ПРЕРАЖДАНЕТО

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

                  Прераждането е една от най-отричаните теми в християнството. Приемано от източните религии, то е табу за догматиците, мистична дума за някои, и толкова реално за други.
                   Аз съм православна, но идеите и мислите ми за Бог и за земното съществуване са доста различни. Не знам от къде съм ги научила, но винаги съм осъзнавала колко са различни от религиозните тълкувания. Баба ми силно вярваше в Иисус и в неговата Божественост. Тя и дядо ми пееха в църковен хор, но дядо не понасяше служителите на Църквата. От баба научих, познатата на всички, детска молитва „Дядо Господи, прости ме…“, и все пак, не приех догматичните разбирания на Бог-Отец и Бог-Син…( по-късно научих, те тази детска молитва е едно прекрасно стихотворение от Иван Вазов).
                     Никъде в Библията, книга, на която се кланят много християни („Не си прави идоли!“), не се споменава думата „прераждане“ (или поне не в сегашния си вариант). Обаче, как да си обясним тогава нашето съществуване? И защо Иисус дойде на земята?! За да го провъзгласим за Бог ли?!
                    Прераждането обяснява Закона за причината и следствието и Закона на равновесието. „…каквото свържете на земята,ще бъде свързано и на небето; и каквото развържете на земята,ще бъде развързано на небето“(Евангелие от Матея, 18:18) Иисус не дойде, за да покаже колко е велик…Той ни показа, че всички сме деца на Бога и че той е във всеки един от нас.Учеше ни, че ако живеем в Любов, ще можем да контролираме телата си, ума си и душата си. Искаше да разберем,че дълбоко в себе си сме част от Бог, създадени по негов образ и подобие, но остана неразбран…
                      Какво се е объркало,че сме забравили кои сме???
                      Според езотериците,човечеството е преминало през 5 коренни раси и сега навлиза в шестата. През тези периоди, човечеството,като че ли изгубило Пътя към Истината. За да разберем принципа на прераждането, първо трябва да започнем от самото начало…
                      Бог проявил своята същност като създал Адам по свой образ и подобие. От този момент започнали мъките на цялото човечество…Адам,чието име в превод, най-общо казано е „човек“,бил същество изпълнено с Висша Любов и осъзнавал своя произход. Живял в хармония с Природата и Светлината. През следващите коренни раси започнало разделянето на половете. Появила се Ева и Божиите деца губели връзката си с Бог, закърнявали органи, появили се различия между човеците. Осъзнал своя Божествен произход, Адам въстанал срещу своя Създател. Егоизмът и съзнанието,че е най-висшето същество,окончателно скъсали нишката между Бащата и Детето. Адам се превърнал в онзи паднал Ангел, когото Църквата нарекла Луцифер и който, всъщност, е част от всеки един от нас. Човекът забравил своята същност и се насочил към материализма и манията си за величие…Слязъл в по-плътните планове, той грешал, без капка съжаление, убивал, водил войни с ближните нему… Бунтът на Земята не преставал, а се задълбочавал с всяка нова раса… Създателят не отвърнал поглед от децата си.Наблюдавал самоунищожителната свободна воля на хилядите Адамовци и Еви,и изпратил един Човек,който направил нов прочит на Божиите закони. Загубването на душата довело до необходимостта от прераждане.
                       Всеки един от нас,освен тяло, носи Душа и Дух. Иисус, за краткия си живот, се опитал да покаже безсмъртието на душата и тленността само на нейната обвивка. „Унищожете този храм…“,защото той е само тяло, но в него има и друг живот…Душата е безсмъртна.Тя помни всичките обиди,любов и болка,но е забравила коя е всъщност и каква е целта и. В този плътен план на съществуване,душата трябва да познае своята Божествена връзка и че е част от едно Велико Цяло. За това е нужно прераждането. Един живот не е достатъчен, за да разберем своите грешки и проява на егоизъм. Реинкарнацията е важна част от нашата еволюция. Основната причина да се връщаме отново на Земята е да осъзнаем нуждата да се обърнем към Онази Висша Сила, която е пълна с хармония и любов.В материалния свят, човек трябва да се научи да всема решения, въпреки Его-то си, със смирение и Любов към ближния.
                   Душата ни е безполова,точно както Висшата Сила. Телата ни,обаче са разнополови. Във всеки един от нас съжителстват противоположностите на мъжкото и женското начало. За да се постигне баланс между тях, прераждането ни дава възможност,всеки път да сме в ново тяло от различен пол. В противен случай, душата би се идентифицирала с едно и също лице. В кармичната астрология иманачини да се „види“ в какъв етап  от прераждането се намира човек. Когато душата се ражда отново, тя получава нов живот. Той е една нова възможност тя да изрази истинските си чувства в материалния свят, защото точно тук може да осъзнае последствията от своите предишни грешки и действия. Само така ще разбере,че егоизмът и борбата срещу ближния не носят истинското щастие. Условията на живот са предопределени от Закона за причината и следствието или от Закона за равновесието. „Каквото си посял, това и ще пожънеш…“. Последствията от делата си ще ги видим сега, чрез децата си или в някой следващ живот. Много често душата сама избира къде и кога да се роди, своето тяло и препятствията,които ще среща. Разбира се, винаги има шанс за поправка на „божествения изпит“. Душата помни,че Духът е нишката към Бога; тя помни всяко наше решение и всяка постъпка, нашето съзнание – не. В противен случай  бихме се родили с прекалено голямо чувство за вина,а тежестта от него ще е доста голяма. За това, новата ни дреха дава шанс да започваме винаги на чисто, да имаме свободна воля и сами да изберем – Пътя на Его-то или Пътя на Светлината. „Искайте и ще ви се даде;търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви сеотвори; защото всякой,който иска,получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.“
                     Прераждането носи препятствия и преповтаряния на „стари“ ситуации. Наранявал си, сега ти ще бъдеш наранен. Това не е Божие наказание, а собственоръчно подписване на присъда. Съдил си, без да си видял своите грешки, сега ти ще бъдеш съден. „Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си…“ Разбирането за прераждането ще ни направи по-смирени.То ни дава възможност да учим уроците, които ще са необходими за еволюцията на душата. Най-важният от тях е осъзнаването на духовната ни и Божествена същност. Има различни начини да изкупим греховете си. Някои от нашите души избират тела с недъзи, други лоши условия на живот…Разберете,че хората – инвалиди, не винаги са най-големите грешници!!! Напротив! Голяма част от тях, в минал живот, са били толкова напреднали в своето развитие, че сега, доброволно са избрали този начин на живот не за наказание,а за да изпитат силата на вярата си! Други се раждат в слепота или с глухота… Има различни причини една душа да избере определено тяло. „…с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите…“
                       Единственият начин да преодолеем натрупаната карма е дълбокото разбиране,че тя е в резултат  на нашите действия и че трябва да сме търпеливи и всеопрощаващи…Нашите минали врагове,сега може да са нашите майки,бащи, любими, братя… “ и врагове на човека са неговите домашни.“ Това е начинът да се научим да се обичаме по между си, да си прощаваме и да разберем,че зад всяка болка стои минала причина.“Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат…“ Всички сме грешни! Някои души осъзнавали това и тръгвали по Пътя на Светлината. Не им стигал един живот и в следващия тв били възнаграждавани за прошката и смирението си. Това е Законът на равновесието!
                       Опитайте се да премахнете страха си от дума,като „карма“. Тя символизира както наказанието, така и наградата. Всичко зависи от нас и от нашата свободна воля! Не съдете ближния за постъпките му в духовен план, „защото , с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени;“
                      Забелязали ли сте,че много от нас се молят само, когато са в тежка криза?! И настояват, изискват Бог да им помогне?! Забелязали ли сте,че някои от нас започват с „Ако има Господ, нека…“ Поставянето на условие не е израз на осъзнаване на духовната ни същност, а проява на Висш егоизъм! Бог не е ваш роб! Препятствията, които имате в живота си, никога не са със същата сила, с която вие сте наранявали хора от минал живот! Всяко ново идване на земята ви дава по-голяма свобода и трудностите са такива, че винаги ще сте в състояние да ги преодолеете. Само не трябва да ви е страх! Иисус показа Божествената същност на човека! Всеки от нас може да прекъсне тежките си кармични връзки.
                       Не е задължително да вярвате в Бог или в Прераждането! Важното е понякога да сте смирени и да прощавате. Простете първо на себе си, а след това поискайте, дори и мислено, прошка от тези,които сте наранили. „Защото,ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесния ви Отец;“
                     Ще завърша с нещо като притча…Не знам, кой е авторът, но я имам написана на календарче и винаги,когато ми е било тежко съм я препрочитала:
“ Една нощ сънувах сън. Разхождах се с Господа по брега на морето, а по небето проблясваха сцени от моя живот. На всяка от тях имаше два чифта стъпки по пясъка, но за моя изненада забелязах, че в много случаи, по пътя ми имаше само един чифт стъпки. Открих, че това се е случвало в най-тежките моменти от моя живот. Попитах Бога:“ Господи, Ти ми беше казал,че след като веднъж реша да те следвам, винаги ще ходиш с мен. А сега установявам,че през най-мъчителните мигове от живота ми, има само един чифт стъпки по моя път. Не разбирам,защо си ме изоставял,когато най-силно съм се нуждаел от Теб?“ Бог ми отвърна: Мое скъпо дете, никога не Съм те изоставял в изпитанията. Там,където виждаш само един чифт стъпки, Аз те носех на ръце.““
автор : Д.Тодорова – Кабала
публикуването на статията или части от нея,може да стане само с изричното разрешение на авторката.
Реклами

68 коментара to “ПРЕРАЖДАНЕТО”

 1. Радостина Says:

  Хубава статия!:) И аз съм на мнение, че думата „карма“ трябва да се разбира с широко отворено съзнание!:)
  Краят на притчата е вдъхновяващ, определено!:)

 2. :))) Цитатът е от Алхимикът на Паоло Куельо …дано ви помагам, а не демистифицирам……имам един въпрос – във статията казвате, че душата се преражда с различен пол в отделните животи, докато руски изследователи от кабалистичния центар казват, че мъжете и жените имат различен духовен корен и съответно женският дух например винаги си остава такъв и приема единствено женско тяло, същото е и за мъжът – кое от двете е по-вероятно ? (За мен второто обяснение е по-…приемливо, но аз нямам нужните познания в областта, а ми се стори важен въпрос)

 3. Вещицата :)))) Says:

  хъмм след всичко което съм изчела съм стигнала до извода, че душата няма пол. във всяко прераждане душата си избира пола на базата на това, какъв урок има за научаване в този живот. естествено всяка душа си има предпочитания за определен пол и той преобладава в серията от прераждания. според Друнвало Мелхизедек душата си има любима мъжка и любима женска личност, в резултат на което те стават доминиращи /нещо като бабата и дядото на останалите/. следват две малко по-млади личности, еквивалентни на средната възраст. после идват по-младите на около 30 години и накрая тези, които се използват най-рядко – юношите. това се отнася и за двата пола. тези 8 личности образуват целият личностен комплекс на духа, дошъл за първи път на земята.
  тези размисли се отнасят и за сексуалната ориентация. според философите душата трябва да премине през всякакви изпитания за да се оформи и постигне мъдрост, а това не става като се прераждаш само като хетеросексуална жена например :))). Кабалита е описала прекрасно останалото!

 4. Вещицата :)))) Says:

  а за притчата Кабалита, просто нямам думи! когато я прочетох се разплаках – толкова дълбоко ми бръкнаха тези редове… благодаря ти за това, че си я предоставила!

 5. Интересно, мерси!

 6. Тъкмо реших да отговоря на Мая и Вещицата го направи вместо мен…Аз подкрепям нейното мнение…Мая,не бях чувала за това твърдение,но само по себе си няма никаква логика…Хайде да тръгнем от идеята за Бог.Какво е Бог-в никакъв случай не е от мъжки пол-)))).Бог е безполовостта,чистата хармония между мъжкото и женското и нали това е целт-да има баланс между тях…Е,ако се прераждаме само от един пол,то вече говорим за дисбаланс…Много ми е интересно как дават обяснение тези,които го твърдят.Мая,ако имате допълнителна информация,пишете-)))Обичам да дълбая с тази моя Луна в дева-))))

 7. Пращам ви линка към страницата им…
  http://www.kabbalah.info/bulg/academy/mod/book/view.php?id=286

 8. Исках да ви пратя линка, но нещо май не успявам да изпратя коментар…

 9. Мая,здравейте-)))Благодаря за линак.Просто,програмата за защита от спам е решила,че сте „лошичка“-)))).Няма как да излезе коментарът ви веднага,без да бъде проверен-)))

 10. Ако във всичките си прераждания бяхме само мъже или само жени, книгата „Мъжете са от Марс, жените от Венера“, щеше да дава отговор на доста неща:).
  Толкова е просто Мая, черното без бялото не може да съществува, доброто без злото също, мъжа без жената – също:)
  Ти и аз, всички ние сме изтъкани от две половини. Във всеки от нас има и мъжкото и женското, а физическия ни облик, той е само онова, което приемаме да бъдем в настоящия си живот:)
  Вече на 2 пъти ми се случва да ме връщат в минали животи – 1вия път от любопитство, 2рия път – по съвсем конкретен здравословен проблем и на любопитните бих казала, че понякога доста по-добрия вариант е незнанието:)
  А относно половете, аз лично се чувствам много добре във варианта жена!

 11. ЗА ИРИНА: След като сте се подлагала на регресия,защо тогава ме питате за пътя и здравето си…Би трябвало да сте намерила отговора-)))

 12. КАЗАХ, ЧЕ СЪМ СЕ ПОДЛАГАЛА НА РЕГРЕСИЯ ПО СЪВСЕМ КОНКРЕТЕН ПОВОД!ИМА ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ И ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ!БИ ТРЯБВАЛО ДА ЗНАЕТЕ!
  ПЪК И НЕ СЪМПРАВИЛА РЕГРЕСИЯ ЗА ПЪТЯ СИ, ПОВОДА БЕШЕ ДРУГ!
  ПЪЗЕЛА СЕ НАРЕЖДА БАВНО!
  P.S. Отговора ви е за тази година, нали?Миналите животи са си минали животи!

 13. ЗА ИРИНА: Да,за тази година е.Това гледах. Относно здравословните проблеми,те така или иначе са заложени в тялото,други са „спомени“ и не би трябвало да се държите по този начин с мен.Знаете,че главните букви в нета са израз на яд-))).Казах го съвсем приятелски-))).

 14. Към Kabala: Не смятам, че съм Ви обидила с нещо!?!
  Просто ме учудва факта, че поставяте под общ знаменател регресията с въпроса ми към Вас!
  Нещата са много различни, а хората носят в себе си, нещо, което се нарича любопитство!
  Извинявам се, че изобщо съм Ви притиснила с въпроси!

 15. ЗА ИРИНА: Ясно е,че отговорът е към мен-))). Не смятам,че сте ме обидила,пък и малко трудно ще се получи-))). Просто ми направи впечатление шрифтът. Никога не съм поставяла под общ знаменател регресията с вашия въпрос. Любопитството е много опасно нещо,ако само това е водещото към регресивната хипноза. Напротив,стана ми много интересно, че сте наясно със себе си,ако мога така да се изразя и че сте се подложили на тази „процедура“. Малко са хората,които го правят.Вие,обаче, не влязохте в моя тон,а подскочихте,като че ли ви обидих аз с нещо-))). Опитайте се да използвате позитивно числото на душата си. То не е от най-добрите,така,че не отговаряйте „агресивно“ веднага. Първо осъзнайте какъв е тонът на отсрещния човек. Казвам ви го от добри чувства,защото аз яхвах метлата някога така, като вас-))).

 16. За съжаление зная какво е числото ми!Наясно съм, че не е от най-добрите под които може да се роди човек, но…какво да се прави.Явно имам какво да изкупвам, в един от животите си съм била мъжеубиец………….
  А относно регресията и въпроса ми….мисля, при знанията Ви, трябва да сте наясно, че тя – регресията, особено, когато се прави съвсем целенасочено връща към определени животи, но не е показател за бъдещето………;)
  На всекиму се дава избор, как да изживее живота си, просто си търсим насоки как това да се случи по-уютно!
  А любопитството, колкото и опасно нещо да е има и много положителни страни…..то Ви е тласкало да се учите и да знаете всичко онова, което знаете сега, а смятам , че никак не е малко, даже напротив и то е онова, което е тласкало човечеството да се движи напред…дали е добро или лошо, зависи само от гледната точка!
  Хубав ден Kabala:)

 17. ЗА ИРИНА:Така е,Ирина-)))Ако не бях толкова любопитна,нямаше да стигна до тук-)))).

 18. Здравейте, прочетох коментарите. Интересни гледни точки. Бих искала да попитам какво е това число на душата и как се определя?

 19. ЗА ATINA: Числото на душата ви е датата на раждане,която определя и физическото ви състояние.

 20. Яна Живкова Желева Says:

  Здравейте!
  Статията беше много интересна и ползотворна. Искам да попитам нещо относно прераждането – вярно ли е, че когато една душа достигне духовно извисяване (не съм сигурна дали е правилно да се каже така) или мъдростта от преживените си животи, може да избере да не се преражда повече. И че има души, които ако не са се поучили от грешките си се връщата без да имат правото на избор т.е. минаваш един и същи урок докато го научиш?

 21. ЗА Яна Живкова Желева: Права сте! То,тогава няма и защо да се връща една душа,селд като си е научила уроците и достатъчно е слушкала-))),но това може да стане,само ако осъзнае Висшият закон на Любовта-))),най-общо казано-))). А,що се отнася до останалите…Ами,пример-вие и аз сме от тези,’дето са бягали от час и сега ще висим тук,на Земята,че да ни дойде акъла-))).Точно това е и целта на анализа,да покаже вида на кармичните уроци и колко е натоварена една душа-)))

 22. Кремена Says:

  Имайки в предвид неконтролируемо нарастваящият брой омразни души, някои хора май са много далече от това да си научат урока. Говоря от глобална гледна точка, за България не желая дори да конкретизирам!

  А между другото, затова ли понякога се казва, че Господ си прибира първо най-добрите при себе си? Защото са достигнали до Любовта и са готови да си тръгнат от материалния свят? И къде отиват?

 23. Диана Says:

  Здравейте,дали е въаможно,ако един човек се стреми да е добър или просто му идва от вътре (от душата) да е добър с хората,да помага,да се радва на всичко малко,безпомощно и нежно,да се раздава(в смисъл да дава всичко от себе си на околните) и не зависимо,че от това страда(т.е. не получава същото ,а се чуства използван)и колкото да се опитва в даден момент да бъде лош с някого,поради някаква причина и не се получава,а прощава,дали това не е някакъв знак ,че може би душата е започнала или поне си е научила до някъде урока.Тази тема ме вълнува и интересува,и се радвам,че попаднах на този сайт,където може да се коментира и обменя информация.

 24. Здравейте, прочетох всички коментари до тук и се радвам като виждам,че хората малко по малко, осъзнато или не ,търсят отговорите за себе си и за всико което е зависимо или независимо от нас! Явно еволюцията на нашето съзнание напредва бавно, но славно.
  Твърде много са обстоятелствата, които ни карат да се замисляме и да търсим правилните пътища по които трябва да вървиме, за да стигнем до съкровенната цел: добруването ни на Земята.Според мен, днес ние имаме възможността да се възползваме от знанията на твърде много посветени в тайните на човещкото битие и най-голямата грешка ще е да пренебрегнем или отхвърлим тази полезна информация, която по никакъв начин не идва при нас случайно!
  Кабала, имам много голямо желание да достигна до отговори за моето минало и търся начини за това.Мога ли да разчитам на твоите съвети и препоръки за начина, по който да постигна това!?
  С най-искрени пожелания за смисленни и ведри дни пред всички,които посещавате и споделяте в този сайт!!

 25. ЗА ДАНИ Д2: Зависи какво ще искате от мен-))). Нали знаете, че когато сте готова,знанията сами ще дойдат при вас.

 26. Вася Says:

  Вярвам дълбоко във всичко което си написала, благодаря ти сърдечно за притчата, направо ме трогна до сълзи
  Поклон пред труда ти, продължавай напред, защото много хора се нуждаят от такива като теб.

 27. ЗА ВАСЯ: Много ви благодаря! И на вас желая късмет,умение да се справяте с препятствията и много,много Светлина в живота ви!

 28. Само мога да напиша страхотна статия БЛАГОДАРЯ !!!

 29. Румяна Says:

  Здравейте, kabala, прочетох и статията , и коментарите с интерес. Аз също вярвам в прераждането, но често се питам каква е мисията ми в този ми земен живот. Не си спомням къде точно, но четох, че всеки идва с определена мисия, освен че трябва да си научи и урока или уроците. Ще съм Ви много благодарна, ако ми кажете как мога да намеря отговора на този мой въпрос.
  Весело лято, макар и да е към края си и много слънчево настроение.

 30. ЗА РУМЯНА: Ами,да, всеки се ражда с определена мисия и път, който трябва да извърви. Обикновено това се вижда като потенциал в хороскоа ви, но това не означава, че ще го развиете.

 31. Здравей Кабала и от мен! Искам да ти кажа колко,ама колко съм щастлива,че открих твоята страница.Цял живот съм се интересувала от всичко това за което пишеш ти.Живея съвсем сама в др.страна,всяка мин.ми липсват децата ми,сестра ми,майка ми и въобще всички.Повярвай ми -сутрин като стана прочитам всичко написано от теб,и всяка дума прониква в сърцето му, и се чувствам толкова спокойна,сякаш имам крила и мога да летя.Бог да те благослови!!!БЛАГОДАРЯ ТИ от цялата си душа.

 32. ЗА krasimira: Благодаря ви, Красимира! Бог да благослови и вас и да усещате винаги любовта около себе си!

 33. Много ми хареса статията. Аз също израстнах в много религиозно семейство, но някак от малка имах чувството за непълна картина. С годините и опитът, нещата някак дойдоха по местата си. И да, наистина вярвам в прераждането. Не искам да наранявам чувствата на вярващите, но от доста време насам за мен църквата е търговска институция, а не спомагаща за духовното израстване на човек такава.
  Усещам някои неща като кармични – това са нещата в които не ми върви и не ми е вървяло в този живот. Може би бъркам, но мисля, че те са кармичните.
  Кабала, когато човек осъзнае, че в този живот не му е дадено нещо, трябва ли да се стреми към него на всяка или да се примири със загубата по философски начин?
  За мен е второто, защото нанася по-малко вреда на мен и хората, засегнати в конкретна ситуация.
  Моля, сподели ти какво мислиш.

 34. ЗА КАЛИНА: От къде сте сигурна, че това нещо не ви е дадено?! Аз, по-скоро не се примирявам, а се смирявам, защото знам, че рано или късно мога да го постигна, само трябва да променя мисленето си, усещането за света. Ако искам нещо, което би навредило на хората около мен, по-скоро ще се примиря и бих намерила друг начин да го постигна.

 35. Да, права сте, за смирение става дума.
  Имам много да уча и да променям.

 36. Много ми хареса тази статия…По принцип никога не съм била от крайно вярващите,даже по-скоро вярвам,че има сила,която ни помага и някакъв път,който следваме.Също смятам,че църквата ни поднася нещата такива,каквито иска ние да ги приемаме,че много от „свещениците“ са напълно обратното на онова,което се очаква да им е възложено от Бог…интересно ми е какво става с душите,къде отиват те,преди да да се вселят отново?Гледала съм интервю с покойната Вера Кочовска,в което казваше,че се събират над Земята.Също така бих искала да попитам възможно ли Ви е да кажете по името и по датата на раждане нещо за предишни животи на човека?Много пъти съм се питала аз каква ли съм била,надявам се само да не ми се е случвало да съм била мъчител,убиец или предател…Друго,което няма връзка с темата,но също ми е интересно,е ако можех някак да разбера за хора,мои предци,живели например под турското робство,кои са били и т.н…това може ли да се види?

 37. ЗА Siss: Могат да се кажат определени характеристики и евентуално,ако имате тежки кармични задачи да се определят причините,като какво сте правила в минала инкарнация,за да се стигне до тук,но подробности,като точна професия-няма как да стане.

 38. Много Ви моля,кажете ми каквото можете за моите минали прераждания.Казвам се …………..Моля данните ми да не се публикуват.благодаря предварително!:)

 39. ЗА Siss: Това не е безплатна услуга,защото не може да се направи за 15 минути.Изисква анализ на рождена дата, име и целия ви хороскоп

 40. Благодаря все пак за обърнатото внимание,статиите Ви наистина са много интересни.Можете ли да ме насочите към някаква добра според Вас литература за преражданията и кармата?

 41. ЗА Siss: Честно казано,не си спомням точно за такава литература. Трябва да започнете с по-елементарната езотерика.

 42. Благодаря,ще си потърся. 🙂

 43. Чудесна статия 🙂

 44. АНОНИМНО Says:

  Искам да знам дали товара,който сме поели в този живот ще можем да понесем.Как ще понеса кармата си,казват,че Бог дава толкова,колкото можеш да носиш,а на мен ми се струва,че няма да издържа!

 45. АНОНИМНО Says:

  Една китайска поговорка казва,че и след най-тъмната нощ изгрява зората.Колкото и отчаяни да сме понякога и да ни се струва,че от това по-лошо няма накъде не бива да се предаваме.Човек е избрал изпитанията си и трябва да ги понесе,всяко зло за добро,за да израснем духовно трябва да преживеем трудностите на живота-от това зависи дали ще се върнем отново тук и с каква съдба.Дано да имаме силите и волята,за да се справим достойно,дано Бог не ни изоставя и да сме по-добри,за да заслужим милостта Му.Искам да науча повече за себе си,каква съм била в миналото,какви грешки плащам,как по-бързо да ги изкупя.Моля Ви-помогнете ми!

 46. ЗА АНОНИМНО: Само така ви се струва. Всеки е имал такива моменти, както и аз, когато съм си казвала „Не мога повече“…

 47. ЗА АНОНИМНО:Това, което искате се нарича кармичен хороскоп и се заплаща. Тук отговарям безплатно само на въпроси, на които може да се отговори с Да или Не.

 48. АНОНИМНО Says:

  за KABALA- Не Ви познавам,имате ли способности, но имам здравословен проблем-ще оздравея ли

 49. ЗА АНОНИМНО: Какво значи способности? Аз не съм врачка. Работя с нумерология и астрология и всичко е на база изчисления и възможности, които ви се дават на вас. Нямам ясновидски способности, ако това ме питате. Проблемът ви ще се реши, но до известна степен, като че ли ще се възобновява отново и после пак ще има някакво отшумяване. Няма да е пълно вашето оздравяване. За хороскопа, първо да ви кажа, че цената е петдесет лева, ако ви удовлетворява. За целта ми трябват трите ви имена, дата, място и час на раждане. Трите имена са по акт на раждане. Ако сте омъжена, искам и това име, защото се случва кармичните проблеми да се изчистват, когато човек сключи брак,, а може и да се задълбочат, зависи. Тук са малко хората, които ме познават лично, освен, ако не сте от Варна. Тогава може и да се видим. Ако имате възможност за това, което питате, можете да ми пишете на мейла, който е даден в За връзка с мен и информация

 50. Кабала, използвам възможността първо да Ви благодаря за помощта преди време! Ужасно много ми помогнахте в много труден момент. Благодаря Ви!
  И по темата: Изчетох цялата статия и всички коментари след нея и реших и аз да споделя с вас какво мисля или по-скоро какво чувствам. Чувала съм за какви ли не теории за паралени светове, за различни измерения, за различни времеви канали и имайки предвид познанията на древните цивилизации (които едва ли познаваме дори и малко) не зная в какво да вярвам. Със сигурност нямам позанията на повечето от вас в тази област и съм чела ужасно малко неща по тази тема (да не казвам почти никакви), за това ако ви се струвам глупава, няма да ви се разсърдя.
  Имам един въпрос: след като популацията на земята нараства с всяка изминала година се чудя от къде идват тези нови души, ако става въпрос за прераждане. (Това все още не мога да си обясня), Как се ражда нова душа?
  За моята идея си нямам дали е нова, стара… дали за пръв път живея или вече съм живяла стотици пъти. Интересното, което исках да споделя с вас е нещо, което ми прави силно впечатление напсоледък. Аз съм от хората които са малко смотници и съзерцатели по душа. Сънувам… необичайни сънища (да ги нарека) и много рядко сънувам себе си в образа, който нося наяве. Понякога съм мъж, понякога съм различна жена, но най-често съм просто неясен образ, което не ми пречи да имам пълно съзнание, че този образ съм аз. Друго странно нещо, което забелязвам е, че преди важна промяна в живота ми я предчувствам със цялото си същество. Първо започват сънищата, а след това и физически усещам предстоящето… и до сега нито веднъж не съм се излъгала. След като прочетох статията намерих обяснение на това при мен. Вероятно е някакъв вид спомен от друга реалност, който има за цел да ме подготви, за да премина предстоящото.
  Така де, след всичко изписано искам само да заключа с извода, до който стигнах след като видях и добро и зло в живота си: в хармония със себе си и с равновесие в любовта, всичко останало остава толкова земно и незначително. Но липсват ли те, хаосът на живота може да завлече човек до дъното на пъкъла.
  Пожелавам на всички търсещи отговори, да успеят да ги намерят

 51. ЗА РАЛИ: Поправих грешката ви. Това „кабака“ ми прозвуча като Чобака, ако се сещате за онова огромно космато същество от Междузвездни войни-)))) Така, никой не знае колко са душите. Някои са на други планети, в зависимост от тяхното духовно израстване. Ние, тук, сме си в Чистилището-))). Всяка душа се стреми да достигне до Божествената искра в нейния чист вид и да се върне при Създателя, научила своите уроци. И тъй като душата е еднополова, има теории, че се разделя на две половини. За това и се казва, че всеки търси своята духовна половинка. Знаете, има индивидуална, родова и колективна карма. За това, душите се спускат тук, като гроздове, знаейки семействата и родината си, т.е. тук, всички сме си навързани, защото имате кармични връзки един с друг, било по род, било към държавата. В това време, много от нас са живяли в Атлантида и идват, за да отработят своите грешки, заради които е загинала. Така, като гледам, май ги повтаряме същите. Нищо чудно да сте се прераждала повече в мъжко тяло-))). По принцип нещата се редуват, но много често, в хороскопа е видно, че душата е използвала един и същи пол. Няма такова нещо като липса на любов. Човекът смята така, защото е субективен и счита, че е само между двама души. Христос е показал,че може да е всеобхватна-))) Надявам се,че сте получила отговор на някои ваши търсения-)))

 52. :))) хахах добра осциация с междузвездни войни, не се бях сетила :))
  🙂 Бях забравила за Атлантида… сега ме подсетихте, преди време помагах на малкия си братовчед да напише съчинени-разсъждение за „Прометей“ и ровейки се из интернет пространството попаднах на една доста интересна статия, която, ако някой има интерес може да намери тук: http://www.aobg.org/lecture.php?ln=1&id=46. Има интересни неща в нея, които карат човек да се замисли.
  Снощи преди да заспя пак си мислех и един нов въпрос ми изникна свързан с неродените деца… те имат ли душа?

 53. ЗА РАЛИ: О, Щайнер е висока топка и не всеки може да го чете-))). Розевнкройцерите са моята слабост. Разбира се, че неродените ви деца имат душа. Нали знаят при кого ще се родят. Ако медитирате, можете да видите нероденото си дете, но като душа. Аз имах този шанс-)))

 54. Определено ме заинтригувахте.
  Сега ми стана интересно при спонтанен аборт, загубата на детето е изпитание за майката, така ли да го разбирам, а за душата на това дете какво е?
  Дано въпросите ми не ви отегчават 🙂

 55. ЗА РАЛИ: И за двете е изпитание-))) Една от шаманите в Казахстан Кажета, в едно разследване спомена, че когато трябва да се роди цар ( образно казано), майката трябва да пренесе курбан за него.

 56. Пак съм аз… с нов размисъл.. ако е така наистина, и преди да се роди (отново) душата избира формата си и препятствията в новия живот, за да се научи на всичко, на което трябва да се научи, това значи ли, че съдбата ни е предопределена или всичко зависи от изборите които правим? Или истината е някъде по средата?

 57. ЗА РАЛИ: И двете-))). Някои хора се разждат с предопределени съдби, като мен, например-))) Свободната воля е в определени граници. Други имат по-голяма възможност да лавират. Всичко зависи от духовното израстване на човек. Има неща, които могат да се преобразуват и да се променят. Някои са предопределени, други- не

 58. 🙂 Благодаря за търпението, с което ми отговаряте!
  Колкото повече, търся отговори, толкова повече осъзнавам, че нищо не зная. Надявам се силно, че няма да си тръгна от този свят без да съм научила поне малка част от истината.

 59. ЗА РАЛИ: Всичко с времето си-)))

 60. Zdravei te! Sluchaino popo greshka popadnah na saita vi !,Otdelih niakolko chasa da go razgledam.Ostavam priatno iznenadana ot intelegentnosta otkrovennosta krasiviya ton s koito otgovaryate na zapitvashtite! Godini nared jivyah v Israel neshta koito v Bulgariya biaha tabu tam fakticheski zapochna duhovnoto mi probujdane ! Uspyah da si otgovorya na mnogo vaprosi na koito tarseh otgovor no za sajalenie ne mojeh da namerya ! Duhovno neobrazovana ! No spirit tova keto sme vsichki osazanah ! a Viyarvam v tova che vsichki sme chista energiya i kogato osaznaem tova kogato nadjiveem ego i materialno zapochvame da stavame visoko energino intelegentni doblijavame se do taka narechenia parvichna chista energiya ! Viyarvam v visoko chestotnite vibrazii te da se chuvstvash shtastliv vesel da zabravish zlobata zavista i vsichki otrizatelni emozii! Da razberesh koi si ti da go osaznaesh da osaznaesh prednaznachenieto si ! Ako imash visoko energiino izlachvane nikoga nyama da pozvolish otrizatelna energiya ili taka narechenite tamni siki demoni i nai razlichni misterii da te zavladyavat ! Ne vyarvay te na negativnite energii zashtoto taka neutralizirate polojitelniya si zaryad ! Vyarvaite v dobroto i krasivoto iskaite karasivi neshta i te shte doydat sami pri vas! Duhovnoto israstvane e nay dobriyat pat ! Jiveytednes zashtoto dnes e i utre ! Tova koeto napravite dnes to e i utre! Jiveyte v nastoyashteto zashtoto samo to sashtestvuva!!!!Molya sa izvinenie ako e trudno da se chete no ne razpolagam s kiriliza ! Blagodarya vi za dadenata mi vasmojnost da izrazya mnenieto si chrez saita vi ! Badete moi bratya i sestri blagoslovenni zachto nie vsichkite sme edno zyalo Dusha !!!!!!!! S mnogo uvajenie i lubov

 61. ЗА Victoria: Обикновено изтривам всичко,коет е написано на латиница, освен ако няма уважителна причина за нея, но това,което сте написала е толкова вярно и силно,че сърце не ми даде да го направя-))). Точно така-))) да достигнем високо честотните вибрации,които сме забравили по пътя на еволюцията си. Много е труден обратният процес,но не е невъзможен. Духовното ти дава спомена, че си бил част от една велика Искра, която си игнорирал и че можеш да постигнеш единение с нея. Благодаря ви за прекрасния коментар!

 62. Здравейте! Искам да бъда върната в предишните си животи, търся отговори за себе си и хората , които обичам. Можете ли да го направите?

 63. ЗА ГАЛЯ: Бъркате нумерологията и астрологията с регресията, които нямат нищо общо по между си.

 64. Здравейте, за мене най-важният въпрос в живота е „защо“ и когато не мога да намеря сама отговора се опитвам да го търся извън себе си , ще продължа / за един овен ………….. е нормално да блъска глава в стената/ :)))))

 65. ЗА ГАЛЯ: Астрологията и нумерологията ще ви дадат защо сте тук и кои са най-важните инкарнации, заради,които сте тук, но няма как да ви върнат, вас, в минали животи, а и в България има два-трима, които се изживяват като специалисти, но им нямам вяра,т.е. аз не бих отишла при тях.

 66. напоследък разсъждавам много върху прошката и се чудя амнистирането замества ли я-т.е.-ако не можеш да простиш на някого, че ти е причинил нещо, а не искаш повече да си свързан с него дали можеш да се освободиш от длъжниците си като им дадеш амнистия-да, те са виновни, да направили са ти това лошо, да ужасно е това, но ти не искаш да ти се издължават и ги амнистираш-нека Бог си ги съди, а ти просто да ги махнеш от живота си…това за прошката е доста сложно-какво всъщност правят хората като прощават?

 67. ЗА Petty: Не, не го замества! Така прехвърляте отговорността да прощавате. Някой ви е направил нещо лошо, значи има е имало причина,т.е. вие може да сте го унижавала по някакъв начин в минал живот. Осъзнаването на това, води до прошка и до благодарност, че се е случило.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: