човечеството една обща, унифицирана система за сливане на всички азбуки, с едно общо звучене, позоваващо се на древната еврейска наука.         

            Кабала е учение, което ни дава възможност да видим десетте сефирота ( дървото на живота), схемата на човешкото тяло, 50-те врати на разума и 32 пътя на мъдростта. В различните източници намерих различно интерпретиране на българската азбука, но тъй като знанията на Петър Дънов за мен са от голямо значение, ще предоставя неговите мисли, като ги доразвия и комбинирам еврейските букви и картите Таро.                  

             Еврейската азбука има 3 букви майки,7 двойни букви и 12 прости. Дънов определя енергиите на нашата азбука по следния начин: букви с единични вибрации – Божественият свят, с двойни вибрации – Духовният свят и с тройни вибрации – Физическия свят. За да е хармонично самото име, то трябва да съдържа букви и от трите вибрации. ( за съжаление, моето съдържа букви само от първите две). По същият начин Учителят по-сочва и „звученето” на цифрите. И така, да проследим идеята на Беинса Дуно ( Петър Дънов):С единични вибрации са буквите : А, Б,Ц, Д, Е, Ф, Г, Х, ИС двойни вибрации са буквите:  Ж/ Й, К, Л, М, Н,О, П, Щ, РС тройни вибрации са буквите: С, Т, Ю, В, У, Ш, Я, З, Ч.Сега да нагласим азбуката ни спрямо еврейската и картите таро по таблица дадена от Папюс. 

Еврейска азбука Българска азбука Числово значение Карти Таро
алеф А 1 Фокусник
бет Б 2 Папеса
гимел Ц 3 Императрица
далет Д 4 Император
хе Е 5 Папа
вау Ф 6 Влюбени (Изкушение)
зайн Г 7 Колесница
хет Х 8 Правосъдие (Справедливост)
тет И 9 Отшелник
йод Ж/ Й 10 Колелото на Съдбата
каф К 20 Сила
ламед Л 30 Обесен
мем М 40 Смърт
нун Н 50 Умереност ( Време)
самех О 60 Дявол
айн П 70 Кула( Божи дом)
фе Щ 80 Звезда
цаде Р 90 Луна
коф С 100 Слънце
реш Т 200 Страшния съд
шин Ю 300 Глупак
тау В 400 Свят
Кафкрайна У 500
Мемкрайна Ш 600
Нункрайна Я 700
Фекрайна З 800
Цадекрайна Ч 900

 Числата също се подреждат в определени триади:

I – 1- 5- 7; 10- 50- 70; 100 – 500 – 700;

II – 2 – 4- 8; 20 – 40 – 80; 200 – 400 – 800;

III – 3 – 6 – 9; 30 – 60 – 90; 300 – 600 – 900;           

          От написаното до тук става ясно, че числото на името и датата на раждане трябва да са в пълна хармония. Нейното нарушаване води до пълна противоположност на значението на буквите. Учителят казва, че съ- вършените имена се състоят от нечетен брой букви. Той определя три сили, които оказват влияние върху всяко едно наименование: – крайъгълен камък, централен камък и горен камък. Първият е и първата буква от името ви и вибрацията и е много мощна, защото тя ви съпътства през целия ви живот. Централният камък е най-важен, защото той е основата, носещата греда,т.е.средната буква. За това имената трябва да са с нечетен брой буквиГорният камък има завършваща сила; той е перспективата и бъдещето и за това е много мощен като вибрация.           

         Ако се обърнем към Кабала, можем да намерим обяснение, по добно на Учителя за вибрациите на числата.От буквата Алеф до Йод е вибрацията на Невидимия свят, този, в който живеят Ангелите. Тези десет букви символизират Бог – Отец ( а,б,ц,д,е,ф,г,х,и,й ).         

          От Каф до Цаде са вибрациите на видимия свят и на ангелските йерархии. Това е светът и на Бог – Син, който носи мъдростта и хармония- та между световете. И последните – от Коф до Тау носят усещанията на елементарния свят, на Светия Дух, на живота.         

          Да направим още едно съпоставяне. Ако приложим българската азбука към еврейската и особено първите десет букви, то А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х, Й, Ж / Й ще усвоят и атрибутите на сефиротите на Кабала : А = 1 – свойството и е Кетер ( венец, диадема). Носи в себе си уравновеся – ващото провидение.         

          Сега да използваме схемата на човешкото тяло и да я наложим към дървото на живота.Кетер, като атрибут на А ще е част от Нешама ( Духът).

Б = 2 – нейното свойство е Хохма ( Хокма),т.е.Мъдрост. Тя е двигател, който е способствал за превръщането на Хаоса в Порядък. Хохма също е част от Нешама.

Ц = 3 – атрибут на Ц трябва да е Бина, провидението и разумът. Божестве – ното и име е Могъщи. Бина също се включва в Нешама.

Д = 4 – Д носи четвъртия сефирот Хесед – безкрайното милосърдие. Ако отново наложим схемата на човешкото тяло към дървото на живота, то Хесед навлиза в Руах ( човешката Душа)

Е = 5 – усвоила е свойството на Гебура – сила и могъщество. Наричат го още безусловното правосъдие и също се намира в Руах.

Ф – 6 – атрибут на Ф е Тиферет – красотата, блясъка и Слънцето.Това е пос ледният елемент от троицата Хесед – Гебура – Тиферет.

Г – 7 – свойство на Г е Нецах или Победата на Живота над Смъртта. Ако наложим схемата на човека върху дървото на живота, то Нецах ще навлезе в Нефеш, т.е. тялото,нисшата материална част на човека.

Х – 8 – с атрибут Ход ( Хвала).Това е осмата сефирота от дървото на живо-та, която показва вечността на съществата. Тя също попада в Нефеш.

И – 9 – носи в себе си свойството на Йесод, т.е. основание, устойчивост. Йесод, мога да кажа, че също навлиза в Нефеш.

Й/ Ж – 10 – свойството,което носят в себе си тези две букви е Малкут, т.е.  царството и началото на формата. В еврейската азбука на тази сефирота от-говаря буквата Йод.         

          Всъщност, десет е кръгът, който затваря Нешама, Руах и Нефеш и представлява човека, материята.          

          Всичко на този свят може да се обясни с вибрацията на числата. Човекът е комбинация от тях и в зависимост от името си,датата на раждане, месеца и годината, всеки един от нас може да подреди живота си в хармония с Природата. Важното е да научим значението на буквите си, с техните положителни и отрицателни качества.        

           Това  е  българската азбука, приложена към вибрациите на еврейската.Опитах се да направя един паралел между нас и тази древна наука, благодарение на знанията, които ни е оставил Беинса Дуно. Вибрациите и числата са доста различни от съвременната им интерпретация, но се надявам, че някой ден ще намерим и обяснение за тези различия.  

Даниела Тодорова – Кабала  

* Изказвам специалната си благодарност към Ивайло Станев, модератор на www.beinsadouno.com за предоставените ми материали от Учителя, записани от Цветана ( Лиляна) Табакова.** Използвани са материали от Папюс, Розенкройцерите и записки на Петър Дънов за звученето на българската азбука в съответствие с латинската.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: