КЛЮЧЪТ НА СОЛОМОН ЗА МИСТЕРИОЗНИТЕ ЧИСЛА НА СЕФЕР ЙЕЦИРА(КАБАЛА)

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

„Щастлив е този, който е разбрал

буквите и числата.Буквите са от

числата,числата са от идеите,идеите

са от силите, силите са от Елохим.

Синтезът на Елохим е Шем ха- Мефораш.”

(Ключът на Соломон,преведен от Елиас

Леви в книгата му „Philosophe Occulte”)

 

          През 2912г.,според еврейското

летоброене, се ражда една от най-великите

и мъдри личности за всички времена.

Човекът,който разбирал езика на

животните,който умеел да става невидим и

чието име означавало „Мир” – СОЛОМОН.

 Управлявал 40 години с ум и търпение,

преди да умре, завещал на сина си тайните

 и мистериите на едно древно учение,

тълкувания на пророчества и ключ за

разбирането на числата.

         Най- важният символ в Кабала е

Дървото на Живота. То е единството,

мъжкото и женското, светлото и тъмното,

равновесието и езотеричната същност на

човека. Състои се от 10 сефироти, които

по своята същност са еманации на

Божественото. Всяка сефирота има

определено число и значение.

          Соломон завещава на сина си

значението на всяка цифра от Дървото на

Живота и разкрива тайната на една от

най-старите книги на Кабала – „Сефер

Йецира”.

           Предоставям и на Вас това

„завещание”,което в своята си цялост

 съдържа всички Тайни на Природата и

„чрез различните му комбинации ще

накараш духовете и ангелите да

говорят…” Соломон познавал всяка

планета и всеки час, в който тя

господствала и магические имена на

ангелите, които ги управлявали.Неговото

знание за числата и техните вибрации са

прекрасен учебник по езотерична

номерология.

           Всеки час се управлява от 7

планети,като първият винаги започва от

най-високата планета докато се стигне до

най-ниската. Соломон ги подрежда по

следния начин:

 

Шабатай – Сатурн

Цедек – Юпитер

Мадим – Марс

Шемеш – Слънце

Нога – Венера

Кокав – Меркурий

Левана – Луна

          Всяка планета господства и на

определен ден от седмицата:

 

Неделя – Слънце

 

Понеделник – Луна

 

Вторник – Марс

 

Сряда – Меркурий

 

Четвъртък – Юпитер

 

Петък – Венера

 

Събота – Сатурн

 

         Числата, които ние използваме в

номерологията са Девет, но в Дървото на

Живота са Десет и Соломон разкрива

тяхната езотерична същност:

 

1-   отговаря на първия сефирот Кетер

(Корона)Името и е Ехеие – Аз съм.

Единицата е символ на единението с

Бога.Тук е и Първата категория на

духовете,които управляват- Хайот Ха

Кадеш(Разумите на Божествената

тетраграма).Буквите на тези духове са

символизирани от мистичните животни

от Пророчеството на Йезекиил. Тяхното

царство е на единството и съответстват

на Разума.

 

2-   Отговаря на втория сефирот Хохма

(Мъдрост).Нейното Божествено име е

Йа – Господ.Физическото проявление на

 двойката е зодиакът( Мазлот).Тук са

Духовете на Мъдростта – Офаним

(Колела),защото всичко във Вселената

е задвижвано от колелата,както и

животът.Двойката в Кабала е мъжкото

начало,символ е на полярността.И

докато Кетер е Изначалието,Покоят,то

Хохма е действието,подтикът и

динамиката.

 

3-   Отговаря на третия сефирот Бина

( Разбиране или Разум). Божественото

и име е Йод Хе Вау Хе Елохим-Господ

Бог.Духовете,които управляват

Тройката са Аралим (Силният),а тяхното

 царство е създаването на идеи.Тя

съответства на активността и силата

на мисълта. В Кабала 3 е символ на

женското начало,на Великата Майка.

Физическото и проявление е Сатурн.

              Тази триада от числа 1,2 и 3 е

единствената с насочен връх нагоре.

                                         

                                          1

3                                                            2  

 

                Нарича се Божесвената триада.

 

4-   Отговаря на четвъртата сефира Хесед

или Гедула.(Милосърдие,Великолепие).

Това е първото число,което влиза в

 нашия физически свят.Хесед носи в

себе си мъжката енергия.Божественото

и име е Ел – Бог.Духовете,които я

управляват,както и числото 4 са

Хасмамим(Сияйните).Тяхното царство

е това на благодеянието.Съответстват

на въображението.Физическото

проявление на Хесед е Юпитер.

Символът на 4 е квадрат,глобус,

четиристенната пирамида.

 

5-   Отговаря на петата сефира Гебура

(Справедливост),която носи женското

и отрицателното в себе си на по-ниското

ниво. Божественото име е Елохим

 Гибор – Всемогъщия Бог.

Разрушителното действие на това число

 е голямо. Целта е унищожението на

старото и ненужното,пречистването

чрез силния и буен огън.Духовете,

които управляват тук са Серафим

(Духове горящи от усърдие).Царството

им е на наказанието и престъпленията.

Те съответстват на способността за

сравняване и избор.Физическото

проявление на петицата или Гебура е

Марс. Други символи са Пентаграм,

Розата с пет венчелистчета.

 

6-   Отговаря на шестата сефира

Тифарет (Върховната Красота).

Божественото и име е Йод Хе Вау Хе

Елоа Ва Даат – Господ Бог на

Познанието.Тифарет е централна

сефирота,която е равновесието

между 4 и 5.Духовете на Шестицата

са Малахим(Царе).Тяхното царство е

Универсалната Хармония и съответстват

на Справедливостта.Физическото

проявление на Тифарет е Слънцето.

Нейни символи могат да са Кръст на

Розата, Разпятието,пресечената

пирамида,кубът.

              Числата 4,5 и 6 са втората

триада,наречена Висшият Аз.

 

                              5              4

                                      6

 

 

 

   7 – Отговаря на седмата сефира

Нецах (Победа).Божест- веното и име

е Йод Хе Вау Хе Цабаот – Бог на

войнствата.Седмицата е женско,

отрицателно число. Духовете,които я

управляват са Елохим(Богове,т.е.

Представителите на Бог).Тяхното

царство е на развитието и живота.

Елохимите съответстват на Сенсорий – сензитивността.Физическото

проявление на Нецах е Венера.

Символ е розата.Седмицата е човешките

емоции,желания и инстинкти.

 

   8 – Отговаря на осмата сефира Ход

(Вечният Ред,Слава)Божественото име

е Елохим Цабаот – Бог на Бойнствата.

Осмицата е лявото полукълбо на

мозъка и за това 7 и 8 не могат едно

без друго.Духовете,които го управлеват

са Бени –Елохим(Синове Божии).

Тяхното царство е това на реда и

отговарят на вътрешното чувство в

човека.Физическото проявление на Ход

е Меркурий.Символът му е

Хермафродитът.

  9 – Отговаря на деветата сефира

Йесод(Фундаменталният Принцип или

Основата).Божественото име е Шадай

Ел Хай-Всемогъщ Жив Бог.Тук е

Астралната светлина и за това тази

триада е Астралната.Духовете,които

 управляват тук са Керубим(Ангели).

Това са силите,които оплождат земята.

В еврейската символика,Керубим се

олицетворяват с Биковете.Тяхното

царство е на плодородието и

съответстват на истинските идеи.

Физическото проявление на Йесод е

Луната. Други символи са сандаловото

дърво и тамянът.

  10 – Отговаря на десетата сефира

Малкут(Царството на формите).

Божественото име е Адонай Ха Арец

– Господ на Земята. Физическото

проявление на 10 и Малкут е нашата

Земя.Духовете,които я управляват са

Ишим(Мъжествените)-това са душите

на светците,чиито началник,според

Соломон, е Мойсей.Символите на

Малкут са равномерният кръст,

Магическият кръг и др.

 

     Това са езотеричните значения на

числата,дадени ни от Соломон в неговия

 „Ключ” и „Ако не смяташ да

използваш с добри намерения

тайните,които ще ти предам,

заповядвам ти по- скоро да хвърлиш

този Завет в огъня,вместо да

злоупотребиш със силата,с която

ще разполагаш….”

       Всеки от нас има по един свой

ангел –пазител,който се нарича Гений.

Всеки от нас,използвайки числата може

 да открие кой е той.Всеки от нас,

който пристъпва с чисто сърце към

тези науки, може да разбере Тайните

на Природата

Даниела Тодорова – Кабала 

(използвани са материали от Ритуално Таро на Златната Зора и преводи на Елиас Леви за Ключът на Соломон) 

материалите в този сайт са авторски и използването им или тяхното цитиране

може да стане само със съгласието на авторката

Реклами

507 коментара to “КЛЮЧЪТ НА СОЛОМОН ЗА МИСТЕРИОЗНИТЕ ЧИСЛА НА СЕФЕР ЙЕЦИРА(КАБАЛА)”

 1. Славчо Says:

  Как мове да разберем,кои числа са от наша полза и следователно да ги използваме?

 2. Когато се направи т.нар. схема или графично изображение на вашия код ,ще се разбере кои числа са задействани в по-голяма степен.Има различни начини да разберете коит числа не действат при вас-))).Задължително се изследват датата и имената,както и транзитните годишни цикли.

 3. роденсъм на 30121940 в 2 1/2 ч. – получава се лично число 11.Какви аспекти разкрива пред мен тази дата?
  От младежките години се увлякох по атрологията, научих много неща,но съ аматйор.

 4. Какво значи,че сте аматьор?? След като сте се насочил към астрологията, то сте усетил влиянието на 11. Малко са хората, които го умеят,обикновено 11 се разглежда като 2-ка,в повечето случаи. Ако не сте се занимавал с изследователска дейност през живота си, то вероятно сте се насочил към взаимоотношенията между хората и за вас са били много важни.Търсил сте хармония,бил сте добър изпълнител в работата си,но сте имал и доста колебания в живота си. По правило 2-ката не е добра комбинация за мъж,освен,ако нямате натрупване на други числа в името си,които да я неутрализират по някакъв начин. Пътят ви се определя от 11,но това,което е дадено да направите като таланти се крие в имената ви-))).

 5. Анета Казакова Says:

  Здравей kabala,
  Рдена съм на 03/11/1979 в 12:15 ч. – Какви аспекти разкрива пред мен тази дата?
  Направих си схема на кабала и се получи много интересна комбинация, която малко ме уплаши.
  Има ли защо да се притеснявам?
  В момента живея в чужбина и не знам до каква степен това е свързано с житейския ми път.

  Благодаря предварително за коментара.

 6. ЗА АНЕТА: Здравейте-)))Заинтригувахте ме…каква е тази схема на кабала и какво толкова ви е стреснало?! Датата ви показва големи промени в живота ви и то в личен и емоционален план. Имате известни кармични проблеми,но никой не е казал,че са непреодолими. Имате даден късен брак,т.е след 32 години.Може и по-рано да сте го направили,но има вероятност за проблеми и разриви в него.КОнкретно в датата ви не се показва живот в чужбина,но това не е гаранция,че няма да се развивате там.Житейският ви път е свързан с къртовска работа, в областта на комуникации,реклама,писане и командировки.Умеете да говорите,така,че можете и да сте преподавател-))).

 7. Анета Казакова Says:

  Здравей kabala,
  Благодаря за успокоението и по-добрата интерпретация.
  Мен като цяло ме изплаши цифрата 13, която ми казаха, че символизира смъртта или коренна промяна на живота. Но след твоя отговор ми се изясни ситуацията.
  Нека живота да си върви и каквото трява да стане е добре дошло.
  Поздрави и още веднъж ти благодаря!

 8. Здравей кабала преди време ти бях писала и мога да те кажа че всичко което ми каза лека по лека се случва икам да те попитам понеже имах изключително труден изпит по биология колко горе дору ще имам?

 9. Зекие,аз мисля,че не веднъж съм казвала,че не съм врачка…Ако бях,до сега щях да вземам джакпотите от тотото.

 10. Не просто сега съм много напрегната незнам как да ти го обясня ако може да кажеш нещо повече за мене поне ще успея ли в това които съм започнала нещо което да ме стимулера да не се предавам.Благодаря предварително!

 11. ЗА ЗЕКИЕ: Не мога нищо повече да кажа тук,освен,което вече съм написала.Разбирам,че си напрегната,но аз не „виждам“ числа и оценки.Всичко е въпрос на пресмятане. Повече от това,което пиша тук е срещу заплащане и съответен анализ.

 12. Rosica Bratoeva Says:

  Pozdrav,rodena sam na 04/02/1951,staro momiche,pazeshto deteto v dyshata si,ne my pozvoljvashto da porasne i ygrybee! Ot mladini se yvlicham po astrologij,ot dosta vreme zivej v chyzbina,vrashtam se ponjkoga vremenno v BG,vashijt site mi e lubimij.Znam,che imeto mi pravi 11,izchetox dosta literatyra po tova i mnogo pati protivorechiva.A kak da vi zaplatj,bi me interisyvalo chislata s negativen aspekt sprjmo men,za da gi izbjgvam/a moze li tova da stane/Blagodarj za obogatjvaneto sas znanij ,koito mi davate.S nai-dobri chyvstva-R.

 13. ЗА РОСИЦА: Доста се зверих,докато разчета какво сте искала да ми напишете-)))).Сега,как да ви кажа.Аз не приемам думата негативни числа и не знам какво имате предвид под това…Всяко число,което липсва при вас-трябва да го отработит.Това,че името ви дава числото 11,все още нищо не значи.Трябва да видите есенцията на това 11,т.е.от кои числа е получено. Освен това се проследяват всичките ви имена-едно по едно-за да се види евентуална кармична обремененост по линия на рода или бащата.Дори се прибягва и до анализ на моминското име на майката при особено „тежки“случаи. Не можете да избягвате числата-можете само да ги отработвате-))). Освен това трябва да се наложи датата на раждане и да се види повторението на някои числа,което също е утежняващо обстоятелство…

 14. Димитрина Says:

  25.08.2006 г. Виктор, има ли нещо от което да пазя детето, Кабала!

 15. Здравей кабала 21,09,1993 какво можеш да ми кажеш по това което написах????

 16. екатерина Says:

  здравей кабала искам да те попитам дали едно момче на име ники ме харесва и да ми кажеш какво ще ми е бъдещето с него

 17. ЗА ДИМИТРИНА: Не разбирам въпроса ви????

 18. ЗА ЗЕКИЕ: Не е уточнено за лице от какъв пол става дума.

 19. ЗА ЕКАТЕРИНА: След като не се е появил поста ви,значи че очаква одобрение,така че няма нужда да ми пишете едно и също нещо. Да, Ники ви харесва.

 20. Rumen Hristov Says:

  Zdravei Kabala
  Roden sam na 26.10.1972. neznam nito imeto mi ili rojdenata mi data koe chislo obrazuvat. Kajete mi s dve dumi neshto i za men
  Blagodarq vi predvaritelno

 21. Здравей кабала 21,09,1993 какво можеш да ми кажеш по това което написах???? От Женски пол съм!!!

 22. ЗА РУМЕН: Душата ви показва желание да си сътрудничите с хората,да има хармония между вас,но в същото време,дълбоко в себе си,търсите самоизява.Искате да ви забележат,да видят във вас силните ви организаторски качества. Съдбата ви дава много хубави перспективи,но заради ваше грешно решение ще изпитате провала и разочарованието. Причината може да е както неподходяща връзка,така и че сте се вслушали в някой съвет,който не е бил подходящ.Внимавайте с приятелите си. Пестете повече и гледайте да имате стабилни доходи. Някои приятели могат да ви предадат,така че не споделяйте много идеите си.

 23. ЗА ЗЕКИЕ: Мисля,че или не помниш какво съм казала или ме изпитваш! Моля,провери си постовете,които си ми писала и си ме питала същото – 28.06.2008 в 13:36.Аз не мога да помня кой кога е роден. Реших,че е дата на някой друг.

 24. irena hristova Says:

  zdravei kabala!
  rodena sam na 20.10.1975 majat mi imashe vrazka s druga jena kazva se rumen roden e na 26.10.1972 ste ostanem li zaedno i kak ste sme 2009.Malko mi e trudno da mu prostq,kazva ,4e me obi4a.Trudno mi e da mu vqrvam.

 25. ЗА ИРЕНА ХРИСТОВА: Ще останете заедно,защото ще се примирите с някои неща.

 26. Здравейте Кабала! Интересувам се от нумерология. Може ли да ми препоръчате добър нумерологичен наръчник, има ли такъв свързан със значението на числата по Кабала? Бях при една нумероложка и тя правеше много интересни изчисления – ако съдбата била 6, това означавало едно дете, 8 – два деца, отгатваше даже пола на детето. Числото 11 между двама души го тъкуваше като раздяла.
  Принципно не обичам да се оплаквам, но винаги се надявам на хубави неща – 21.09.1976 – какво според вас мога да очаквам в личен и професионален план?

  Благодаря предварително!

 27. ЗА ДЕЛЯНА: В момента в интернет има толкова много литература,че няма как да изредя всичко.Когато аз започвах- нямаше книги по книжарниците. Не знам защо толкова хора си мислят,че числата и Кабала са нещо кой знае какво различно-)))). Малко са хората,които ще разберат този анализ. Но,има,да – намерете Подводни и мисля,че книгата се казваше „Числата и кабала “ или нещо подобно… Аз се учих от Муси Дачева и Христо Енев. Сега има и много курсове,които се предлагат,така че по-скоро сте за завиждане,отколкото такива като мен,когато нямаше информация-)))).Интересно пресмятане за пътя на съдбата. А колко деца,тогава ще има число 5 или 9,да речем? И кои числа ще ми покажат липсата им? Не мислите ли,че с път на съдба 6 има толкова много хора и едва ли всички имат само по 1 дете,нали-)))). Аз имам други тълкувания за числата.

 28. Здравей Кабала!
  Роден съм на 11.18.1980 моля те кажи ми нещо повече за мен!

 29. ЗА ХРИСТО:Вие,на всяка цена трябва да се насочите към духовните науки и езотериката. Осъзнавате наличието на тънките светове,имате интуиция,ама не знаете какво да правите с нея.Непрекъснато се люшкате между желанието ви да имате стабилни взаимоотношения,а в същото време се чувствате самотен и неразбран. Променете мисленето си.Имате големи,ама големи способности да разбирате хората и да работите в тази насока. Не ги пропилявайте.Виждам,че сам запушвате шансовете си.

 30. Здравейте!
  Родена на ……….в ……….. часа.
  С две прекрасни деца, които растат, и разведена.
  Какво предстои на семейството ми, както и на мен?
  Срещнах човека, с когото мога да остарея. Ще замине ли той за чужбина или и тук ще сме щастливи и спокойни?
  Благодаря ви!

 31. ЗА ЕВЕЛИНА: Има голяма вероятност този мъж да замине в чужбина,въпреки,че виждам при него големи колебания,свързани с жена-може да сте вие или майка му. Просто е на кръстопът в момента,но все пак си мисля,че ще замине зад граница. Вашият живот от тук нататък ще е малко по-добър,но с повече промени. Докато преди 2-3 години е трябвало да се затвърдите като авторитет,като сила,да получите основа,то сега ще имате възможност да се срещате с много хора и ще се появят много поклонници-)))). Вие не сте човек,който обича промените,но ще трябва да свиквате с тях. Вашата карта е Слънцето,което обяснява и оптимизма,който ви е присъщ. Винаги ще имате подкрепата на висшите сили-))).Просто не се отказвайте да търсите човека до себе си-))).

 32. Здравейте,
  със съпругата ми сме женени вече 12 год и не можем да си имаме дете дори и след инвитро опити. В момента осиновяваме дете родено на 11.01.2009г. Желанието ни е да го кръстим на майка ми Нели, но не можем да определим какво ще е най-хармоничното име предвид рожденната дата. Мислихме за името Нелия, какво ще ни посъветвате? Благодаря ви!

 33. ЗА НИКОЛАЙ: Честито,за малката принцеса-))),нали все пак ще е ваша-))). Името Нелия е много красиво и звучно,но не бих ви съвтвала да го избирате. По принцип,това,което искате от мен е доста сложна процедура,в смисъл такъв,че ако то е записано с други имена,така или иначе,те ще оказват влияние през живота на детето( за това се изследва всичко).Но, Нели има страхотна вибрация ( въпреки,че съм твърдо против кръщаване на баби и цялата,там рода-)))). „Нели“ ще и даде много силен тласък. Мога да ви кажа,че бебчо ще е много слънчева,независимо от ината си,ще е готова на компромиси и с много силна интуиция-))). отворена към света, ще е най-лъчезарната малка принцеса и съдбата и подготвя възможности да учи.-))). Искрено се надявам да усетите скоро малките ръчички,обвити около шията на мама и тате.-))))

 34. Благодаря Ви! Да, този човек наистина се колебае – като цяло не иска да тръгва без мен. Като казвате промени – това означава ли, че ще го последвам в чужбина? И двамата желаем едно и също – да сме заедно. Конкретен въпрос, т.к. вероятно не съм се изразила ясно преди това: какво ни очаква нас двамата? Заедно?

 35. ЗА ЕВЕЛИНА: Тъй като не съм ясновидец,няма как да отговоря на въпроса какво ви очаква двамата.Това е свързано с разглеждането на вашите астрологични карти и числа.Вие ми зададохте много ясен въпрос:дали ще замине в чужбина-да,ще замине,но допълних,че много се колебае-))). Както споменах,тук ще отговарям само на по един въпрос,поради причини,свързани с някои потребители…

 36. Николай Says:

  Благодаря за пожеланията и отговора, с риск да стана досаден имам още едно запитване, тъй като желанието ни е да имаме повече деца дали имаме шанс за свои биологични – Аз съм роден на 18.04.1970г., а съпругата ми на 07.08.1975г.? Благодаря!

 37. ЗА НИКОЛАЙ: Преди известно време,реших да отговарям само на един зададен въпрос,но във вашия случай съм склонна да направя компромис- трябва ми,обаче точен час на раждане и място,освен датите ви.Само така може да се види,дали наистина ви е дадено да имате дете( биологично)

 38. Здравей, Кабала,
  Родена съм 29.06.1949г. след обяд-някъде около 4-5 часа,гр.Ст.Димитров.

 39. Здравей, Кабала, Поповод изпратеното презди малко писъмце до Вас искам да Ви помоля да кажете нещо за мен за в бъдеще.
  Ползотворен ден Ви желая и добро здраве.

 40. ЗА АННА: При вас е имало и още има голямо емоционално натоварване.Това е довело до някакво заболяване през периода след 30 годишна възраст.Преживяла сте и голяма самота,но после нещата са се „отпушили“ и сте тръгнала много добре в живота. Тази година ви е под влияние на числото 1,т.е.на новото начало,но специално при вас,то ще е свързано с появата на по-големи отговорности към близък роднина или познат. Дава ви се приключване на взаимоотношения,както и много важно решение,което трябва да вземете.Ако ви се наложи да подписвате документи,бъдете много внимателна и четете всичко. Промените,които ви предстоят ще са във ваша полза,но само ако не влагате прекалено големи очаквания. Може да чуете за някакво раждане на дете,за бременност или пък вие се чувствате по такъв начин,заради ваши зараждащи се планове.
  Тук виждам и някаква раздяла,която сте преживяла. Вие ще имате възможност нова възможност в личен план,освен,ако вече не сте го направила-)))

 41. Николай Says:

  Здравей кабала,
  По едно стечение ти пиша точно на рожденния си ден. На днешният ден 18.04.1970г., аз съм роден в 19.00 h., а съпругата ми – на 07.08.1975г. в 05.40 или 05.45 h. Благодаря за компромиса ! Поздрови от тримата -)))
  П.П. Решихме детето да се казва Нели – както ни посъветва.

 42. ЗА НИКОЛАЙ:Честит рожден ден на патерица от мен-)))). На пръв прочит, съпругата ви има някакъв или вече е имала здравословен проблем.Наистина има забавяния,които се дават за деца,с възможности за евентуален аборт. Обаче,аз виждам възможност за бременност и то само една-))),т.е. дори и да искате повече от едно няма,тц,няма стане…само едно. Освен това си мисля,че това може да стане 2010 година.Бих искала да погледна по-подробно и да ви пиша на мейла. Поздрави на малката Нели-)))

 43. Здравей Кабала. Родена съм на 09.11.1974г. в 00.30ч. Бих искала да науча какво ми предстои и какво трябва да отработя в материялния свят?

 44. ЗА АТИНА: Не разбирам много въпроса ви,но предполагам ме питате най-общо за съдбата си.Вие ту се раздавате,ту се свивате в черупка. Целият ви живот е белязан с много промени и с тях трябва да свикнете. Душата ви иска да дава,ама до такава степен,че да се „изпразни“ едва ли не изцяло,да се разтопи в хората,които обича. Вие нямате тежка обремененост,поне не от датата ви на раждане.Вашата цел в този живот е създаване на здраво семейство.

 45. Относно въпросът ми. Преди няколко седмици ми направиха астрологичен хороскоп. Според него имам невероятен стелиум от 5 планети събрани в 3-ти дом. И единствена планета, Меркурий, която ми е останала като отработване. Според астрологията Меркурий е планетата на парите. Астроложката ми каза, че в този живот са ми дадени много пари и това е нещото към което трябва да се стремя, за да спра да идвам повече в материялния свят. Но явно нещата се разминават.
  А това за раздаването е точно така. От известно време насам, установих, че подпомагайки хората материялно, без да афиширам това, успявам да запълня празнотата в душата си.
  Бързо се пренасищам на емоции към другия пол , всъщност почти не изпитвам такива или ако ги изпитам са твърде за кратко и определено не ме разтърсват . Трудно задържам вниманието си върху определен субект. Това е и основният ми проблем. Имах 10-годишен брак, в никакъв случай ужасен,дори напротив бих казала ненормално спокойно съжителство и нагласяне на характери, но не смятам и не се усещам готова да повторя отново тази стъпка. До момента нараних прекалено много хора, при това неумишлено. Но какво да направя като Творецът ни е създал така, че преди всичко да обичаме себе си.
  Може би трябва да съсредоточа усилията си и потенциала, който притежавам в друга област, а не точно в семейство.

 46. Съжалявам, планетата е Юпитер.

 47. ЗА АТИНА: Тъкмо се облещих,като написахте,че меркурий е планета на парите-)))).Така,не знам кой твърди,че Юпитер е планетата на парите-))),обаче,първо,това,което ми описвате,би трябвало да представлява една определена фигура и се тълкува като такава в астрологията.В случая,да,Юпитер предстои за отработка,но какво значи,че само тя е останала.Това са глупости на търкалета…Не познавам някой да е отработил всички планети,всъщност не схащам какво значи,че всички са отработени-то нямаше да сте на земята-)))).Юпитер символизира късмета и голямото щастие,да,ако парите за някой са това-ще му ги даде,НО САМО И ЕДИНСТВЕНО,АКО ГИ ТЪРСИТЕ БЕЗКОРИСТНО,БЕЗ ДА НАРАНЯВАТЕ.В противен случай,Юпитер ще ви го върне тъпкано. Освен това е важно,какво точно управлява той в рождената ви карта,защото той не е само пари,а духовната извисеност,религията,учителството,всичко,което носи просветление. Не схаващам-хем имате много пари,хем трябва да се стремите към тях???За да не задържате вниманието си към един субект,то вие имате силно влияние и на друга планета-))),освен това сте и много променлива,все пак,вие сте под влияние на числото 5,което според някои е меркурий,а според мен си е точно юпитер,така,че няма как да се разминават астрологията и нумерологията-)))). Специално за отработването е трябвало да ви направят и кармичен анализ-там по лунни възли,плутон,за да се види какво носите като багаж.В номерологията това се търси по определени графики,свързани с името и датата на раждане-)))

 48. Благодаря за разяснението. Ще послушам съветът ви за кармичният анализ.
  А за парите, не съм казала, че имам много, но не мога и да се оплача. Всичко е постигнато в резултат на собствените ми усилия и много работа. Всъщност сега като се замисля, през последните години колкота повече съм давала, тройно повече съм получавала.
  Изобщо не съм на ти нито с астрологията, нито с нумерологията. По стечение на обстоятелствата си бях казала, че изобщо няма да си изготвям никакви хороскопи, но ако има шанс друг да го направи без аз да знам, би било добре.
  Истина е,че точно така и се случи. От известно време си бях задала и годините на които трябва да си отида оттук. Чуствах се толкова изморена, дори на моменти все още продължавам да изпитвам това усещане, и без никакъв смисъл, освен ангажимента който имам към дъщеря ми. Та да се върна на годините на моето приключване на земният ми път. Задала си бях 49 години, които ми се струваха предостатъчни, дори на моменти мислех, че са ми много. По желание на Твореца, при една работна среща, срещнах човек, който навярно беше изпратен за да спре задействането на тази ми мисъл, която сега си давам смета е била равна на самоубийство. По същия начин Баща ми беше си определил на колко години ще приключи земният си път и така и се случи.
  Още веднъж благодаря за отговорите, аз определено имам много да уча.

 49. ЗА АТИНА: Идеята ви за самоубийство или приключване на земния ви път е свързано с определени конфигурации на планетите-))).Аз съм попадала в подобно състояние и благодарение на знанията,които съм получила и опитите ми да разбера какво ги причинява,добих още по-голям оптимизъм-))).Относно определяне на години,да ви кажа,това много ми прилича на автомагия,един вид.За мен е примирение и самонавиване,а това е много опасно-)))).Интересен човек сте-)))).Пък от ника ви разбирам,че сте и борбен човек.Това са били просто моментни състояния на един силен човек.Желая ви много здраве,късмет и много любов-)))

 50. Николай Says:

  Здравей кабала, тъй като не знам дали автоматично ти излиза мейла ми заедно със съобщенията, които получаваш – реших все пак да го напиша: ……
  Благодаря още веднъж за отделеното време и внимание!

 51. Благодаря Кабала. Диалогът с теб ми е безкрайно интересен. Навярно защото в духовно отношение си доста по-напреднал/а от мен. Атина е ник, точно така, но това е името което смятам, че изключително много ми подхожда, не че не харесвам моето, но някак си усещам, че Атина е всъщност истинската ми същност. Пожелавам много успех, здраве и сбъдване на всички заложени цели:::)))))

 52. ДАРЕНА ВЕНЕЛИНОВА Says:

  каква е моята съдба?Защо никога не успявам Щом целта ми е нещо материално,например пари?Нима съм „осъдена“на мизерия?Семейството ми-също!Родена съм на 26 09 1964г. Влагодаря .

 53. ЗА ДАРЕНА:Първо,да ви кажа,че самата вие си правите спънки с това вечно циклене около пари,семейство и здраве.Наиситна се притеснявате за тези неща,но съдбата ви е извадила вече от една криза и ви дава-друг е въпросът как вие ще отреагирате.Периодът ви е такъв,че трябва повече да давате и по-скоро да мислите за духовните дарове,отколкото за материалните-само така ще получите това,което искате.Освен това,кармичният ви урок е да се научите да губите и ако не сте го усвоила,той непрекъснато ще ви връща от там,от където сте започнала. Имате всички дадености да „правите“ пари и това най-силно е било изразено до 43 годишна възраст.

 54. Лилия Says:

  Здравей кабала, със съпруга ми сме женени от 19 г. През цялото това време сме имали много проблеми. Той имаше няколко извън брачни връзки.Сега вече е вкъщи при мен и двете ни деца.Жената с която беше последния път роди дете и твърди че е негово.Той отрича.Искам да знам дали това е истина или не.Другото нещо което ме притеснява е това че фирмата с която той работи в момента е в много тежко финансово състояние.Има ли изход от тази криза и кога. Аз съм родена на 11.04.1971 г. а той 09.07.1969г само незнам часовете .

 55. ЗА ЛИЛИЯ: Ще ви помоля да зададете въпроса си отново,защото времето не е било подходящо,когато сте задала въпроса и ще отговоря само на един.

 56. Лилия Says:

  Това което ме притеснява повече е тежкото финансово попожение в което сме . Затова искам да знам до кога ще е така. Минах преэ толкова много препятствия, но сега това вече е много тежко. А що се отнася до детето за мен не е толкова важно кой е бащата, аз съм го приела като факт и нямам нищо против него .

 57. ЗА ЛИЛИЯ: Вие вече започвате да излизате от тежката стуация.След месец ще започнете да усещате положителното развитие около вас във финансов план.

 58. мира Says:

  здравй кабала. Родена съм на 14.11.1979 10:30 сутринта интересува ме с какво ще се занимавам в бъдеще.

 59. ЗА МИРА: За това ще трябва да си платите.Не мога да гледам на всички картите тук, защото се изисква да се видят всички потенциали,които имате,и в крайна сметка да не получа нищо в замяна. Бихте могла да зададете въпроса по друг начин.

 60. Какви данни да Ви, изпратя за да ми кажете личното ми число и какво да направя за да ми изпращате постоянно информация за нови открития в областта на Соломоновите притчи и разкопките в Ерусалим.

 61. ЗА Велко Дончев: Не знам какво имате предвид под лично число-ако е за датата-можете да си го сметнете сам,като съберете всички цифри.Същото се отнася и за името ви. Относно Соломоновите притчи, мен специлано ме интересува езотеричната страна на въпроса,както и Големият ключ,свързан с магическите познания.

 62. Мила Милева Says:

  Здравей Кабала 😉
  Родена съм на 12.01.1990 в 16:20 в Добрич и нямам точна, конкретна питанка…просто ми е интересно какво казват числата за мен=)
  Поздравления за това, което правиш…мисля, че наистина е изключително и много много мило 🙂

 63. ЗА МИЛА МИЛЕВА: Предполагам,че си знаете,че сте упорита и не сте от хората,които лесно се предават. Доста от рано сте се научила да носите отговорности. Независимо от това,вие все пак ще имате моменти,когато ще се чувствате разочарована от близки хора. Аз не виждам да имате кой знае какви проблеми в живота си. Съветвам да създадете семейство след 30 годишна възраст.

 64. Румяна Павлова Says:

  Здравей Кабала!! Запалих се по това учение особено когато във Варна промотира книгата си“Космически хавигатир“ на Гал Сасон.Незнам дали првилно съм си изчислила ,но ориста по Кабала не ми е хубава.А и животът ми от как съм се родила също.Родена съм на 4/11/1956г. в 05 ч. в /неделя/.Ще бъда безкрайно благодарна,ако направиш коментар.Благодаря!!!!!

 65. ЗА РУМЯНА ПАВЛОВА: Не съм чела тази книга,но ще ми е интересно да ми кажете как си направихте анализ по Кабала,освен,ако не сте си изписала името си на иврит-)))).

 66. Бойка Says:

  Здравейте Кебала!
  Казвам се Бойка Цветанова Радева,роден съм на 11.02.1985г. в 16.25ч. Какви аспекти разкрива пред мен тази дата?

 67. bubaradeva Says:

  Здравейте,бих искала да попитам дали ще получа отговор на зададения от мен въпрос или не ,защото все още ми изписва ,че коментара чака одобрение?!

 68. ЗА БОЙКА: Отговорено ви е,но тъй като пишете навсякъде, не знам дали ще си го намерите…

 69. Теодора Стаева Says:

  Здравейте Кабала!
  Казвам се Теодора Стаева родена съм на 1-ви срещу 2-ри декември 1981г. в 00.04ч. ,записана съм че съм родена на 02.12.
  Бих искала да ви попитам какво показват числата в личен и професионален план за мен?!

 70. Марина Жанова Лютова Says:

  Здравейте Кебала!
  Казвам се Марина Марина Жанова Лютова,родена съм на 12.04.1983г. в 11.30 Какви аспекти разкрива пред мен тази дата?

 71. Здравей, Кабала,
  Родена съм 28.06.1949г. след обяд-някъде около 4-5 часа.Какви аспекти разкрива пред мен тази дата?искам да Ви помоля да кажете нещо за мен за в бъдеще.
  Ползотворен ден Ви желая.

 72. ЗА ТЕОДОРА СТАЕВА: Че ,вие сте си родена точно на 2.12.Не виждам връзката с 1.12-)))),както и да е…Имате малко прераждания,което си е добре.Работила сте упорито в минал живот.В личен план ви съветвам да не се обвръзвате с никого прекалено сериозно до 28 години,а след 30 е най-добре. Профеисонално си е добре да работите в областта на съветите или хуманитарните науки. По-точни прогнози се правят при подробните анализи,а това се вижда само от датата ви на раждане.

 73. ЗА Марина Жанова Лютова:Като типичен овен,на вас ще ви се иска винаги да сте сред първите-)))),но за да го получите,ще трябва да преживеете предателства и подмолни действия на хора,които мислите,че държат на вас. Има заболявания при вас,в ранна възраст,не мога да кажа,че сте с добро здраве,освен,ако не сте в чужбина и сте го отработила по друг начин. Хубави неща ще ви носи съдбата,отделен въпрос е,че вие,с овенския си инат-)))),няма да искате да се нагодите бързо към промените. Датата ви символизира големите трансформации,които ще преживеете,както и възходите и паденията,докато се научите да управлявате живота си.

 74. Светлин Радев Says:

  Здравейте Кабала. Казвам се Светлин Валентинов Радев Роден съм на 13.06.1980г. в 15.40ч. Роден съм в петък 13 и цял живот не ми върви. С всяко нещо с което се захвана или се проваля или преминава в много трудности. Дали е самовнушение или е кърмично ,но съм карък:) Можете ли да ми кажете нещо повече за числата които са около мен и който влиаят върху съдбата ми. Предварително Ви благодаря!

 75. ЗА АННА: Виждам,че сте имали проблеми със съпруг в младостта си и не е трябвало да се жените,ама то пък е и нямало кой да ви каже…едва ли щяхте и да го послушате. Навлязла сте в последния,3 етап на жизнения си цикъл,който при вас показва,че е трябвало или ще трябва да вземете някакво много важно решение.Освен това,трябва да се насочите към някакво духовно учение. Тази година е добре да не предприемате нови неща,още по-малко да подписвате документи,освен,ако сделката или въпросът не е започнал да се оформя още през миналата година.Сега си почивайте,защото 2010 ще е по-добра за вас и доста по-силна.Вие сте с много младежки дух,но ще ви се наложи да сте по-тихичка и кротичка,а това хич няма да ви хареса.

 76. ЗА Светлин Радев:Амииии,вие си го казахте-)))),определено сте карък-))))…Причината е,че има да изплащате някои кармични уроци,с това,че никога не сте си бил на мястото,когато е трябвало. Вечно сте кръшкал от всичко-)))Е,сега няма къде да мърдате,така че ще повтаряте и повтаряте,докато не се вземете в ръце и не започнете да правите всичко сам,без да бързате,стъпка по стъпка.Същото е положението ви и в любовта. Ще имате раздяла,но ще е за ваше добро. Никой няма трудности цял живот-))))Ще имате и хубави моменти,но трудните,наистина ще са повечко.За сметка на това,обаче ще станете много стабилен и самостоятелен.

 77. елена иванова николова Says:

  Здравейте, Даниела!
  Много бих искала да ми разясните основните „позиции“ в пътя, който съм си избрала. Много се вълнувам и ще се радвам, ако получа отговор от Вас.
  Родена съм на 6 март 1968 г. в 10 и 15 часа според майка ми. Омъжена съм от 13 години и имам три дечица. Моминското ми име е Вълчанова, ако това има значение. От 1995 год. чета езотерична литература и вярвам напълно в огромния Ви труд, който полагате, за да помагате на хората.
  Предварително благодаря от сърце.

 78. ЗА елена иванова николова: Тази година няма да е от най-леките за вас,защото сте в цикъл на промени и нестабилност. Ще трябва да вземете вече това ваше решение,окончателно да скъсате с досадните стари неща-било то като отношения или като отговорности. Склонна сте към депресии.Очаква ви промяна в ежедневието,може да е в работата ви или тук се появява раждането като символ.Освен,ако не сте решила да раждате 4-то-))). Има вероятност от здравословен проблем.

 79. Наталия Says:

  Здравейте, Кабала!
  Сигурно въпросът ми ще е странен… но все пак ще попитам. Имам някаква натрапчива идея, че нещо не е наред, че нещо ще се случи с мен в близкото бъдеще – не знам какво – добро или лошо… просто нещо важно, а няма никакви индикации за това освен, че имам чувството, че не се намирам на мястото си, че нещо съм сбъркала (луда работа :)))
  Може ли да се види какво е?
  Родена съм на 7.06.1975 в 15:10
  Предварително Ви благодаря!

 80. ЗА НАТАЛИЯ: Определено е странно това,което сте писала,защото не е част от нумерологията и няма как да го видя само по една дата. Вероятно става дума за неща,свързани с езотериката и окултното,но за това се изискват поредица от разговори. Аз не съм ясновидка-))))

 81. Наталия Says:

  Предполжих, че ще Ви объркам… Не е умишлено разбира се! Просто странно усещане. Мисълта ми беше – не може ли според датата да се види дали има някаква колизия към даден момент (в близката година). Аз нямам конкретен неразрешим проблем, но усещам, че нещо не е наред… нищо не разбирам от нумерология и много вероятно въпросът ми да е неуместен, за което съжалявам!

 82. ЗА НАТАЛИЯ: Не,не може. Знаете,че не сте само вие родена на тази дата.Единственият начин е разглеждане на хороскопа ви и космограмата ви,в комбинация с нумерологията и евентуална кармична карта.

 83. Боряна Тричкова Says:

  Родена съм на 04.06.1968 год. в 01.15 часа. Живота ми е много объркан. От няколко години чета езотерична литература и най-странното е че почти всичко, което пише в тези книги го знам, някак си подсъзнателно. Моля, ако Ви е възможно кажете какъв е пътя вживота ми? Може и лично на е-майл.

 84. Елена Says:

  Привет Кабала
  Казвам се Елена Хаджимитова,родена съм 24.10.1978 г. в 20:50.Бих искала да ви попитам какво показват числата за мен и за бъдещето ми.
  Предвалително благодаря.Поздрави

 85. ЗА БОРЯНА ТРИЧКОВА: Не знам точно какво имате предвид под Път на живота. Това е числото,получено от сбора на датата ви на раждане,а аз съм писала за него. Може би този срив,който сте преживяла ви е накарал да се насочие към езотеричната литература,пък и самата вибрация на Пътя ви потвърждава това.

 86. ЗА ЕЛЕНА:Числата при вас показват,че сте влюбчива натура и търсите хармонията с партньора,но ще трябва да преодолеете и раздели. Дадена ви е силна връзка или брак,която не ви се е отразила добре. В личен план,предполагам,че ви интересува повече,защото виждам затруднения там. След 31 години можете да очаквате стабилност и подкрепа. Вие трябва да се научите да приемате промените в този живот,за да не ви се отразяват толкова отрицателно.

 87. Веселина Станкова Says:

  Пожелавам много успех, здраве и сбъдване на всички заложени цели!Поздравления за това, което правите…мисля, че наистина е изключително и много много мило!Благодаря за отделеното време и внимание!

 88. Много благодарности Кабала
  Наистина имам здравословни проблеми, боря се с нелечима болест според докторите, не и според мен.
  Искам да попитам още нещо. Дали ще се задържа с човека до мен казва се Георги и е роден на 27.11.1983 или и с него ще се разделим.
  Поздрави и отново благодаря

 89. ЗА ЕЛЕНА: Без да ви стресирам,аз не виждам да се развие тази ваша връзка.

 90. родена на 31.03.1960 в 2.10 часа Бих искала да попитам какво показват числата за мен и бъдещето ми.Благодаря прадварително

 91. родена на 30.05.1985 в 11.35 часа.Въпроса,който искам да задам е за бъдещето ми,любов,брак

 92. ЗА МИХАЕЛА: Аз не виждам да ми задавате въпрос.Всичко това,което искате е общо и означава да се задълбочавам подробно в астрологичната ви карта,а това няма да стане тук.

 93. не бях конкретна ,извинявайте .на колко години ще се омъжа

 94. здравейте!моят въпрос към вас-кога ще постигна материална стабилност,рожд.дата 31.03.1960,Благодаря предварително и адмирации за вашата благородна дейност

 95. ЗА МИХАЕЛА: Е,не мога да знам на колко години ще се омъжите.За да го направя ми трябва час на раждане, както и доста време.Нали разбирате,че няма как да гледам астрокартата ви за всяка година.. Съветът ми е да се омъжите след 27 години.

 96. ЗА СТЕЛА:Няма как да отговоря на този въпрос…особено само по датата ви на раждане.По приницп ,вие трябва да свиквате с промените,пък и душата ви не е дошла тук,за да търси материалното,точно обратното…може би тогава ще я получите,когато не прилепвате към нея. Скоро ще навлезете в период,който дава индикации да постигнете и просперитет и мат.стабилност.

 97. ЗА СТЕЛА: Стела,задайте по-конкретен въпрос,моля,за да знам къде да се насоча.Датите показват само общи неща.

 98. много сте права,ние сме тук за да израснем духовно,но за съжаление материалното ни притиска някой път и не можем да забравим за него,повярвайте не ламтя за богатсво,а да изляза от един омагьосан кръг да наливам в каца без дъно.Часът ми на раждане е 2.10.Икам да знам дали съм кармично обречена на безпаричие или
  има надежда.Благодаря Ви за вниманието

 99. ЗА СТЕЛА: Тъй като това е доста дълъг процес да се проверява вашата карта, на пръв прочит-не сте обречена на безпаричие…просто при вас нещата се случват много,ама много бавно.Вероятно там са ви уроците,които трябва да научите. Имате добри показатели за печелене на пари.Няма да имате много,но ако сте забелязала, дори и в голяма криза,все сте намирала изход в последния момент.При вас те ще идват от партньор или съпруг, или вие ще работите с чужди пари. Има вероятност и от пропиляване на голяма сума,но не мога да кажа,че ще сте в мноооого добра позиция.То това си е относително – материалният просперитет. Като че ли ще трябва да пътувате,за да печелите.

 100. Здравей кабала. Надявам се да ми помогнеш. имах нещо като сън преди време аз лично не бих го рекъл сън но за да е по нормално го представям като сън. сън в които нещо ми прошепна едни числа,които още не мога да разбера . и случайно попаднах на статии за кабала. Числата са : 8 – 8 – 9 – 3 . гласът ми ги прошепна като : “ две осмици , една девятка и една тройка“ това бяха точните му думи . надявам се да ми помогнеш

 101. ЗА СТАНЧО: Не съм човекът,който може да ви помогне в този случай.

 102. Здравей кабала родена съм на 10 09 1989 разгледах страницата ви но не разбрах как точно да намерия личното ми число

 103. Наталия Says:

  Позволявам си втори въпрос… за което си извинявам!
  Ще се разведа ли и кога ще стане това?
  Датата е 07.06.1975 15:10

 104. ЗА НАТАЛИЯ: Има голяма вероятност да се разведете до 2 години.

 105. Наталия Says:

  Леле! Дългичко ще се мъча…
  Благодаря за отговора!

 106. Здравеи кабала, роден сам на 30.06.1987 би ли ми казала кое е моето число и саответно какво означава благодаря предварително.

 107. ЗА Людмил Руменов Атанасов: Числото ви е 6, ако питате за Пътя на живота си и вече съм ви дала статия, от която да прочетете за него.

 108. Искам да попитам за числото 19

 109. ЗА БОРИС: Числото 19 се приема за трудно, при реализацията си в живота. В зависимост от своето място, къде ще бъде открито,то се тълкува по различни начини. Най-общо казано е „сам срещу света“.

 110. Здравей кабала, роден съм на 28.04.1978 в 2:00. Може ли да ми кажеш нещо повече за мен и кое е моето число. Благодаря предварително.

 111. ЗА МИЛЕН:Вие е трябвало да се развивате в чужбина или поне да прекарате известне период от време там. Проблемите ви са свързани с личните отношения. Контактите за важни за вас. В живота си ще минете през много трансформации, защото душата ви е под влияние на Плутон. Умеете да се възползвате от чувствата на другите и знаете как да ги накарате да ви подкрепят. Дадено ви е прекрасно развитие и се надявам,че все още нямате сключен брак и не сте създал семейство,защото, за да е успешен, ще трябва да е след 33 години.

 112. Привет, кабала! Аз от скоро чета за тази древна наука! Едва днес попаднах и на сайта Ви. Интересен ми е Пътят на живота, символът на числата, цветовете, буквите. Имам да чета още много 🙂 Ще ми бъде интересно да науча какво според Вас вещае моята рожденна дата ………….
  С пожелание за ведър ден!

 113. Севдалина Says:

  Родена съм на 02.11.1984 г. Искам да знам нещо повече за мен.

 114. ЗА ЕЛЕНА: Датата ви показва, че имате малко прераждания, но все пак ,полагате големи усилия, за да постигнете много неща в живота си. Даден ви е срив, но вие добре сте се справила с него. Душата ви осъзнава закона за причината и следствието. Имате слаба енергетика, така че не трябва да се ядосвате, нито да проявявате какъвто и да било авторитаризъм. В личния живот не сте била много щастлива, поне до 28 годишна възраст и не е трябвало да се омъжвате до този период.

 115. ЗА СЕВДАЛИНА: В живота ви има много възходи и спадове. Бихте имала сполучлив брак след 28 години. В противен случай, вие ще сте тази, която ще поема по-големи отговорности в семейството и може да потърсите някъде другаде любовта. Няма да имате големи трусове. Дори бих казала, че до 30 години вие сама определяте съдбата си. След това, проблемите ви ще са свързани с това, че ще се съобразявате с това, какво биха казали хората и как изглеждате в очите им. Енергията ви е в повече,така че е добре да се занимавате с някакъв спорт.

 116. мариана Says:

  Здравейте! Откакто ми казаха за този сайт, не спирам да чета в него. От известно време ме интересува подобна литература и с всеки изминал ден ми става все по-интересно! А Вие, Кабала, сте особено интересна личност и от отговорите, които давате сте човек, безкрайно харесващ и търпелив в професията си. Аз мога да кажа същото за себе си – отдавам се до край на това, което харесвам – ив работат и в личния си живот! Родена съм на ……..часа сутринта! Какво бихте казали за живота ми и за срещите ми в него? Благодаря предварително! Хубав ден, изпълнен с положителин емоции!

 117. здравей, роден съм на ……, можеш ли да ми кажеш нещо повече как се определя числото от името. В момента чета „звезден навигатор“, стигнах до книгата и Каbbalah след като имах сън ме накара да я потърся. можеш ли да ми препоръчаш литература? можеш ли да ми кажеш възможно ли е да изменяме нашата мисия, и ако може нещо за мен в личен и семеен план?
  благодаря.

 118. ЗА МАРИАНА: Тук няма да ви правя хороскоп.Гледам само датата на раждане. Преживяла сте криза в личните отношения и това е довело до срив. Може би за това се излирате по някакъв начин и стопирате възможностите, които са ви били дадени. Прекалено много грижи полагате за близки хора и сте готова да поемате отговорности, заради тях.

 119. ЗА ХАЧО: Тук не правя хороскопи,тъй като са платени. Не винаги по датата на раждане се виждат семейните проблеми,освен,ако не искате да ви излъжа. Не съм я чела тази книга, но я чувам за втори път. Книги търся в интернет, особено в руските сайтове.Освен това има и безплатни курсове по кабала. Може би трябва да започнете с космогонията на древните учения и да четете и Блаватска. Числото на името се определя като си съберете числата от името. Има няколко учения и възможности- съвременна нумерология, на зарваните, на кабала и на халдейците.

 120. снежана Says:

  Родена съм на 19.06.1964 г. Искам да знам нещо повече за мен.

 121. Здравейте ! За първи път попадам на сайта и ми допадна много:) Но не знам правилата, може ли в резюме някой да ми каже за тях? Благодаря! 🙂

 122. ЗА ЖАНА: Няма правила, Жана-))) Това си е личен блог, който направих по друг повод, ама то взе, че се разви по този начин-)))

 123. Здравейте , за първи път поподам в този сайт.Беше ми препоръчан от една приятелка и намирам много интересни неща. тук при вас . Родена съм на 19.01.1973 г. Бих искала да задам следния въпрос.. Ще бъде ли тази 2010 г. свързана със някакви сериозни промени за мен в личен план.От доста години “ тъпча на едно място “ и никакво развитие в личния ми живот няма……..не мога да създам сериозни взаимоотношения с мъжете. А бих искала вече да имам семейство. Предварително Ви благодаря.

 124. ЗДРАВЕЙТЕ К абала, казвам се Ива родена съм на 10.05.1971 г. и бих искала да разбера нещо повече за себе си .Благодаря.

 125. kabala благодаря за отговора! 🙂

 126. ЗА СНЕЖАНА: Вие сте имала доста проблеми в живота си. От една страна сте срещала предателство от страна на близки хора, от друга- вие сте се лъгала в хора, които сте обичала. Независимо, че съдбата ви е дала много силно развитие след 27-28 години, вие полагате изключителни усилия, за да получите всичко в живота си.
  Понякога сте склонна на отмъстителност, особено, ако болката от предателството е прекалено голяма. Обикновено не търсите помощ от никого и това е добре, защото си изплащате кармата по този начин, но пък сте склонна и да си казвате, че никой не ви разбира-)))

 127. Абсолютен невежа съм ..но това което написахте за СНЕЖАНА, се покрива напълно с моята съдба до тук :)! За мен предателството, и най- вече от любими хора е жестоко ! Казват, че ако простиш.. значи си благороден човек…е аз явно не съм, за жалост !

 128. ЗА ПЕТЯ: Значи, само по дата никакви подробности не мога да ви дам за конкретна област. Тук разглеждам само „на бързи обороти“. На вас ви е дадена една отхвърленост, защото имате кармична обремененост. Вие сте имала възможност за брак до 32 годишна възраст. И сега не е лошо, само че ще се колебаете повече. Ами, разкрийте се най-после. Направо ви виждам как не знаете какво да правите и се държите като „ощипана“-))). Как да разберат мъжете какво чувствате?! Нали знаете, че релетата им са смазани с дуго масло-)))). Годината 2010 ще е наситена с много промени, които ще ви накарат да изхвърлите старото от гардероба и да станете малко по- „свежа“. Сега е моментът да започнете връзка. И не мислете как, защо и дали ще се развие…Стига сте анализирала и чепкала. Нещата ще дойдат сами…А, и не забелязвате ли, че сте и малко егоист в личните отношения-))).

 129. Благодаря Ви Кабала за времето което ми отделихте . Но аз нямам възможност във нито една връзка да покажа себе си ,тъй като срещите ми с даден мъж са много кратки- една,две срещи на кафе и след това те просто изчезват .ей така без да кажат нищо.. А аз смятам че се държа добре- комуникативна съм ,весела, не съм някакъв “ темерут „….Даже в компании със мои прители, колеги съм много весел и общителен човек и хората ме обичат и умея да ги развеселявам. но защо така се объркват нещата с мъжете ……

 130. Здравейте! Аз си влача един здравословен проблем от 8 месеца…внезапно изгубих гласа си :(, специалистите са категорични, че нищо ми няма/тумори, полипи, възпаления/ и ме гледат като извънземно за това че не мога да говоря! Чувствам се неудобно, но искам да знам причината и евентуално кой може да ме „излекува“ :). Родена съм на…… Благодаря 🙂

 131. ЗА ЖАНА: Аз не съм лекар, а медицинските хороскопи са доста трудни и изискват много внимателен поглед, но, след като твърдите, че нищо ви няма, от енергийна гледна точка, това мога да го свържа с гърлената чакра. Обикновено, проблемите с нея се получават при изключително чувствителните хора, особено, ако имате стаена обида към някого или нещо, което сте оставила недоисказано. Мислите за това, че се сърдите или че искате вие да нараните с думи, са най-важните енергйни блокажи на гърлената чакра. От там се получават и проблемите със щитовидната жлеза, загуба на глас и заболяванията на ларинкса. Надявам се, че съм ви била полезна.

 132. ЗА ПЕТЯ: Напишете ми час и място на раждане, както и отново-датата си на раждане

 133. Здравейте Кабала! Петя съм. Благодаря за отзивчивостта Ви! Родена съм на ….. в гр. …..

 134. Росица Иванова Says:

  Здравейте kabala,
  Родена съм на …… Като цяло живота ми до сега е бил от една крайност в друга, но от близо една година съм тотално „зациклила“ във всяко едно отношение, което напоследък започва сериозно да ме притеснява. Като казвам във всичко наистина имам в предвид ВСИЧКО – приятели, работа, брак, връзки…..Знам, че през отминалата година взех едно погрешно решение, от което тръгна всичко, но моля Ви кажете има ли светлина в тунела кога и какво следва от тук нататък. Предварително благодаря.

 135. ЗА ИВА: В стремежа си да търсите хармония и любов, все ще направите някоя грешка. Я ще се излъжете в някого, я ще се сринете в ниското и после..’айде отново да се качвате към върха. Понякога сте голям инат. Хем искате много,ама много някой да ви обича, хем сте като генерал пред войска, който дава нареждания и тропа с крак-))). Много добре, обаче, успявате да хванете всички възможности, които ви дава съдбата. Умеете да сте на точното място и в точния момент-)))).

 136. ЗА ПЕТЯ: Вие ,наистина имате много напрегнати аспекти в своята карта, но за сметка на това, точно това отработвате в този живот- взаимоотношенията. Трудно се и влюбвате и се потвърждава това, което казах…Това, че сте весела и контактна, няма нищо общо с истинските чувства, които са във вас. Просто не насилвайте нещата. Любовта ви предстои до 2 години и можем и да тропнем хорце-))),ако имате желание-)))

 137. Благодаря Ви още веднъж за отделеното време. Очарована съм от В ас 🙂 Бих искала да знам какво ви е по принцип мнението за реинкарнацията…… Аз си мисля ,че именно чрез нея ще мога да променя по някакъв начин тази кармична обремененост която ми е дадена в този живот. Отначало се притеснявах да се подложа на такова нещо ,но от доста време чета разни материали по въпроса и се чувствам готав а за – реинкарнацията.

 138. Здравейте Кабал! Много точно ми го казахте че се държа като генерал пред войска, който дава нареждания и тропа с крак-))). Човек не го осъзнава, докато някой не му го каже в очите. А аз наистина така се държа с моя приятел. Казва се 1 и е роден на 0….г. А аз съм родена на 1….г. Имаме ли общо бъдеще от доста време сме заедно? И много искам да знам дали ще имаме дете двамата ,защото от много време опитваме, на за СЪЖАЛЕНИЕ не става.. благодаря ви предварително.

 139. ЗА Росица Иванова: В момента се намирате в доста сложен период, като целта е да ви накарат, най-после да вземете своето решение по много въпроси. Преживяла сте конфликт, свързан с ежедневието ви и парите ви, което е дало отражение на личния ви живот. Все още не сте излязла от този период на борба и пак ще имате възможност да разрешите проблем относно чужбина или някакви юридически спорове. Просто, при вас има прекалено много разнопосочност в характера ви. От една страна сте изключително ранима, от друга има такава голяма гордост във вас, че трудно ще покажете, че сте сгрешила. Едва към края на годината ще можете да изчистите много от нещата в живота си.

 140. ЗА ПЕТЯ: Не познавам специалисти в България, на които можете да се доверите за реинкарнация, въпреки, че съм чувала само за една жена в София. Не е задължително да си припомняте точно тази обремененост. Паметта ви ще избере какво трябва да видите и какво не.

 141. Росица Иванова Says:

  Здравейте kabala, изключително много благодаря за отгова – наистина ме „заковахте“ по най-точния начин 🙂 Съжалявам, писала съм и на мейла ви относно изготвянето на по-задълбочен нумерологичен анализ превид ситуацията ми 🙂 Пожелавам хубав ден и успешна седмица !

 142. ЗА ИВА: Връзката ви може да е на кантар, точно, заради дете, но вие ще имате такова…обаче, ще трябва да почакате.Дадено ви е по-късно.

 143. бЛАГОДАРЯ ВИ СЪРДЕЧНО . АЗ МИСЛЯ ЧЕ ЗА ЕДНА И СЪЩА ЖЕНА ГОВОРИМ- КОЯТО СЕ ЗАНИМАВА С ТОВА- Е.Б. МИСЛЯ ДА ПРОБВАМ. МАКЪР ЧЕ МАЛКО СЕ ПРИТЕСНЯВАМ ….
  МНОГО БЯХТЕ ТОЧНА В ПРЕЦЕНКИТЕ СИ ЗА МОЯ ЖИВОТ. БИХ ИСКАЛА ПОДРОБЕН ХОРОСКОП ДА МИ НАПРАВИТЕ,
  НЕЗНАМ КАК ДА СЕ СВЪРЖА С ВАС.НАЙ- ВЕРОЯТНО ЩЕ ПИША НА МЕЙЛА ВИ И ТАМ ЩЕ МИ КАЖЕТЕ КАКВИ ДАННИ ДА ВИ ПРАТЯ. УСПЕШНА НОВА СЕДМИЦА ВИ ЖЕЛАЯ И МНОГО ПОВОДИ УСМИВКИ.

 144. Александра Says:

  Здравей Кабала,
  Много благодаря за подробното обеснение за дървото на живота.
  Бих искала да те попитам откаде мога да прочета малко повече литература на бълграски за Кабала, защото в гугъл има много малко неща.
  Също така прочетах тук, че има някаква схема, която да ти каже житейския път. Аз съм родена на 16/11/1981 в …., какво можеш да ми кажеш? И също така ако е възможно да ми обесниш какви са тези схеми и как се правят изчисленията по тях? Зная и че числото ми е 1
  Благодаря предварително за отговора.

 145. ЗА АЛЕКСАНДРА: Специално за кабала има доста литература. На български език има поне 3 книги. Едната е на Папюс, издадена е преди 10-на години, преди около година- две, мисля, че се казваше „Кабала, това зучи лесно“, но не съм сигурна. Ами,вие сте си изчислила житейския път. Специално за схемите, това са си мои, лични начини за изчисление. Учила съм го поне 10 години.

 146. Александра Says:

  Благодаря за отговора, сте се възползвам от книгите:)

 147. Димитрина Антонова Иванова Says:

  Здравейте,кабала!Не съм запозната с тази наука,но виждам,че сте помогнали в някаква степен на всички допитали се до вас,което е много хуманно!Бих искала и на мен да кажете нещо за съдбата ми.Родена съм на …,лятно време.Интересувам се в личната сфера какво ми е предстои?Благодаря Ви предварително!

 148. ЗА Димитрина Антонова Иванова: Аз тук не правя анализ на хороскопи, но искам да ви кажа, че вие сте особен характер. Трудно показвате любовта си и ще имате трудности в емоционалния си живот. Много сте честолюбива. На вас ви предстои влюбване и вече започвате да се замисляте за семейство. От друга страна пък ,изпитвате някакъв страх от това.Вече навлизате в период, когато можете да създадете семейство. Надявам се, че не сте направила тази крачка преди.

 149. Димитрина Антонова Иванова Says:

  Благогодаря ви много за отделеното време,Кабала:)))Всичко,което казахте за мен е точно така.Надявам се и това,което казахте,че ми предстои да се случи в най-скоро време:)Желая ви само успехи!!!

 150. Весела Says:

  Здравеи Кабала!Казвам се…. около 11часа на обяд.Искам да те попитам как ще се развие вразката ми с …….Благодаря предварително!

 151. ЗА ВЕСЕЛА: Нямам идея как ще се развие връзката ви, докато не зададете въпрос, с който да отговоря с да или не. Не съм екстрасенс, а подробни анализ на две дати и тяхното срвняване не правя тук.

 152. Мария Цвяткова Куцарова Says:

  Здравейте Кабала! Родена съм на …Животът ми от малка е бил много труден и объркан. Не знам дали аз си го правя такъв с моите действия или ми е заложено от раждането. От 4 г. живея извън България, но нещата не се получиха така както ги мислех. Сега се развеждам и не знам накъде да поема, какво да правя? Все търся любовта и все не се получава. Нима съм орисана да си остана сама? Ако е така значи трябва да се примиря и да не търся. И с работата не е по различно. Все намирам такава която не ми харесва и кагота се налага да работиш навсяка цена нямаш право на избор. Благодаря ви предварително ако можете да ми дадете някакъв съвет.

 153. ЗА Мария Цвяткова Куцарова: Промените при вас са заложени, но, за вас е много трудно да се поставите на мястото на друг човек. Проблемът ви е, че не животът ви е бил труден- напротив- били са ви дадени много възможности, леко да преодолявате всичко, но когато се изправите пред тежък проблем, вие се парализирате. Прекалено много се вкопчвате емоционално в някого. Вие сте ревнива и трудно понасяте това, че човек може да иска да се освободи малко от вас. Задушавате хората. Това трябва да промените в себе си и тогава любовта ще дойде пак.

 154. Весела Георгиева Says:

  Здравей, Кабала 🙂 Родена съм …. Чувствам някаква обърканост в себе си, имам чувството, че живея в летаргия или и аз не знам как да го обясня – все едно живота ми преминава покрай мен… би ли могла да ми дадеш някаква насока? Интересувам се по принцип от астрология и нумерология, зная например, че числото на живота ми е 3, което се тълкува като сравнително нетрудна съдба, и при мен мисля, че това е наистина така, но понякога мисълта, че нищо съществено и значимо не се случва в живота ми, ме кара да се чувствам притеснена… просто си мисля, че не зная как да изживея живота си, не зная на къде да се насоча… една жена преди време ми беше казала, че съм като птица в клетка – с единия крак съм навън, а с другия съм затворена в клетката… затова просто те моля за някакъв съвет или мнение 🙂

 155. ЗА ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Честно казано, нямам представа какво точно искате от мен и как да ви дам съвет?! И напротив, числото 3 дава доста трудности, поради прекалената енергия, която се налага да пръскате, а това води до голямо нервно натоварване, което може да даде отражение на здравето ви, като депресивни състояния или неврози.

 156. Весела Георгиева Says:

  Да, разбирам, и аз самата сега като чета, виждам, че не е ясно какво искам да кажа. Просто би ли могла да кажеш в най-общи линии в каква област да насоча енергията си, за да се чувствам по-добре. Извинявам се, ако пак въпросът ми не е ясен и конкретен : )

 157. ЗА ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА: Вие, определено не задавате конкретни въпроси. Ако питате какво да работите, това е друго нещо и изисква по- задълбочен анализ на името ви и датата на раждане, както и на рождения ви потенциал в хороскопа.

 158. родена съм на …г.Кажете ми нещо за мен.Предварително благодаря.

 159. ЗА ВАСКА: Вие сте изключително противоречива личност. Имам чувството, че вървите сама срещу себе си. Кармичният ви урок е да създадете семейство. Съдбата ще ви дава непрекъснати възможности да се развивате, но вие сте вкопчена в любовта и в желанието ви да бъдете обичана и разбирана. Може би това идва от младостта ви, когато сте си вменила някакъв комплекс, точно за взаимоотношенията и колебанията ви там са големи. Може би ви е втръснало от това, че носите отговорност за много хора и си мислите, че направо трябва да си ги „осиновите“, но това е нужно, за да осъзнаете колко безотговорно сте се държала в минал живот, точно към същите хора.

 160. Нина Says:

  Здравей, Кабала! Родена съм на … Какъв е моят кармичен урок, каква работа да се насоча да работя, за да съм най-пълноценна и от какво да се предпазвам в личния си живот?

 161. ЗА НИНА: КАрмичният ви урок е свързан с това, че ще трябва винаги и първо да мислите за другите около вас. Материалната ви стабилност ще трябва да е на последно място в желанията ви. Относно професията ви, това не може да се види само от рождената дата, а тук не правя хороскопи.

 162. Мария Цвяткова Куцарова Says:

  Здравей Кабала,
  родена съм на …искам да попитам дали имаме общо бъдеще с моят приятел …, роден на …и дете защото от близо година опитваме, но нещо не се получава?
  Много благодаря предварително

 163. ЗА МАРИЯ КУЦАРОВА: Вие бихте могла да имате дете от този мъж, но първо се прегледайте, защото е възможен здравословен проблем. Taka, бременност можете да имате след рождения си ден или най-късно в края на 2011 година. Имате заложен аборт в картата си, така че, ще трябва да сте внимателна, освен, ако вече това е минало.

 164. Мария Цвяткова Куцарова Says:

  Много Ви благодаря за отговора. Да, права сте. Имам аборт зимата на 1986 г. Поздрави Мария

 165. Салиха Says:

  здавейте и от мен ..
  родена съм на … ..
  не знам точно часа ..
  м/у …часа някъде ..
  кажете нещо и за мен .. ако може ..
  какво може да очаквам в бъдеще .. и т.н. ..
  надявам се да сте ме разбрали .. : ))
  благодаря предварително .. = ]

 166. Наталия Димитрова Says:

  Здеавейте Кабала,
  родена съм на … Много ще бъда благодарна ако ми кажете нещо за мен и по – конкретно, ако е възможно, дали ще имам деца. Предварително Ви благодаря

 167. ЗА САЛИХА: Вие много държите на чуждото мнение и непрекъснато си мислите за взаимоотношенията си-))) Няма лошо, за това и е възможно да направите един прибързан брак. Вие не трябва да създавате семейство поне до 28-29 години. Склонна сте да отстъпвате, да правити компромиси, а самата ви душа иска друго- да е първа, винаги да е права-))) Големи изпитания ще имате до към 25-26 годишна възраст, защото сте доста разпиляна в желанията си и ще се захващате с различни неща, а Съдбата ще се опитва да ви научи, че трябва да следвате неотклонно това, което искате, без да бързате и да сте много търпелива.

 168. ЗА НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА: А имате ли вече татко?-))) Разбира се, че ще имате дете и дори го очаквам това събитие от започването на вашата лична година, т.е. в края на август до 2011 година. В момента сте в период на изясняване на взаимоотношенията си с партньор

 169. Първо, здравейте и дълбок поклон пред Вас, за това което правите за Хората ! Изключително много съжалявам,че попадам едва днес на този сайт и до това познание. Би ми се искало да се беше случило поне седмица по-рано, тъй като днес от 18:00 ще присъствам на представянето на първата книга на един познат от Пловдив, Любомир Петков, озаглавена „Тайният план – древен Египет – Париж“. Доколкото знам авторът е е посвтил живота си в търсене на божественото у весеки човек и с удоволствие бих ви помолил за съвет, опитвайки се да се подготвя с точните въпроси към него, защото очевидно боравите добре с познанието….
  Но както и да е….
  Така и така съм тук, от чисто любопитство бих Ви помолил за експертното ви мнение и за моя нумерологичен …..ъъъ анализ:))) Роден съм на … и едно около моя живот твърде често не ми дава мира, но не мисля,че е удачно да го споделям сега и тук ..
  Поздрави и Бог да ви пази !

 170. ЗА ХРИСТО АНДОНОВ: Нумерологичният анализ е доста сложен процес-))), но мога да ви кажа неща, най-общи от датата ви на раждане. Първо съм впечатлена от вибрациите, които носите и ако се насочите към езотериката, мога да ви кажа, че няма да имате равен-))). Трябва да промените или сте о направил, начина си на живот, защото тук виждам някакви заболявания или сривове, които могат да стигнат до депресивни състояния. Вие можете да лекувате с ръцете си, ако се насочите към енергийното или вибрационното лечение. Надявам се, че все още не сте сключил брак-))), защото при вас е даде в по-късна възраст. Прекалено сте чувствителен и вероятно, това се дължи на силната ви интуиция. Имате добро развитие и в момента навлизате в период на самоосъзнаване и равносметка.

 171. Елеонора Димитрова Says:

  Здравейте,Кабала :))) !
  Казвам се…!Бих искала да Ви помоля за една кратка нумерология за моя невероятно интересен живот :))),благодаря Ви предварително !

 172. Фани Емилова Венкина Says:

  Здравейте Даниела,
  от мой колега чух много добри отзиви за Вас!
  Разгледах и прочетох много интересни неща във вашия сайт. Искам да помоля за Вашето мнение относто това какви са мойте преспективи, за брак и деца! Рождената ми дата е…
  Благодаря Ви предварително!

 173. ЗА Елеонора Димитрова: При вас има раздяла с човек, когото много обичате. Може и да сте го преживяла или ви предстои. Имате доста особен характер и често се колебаете, когато трябва да вземате решения. Внимавайте, когато ви дават съвети. не винаги ще са във ваша полза. Дадена ви е силна ангелска защита. Егоизмът ви е силно развит и и е заложен, но като гледам датата, е възможно да сте променила голяма част от характера си. Ако сте преодоляла желанието да сте първа и най-обичана, то здравето ви се е подобрило, както и вашата енергетика.

 174. ЗА Фани Емилова Венкина: То е добре, че до сега не сте сключила брак. Ако часът ви е верен,а не приблизителен,защото е важно, вие ще се омъжите по любов и то неочаквано-))). Дете ще имате и като гледам,май ще е момиченце-)))). Правите много грешки в живота.Внимавайте! Дава ви се много,а вие ритате срещу съдбата

 175. Елена Лалова Says:

  Здравейте, моля да ми кажете нещо за здравословното ми състояние. Родена съм на … или … точен час незнам, тъй като майка е загубила съзнание.

 176. Райна Says:

  Здравейте, скоро научих за този сайт от приятелка, родена съм на …Бих желала да попитам в личен план, какво да очаквам. Благодаря предварително!

 177. ЗА ЕЛЕНА ЛАЛОВА: Аз не съм екстрасенс, за да ви кажа точно от какво боледувате, нито лекар-))), и тъй като часът ви на раждане не е точен, а това е много важно, от датата мога да ви кажа, че вашата слабост е сърце-далак, стомах. Силни са дробовете ви, ама те се затормозяват, за да се опитат да въздействат на останалите системи. Като цяло, не ви е дадена добра енергетика и здраве.

 178. ЗА РАЙНА: Само от дата няма как да ви говоря за точно определена област, освен ако не зададете много конкретен въпрос. Имате заложен развод в датата си, така,че трябва да внимавате. Има възможност и за втори брак при вас, няма да останете сама. Тази година е добре да приключите с някои приятелства и познанства. Напрежение ще имате в дома си. Вероятно ще стане дума за партньор и за някакви документи. Очаква ви влюбване.

 179. Здравейте Кабала,
  Интересувам се от езотерика и астрология. Над 20 години се занимавах с бойни изкуства и сега продължавам, като използвам основно техниките за медитация. Моля да ми отговорите ако можете на един въпрос , отговора на който за мен е жизнено важен. Имам самочуствие на чоеек, който не се предава лесно, но ситуацията е доста сложна. Ще успеея ли да спася бизнеса който ме изхранва? Декември 2009 фалира датския ни партньор при което остана да ни дължи големи сумии. Фирмата, която ръководя в момента е в колапс.
  Ще успея ли да подпиша договори с нови партньори и да възстановя работата на компанията? Роден съм на ….. Живея в момента в гр. Варна.
  С уважение,
  Иван Радев

 180. ЗА ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ:Определено ще спасите бизнеса си, ама изчакайте малко, като подписвате договорни отношения.Правилно сте се ориентирал- точно това трябва да направите- да намерите нови партньори. В момента сте доста объркан, затворен и нищо чудно да ви е налегнала депресия, но на вас ви е дадено да „правите“ пари във чужбина или да имате връзки и бизнес там. Астрологичната ви карта го потвърждава-)))Знаете ли, вие умеете да постигате нещата много лесно, въпреки, че ви се налага и да правите големи компромиси. Някой ви се меси, обаче в тези отношения или ви се налага да лабирате между бизнес и семейство.

 181. Кой числа да гледам за мен смисъл как се прави това интересно ми е 😕

 182. ЗА Georgi: Я, започнете от самото начало. Ключът на СОломон ще го четете, след като прочетете останалите статии и ще видите кое е точно за вас.

 183. Мариана Says:

  Здравей, Кабала искам да попитам какво казват числата за съвместимостта между мен и партньора ми. Заедно сме от седем години и имаме дете на една година, но през изминалата година много противоречия се появиха между нас. Много си мисля, че трябва да се разделим и не знам какво да правя. Интересно ми е какво показват числата, имаме ли бъдеще заедно или не. Аз съм родена на ………….

 184. ЗА МАРИАНА: Има голяма вероятност от раздяла при вас, но нещата биха могли и да утихнат, ако се понапънете и двамата. Съпругът ви е прекалено чувствителен и прекалява понякога, а вие сте склонна да го наранявате, дори и без да го осъзнавате. Не знам, кога сте сключили брак, ама вие не е трябвало да го правите ,поне до тази година, аконаправим един компромис в годините. Вие сте тази, която може да вземе подобно решение за развод. Иначе си пасвате-))), ама не бъдете толкова „проклетичка“-))))

 185. Надежда Йорданова Граховска Says:

  Здравейте Кабала!Предстои ми брак и заминаване за Америка, родена съм на ………….

 186. ЗА Надежда Йорданова Граховска: Вие ще заминете, но преди това ви предстои някакво „нагаждане“,така да го кажа. Трудности с документи и пари, както и колебания от страна на партньора или на вас, самата. Знаете ли, мисля си, че не е точно това вашия път, ама не ви пречи и да опитате.

 187. Надежда Йорданова Граховска Says:

  Точно заради всички пречки които изникват на пътя ни се замислям дали е правилно .Чета много езотерична и духовна литература, но в същото време живеем в материален свят… Благодаря и желая от сърце много успехи!

 188. Александър Сергеев Виденов Says:

  Здравей, Кабала!
  Проблемите както на всички са твърде много,но мен по-скоро ме вълнува нещо друго.Има ли някаква вероятност в скоро време да се оженя и да създам семейство? Имам предвид според теб има ли нещо заложено в датата на раждането ми или името ми, което ме е възпрепятствало досега да имам дълготрайна и сериозна връзка?

 189. ЗА Александър Сергеев Виденов: При вас има вероятност от тежка раздяла,която ще окаже голямо влияние върху живота ви. Не виждам защо да се притеснявате от създаването на семейство. Вие сте дочно в такъв период и до 36 години ще имате брак. Проблемът ви е, че прекалено голямо внимание отделяте на връзките си и на отношенията си. Склонен сте и на големи компромиси, за да удовлетворите желанията на партньора.

 190. людмила Says:

  Здравейте, намирам се пред важно решение, незнам дали постъпвам правилно, но направих крачка към раздяла с човека, който обичам. Днес му съобщих това мое решение. Родена съм на…………… същата година, наистина ли трябваше да прекратя или съм сгрешила с това мое решение. Имам ли шансове да променя това или така е трябвало да се случи? Ще имам ли друга връзка, успешна ли ще е?

 191. ЗА ЛЮДМИЛА: Ще ви помоля да задавате въпроса без това „или“.

 192. людмила Says:

  Благодаря,че сте прочели въпроса ми, ще го задам отново. Скъсах с приятеля си, въпреки че съм разколебана относно това решение, го направих. Ще имам ли нова връзка, скоро ли ще срещна човека, ако е определено това и тя ще бъде ли успешна? Сбърках ли в нещо,за да стигнем до раздяла, аз ли бях виновна за това?

 193. ЗА ЛЮДМИЛА: А,ама разбира се, се, че ще срещнете нова любов. След четири месеца ще стане това, пък след около 2 години, можете да вземете и по-сериозно решение за тази връзка-)))

 194. людмила Says:

  Благодаря за отговора! Засмях се на своята съдба, толкова дълго време ли ми трябва ,за да взема решение , разбирам защо ще живея дълго, след като всяко нещо при мен става бавно. А за дългия живот ,сама съм си го предрекла, нека да съм здрава, каквото е отредено ще стане.

 195. людмила Says:

  Здравейте отново! Не искам да бъда нахална, но вече зададох своите въпроси и получих отговор на тях, но въпреки това не съм спокойна. Взех решение относно своята досегашна връзка, но въпреки него аз още имам чувства към този човек и се страхувам да не се отметна и отново да се върна към него, надявам се да устоя на това и да не повтарям. Аз се безпокоя за него и не ми е безразлично какво ще се случва с неговия живот, моля ви само за мое успокоение ми дайте някаква информация относно неговото бъдеще, той ще има ли нова връзка и ще бъде ли трайна и успешна, казва се ………………………… Благодаря и не ме корете за това! Безпокойството ми идва от това, че той не се отказва от мен, просто си е дал малко време и размишлява, но това че твърди ,че аз съм единствената и друга няма да има ме притеснява, не искам да остава сам, а има една своя мечта относно реализацията му професионално в …………, ще успее ли да я реализира? Иска ми се ,ако не успее в личен план ,поне в професионален да има успехи. Дайте ми някаква надежда с малко информация за това. Благодаря ви предварително, ако прецените ,че не е редно да отговаряте независимо поради какви причини, не публикувайте въпросите ми.

 196. ЗА ЛЮДМИЛА: Специално за връзката, ще трябва да промени нещо в своето мислене, да скъса с миналото, а що се касае за професионалната реализация, да, подходящо е да се занимава с това и ще се реализира там.

 197. Здравейте Кабала,
  Поздрави и уважения за вашият талант и труд!
  Много ще ви бъда благодарен, ако ми кажете нещо за мен….роден съм на….

 198. Вие, що тъпчите на едно място? Така не можете да вървите нагоре. Освен това, трудно допускате някого до себе си. По-скоро се чувствате неразбран и самотен. Много избирате, особено, що се касае до жените. Бих казала, че има монети, когато сте непостоянен. Обичате свободата си и е възможно да имате повече от един брак. Значи, хем искате самота, хем пък се страхувате от нея. Ама, пък , сте емоционален. Мислите по-скоро с усещанията, отколкото с логиката, което си е добре, до някъде. Бих казала, че сте много раним, заради прекалената ви възприемчивост.

 199. Много ви благодаря за отговора!
  Бих казал, че сте изключително точна….. Относно женските половинки, много избирам, все нещо липсва….а аз самият съм толкова несъвършен…:-)
  В материалният свят имам трудности с бизнеса, защото съм повече духовно устроен и може би това ме кара да не поемам отговорност в личния си живот, не се чувствам готов някак си…… Настина в последно време трудно допускам хора до себе си, но не се чувствам смотен. По скоро съм объркан и очкавам знаците в пространството….

 200. Христо Андонов Says:

  Кабала, здравей. Пиша ти за втори път. Казвам се …Моля те, кажи ми кога да сменя работата? Знам,че трябва, но не съм сигурен точно кога. Знам,че сегашното положение ме съсипва емоционално (а оттам рано или късно ще започне и здравословно), но знам и че това знание, което трупам тук, е много ценно, а и в края на краищата хлябът се купува с пари. Опитвам се да вървя по по-хубавия път – духовния, но тази професия ме дърпа много назад, защото е олицетворение на грубия материализъм…Да изчакам ли да минат изборите наесен и тогава да търся промяната ? Да се притеснявам ли и за все по-често появяващата се болка в корема вдясно от пъпа. Питам теб, защото професионални килъри (лекари) избягвам да посещавам. Поздрави от мен, светлина по пътя, здраве и любов ти желая 🙂

 201. ЗА Христо Андонов: Това кога е много обширно понятие и ме карате да правя астрологични карти за всеки божи ден до края на годината, а после да ги сравнявам с вашия хороскоп. Няма как да стане за 5-10 минути-)))

 202. Здравейте, Кабала!
  Казвам се … и съм родена на …г. Дали имам проблеми със здравето според номерологията? Лекарите не са категорични.

  Тъй като въпреки молбите Ви, хората не се съобразяват и пишат на латиница, на този адрес: http://2cyr.com/ бихте могли да „обръщате“ писмата им.

  С най-добри пожелания за Вас!

 203. Милена Ботева Says:

  Чувствам се като на кърстопът, моля Ви ако е възможно да ми отговорите да прекратя ли сегашната си дейност и ще успея ли в областа където съм се насочила-бубарство.На правилния път ли съм за мен.Родена съм на …
  Ще Ви бъда бескрайно благодарна ако имам малкоо светлинка!

 204. Здравей ! Роден съм на .. Моля те кажи ми какво ме очаква в живота . Вайно е за мен и дали силите ми са благоприатни за занимание с магий според нумерологията.благодаря ти предварително за отделеното внимание.

 205. ЗА Mariela: Отговорът е хипотетичен, т.е. от какво най-общо можете да страдате в здравословен план. Да, имате някакъв проблем и е възможно да е хроничен. При вас са слаби кости, крака, храносмилателна система и червата.
  П.С. Благодаря ви за линка, но аз отговарям на тези, които са в чужбина и няма как да пишат на латиница-))). Всичко останало го трия без да го чета, пък и не съм добрата самарянка-))). Не съм тази, която трябва да „обръща“ постовете…Не е моя работа-)))

 206. ЗА Solomon key: Изобщо нямаше да ви отговарям, после погледнах ника ви и реших да видя колко ви е голяма енергетика, че сте тръгнал с магии да се занимавате…особено с ключа на Соломон-))) И…какво открих…никаква….вие сте зле в енергиен план и в здравословен. Хороскопът ви показва изключително тежка кармичност и вие няма да ме послушате, което ще доведе и до бумеранга, ама това си е ваш проблем. Проблемите в личен план няма да се оправят с магиите, напротив… и пак няма да ме послушате.

 207. Здравей kabala,

  Името ми е …. Точният си час на раждане не знам – майка ми твърди, че е между … Интересно ми е какво ще кажеш за това, което ме очаква в бъдеще – професионалното развитие (не мотивирано от амбиция, просто ми харесва това, което работя) ми е приоритет за разлика от личния живот – никога не съм била от влюбчивите.

  Благодаря предварително. Спокойна вечер.

 208. Solomon key Says:

  Благодаря за откровенността щте се замисля сериозно дали да се занимажам с магий определено ми жъгнахте любопитството в слисал щях да подмина думите ви и да не ви послушам ако не бяхте разгадала за какво искам да използвам магия 🙂 как сте разбрала за сега ми остава неясно но ще обмислям деиствията си относно магията добре след вашата оценка на енергията ми . Въпреки всичко си оставам запален по Саломон и мистиката около него ,надявам се това да не доведе до нищо лошо :). А относно здравословното ми състояние в момента и няма нищо но ми е интересно какво сте видяла в числата за да знам от какво да се пазя за напред в здравословен аспект 🙂 благодаря за вниманието . А и още нещо,
  лошо ли е да нося някои от амулетите на Соломон ( Pentacle )тъй като вече сам ги изработил ?

 209. Solomon key Says:

  А и забравих днес разбрах че това което сам написам в първия пост не е часът в които сам роден . Ако това има значение щте разбера точно в колко съм глътнал въздуха за първи път. И да споделя тъй като си мисля че се чудите от каде ли сам се запалил по Соломон и магийте преди около 10 години бях в отвъдното според докторите около 10 минути а според мен цяла вечност тогава се яви накакъв ровек с брада казваше че е магьосник и започна да ризува рисунки в крък около мен и по мен повтаряики ти си аз , аз съм ти няма да те пусна трябваш ми и малко след това се събудих обратно в болницата на следващия ден ми нямаше нищо а ме бяха приели с диагноза енцефалит . В последствие разпознах накои от рисунките и те бяха от тези на Соломон. Така се запалих по магията , а докторите до ден днешен не знаят как сам се излекувал и как така нямам осложнения с мозака след прекараното.

 210. ЗА Милена Ботева: Не знам дали е точно бубарството, но е добре, наистина да се насочите към друг бизнес.

 211. Милена Ботева Says:

  Благодаря Кабала! А според картата и числата какво е моето призвание?Какъв път да избера?Привлича ме астрологията,но съм до никъде, чета само в къщи и нямам учител. Разбирам,че ми предстоят някакви промени но какви…?

 212. ЗА Милена Ботева: Първо, аз не помня рождената ви дата…както виждате е изтрита, второ, тя няма да покаже конкретно с какво да се занимавате, а насока. Пътят вие сте си го избрала, никой не може да ви каже кое е добре за вас и кое не. Минавате си през изпитанията. Не можете да ги избегнете. И аз не съм имала учител по астрология, нито по нумерология, а тогава нямаше и толкова книги. Призванието и насоките се определят не само от датата ви. Нали не смятате, че всички, родени на вашата дата имат едно и също призвание? Важна е наталната карта, след като четете астрологични книги, както и определените домове там, аспектите между у правителите и планетите там, имената ви и комбинирането им с датата ви. И това, всичкото нещо, няма как да стане за 5-10 минути.

 213. ЗА Solomon key: Ами, то си е ваш проблем дали да носите тези амулети или не, както си е ваш проблем дали да се занимавате с магия….и то, висша…малко странно ми се вижда- човек без данни за това да се хвърля точно на ключовете, а и не забравяйте какво пише Соломон на сина си по повод разкриването на тайните им…Да се използва само за добро…Вие добро ли правите или се месите в енергетиката на хората?! Спирам, че много бързо набирам при подобни питания…Само едно нещо- вие тръгвате, а аз от там се връщам…Ваш проблем е дали ще се съобразите с това, което ви казвам… Относно здравето-)))- ще се появи проблем, много скоро-)))),та вие нямате енергиен запас, а сте се хванал със Ключовете?!…Ще видим…

 214. ЗА lils: професионалното развитие няма как да се види в големи подробности от една дата. Тук хороскопи не правя, а и вие не знаете точния си час на раждане, което е от изключително значение,но на вас ви е дадено да сте си лидер и да управлявате. Нищо чудно, работата ви да е свързана с чужбина или със закона. Имате дадено страхотно развитие, ама не знам защо имате дълбоки страхове и те ви спъват.

 215. Здравей kabala,
  Благодаря за отговора. Знам, че не правиш хороскопи – затова зададох и своя въпрос. Имах известен застой в професионално отношение – 7 години. Странното е, че развитието ми върви успоредно с това на леля ми. Дори съм взела повече качества от нея, отколкото от майка ми. При леля ми имаше същия период на застой – точно седем години. За да започне отнякъде й помогна друг, а на мен помогна тя. Имаме и същите странности, които няма да уточнявам, защото не желая да се занимавам с тях или да ги развивам. Затова ми беше интересно какво ще кажеш ти.
  За страховете си абсолютно и категорично права. Когато ги игнорирам и не им придавам важност – ситуациите се подреждат точно както си ги представям.

  Благодаря отново и спокойна вечер.

 216. aleksandyr Says:

  здр. кабала изкам да попитам един въпрос ! чуствам че трябва да се захвана с нещо окултно превличало ме е винаги а книгите които продават са от хора които си мислят че магията е нещо подобно на детско филмче ! как и къде мога да намеря нещо свързано пряко с приложна магия

 217. ЗА aleksandyr: Когато сте готов, информацията ще дойде. Няма книга, която да е толкова добва в това отношение, ако говорим за Висшата магия.

 218. Петър Says:

  Здравейте,стана ми интересно и реших да ви кажа рождената си дата за да видя какво ще ми кажете ….Благодаря

 219. Питам Kabala: разрешавате ли да копирам Вашия текст за Сифиротите в някоя от книгите, чиито координати давам по-долу:
  ………………………………….n
  С уважение: Григорий Ватан

 220. ЗА ПЕТЪР: На вас ви е даден развод, ако сте сключил брак преди 27 годишна възраст. Имате и срив, който сте преживял. Може да е само емоционален, но е свързан с някакъв обрат, който предполага много усилия и труд, за да постигнете някакво равновесие. Освен това, в този живот ще правите прекалено много жертви в името на нещо или някого, но едва ли ще бъде забелязвано.Прекалено енергия пръскате, защото имате доста идеи и сте в състояние да започнете няколко неща наведнъж, но не всички ги реализирате до край.

 221. ЗА ГРИГОРИЙ ВАТАН: Вие сте вотирят човек,който ме пита официално.-))). Благодаря, за което! Можете, стига да сте посочил автора,т.е. мен-)))

 222. Разбира се, че ще го посоча, това е коректно. Вие извършвате едно уникално дело, леете светлина по фундаментални въпроси, неизвестни за повечето хора. Обаче аз правя един сравнителен анализ на твърденията на различни автори и школи за съответствието на Числа и Планети и техните качества, понеже различията са големи. Ако имаме документално, историческо доказателство, че великият Соломон е дал именно този или такъв текст и че Елифас Леви го предава автентично, то ще имаме несравними, безспорни, безценни ключове.

 223. ЗА Григорий Ватан: Този текст го има в Ключовете на Соломон и знаете, че оригиналът съществува.

 224. Daniela Says:

  Здравейте казвам се ……… Може ли да ми кажете нещо повече ? Четох за името – изключително интересно и почти всичко съвпада с написаното.

 225. ЗА Daniela:Вие прекалено много отстъпвате в живота и много се нуждаете т одобрения.Те ви стимулират. Преживяла сте или тежко заболяване или голям срив,от който бавно сте успяла да се измъкнете. Имате тежко число,което предполага много препятствия,докато достигнете финансова стабилност. Много се влияете от мнението на другите от вашите отношения. Това не е необходимо.Сам ви вкарва в някакъв филм, в който трябва да играете и чужда роля. Колебанията ви са,найвече,когато се налага да вземате крайни решения. Слаба ви е системата на огъня и за това е добре да се храните с храни,които поддържат тази система,като лютичко,например.

 226. катерина Says:

  Здравей КАБАЛА ,
  Казвам се Катерина и съм родена на …..
  Може ли да кажете нещо и за мен ?

 227. ЗА КАТЕРИНА: За вас материалната стабилност е много важна. Точно там чувствате най-голямата си сигурност и там са ви и най-големите притеснения. Склонна сте на отстъпки, но до известна степен. Няма да си оставите магарето в калта, нито пък ще позволите някой да ви се качва на главата. За вас е важно да се доказвате. Ще ви се наложи, поне веднъж да промените професионалното си развитие, да учите по-късно, като преквалификация или някакви курсове. Не обичате подчиненото положение, но пък често ще попадате в подобни ситуации, за да се справите с егото си.

 228. Daniela Says:

  Привет Кабала или който стой зад този блог, всички сме зависими от всичко и се опитваме да се харесаваме на хората с които общуваме всеки ден . Както е казал един мъдрец суета и само суета, като сянка ! За заболяванете и срива не сте права, не знам как стигнахте до този извод ? Но ако споделите ще бъде интересно и Поучително за всички, който четат вашите мнения.

 229. Снежана Христова Says:

  Здравей Кабала! Какво би казала за мен. Казвам се ………….

 230. ЗА Daniela: Заложено е в датата ви на раждане и реших, че вече сте го преживяла.

 231. ЗА СНЕЖАНА ХРИСТОВА: О, вие сте доста привлекателна и сте интересна за противоположния пол. В душата ви има много емоции, като буря са, но се опитвате да ги обуздавате. Идентифицирате се с партньора и търсите хармония. За разлика от тези ,които са под влияние на същият слънчев знак, вие сте по-нестандартна в мисленето си и по-свободолюбива. Имате огромна сила и сте много романтична. Знаете ли, вие трябва да се насочите към езотериката и окултното. Имате три лични планети в градуса на гениалността и трябва да се развивате.

 232. Снежана Христова Says:

  Благодаря, Кабала! Вие сте като извор, от който черпят жадните! При първа възможност ще се опитам да утоля жаждата си. Слънчев ден и много усмивки.

 233. Наталия Says:

  Здравей, Кабала!
  Родена съм на …..
  Очакват ли ме някакви катаклизми в близкото бъдеще? Ако има, ще успея ли да се измъкна?
  Предварително благодаря за отговора!

 234. ЗА НАТАЛИЯ: Така зададен въпросът изисква анализ на хороскопа ви за години напред, евентуално. Тук искам конкретен въпрос. Трусовете ,реално, могат да са във всяка една сфера и няма как да ги сметна за 5 минути

 235. Снежана Христова Says:

  Привет, Кабала! Как би определила този човек- ……, роден на ……в Индия. Говорихме за нумерология и той спомена, че е осмица, което определя пътя му като труден. Аз споделих за твоя форум и за това, че едно число само не е определящо. Тогава той ме помоли да те попитам за него. Аз обещах, без да си дам сметка, че така ще те натоваря. Но обещанието си е обещание и ето ме отново. Моля те не публикувай целият ми пост. До месец-два ще се свържа с теб за да ми изготвиш хороскоп. Хубава вечер/ден.

 236. ЗА Снежана Христова: Осмица е само датата, а пътят на живота му е 4 и това са кармични числа. Ами,в минал живот прекалено много се е вслушвал в чуждите съвети и е угаждал на другите и сега си го носи това. Има кармична обремененост, свързана с това, че всичко е рушал по пътя си и за това ще му е трудно,особено, ако се налага да гради здрава основа, като семейство, дом и т.н. Поне веднъж ще има много тежък срив. Той сам си запушва каналите и като че ли се лута, за да намери пътя си. Освен това се чувства и самотен, неразбран. Няма да му е лесно,ама хич.

 237. Снежана Христова Says:

  Благодаря за бързия и точен отговор. По настоящем той се чувства по начина по който го описваш.

 238. Наталия Says:

  Става въпрос основно за семейството ми.

 239. ЗА НАТАЛИЯ: Въпросът ви е неточен. Мисля, че написах, че така,както сте написала“ Очакват ли ме катаклизми в семейството“, ще трябва да се разгледа хороскопът ви. Поисках въпрос, на който да се отговори с Да или Не, а останалото ще се види. Аз не съм екстрасенс. Всичко е свързано с пресмятания.

 240. Здравей Кабала !
  Въпросът ми е единствен- От къде идват проблемите със здравето ми, защото лекарите са безсилни да ми помогнат до този момент .

 241. ЗА eme1311: няма как да ви отговоря на този въпрос. Другият вариант е да го напишете така, че да ви отговоря с Да или Не. Има отделен раздел медицинска астрология и изисква доста работа, за да се отговори точно на това,което сте написала.

 242. Здравейте,Кабала!Казвам се….. г.Какво бихте казали за мен?

 243. ЗА eli: Вие сте чувствителна и колеблива, но едва ли го показвате. Нуждаете се от много свобода и вечно сте пред някакъв избор. Интелектът е важен и за това партньорите ви трябва да са такъв тип- да има да си кажете нещо. Като че ли бързо губите търпение и можете да се захванете с няколко неща едновременно. Умеете много добре да виждате ситуациите около себе си, мащабно. Може да сте преживяла голяма раздяла в личен план, но пък сте упорита и въпреки трудностите, винаги ще се измъквате. Обичате да се харесвате, ама имате и по-големи очаквания в любовта.

 244. здравеите , аз бихискала да разбера кой числа са ми от полза рожденната ми дата е ………..
  тепърва чета за тези неща .
  благодаря.

 245. ЗА donni_x5: Не знам какво имате предвид под полза, но числата са 3,4,22,30 и 31

 246. Мариана Says:

  Здравей Кабала!
  Много ми се иска да кажете нещо и за мен-….

 247. ЗА МАРИЯНА: Вие много мечтаете, но пък ако се съсредоточите внимателно можете да да ги претворите в реалност. Горда сте и обичате вниманието- да сте забелязвана, да сте, дори, прекалено обичана, но, може би това е и причината да се самозалъгвате. Обаче, в емоционален план сте доста независима и вдъхновявате хората около себе си, независимо,че понякога има и едно тесногръдие при вас. Космополит сте. Можете да прекалите както с идеализма си, така и с агресията, ако ви наранят.

 248. Здравейте , днес „случайно“ попаднах в този сайт имам рожден ден и се ровех из нета и ми стана много интересно казвам се ….. какво можете да ми кажете ….

  с уважение

 249. ЗА elina: Имате доста прераждания, така че уроците,които трябва да учите и да отработвате не са малко. Даден ви е силен егоцентризъм, но с годините сте имала възможност и да преминете към в състояние,в което сте склонна да правите големи компромиси. Изключително добро здраве и енергетика ви е дадена. Ако сте преодоляла деспотизма и желанието да се налагате, то сте получила силна Ангелска защита. В противен случай ще правите много грешки в живота си. Много противоречия има у вас и понякога се колебаете или прекалено изчаквате, когато трябва да се вземе важно решение. вашите чувства и емоции ги потискате, може би заради самото ви възпитание или защото сте прекалено взискателна към околните.

 250. Здравейте,
  какво бихе казали и за мен
  …………….

 251. ЗА elina: Прекалено много се съобразявате с хората около себе си. Имате кармична обремененост, свързана с връзките, така че е възможно да преживеете там някакъв срив, който ще ви накара да тъпчите на едно място, въпреки, че ви е дадено скокообразно развитие. Похвалите ви зареждат и е важно да сте значима. Енергетиката ви е добра и с течение на времето ще имате възможност да развиете по-силен и стабилен характер. Прекаленото ви желание да бъдете обичана може да ви тласне в другата крайност- да искате прекалено много от партньорите си.

 252. Здравейте, Кабала
  ето и моите рожденни числа
  ………………….

 253. ЗА manolo: вие е трябвало да се развивате в чужбина за известен период от време- да живеете там или работата да е свързана с пътуване. Имате доста прераждания, но като че ли, вие, сам си запушвате възможностите или е имало външни обстоятелства, които са ви действали като блокаж. Напорист сте и имате усещане, че в този живот ще трябва да направите нещо специално, а защо не и вие да сте специален. Или прекалено много анализирате всичко около себе си и така пропускате възможностите си, или се колебаете, само „мир да има“ и да не се стига до конфликти. Имате много добра енергетика и здраве. Огънят в организмът ви е по-слаб, като органи-сърце и тънко черво, така че трябва да внимавате, защото ще окажат влияние на стомаха и далака ви.

 254. Даниела Иванова Янакиева Says:

  Здравейте!
  Искам да Ви попитам за себе си и близките ми за какво ме очаква в бъдеще?
  Моите данни са …………….

 255. ЗА Даниела Иванова Янакиева: Аз не съм екстрасенс, нито врачка, че да знам нещо за близките ви, без никаква информация. Въпросът ви, така зададен, изисква анализ на хороскопа ви, а тази услуга не е безплатна. Ще трябва да зададете въпрос така, че да може да се отговори с Да или Не

 256. радослав Says:

  здравей моите данни са ……… какво ще кажеш за тези числа

 257. ЗА радослав: Вие ще имате проблеми в личните отношения. Ще страдате от това, че не можете да покажете своята доминираща природа, защото сте малко по-затворен в себе си. Бърз в анализите, вие ще се насочите прекалено много мът материалното в живота. Имате много слаба енергетика и за това е добре да не изпадате в раздразнение.

 258. Йоанна Йотова Says:

  Здравейте, ето ги и моите ………. е часът на раждането ми. 🙂

 259. ЗА Йоанна Йотова: Задайте въпрос. Какво да ги правя тези ваши данни. И ги напишете отново,защото ги изтривам

 260. Йоанна Йотова Says:

  Здравейте, съжалявам, че не съм си написала въпроса – но явно съм се отпленсала. Данните са ми следните : ………Какво Бихте казала за тези числа? Да уча това,което работя или да напусна работа, за да търся това което уча?

 261. ЗА Йоанна Йотова: МНого сте емоционална, но е по-скоро от честолюбие при вас. У вас има заложен егоцентризъм и за това, има вероятност от развод или раздяла при вас. Имате дълбоки емоционални проблеми, но пък ви е дадено добро развитие, а и вие ще вървите нагоре. Няма как да отговоря на въпроса ви за учението и работата.

 262. Светла Димиттрова Says:

  Здравейте!
  Ето и моите данни, които предполагам ще изтриете бързо 🙂 ……… Конкретен въпрос нямам, искам да знам всичко, което може да се каже за моите числа, най -вече развитие в работа, лично израстване и др.
  Благодаря!

 263. ЗА СВЕТЛА ДИМИТРОВА: Имате много прераждания и носите ген на пристрастеност от някого от семейството ви. При вас, може да се изразява по друг начин, като пристрастеност към работа или нещо подобно. Освен това сте и особен характер. винаги ще търсите признание, а и сте склонна да поемате вашите и чуждите отговорности.противоречива сте и за това сте или прекалено критична, или прекалено щедра.
  Това, което ме питате изисква много по-задълбочен анализ за работа и в личен план.

 264. Моника Кобурова Says:

  Здравейте! Интересува ме моето лично число. Казвам се………… и съм родена на ……… По мои изчисления излиза 11, но на места се свежда до 2. Въпросът ми е: Какво тълкувание бихте дали Вие? И какво да очаквам в общи линии, тъй като животът ми никога не е бил лесен и продължава да е такъв. Всичко съм постигала с много усилия, раздавала съм се и никога не съм получила признание. Това карма ли е? Благодаря Ви предварително.

 265. Светла Димиттрова Says:

  Благодаря, а нещо за здравето може ли да се каже….?

 266. ЗА Светла Димиттрова: Какво по-точно? Подробно за здравето се прави медицински хороскоп.

 267. Светла Димиттрова Says:

  Интересува ме като цяло, не съм запозната дали с тези изчисления може да се разбере какви заболявания са заложени на даден човек и ако могат те да бъдат избегнати по някакъв начин…..?
  Дано не прекалявам с въпросите си 🙂

 268. ЗА МОНИКА КОБУРОВА: Първо да ви обясня, че няма как да ви отговарям веднага. Не стоя по цял ден тук, за да чакам въпрос, а и все пак, има нужда и да изхранвам семейство… При вас е 2, не е 11. Животът ви не е лесен, защото вие сте си го направила такъв. Непрекъснато има запушване на възможности и неспособност за бързо адаптиране във всяка една ситуация. Няма и да получите признание. Това е кармата ви в този живот,а идеята е да се раздавате, без да очаквате и „благодаря“ .Има даден тежък стрес,водещ до самоизолация. Вие тъпчите на едно място и от там идва и объркването при една тежка ситуация, в която не можете да вземте решение без да се колебаете.

 269. ЗА Светла Димиттрова: Както казах, изчисленията са свързани не само с датата ви на раждане. Отделно се прави анализ и на хороскопа ви.

 270. Снежана Хр. Says:

  Здравейте! Казвам се … Родена съм на: … Въпросът ми е, дали да се доверявам на вътрешното си аз? Благодаря!

 271. ЗА Снежана Хр.: На този въпрос няма как да се отговори само от една дата и хороскоп.

 272. Силвия Says:

  Случайно влязох, впечатлена съм , прочетох много интересни неща и разбирам колко неща са кодирани в името, датата и часа на раждане! Родена съм на … тази четворка – с много трудности се сблъсквам, защо е така, а за любовта да не говорим?

 273. ЗА СИЛВИЯ: Четворката си е кармично число и идеята е да изчистите някои неща от минали инкарнации. Разбира се, то не е прекалено тежко,като вибрация и показва една статичност и консервативност,до известна степен. При вас, проблемът идва от минал живот, когато сте се била изолирала от света. Може да сте била монах или аскет, но това ви е попречило да контактувате с хората, което го носите в този живот.Разбра се, това не е завинаги, а докато осъзнаете слабите си места.

 274. Благодаря, за трети път от вас разбирам за това, че съм била монах. Освен това сънувам сънища, които са твърде познати, места и хора с които се срещам сега, чувствам се силно обвързана с тях без видима причина. Но нищо не е случайно.

 275. Роден съм на … какво носи моето рождено число? Какъв може да съм бил в миналия си живот и какво е посланието в този?

 276. ЗА Велимир Цветков: Не винаги датата на раждане може да покаже точно за минало прераждане. Обикновено се изисква подробен анализ на хороскопа-))).Но, най-общо, вие прекалено сте се съобразявал с желанията на другите и не сте имал собствено мнение или поне, непрекъснато сте искали съвети, които са били грешни за вас. Сега ви е даден да се развивате в чужбина. След около 25 годишна възраст, ще се наложи да направите някаква саможертва в името на някого или на идея. Въпреки,че се нуждаете от човек до себе си, все пак е добре късно да създадете трайна връзка.

 277. Здравейте, родена съм на …. може ли да ми напражите талкувание.Благодаря

 278. ЗА mimi: За да се развивате, вие ще трябва да имате собствено пространство за самоизолация. В емоционален план имате големи колебания.Раздяла с близък човек,може да окаже влияние в развитието ви.( може да става дума и за физическа такава) Личните отношения ще са особено важни за вас и може би, там ще са и по-големите ви изпитания. Енергетиката и здравето ви са слаби, по рождение. С течение на времето се развиват,но не трябва да се ядосвате, за да съумявате да акумолирате енергия. Имате силна Божетсвена защита.

 279. Снежана Христова Says:

  Здравей Кабала! Какво би казала за …. Дали спорта е негово призвание

 280. ЗА Снежана Христова: Ако говорим за професия, не, това не е неговото призвание.

 281. Снежана Христова Says:

  Жалко! Благодаря!

 282. Благодаря ,ако може да ми кажете и нещо за любовта.Понеже никога не мога да задаржа връзка с мъж,ще се радвам да разбера мнението ви Благодаря много

 283. ЗА mimi: То ви е заложено, както вече писах,че там ще имате проблеми. Може да избирате между двама или да се случи така,че да имате успоредно две връзки, но непрекъснато ще се съмнявате дали това е,което търсите.

 284. Благодаря

 285. Здравейте! Вече бях задавала въпрос тук, но сега искам нещо малко по конкретно ако е възможно 🙂
  ….
  Ще имам ли развитие (издигане) на сегашната ми работа, или да търся развитие в нещо странично?
  Благодаря!

 286. Къде мога да купя книгата „Ключа на Соломон“ ?

 287. ЗА АЛИ: Ключът на Соломон е старо издание, така че, потърсете в книжарниците он-лайн

 288. Бихте ли ми дали някой онлайн сайт където я има? 🙂

 289. ЗА АЛИ: Ами,потърсете сам,де… Книгата съм си я купувала отдавна. Искате я, а чакате друг да я намери

 290. ЗА Svetla: Не, не ви очаква развитие в тази работа, независимо,че правите всичко възможно, за да вървите напред. На вас ви е дадено да изкарвате пари от две места. Може ,успоредно да си намерите допълнително нещо

 291. Даниела Лефтерова Says:

  Здравей Кабала! Родена съм на….година, ще съм ви много благодарна ,ако ми кажете да очаквам ли някакви промени през тази година,защото от 3 години нещата не вървят както във личен, така и във професионален план.

 292. Благодаря много 🙂

 293. ЗА ДАНИЕЛА ЛЕФТЕРОВА: Няма как от една дата да се дата такива подробност. Най-общо, тази година ви предстоят промени в личен план, като нова връзка ,например или изясняване на някои отношения в стара връзка.

 294. Даниела Лефтерова Says:

  Благодаря

 295. Христо Says:

  Здравейте!
  Не зная дали да се наредя и аз на опашката,
  но все пак, ако имате желание…
  ….
  Благодаря предварително!

 296. ЗА ХРИСТО:Притежавате силна интуиция и много силна енергетика.В този живот сте тук за разплата, заради грешките,които сте правил в предишни инкарнации. Дадено ви е да сте по-голям егоист сега. Ще трябва да преживеете голям срив и предателство, свързан с кармична връзка. Свободолюбив сте, но сте и с дълбоки и страстни емоции, които на моменти, могат да достигнат и до собственически чувства. Енергичен и инициативен, трудно ще се задоволите с второто място. Разбира се, умеете да се съобразявате и с чуждото мнение, но търпението си има граници.За вас партньорството е от голямо значение. Дадено ви е да се развивате в духовен план.

 297. Ана Георгиева Says:


  Моля, помогнете- творчески път и любов…или просто какво трябва да знам според Кабала

 298. ЗА АНА ГЕОРГИЕВА: Ама, вие много обичате да бъдете обичана. Толкова много,че сте в състояние да задушите човека до себе си. Изисквате цялото му внимание и понякога, драматизирате от най-малкото, което може да ви доведе и до временни емоционални сривове, пък после се чудите как сте могла да мислите подобни неща. Ще преживеете развод или тежка раздяла, което коренно ще промени мисленето ви и характера. В същото време,търсите хармонията и баланса около себе си. Добре е да се насочите към някакъв вид изкуство или в психологията например. Енергетиката ви е добра, но трябва да внимавате,защото имате много силна, тежка мисъл. Ако пожелаете на някого зло, то ще се изпълни.

 299. Албена Says:

  Здравей,Кабала имам няколко идеи за бизнес, ще мога ли да осъществя някои от тях.,за да се лекувам при Жоао де Деус.Ще има ли нов човек в живота ми в интимен план, с който да се чувствам щастлива?

 300. horrorteam Says:

  С приятелката ми искаме да се оженим през август 2012 ,но искаме да изберем перфектната дата според рождените ни дати.Би ли ни насочила в избора,моля?

 301. ЗА АЛБЕНА: Ще можете да осъществите идеята си за бизнес и доходите ще са стабилни, но ще имате колебания какво точно да подхванете. Възможно е да смените няколко неща,т.е. да започнете и едва тогава да се установите твърдо в определена насока. Няма да останете завинаги сама, но пък,все попадате на някакви колебливи и емоционални мъже, които изобщо не знаят какво точно искат.

 302. ЗА horrorteam: Това не е безплатна услуга. За да се избере дата, за всеки ден от август се прави хороскоп, който се сравнява с вашите, за да се избере най-добрия вариант, защото тази дата, реално ще е нещо като хороскоп на бъдещия ви брак

 303. Fatme B. Hyuseinova Says:

  Здравей,Кабала.Би ли разтълкувала нещичко и за мен?….Предварително благодаря,усмихнат ден.

 304. ЗА Fatme B. Hyuseinova: При вас всички ще се случва с много усилия от ваша страна, а и вие, заради страховете си, ще тъпчите на едно място. Прекалено много държите на взаимоотношенията. Там търсите сигурност и в същото време, точно в тях се получават и най-големите ви съмнения и колебания. Имате, обаче, много силен Ангел-хранител. Енергетиката ви е слаба, за това не трябва да се ядосвате много. Имате желание да се изявявате, да бъдете забелязвана, но в същото време се страхувате и да не бъдете наранена. Те отделяйте такова внимание на това какво мислят другите за вас, защото ще срещате и предателства.

 305. Fatme B. Hyuseinova Says:

  Здравей,Кабала.Много благодаря за тълкуването,а може ли по рождените ми данни да се разбере нещо за работа и за личния живот(любов,брак,деца и т.н.) .А иначе вярвам, че всичко ще се нареди в положителна посока в живота ми,но все пак ако можеш да кажеш нещо ще се радвам.Желая ти много успехи и положителни емоции.

 306. Ayten Mehmedova Says:

  Здравей Кабала! Какво би казала за…. Благодаря предварително.

 307. ЗА Fatme B. Hyuseinova: Само рождената дата дава много общи характеристики. Прекалените подробности са в хороскопа, имената и датата. Тази услуга не е безплатна. Не знам кой би ви дал подробна информация от този вид, без да поиска нещо.

 308. Fatme B. Hyuseinova Says:

  Благодаря за отговора и за отделеното време.Желая ти това, което ти е на сърце да се превърне в реалност.Успех и много усмивки 😉

 309. ЗА Ayten Mehmedova: Вие отделяте голямо внимание на взаимоотношенията и се влияете от тях. Независимо,че сте родена с деспотичен характер, с течение на времето, най-вероятно сте го изчистила и сте се научила да приемате мнението на околните и то до там, че това е започнало по-скоро да ви вреди. Понякога е необходимо да удряте по масата. Дадено ви е силно желание за създаване на семейство, а и сте жена, която винаги е забелязвана от мъжката част. Дадени са ви неочаквани влюбвания и неочаквани раздели. Трудно се откривате пред хората. ХУбаво е да сте създала семейство след 28 годишна възраст, тъй като, бракът бихте го усещала като тежест, а и вие сте щяла да поемете върху себе си всичките отговорности. Енергетиката и здравето ви са добри, а и имате силна защита Свише.

 310. Здравейте, казвам се …. Животът ми е много труден и объркан може ли да ми кажете какво предстои напред и за мен. Предварително Ви благодаря

 311. ЗА Polya: Бъдещето с подробности,няма да ви се даде от една дата, а и не правя хороскопи тук. Реално,датата ви е много хубава и вие сте се преродила много бързо в този свят. От минал живот носите спомени за власт и сила, но в този ще трябва да преживеете лични проблеми. Даден ви е развод.Вие сте колеблива, с резки емоционални проблеми и трудно ще намерите човек до себе си.Възможно е да преживеете и агресия на работното си място.

 312. Данаил Says:

  Здравей Кабала, казвам се ….. Какво може да кажете и за мен. Семеен с две деца, имам работа, но как ще се развие за в бъдеще живота ми в семеен и бизнес план, живея в чужбина и не ни е никак лесно. Благодаря

 313. Благодаря за бързия отговор, много правилно ме описвате в отговора, това за развода се вижда като опция или е сигурно че ще стане, извинявам се за въпроса но наистина има проблеми в брака, и преди ми казаха че ще останем заедно но не в страната в която сме сега, и съм объркана вярвам на вашия отговор защото ме описахте много точно, но все пак – числата ми показват развод и самота ли? И ще се наложи ли да се преместя от страната където съм сега? Благодаря предварително за отделеното време

 314. ЗА Polya: В хороскопът ви е заложен развод, въпреки че, астрологията е възможност и може да се отработи по различен начин. Той може да се случи и след 20 години,както се казва. За определяне на конкрено събитие се изискват много сметки. Разбира се,има вариант и за друг начин на отработка,след като сте предупредена. Виждала съм карти, при които е даден развод. Идва моментът на конфликт, разделят се за известно време,без развод и после се събират пак. Имайте го предвид- при вас има голямо напрежение в областта на брака, по рождение. Не съм казала,че ви виждам сама. Вие ми дадхте данните си и просто погледнах хороскопът ви. Първото нещо,което ми направи впечатление е точно това.

 315. Благодаря за отговора и отделеното време

 316. Анелия Спасова Says:

  Здравей, Kabala! Родена съм на….. Много се вълнувам от духовното и езотеричното и не мога да разбера от къде произтича този интерес и мога ли да постигна систематизирани познания, ако няма кой да ме направлява? Говорят ли нещо цифрите от рожденната ми дата за мен и не е ли смущаващо името ми да започва с А?

 317. Лилия Says:

  Здравейте, kabala,

  Казвам се … е рожденната ми дата. През последната половин година имам проблеми на работното място. Колкото и да се старая да разбера какъв е произходът им – засега не успявам. Според Вас има ли изход от ситуацията?

 318. ЗА ДАНАИЛ: Числата показват само общи характеристики. Конкретиката изисква други пресмятания, както и техники, касаещи хороскопа ви. Тук отговарям на въпроси, зададени така,че да се даде отговор с Да или Не.

 319. ЗА Анелия Спасова: Въпросите ви са доста странни, поне за мен. Всеки може да получи знания, стига да поиска. Учителят си идва сам,когато сте готова за него. Ако питате дали датата ви, по някакъв начин , ще подскаже защо се интересувате от езотериката, то отговорът ми е не. Не виждам кое е смущаващо в буквата А?!

 320. ЗА ЛИЛИЯ: Пичината за напрежението е свързано с жена на вашата възраст или малко по-малка от вас. Вие сте напориста и желаете най-доброто в работата си като кариера. Тази жена, пък, тъпче на едно място. Е, изход винаги има от всяка една ситуация.

 321. Danail Says:

  ….Извинявам се за недоразумението, въпросът ми е ще останем ли със семейството ми в Чужбина с уредени документи или ни предстои завръщане в родината България? Благодаря

 322. ЗА Danail: Май, не сте прочел какво съм ви писала. Няма как да ви отговоря с Да или Не, след като задавате въпрос с „ИЛИ“

 323. Svetla Dobreva Dmitrova Says:

  Здравейте, обръщам се към Вас за 3-ти път с друг въпрос, извинявам се. Интересува ме бъдещето ми с моя съпруг, женени от близо … той е труден за изтърпяване (педант), искам да знам ще бъда ли с него занапред, заслужава ли си, защото по мое виждане тази педантност не е добре и за детето, което е на …не е малък)
  Ще съм ви благодарна за всичко казано по въпроса, което може да се каже.
  Благодаря!

 324. Александрина Says:

  Здравей Кабала, родена съм на …, в момента се намирам на голям кръстопът и може би ако има нещо заложено в датата ми ще ми помогне да избера. Много ще се радвам да разбера какво крие тя. Благодаря предварително!

 325. ЗА Svetla Dobreva Dmitrova: Като гледам, ще останете с този мъж. Ако знаете часът си на раждане,бихте ли ми го написала. В хороскопа ви ще се види дали имате склонност към разводи и раздели. Педантичността не е лошо качество, стига да е в умерени граници. Така, не е точно педантичност при него, а е твърдост и трудно показване на чувства.

 326. Svetla Dobreva Dmitrova Says:

  Благодаря ви много, часът ми на раждане знам, че е около …, но с точност не знам , защото е било с операция…
  За мен педантичноста му не е в нормални граници, хубаво е да си подреден и да обичаш да ти е чисто, но при него е прекалено, според мен 🙂 трудното показване на чувства също го има…..

 327. ЗА АЛЕКСАНДРИНА: Датата ви показва, че емоциите са водещи в действията ви. В живота си ще имате доста промени и вие трудно ще вземате решения, тъй като непрекъснато ще сте поставена пред ситуации на избор. Вашите колебания са големи. Дадено ви е добро развитие, но вие ще допускате и доста грешки в живота си, така че, поне веднъж, ще се наложи да започнете на чисто. Може вие да разчистите всичко по пътя си или съдбата да го направи.

 328. ЗА Svetla Dobreva Dmitrova: „около“ не ме удовлетворява, но ако сте родена между 15,30 и 17,30, то, със сигурност мога да говоря за развод

 329. Здравей Кабала ще може ли да ми кажеш нещо за връзка с мъж или като цяло ше намеря ли подходящия . Родена съм …., Благодаря много

 330. ЗА МИКИ:Какво за връзка с мъж? Не разбирам въпроса ви. Трудно ще намерите стабилна връзка и не виждам това да се случи тази година. Едва след февруари, следващата година навлизате в период, когато ще срещнете мъжът за вас.

 331. Благодаря ,понеже има един но не знам да ли е подходящ роден е ….. много съм отчаяна не знам да ли изобщо ше си допадна с някой вече ,,и силно се надявах да ми кажете нещо положително, дано поне след този период да ми се отвори късмета .Благодаря Ви

 332. ЗА МИКИ: Въпросът ви беше друг, до колкото си спомням. Много е важно да питате точно това,което си мислите, защото астролозите не са врачки и не могат да гадаят задавайки въпросите си какво имате предвид.

 333. Boryana Boneva Says:

  Здравейте. Кабала.
  Родена съм на …. В момента съм в много сложен етап от живота си. Какво можете да ми кажете?
  Благодаря Ви.

 334. ЗА Boryana Boneva: За съжаление, аз не съм врачка, за да „видя“ етапа ви и къде е проблема. Аз съм астролог и нумеролог. В този блог отговарям на точно и конкретно зададен въпрос, на който да се отговори с Да или Не. Самата ситуация ще се види там.

 335. Boryana Boneva Says:

  Здравейте отново,
  Въпросът ми е ще замина ли за Англия тази година.
  Родена съм на …..
  Благодаря Ви!

 336. ЗА Boryana Boneva: Като че ли, отговорът е предизвестен. Не виждам да заминете за Англия. Ще се получат забавяния.

 337. Илияна Says:

  Здравейте,
  Името ми е …. Бих искала да разбера какво показват номерата за развитието ми в професионален и в личен план.

  Блягодаря!

 338. ЗА ИЛИЯНА: Те, числата от една дата, няма да ви дадат подробности за това,което питате. Имате много прераждания и изпитания, точно в личния живот. Неочаквани промени са ви даде и в професионалното развитие и то, свързани с издигане, например, и рязък срив, докато не намерите добра основа. Може би,комуникации, преподаване. Много добре се справяте и с рутинната работа.

 339. Здравейте, Кабала!
  Казвам се …… Бих се радвала да прочета ваш анализ върху това, което е заложено за мен според данните ми. Аз бая си пообърках житието. Предварително ви благодаря за отговор от ваша страна.

 340. ЗА Mariya: Аз не виждам какъв ви е проблемът? Всъщност, вие можете да постигнете всичко,стига да поискате, но при стресова ситуация трудно се борите или изпадате в стрес. Изключителни възможности за образование, за развитие в чужбина. Ще имате, поне един развод или тежка раздяла. Връзките ви винаги ще са по любов, а и брак ви е даден по този начин. Прекалено сте грижовна в личните отношения, прекалено ранима и се вкарвате в някакви ваши си мисли и въображения, че после и сама си вярвате и в депресия можете да изпаднете.

 341. Станислава Says:

  Здравей Кабала! Казвам се …. Като смятам цифрите от моята рождена дата се получава 1, ако имате възможност с удоволствие бих прочела вашето тълкуване. Благодаря предварително.

 342. Здравейте, роден съм на ….сутринта в Шумен. Бихте ли ми ми разкрили личното число! Моля, да ми обясните и значението му в живота ми. Благодаря Ви в аванс!

 343. ЗА СТАНИСЛАВА: Внимавайте да не се омъжите до 1-2 години. Вярно е,че сега е моментът за стабилна връзка, но не сте готова за това, тъй като се нуждаете от пространство, за да разгърнете таланта си и възможностите си. Необходимо ви е непрекъснато стимулиране, въпреки че, се опитвате да показвате лидерски качества, но това си е прикритие, защото, за да се развивате, на вас ви трябват аплаузи. Така сте сигурна,че сте на правилния път. Непрекъснато се въвличате в някакви драми на съмнения и дилеми, а това ви разколебава допълнително. Имате силна енергетика, така че давате на околните от нея. В живота си ще се налага да жертвате някои ваши идеи в името на нещо друго или на някого.

 344. ЗА ГЕОРГИ: Тук съм написала много подробно за числата, за здравето и за начина,по който изразяват чувствата си. Числото на живота ви е 9.
  https://kaballa.wordpress.com/%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/

 345. здравейте,казвам се …. бих била радостна ако кажете нещо за мен в професионален план понеже скоро почнах нова работа и ако е възможно нещо и в личен т.е любовен план незнам дали е трябва да дам данните на мъжа ако да ще ги напиша

 346. ЗА ДЕНИЦА: датата не може да ви даде такива подробности и за това ми трябва конкретен въпрос от ваша страна.

 347. Здравей!,Моята рождена дата е …,..ще съм ти благодарна да ми изясниш в общ план какво е предначертано за живота ми,но и имам ли силата да се извися духовно,имам огромно желание да практикувам йога и медитация,но някак си не ми се получава вътрешния мир…какво трябва да поправя в себе си,за да имам вътрешно спокойствие и щастие?

 348. ЗА ПЕТЯ: На вас ви е даден шанс сама да управлявате съдбата си и да изберете пътя си. Вие трябва да учите.Никой не може да ви каже как да медитирате и какво трябва да направите. Всичко е въпрос на усещане.На някои им се получава веднага, на други и м трябва много време. Мислите за семейство, материална стабилност и здраве, реално, спъват вашето развитие и вие тъпчите на едно място. Не ви е даден лек живот,заради големите вътрешни съмнения и притеснения.Реално,то минал живот носите много знания и натрупан опит.Просто трява да си го спомните, като преодолеете сколебанията си.

 349. Здравейте, казвам се ….. Бих искала да знам като цяло какво ми е отредила съдбата, писано ли ми е да имам брак и деца? Предварително Ви благодаря .

 350. Здравейте Кабала,

  Аз съм родена на… – jивотът ми е пълен с обрати и то не приятни. Питам се дали може да ми кажете нещо? Толкова търся и се питам, много съм се занимавала със стари текстове, астрология и се интересувам от древни култури..Сънувам други светове много често. Отговор за себе си не съм намерила още. Дано Вие може да ми помогнете!Благодаря сърдечно.

 351. ЗА Val:Вие имате малко прераждания, но нямате тежки кармични уроци.По-скоро,изпитанията ви ще са като отзвук от минали животи за неща,които не сте успяла да довършите. Дадено ви е добро развитие. Бракът ви ще е ненадеен, както е бил в предишна инкарнация. По същият начин може да приключи. По-добре е да живеете известно време без брак и след това да го сключвате. Много добра целенасоченост имате, но ви трябва стимул да се развивате, тъй като мотивацията ви е слаба. Много сте честолюбива и ранима.

 352. ЗА Sabina: След като сте наясно с астрологията, да си дойдем на думата-))) Сатурн е в 12 дом на хороскопа, което автоматично показва карма , която трябва да се изплати в този живот, свързана е с намирането на духовните ценности и семейството. Имате много силно число, което ви дава и голямо усърдие. Датата показва, че трябва да живеете в чужбина и не трябва да се вманиачавате в перфекционизъм. Не може всичко да е идеално,Така тъпчите на едно място.Иначе, Съдбата ви е дала възможност за много хубаво развитие, ама няма да мине без голям зор. Вашата цел в този живот е творческата работа и децата. Имате много страхове, пренесени от минал живот, свързани с личните отношения.

 353. Здравей Кабала казвам се …роден съм на …. , какво би казал относно това.благодаря ти предварително.

 354. Благодаря Карма!Не мисля, че някога съм чувала по съдържателно и по точно определние.Благодаря сърдечно.Истина е ,че само няколко думи могат да направят чудеса. х
  х

 355. p.s. Kabala !sujelqvam za greshnoto obrushtenie ili puk nqma nishto slu4aino!!

 356. ЗА ЙОРДАН: Вие притежавате числата на диктатора и в минал живот носите усещане за човек,който е имал голяма власт и е унижавал другите. За това, сега, трябва да се научите на смирение и на служене на другите. Имате голямо психическо натоварване. Прекалено много търсите идеала в любовта и отхвърляте различни възможности,търсейки кусури,така да се каже. В същото време търсите одобрението на другите и от това зависи емоционалното ви равновесие. В този живот се учите на компромиси

 357. ЗА Sabina: Прекръстихте ме,но нищо-)))

 358. ЗА Sabina:-)))), е ,няма проблем, но не искам да играя ролята на „строгата господарка“ на кармата-)))

 359. Кабала много благодаря за изказаното мнение, само че аз съм смирен и тих човек, въпроса ми е че непрекъснато се лутам ту в чужбина ту в България бих искал да се устроя най-накрая някъде, ти какво би казала по въпроса къде ми е мястото?Ако трябва д абъда честен в чужбина не се чувствам на място, в Бг съм уважаван и т.н.какво виждаш по въпроса за семейство имам предвид жена, деца и т.н.?Скоро ли ще да е?Какво би казала по този въпрос че ми е важно.Благодаря предварително.

 360. ЗА Йордан: Е,аз какво съм написала?! Сега, в този живот, трябва да сте смирен! Това, къде трябва да сте, може да се види от рождения ви хороскоп. Напишете ми данните си, не съм врачка.

 361. Яна Николова Says:

  Здравей Кабала,пак ти пиша аз 🙂 казвам се …. искам да те попитам само едно нещо 🙂 до кога ще ме даржат моите родители под такъв контрол и на какво се далжи всичко това при положение ,че не съм дете на 5г пък ме мислят за такова ? благодаря ти 🙂

 362. ЗА Яна Николова: Е,на този въпрос няма как да отговоря. На прима виста- и двамата са си властни и държат всичко под контрол.Майка ви малко повечко мърмори, а пък вие сте човек, който също иска да контролира и отхвърля авторитетите около себе си. Просто сте силни характери и тримата

 363. Йордан Says:

  Здравей Кабала,
  бях ти писал мейл с подробности относно моята рожденна дата и едни много важни за мен въпроси, какво стана?Отговорът ти е много важен за мен.

 364. ЗА ЙОРДАН: Ще проверя мейла си, но нали разбирате,че там получавам още повече писма и минава месец-два, докато отговоря.

 365. Йордан Says:

  да кажа Благодаря и тук за отделеното време и инфото!

 366. Здравеѝте, Кабала!Родена съм на ….Много бих се радвала да прочета тълкованието ви и за моя живот за напред!Благодаря предварително!До колкото знам числото ми е 2.

 367. ЗА radostina: Датата ви показва,че отделяте голямо внимание на личните отношения,дори прекалено. На вас са ви дадени доста спънки и забавяния,но вие сте борец. В момента сте в период,когато можете да сключите брак. След 25 годишна възраст ще преживеете срив,който ще ви накара да се самоизолирате,но ще е за кратко. Имате силен стремеж за създаване на семейство. Страховете ви,обаче, в тази насока ви затормозяват доста и влияят пряко на нервната ви система.

 368. Здравейте,Кабала!Винаги съм живяла в бедност,губя пари,които съм спечелила с труд,а сега нямам никакви доходи,защото нямам работа и не ми стига стаж за пенсия.Моля Ви да ми отговорите ще имам ли възможност да работя една година/колкото ми трябва,за да се пенсионирам/ по специалността ми и какво мога да направя по въпроса?

 369. Антония Says:

  Здравейте,Кабала,родена съм на …и искам да знам нещо повече за съдбата си.Дали ще имам брак и кога,също така дали ще имам деца?В момента имам връзка,която е доста напрегната,но ми се иска точно с този човек да остана.Ще съм ти благодарна ако ми изясниш ситуацията и ми отговориш на въпросите.Много благодаря

 370. … изкам да попитам за семеиството си ще остана ли сас сапруга си и в какви отношения и ще си купим ли жилище и ако може да ми кажеш нещо за живота ми и за детето ми

 371. Евелина Василева Says:

  Здравейте, Кабала!
  Чувствам, че трябва да направя нещо, което осмисля живота ми, но не зная какво. Интересувам се от езотеричното, но не мога да намеря съмишленици или място (школа), където да остана. В коя област да насоча вниманието си?
  Рождената ми дата е …

 372. ЗА НЕЛИ: Ще ви помоля отново да зададете въпроса си,тъй като времето не е било подходящо за отговор. Не пишете час,особено с това „около“. На мен ми трябва с точност до минутата

 373. Благодаря Ви!Родена съм на ….Ще работя ли оше една година по специалността ,за която съм учила,за да мога да се пенсионирам,тъй като сега нямам право на пенсия поради недостиг на стаж?Може да кажете и друго,което Вие считате,че е важно за мен.Искам да мога да осигуря сина си с пари,за да може да отиде в Германия да работи,а после и да учи.

 374. ЗА АНТОНИЯ:Датата ви показва, че сте склонна към раздели и брак ще имате, но е добре да е след 2-3 години, за да няма разочарования. За деца ми трябват много точни данни- дата,час и място на раждане.

 375. ЗА ivelina: Ще ви помоля отново да зададете въпроса си. Отношенията се изследват по хороскопите, а тук отговарям на конкретен въпрос. Какво за живота ви и за детето ви.Не съм врачка.

 376. ЗА Евелина Василева: Не мога да ви дам съвет в коя област на езотеричното да се насочите.Това е до вътрешно усещане. Мен никой не ме е насочвал.Стана случайно и тръгнах от Дао, поради лични причини. Не виждам за какво ви е школа.

 377. ЗА НЕЛИ: Хайде, Нели, пак. Непрекъснато ми задавате въпрос,когато не може да се отговори-)).Да се надяваме,че този път ще е както трябва.

 378. За да можете да ми отговорите,пишете ми в какво време да Ви задам въпроса.Не разбирам коя е причината,но въпросът е:Родена съм на….г. Името ми е …. Ще работя ли още една година по специалността ,за която съм учила,за да мога да се пенсионирам,тъй като сега нямам право на пенсия поради недостиг на стаж?Може да кажете и друго,което Вие считате,че е важно за мен.Искам да мога да осигуря сина си с пари,за да може да отиде в Германия да работи,а после и да учи.Дано този път се е получило,защото това е жизненоважно за мен.

 379. …ще си купим ли жилище сапруга ми … ще откаже ли хазарта какво показва датата ми

 380. ЗА НЕЛИ: Ще работите, но може да не е по специалността ви, а да го направите, за да наберете нужния стаж. Синът ви се стреми към голяма кариера, но не е толкова напорист и му трябва стимул. Вие, внимавайте като подписвате договор за работа. Може да се опитат да ви измамят при плащането на осигуровки или при самото заплащане.

 381. Снежана Христова Says:

  Здравейте Кабала! Преди време ми правихте хороскоп и трябва да Ви кажа, че всичко, което ми бяхте написала се случи. Най-щастлива съм от раждането на дете. Сега до мен спи малка едномесечна принцеса.
  Бих искала да ви попитам. Предстои ли ми пътуване и работа в чужбина или ще си буксувам тук в България. Родена съм на …

 382. ЗА ivelina: Датата ви показва, че ще преживеете срив след 25 годишна възраст, като изпитание на съдбата. Много разпилявате енергията си и се интересувате от собствените си чувства в личните отношения. Имате някаква идеалистична представа за любовта и точно от това се разочаровате. Вие сте егоцентрична и това е добре за вас, тъй като не трябва да попадате под друго влияние и ако искате да вървите нагоре, не трябва да се колебаете толкова или да се опитвате да сте дипломатична. Жилище ще си купите, все някога.Мъжът ви няма да се откаже от хазарта

 383. Много благодаря!Желая Ви весели празници!

 384. Здравей Кабала.Ще бъде ли нахално ако ви попитам за моята дата? ….Благодаря предварително…

 385. ЗА Снежана Христова: Много се радвам за вас и това малко чудо-))).Следващата година не виждам пътуване.По-скоро, на преден план ще са ви личните отношения, както и малката принцеса и нейното развитие.

 386. ЗА Нели: Весели празници и на Вас!

 387. ЗА силвия георгиева радулова: У вас има толкова много страст и и любов, че от желание да я дадете, сигурно сте се развела или сте преживяла раздяла. Развитие ви е дадено, много добро, но пък има някакво зацикляне при вас, заради непрекъснати мисли около лични отношения. Понякога, много мърморите и критикувате,ама и го правите качествено, както се казва. Много силна енергетика и много силен характер, като бих казала, че се прокрадва едно чувство за собственост при вас.

 388. петрова Says:

  Здравейте! Честито Рождество Христово! От време навреме влизам тук и се изкуших да задам своя въпрос. Преди време отново писах, но не посмях да задам въпроса си, запазих това право за друго време. Ето сега след започването на новата година според българските традиции, със започването на нарастването на светлината , започва новата година, искам и аз да разбера какво ще ми се случи през нея, според отреденото ми от съдбата, в частност брак и деца. Родена съм на …. Благодаря предварително и щастливи бъднини ви желая!

 389. снежана Says:

  родена съм на … ако може да ми кажете нещо за бъдещето ми в личен план.казвам се Снежана

 390. Здравейте,Кабала!Казвам се … часа.Моля Ви да ми кажете ще успея ли да спечеля пари и да следвам в чужбина и ако стане – кога?
  Благодаря,че ми давате възможност да задам въпроса си!

 391. Здравей Кабала Честита нова година ,много здраве и успехи:) Писала съм ви и друг път. Въпросът ми е ще срещна ли дългоочакваната си любов през 2013година. Родена съм … Благодаря много 🙂

 392. ЧНГ Кабала! Желая ти много здраве и успехи през новата година. Не за пръв път пиша в блога ти и често го следя заради интересната информация в него. Но от известно време съм доста изнервен. Имам си проблеми в общуването с хората и разбирам че проблема е в мен. Обаче ми е доста трудно да ги реша сам. Ти би ли могла да ми кажеш нещо повече? Как бих могъл да се справя? роден съм на …

 393. Благодаряяяя за отговора.Ох то все ми дават особенно тази година тепърва да намера себе си в професионално отношение,ама ето само се лутам то Дубай,но отказах работата,сега в Индия,но и тук ми доскуча.Вече 3 години идвам,омръзна ми…а хубави пари ми дават и почти нищо не правя..но пак скучно ми е.Сега пак се готвя за път на някъде в някоя екзотична страна.Но дали ще е професионалното ми развитие в телевизията,дали ще е друго незнам.Незнам къд да се остановя и постоянствам..само ми се путешества.а и да ,за лубовната ми връзка…вече се преборих и то съвсем скоро.Да тя ме спираше и блокираше..Сега душата ми е свободна,но къде да се развивам незнам :))) И наистина,строга съм…а вие сте добра.На колко хора ей така отговаряте 🙂 Благодаря

 394. Антония Says:

  Здравейте,Кабала,пиша ви отново,защото не видях последният си конетар публикуван..Първо искам да ви благодаря за отговора на въпроса ми.Казахте,че ви трябват подробности за да ми кажете по-точна информация за брак и деца.Родена съм … часа сутринта.Надявам се това да е достатъчно.Благодаря ви отново!

 395. Цветелина Says:

  Здравейте,казвам се …г.Бихте ли ми казали кое е моето лично число(и какво значи то),и защо е толкова важно името, знам че има значение спрямо датат и месеца,но едва ли майка ми и баща ми са го знаели когатао са ме кръщавали:)
  Благодаря предварително.

 396. Здравейте, може би звучи нахално но.. какъв е ритуала за освещаване на талисман със печатите на Соломон? Примерно ако искам талисман за късмет, тъкмо да имам пари и да си купя книгата ..хах.

 397. Мисля си дали ми е дадено въобще да имам мъж и семейство, все повече подозирам, че това не е така. Какво смята Кабала по този въпрос? …

 398. Здравейте, имам детенце родено е на …поета първа глътка въздух (незнам кое се счита за раждането) ,много ще ми е интересно да имам представа какво показват числата за него, за да имам представа за в какво да го насочваме и помагаме в живота !! Благодаря много предварително 🙂
  Поздрави Илиана

 399. Svetlana Georgieva Cvetanova Says:

  Здравейте, аз съм родена … и много искам да разбера, все пак ще намеря ли мъжът с който да прекарам живота си докрай.

 400. Здравейте Кабала ! Казвам се Милена Ангелова Димитрова и съм родена на …г. От около 10 години ,живота ми се превърна в ад. В личен план трагедия , в професионален …..пак така. Моля ви кажете , дали някога живота ми ще се нареди по-благоприятно за мен? Благодаря ви предварително!

 401. повечето информация в този сайт я знам
  с теб “Кабала“ трябва да си поговорим “.“ !!

 402. Янита Вълчева Says:

  Здравейте КАБАЛА, родена съм на …, от доста време се интересувам от езотерика и вярвам в нея, дори на регресия ходих. Ще ми е доста интересно това което ще видите за мен…..кое ми се дава. От няколко месеца се колебая относно избора на партньора до себе си, в момента са двама и не мога да взема решение :(. Та въпроса ми е кой от двамата е отреден за мен, кой е отреден за мен в този живот…..единия е роден на …, а другия на …. Знам, че избягвате да отговаряте на повече от един въпрос, но…..бих искала да знам и кога ще имам детенце :). Много благодаря за положения труд и много усмихнати дни от мен 🙂

 403. ЗА Янита Вълчева: Астрологията не може да каже кой ви е отреден.Това го знаят душите само и не знам кой ще ви го каже. Астрологията ще покаже кой е подходящ. И тъй като въпросите ви изискват подробни анализи, на прима виста това е вторият мъж, който е по-малък от вас. За дете- няма да е в блзиките 2 години.

 404. ЗА taini: Това като ултиматум ли да го приема

 405. ЗА петрова: Това,което искате,няма как да се види от една дата.Изисква да се направи годишен хороскоп

 406. ЗА Антония: Аз не виждам проблем да се омъжите, но ви е даден късен брак и деца. Нищо чудно да е в чужбина, чужденец или да пътува този човек. Най-голямата вероятност за брак е 2014-2015 година

 407. ЗА снежана: Една дата не може да даде информация за бъдещи взаимоотношения. Тук отговарям на конкретни въпроси.Това,което искате изисква анализ на хороскопа ви

 408. ЗА ТИТИ: Няма да ги спечелите сам тези пари. Ще трябва да разчитате на роднини.

 409. ЗА miki: Ще срещнете любов, но не съм убедена,че е голямата-)))

 410. ЗА Krasimir: Какво по-точно трябва да кажа. Трябва ми конкретен въпросАз няма как да помогна за общуването

 411. ЗА Цветелина: Тук съм дала достатъчно информация как се изчислява личното число. Вашето е 6 и съм писала за него в различни статии. Според вас,дали не е важно името,след като римляните са се страхували да казват истинските си имена и имали второ, скрито за околните. Както всичко в света вибрра, така и то има определена вибрация, свързана с планета, която е част от хороскопа ви

 412. ЗА Росица Тодорова: Печатите на Соломон НЕ СА талисмани. Имате някаква грешка.Те се използват изключително и само за церемониалната магия

 413. ЗА Lumina: Няма как да отговоря на този въпрос. Самата ви дата показва много късна вибрация за възмоност, свързана със семейство. Всичко останало зависи от хороскопа- характер, търсения и възможности

 414. ЗА ILiana: За подробни насоки се прави анализ на хороскопа на детето.Най-общо казано,ще получава всичко с голяма борба и усилия. Не е изключено да се застопори на едно място,поради объркване по кой път да тръгне. Ще иска всичко и веднага да получава,ако е възможно. Прекалено ще е емоционално и ранимо.Прекалено щв се влияе от силните личности,да не кажа, че биха го задушили да развие характера си.

 415. ЗА Svetlana Georgieva Cvetanova: Няма да сте сама. От 48 годишна възраст сте навлязла в периода на любовта

 416. ЗА Milena: Милена,трябва ми конкретен въпрос, тъй като не съм врачка и няма как да давам подробности от една дата

 417. Димитринка Желязкова Says:

  здравейте! Родена съм на … родена съм след смъртта на брат ми, който се е удавил. майка ми ме е родила за своя утеха. Искам да попитам това ли е моята мисия и ако майка ми почине, дали и аз няма да умра непосредствено след нея, след като вече съм изпълнила мисията си, така да се каже? С уважение …

 418. ЗА Димитринка Желязкова: Няма логика в това,което казвате.По-скоро ви е вменен някакъв комплекс, че ако не е била тази трагедия, нямало е да се родите. Така сте се и „забила“ в живота и няма да се учудя, ако непрекъснато имате кризи във всяко едно отношение. Няма такова нещо. Ако душата ви не е трябвало да се прероди в това тяло и в това семейство,просто е нямало да се случи. Със или без брат ви, вие сте щяла да се появие на този свят в това семейство. Няма да умирате след майка си. Имате дълъг живот

 419. Екатерина Says:

  Здравей, Кабала! Казвам се …и съм родена на … Последните 3 години вървя надолу и съм се обезверила за по-добро бъдеще. Можеш ли да ми кажеш дали ме очаква по-добро бъдеще и решаване на личностните проблеми и кога ще срещна партньор в живота? Благодаря предварително!

 420. ЗА Екатерина: Въпросите ви са много общи,а аз не съм врачка,т.е. трябва подробно да се разглежда хороскопът ви. На прима виста- вие сте преживяла сатурнова криза,преди около 2-3 години или малко повече ( трябва да го сметна). Вие, по принцип имате много вътрешни противоречия между емоции,чувства и това, което искате да сте всъщност. Дадени са ви и проблеми в личен план.Предстои ви влюбване и то, неочаквано,след около 9 месеца. За партньор в живота, ще ви посъветвам да е след 26 годишна възраст.В противен случай, връзката ще ви се стори изключително тежка, с много по-големи отговорности,отколкото сте очаквала. Всичко ще падне на вашите плещи.

 421. Васил Стоянов Says:

  Здравейте,
  За КАБАЛА знам от обща култура и не много. Случайно попаднах в сайта Ви, който предизвика интерес у мен и реших да Ви пиша. Роден съм на … г., по точно това е официалната ми рождена дата. От родителите съм чувал като малък, че всъщност съм роден на …ч. Свещеникът е казал, че съм дошъл на този свят след последната църковна служба /…/ и за това ще бъда записан на …и, а понже тогава е бил и Василов ден са ме кръстили Василий. Има ли съществено значение този факт върху живота ми от който въпреки изживяните трудности не мога да бъда недоволен. Благодаря.

 422. ЗА Васил Стоянов: Има, и то, огромно значение. Реално, датата ви е тази,на която сте роден, а тази, на която сте записан ви дава прдобитите качества, с които трябва да се справите в този живот.В нумерологията ще се разглеждат и анализират и двете дати, като ще се наслагват върху имената ви.В астрологията ще се използва датата, на която, реално, сте роден, както и точният час на раждане. Името ви е прекрасно и се надявам да използвате точно него, с Й накрая.

 423. Кина Христова Says:

  Здравейте Кабала ,казвам се … родена съм на … -защо всичко в живота си постигам с много много труд. Благодаря.

 424. ЗА Кина Христова: При вас, изпитанията са свързани с егото ви, с изявата ви и с гордостта ви. Трябвало да е бъдете наранявана, за да се науичите на смирение.От инал живот носите голямо самолюбие и чувство за превъзходство над другите. Това е урок, в който трябва да правите много саможертви

 425. Boryana Boneva Says:

  Здравейте Кабала,
  Казвам се …г. Бихте ли ми казали нещо за моето число. Предстои ли ми пътуване в чужбина, ще се съберем ли с човека когото обичам и откъде идва тази вечна неудовлетвореност у мен. Благодаря предварително

 426. ЗА Boryana Boneva: Бихте ли задала отново въпроса си, тъй като времето не е било подходящо за отговор. Напишете ми и данните на този мъж

 427. Снежана Христова Says:

  Здравей Кабала! Дъщеря ми е родена на …. В деня на раждането имаше много ретроградни планети. Ще й пречат ли те или ще й помогнат да се изгради като личност. Има ли някакви таланти и ще успее ли да ги развие? Знам, че въпросите ми изискват задълбочен анализ, а това отнема време. Ако не ми отговориш – здраве да е, благодаря за хубавия сайт! 🙂

 428. ЗА Снежана Христова: Има само една лична ретроградна планета, така че, не виждам проблем, както и Юпитер. Транссатурновите са си за цяла епоха. Знаете, че за това се изисква подробен анализ на хороскопа, относно талантите и развитието на личността

 429. Boryana Boneva Says:

  Здравейте отново,
  Родена съм на .. Въпросът ми е имаме ли бъдеще заедно с човека когото обичам. Той е роден на …. Ще замина ли за чужбина. Благодаря Ви.

 430. ЗА Boryana Boneva: Боряна, неприятно е,ама, хайде отново да зададете въпроса. Да не е днес. Новолуние е. Иначе си пасвате с този мъж.

 431. Теньо Бакалов Says:

  Здравей @kabala, аз съм роден на … .Нямам конкретен въпрос, оставям избора на вас за това, което решите да ми кажете.

 432. elena ivanova Says:

  здравейте! можете ли да ми кажете нещо за дъщеря ми родена …
  и има ли тя бъдеще с мъж роден на…

 433. Станислава Says:

  Здравейте! Родена съм на …. Какво можете да ми кажете за мен? :)) Бих се радвала, ако скриете данните ми, защото не знам как става, а виждам, че повечето хора са успели :)))

 434. Наталия Says:

  Здравейте!
  В понеделник намерих на прага си купчина пръст, а на вратата беше издраскан кръст. Явно магия… Може ли да ми кажете кой е поръчителят/извършителят? Поне пол, възраст, какъв/каква ми се пада… Моята рожденна дата е…

 435. ЗА Теньо Бакалов: Какво, точно, да ви кажа?

 436. ЗА Наталия: Наталия, аз не съм врачка, нито екстрасенс, че да ви дам такива подробности. Мисля, че бъркате мястото за подобно питане.

 437. Теньо Бакалов Says:

  Ще попитам тогава нещо конкретно.
  Според моята дата на раждане, кое е числото което ми носи късмет? И дали в скоро време ще срещна своят спътник в живота?

 438. Здравейте Даниела! Пападнах на сайта Ви днес и вярвам, че не е случайно. Интересен е и ме грабна. Поздравления! Въпросът ми е: дъщеря ми се казва …. От около два месеца се занимава с работа, за която искам да попитам „ще бъде ли успешна ?“, в смисъл оправдано ли е влагането на време и финанси в предприето от нея ? Благодаря Ви предварително!
  Желая Ви здраве!

 439. ЗА elena ivanova: Дъщеря ви има бъдеще с този мъж. Той проявява, нещо като, родителско опекунство над нея. И двамата са огнени, когато става дума за лични отношения и проявяват, известен,егоизъм там. Между тях има силно физическо привличане, а и той стимулира нейните емоции и усещания. Тя, оаче, е малко по-свободолюбива и изисква това в една връзка.Въпреки това, взаимно могат да се нараняват с думи, но това е, защото, и двамата, искат повече внимание за себе си. Тя,може да проявява повече ревност във връзката. В момента и предстои криза в отношенията и в ценностната система. Не е изключена и бременност.

 440. ЗА Станислава: До колкото виждам, аз, вече, съм писала за вашата дата на раждане

 441. ЗА Теньо Бакалов: Напишете ми отново датата си.Аз изтривам данните

 442. ЗА нели златева: Леле, дъщря ви има уникален хороскоп.Всичко е насочено към правенето на много пари и пак пари. Ще бъде успешно, но ще преживее и голяма криза, ама,като че ли, тя сама ще си е създаде и ще е по-скоро емоционална. Тя има всички данни да се занимава с бизнес и успешно да управлява и чужди пари, като ги използва за работата си

 443. Теньо Бакалов Says:

  … Това са ми данните.

 444. здравейте родена съм на … може ли да ми кажете какво ме очаква ще има ли светлина и за мен че напоследък изобщо не ми върви. Благодаря

 445. ЗА Теньо Бакалов: 2014-2015 трябва да срещнете своята половинка.Числата, които са пряко свързани с вас и същността ви и от там е добре да ги ползвате като дати или като цифри са 1,6,15,19,24,28,33,37

 446. ЗА ваня: Тук отговарям на конкретни въпроси, а така зададен от вас, изисква анализ на хороскопа ви. Няма как да знам в каква насока искате да погледна. Една дата не дава подробна информация, а и аз не съм екстрасенс.

 447. Здравейте! Днес попаднах на този сайт и ми стана изключително интересно. Вече сама изчислих числото на името си – получава се 4. Родена съм на … (бих желала да скриете датата – благодаря предварително) и ми е интересно какво да очаквам в любовен аспект и кога. Желая Ви много здраве и благополучие.

 448. Nadejda Tzanova Says:

  Здравейте ,
  Родена съм на … ,мога ли да Ви попитам какво разкрива за мен тази дата ? Занимавам се с изкуството и искам да попитам ще имам ли успех в това си начинание.
  Благодаря

 449. ЗА Stefani: По самата дата не може да се даде подробна информация за личните отношения.

 450. ЗА Nadejda Tzanova: Наистина имате данни за изкуство, но ако очаквате голямо признание и развитие в професионален план, няма да стане. Трябва да помислите и за нещо друго и да го развивате успоредно

 451. Здравейте, родена съм на … Искам да Ви попитам какво виждате за бъдещето ми и как бих могла да се реализирам в живота, с какво да се занимавам. Благодаря много предварително. 🙂

 452. Снежана Загорчева Says:

  Здравейте. Дано не е много нахално от моя страна, но много ми се иска и аз да разбера правилната посока за мен. Родена съм на … Благодаря предварително!

 453. ЗА Димка: Тук отговарям на конкретен въпрос, а така, както сте го написала, изисква подробен анализ на хороскопа ви. От една дата не може да се види професионалната ви реализация, освен,ако не съм екстрасенс, а аз, за моя радост или съжаление, не съм

 454. ЗА Снежана Загорчева: Снежи, тук отговарям на точно дефиниран въпрос, на който да се отговори с да или не. Така, както сте го написала, изисква анализ на хороскопа ви.

 455. Светослав Гущеров Says:

  Здравейте,
  Повтарящите числа на часовника имат ли някаква връзка в тази област ? И … ако може нещо за датата 🙂

 456. Здравейте , искам да попитам да ли майка ми ще ни помага за в бъдеще ….родена съм на … благодаря :))

 457. Здравейте Даниела.Казвам се Даниела, и съм родена на …. Бих искала да разбера вибрацията на рождената ми дата и името ми. Как бих могла да се свържа с вас, за по подробен хороскоп? Благодаря ви предварително.

 458. Здравейте! Аз и сестра ми не можем да срещнем подходящ партньор в живота. Това вече много ни тежи. Можете ли да кажете дали се очертават брак и деца и при двете? Аз съм родена на … Благодаря Ви предварително!!!

 459. Yuliana M.Lazrova Says:

  Zdraveite Kabala!
  Nai-napred iskam da se izvinq za tova, che nqmam kirilica.
  Rodena sam na … Ot 2013 g., sam s TELK /aloplastika na TBS/.V momenta sam v proces na vazstanovqvane sled 2-ra operaciq / smqna na Tazob.stava/. Bezrabotna sam. Gledam deteto na dazshterq si, tai kato mnogo boleduva. Imam sin, koito shte bade abiturient tazi godina. Interesuva me /ako e vav Vashata kompetenciq razbira se/ zashto jivotat mi se probarna i zdravoslono i finansovo? Dali skoro shte si namerq rabota? Shte sreshtna li chovek s koito da prodalja jivota si. Shte si pododbrq li i finansovoto polojenie i koga?
  Blagodarq za proqvenoto tarpenie! Badete zdrav!

 460. ЗА Yuliana M.Lazrova: Обикновено не отговарям на постове, писани на латиница, така че, ще ви помоля, следващият път да не е така. Има начини да го изпишете на кирилица чрез Гугъл. Работа ще си намерите след около 5 месеца. Вие сте в период, в който са ви дадени проблеми, свързани с кости, гръбнак или зъби. Не са изключени и проблеми с половата система. Тъй като не знам часа ви на раждане, няма как да видя подробности. Не се притеснявайте, грубо погледнато, разположението на планетите ви не дават някакви, прекалено, тежки заболявания.Няма да сте сама в живота си.

 461. ЗА Дарина: Хайде сега, да ми напишете по-големи подробности. Трябват ми дата, точен час на раждане и къде сте родени

 462. ЗА daniela: Ако нямате нужда от подробен хороскоп, името даниела съм го описала тук. А иначе, по повод и другото ви питане. Вашата вибрация е с духовна насоченост, а не във физическия, материален план. За това и имате чувството, че не ви разбират. Проблемът е, че грешките ви са предизвикани от съвети на други хора, така че, действате на собствена глава,без да се допитвате до други. Ако , твърдо, сте решила, че искате да знаете повече за себе си, мейлът ми е kabala681@abv.bg

 463. ЗА miki: Не. Предстоят промени и могат да са свързани с нейните възможности или със здравето и, така че, трябва да гледа малко повече себе си

 464. Дарина Says:

  Здравейте! Ако е възможно да скриете и тези данни, както вече сте направили (за което Ви благодарим). Аз … Благодарим Ви предварително!!!

 465. ЗА Светослав Гущеров:Не, нямат нищо общо повтарящите се числа на часовника. Съветвам ви да се обърнете към Дорийн Върчу и разговорите с ангелите. Има го в нета. Там са дадени повтарящите се цифри. Датата ви е много добра, но не мога да разбера защо, вие сам си създавате проблемите. Всичко го постигате с доста труд, а в същото време, съдбата ви дава изключителни възможности за развитие. Много сте честолюбив и егото ви, направо удря тавана-))). Изпитвате огромна нужда да сте обичан, а вие не давате толкова.

 466. ЗА Дарина: И при двете има опасност от развод. Вие брак ще сключите 2015 или 2016. Е,може и да не е с подпис и да сте на семейни начала. Дете ще имате,момиченце. По принцип ви е даден късен брак. Сестра ви е човек, който мисли повече за своите чувства и все се колебае. Реално, възможността и за брак е започнала от навършването на 30 години и това ще продължи до 45 годишна възраст. Не е казала, не се е омъжила, както се казва. Сега, определено, при нея, ще има трудности при забременяването

 467. Дарина Says:

  Благодаря Ви!

 468. Albena P. Says:

  Здравей,Кабала!
  Бих искала и аз да разбера нещо повече за себе си…
  Изживявам много труден момент…и поне малко светлина би ме зарадвала…

  Моля,личните ми данни да не бъдат публикувани!
  Благодаря ти много,предварително..

 469. Ivelina Says:

  Здравейте, интересувам се дали предстои промяна в професионален и личен план за мен – нова работа или промяна в бранша, брак и дете. Казвам се … Очаквам с нетърпение Вашите насоки. Благодаря Ви.

 470. Рени Says:

  Здравейте Кабала!Родена съм на …г.До момента не съм срещнала подходящ партньор и това ми тежи много.На всичкото отгоре останах и без работа.Имам си едно детенце,но имам нужда от партньор в живота.Ще се радвам да ми кажете дали се очертава да имам връзка и ще си намеря ли работа.Благодаря предварително!

 471. ЗА Рени: Рени,напишете ми,пак,датата си,но и час на раждане, както и месторождение.

 472. ЗА Ivelina: Задайте,отново, въпроса си. За брак и дете няма как да ви отговоря без точни данни като дата и точен час на раждане

 473. ЗА Albena P.: Напишете ми,отново данните си и кажете какво,точно,искате да научите. Не правя хороскопи тук

 474. Здравейте, моята дата е … . Какво може да кажете за мен, тъй като от доста време съм в някакъв застой и доста трудно ми се получават нещата или по-скоро не се получават 🙂 и очертава ли се да срещна подходящ партнъор скоро , брак, дете както и работа ? Благодаря Ви ( ако е възможно да не публикувате данните ми )

 475. ЗА Anita: Брак ще имате,както и дете. Работа след 5 месеца,като постоянна. Подходящ партньор- след 2-3 години

 476. Здравейте! Позволявам си пак да Ви пиша.Моля за извинение!Трябваше да въведа отново въпроса си,направих го, но нещата ми май са изтрити,защото не ги виждам.Въпросът ми беше:ще си намеря ли работа по специалността и ако да, кога,ще си намеря ли подходящ партньор в живота.Имам ли сериозни проблеми със здравето,ако е възможно да ми кажете.Много ми е трудно. Съвсем сама съм и без никакви доходи….. Ако е възможно,отговорете ми!Извинявам се още веднъж и благодаря!

 477. ЗА Нанди:Помнете къде задавате въпроса си! Отговорила съм ви!

  Изпратен на 25.08.2014 в 6:50 | В отговор на Нанди.

  ЗА Нанди: Работа ще си намерите,може би,не точно по специалността, но близо до нея. Не съм убедена обаче, че ще е постоянна, тъй като ще се появи напрежение около подписването на документи. Другарчето ще е по-късно- 2017/2018 година

 478. Много Ви благодаря.Извинете ме!Сбъркала съм.Господ да Ви помага.

 479. Здравейте! Надявам се да можете да ми отговорите на следните въпроси: кога да очаквам да срещна подходящия за мен партньор и ще намеря ли работа по специалността си? Ще съм благодарна и за каквато и да е друга информация, която можете да ми предоставите по наличните данни. Благодаря предварително! Рождената ми дата е …

 480. ЗА Stefani: Работа по специалността не виждам да си намерите,поне до края на годината. Подходящият партньор ще срещнете след около две години.

 481. Тогава, ако не е прекалено от моя страна разбира се, бихте ли ми казали в каква сфера да се ориентирам/в коя сфера ще бъде работата ми. Благодаря предварително (както и за предишния отговор)!

 482. ЗА Stefani: Това няма как да отговоря. Професионалното ориентиране е част от хороскопа ви и изисква подробен анализ

 483. Molja da wlezete waw wrazka s men! Molja! Imam goljama neobhodimost da spodelja nesto s Was. Blagodarja Wi.

 484. Мария Петрова Иванова Says:

  Здравей Кабала,
  От известно време започнах да се интересувам от астрология и нумерология ,и с голямо удоволствие чета твоите статии!Искам да те попитам дали е карма или си въобразявам ,но всеки път когато в документ ,договор и т.н присъства моето име винаги има проблем :)Родена съм на …
  Пропуснах да кажа ,че живея в чужбина
  Благодаря предварително!

 485. Михаела Says:

  Здравейте. Родена съм …. Мисля, че съм срещнала подходящия партньор. Дали ще мога да го задържа и имаме ли бъдеще с него?

 486. ЗА Tatjana: Задайте конкретен въпрос.Аз не съм врачка и тук не правя анализи на хороскопи

 487. ЗА Мария Петрова Иванова: Е,на този въпрос няма как да отговоря. Възможно е да се подписват документи или да се оформят,точно,когато не трябва

 488. Маргарита Димитрова Says:

  Здравейте, Кабала!
  Родена съм на …
  Живея в щатите и се усещам много удобно тук. Сина и снахата, обаче са тук, дъщерята в Швейцария а родителите ми в България. Искам да съм около всички но не успявам.
  Какво ще ме посъветвате?
  Благодаря предварително.

 489. Таня Николова Дуржанова Says:

  Здравей Кабала, прекрасна статия, с ценна информация, но все пак трябват много зная по стълбичката нагоре, които аз нямам. Ще ти бъда много благодарна ако ми дадеш информация за моето име и дали то е в основата на това да нямам изградена кариера и изобщо подходяща насока за професия. Числата дават ли каква е мисията ми в този живот. Благодаря много за вниманието! Желая ти благополучие!

 490. ЗА Михаела: Напишете ми,отново, вашите,но и неговите данни

 491. Михаела Says:

  Подена съм на … сутринта, а човека от когото се интересувам е роден на … г. Дали ще мога да го задържа и имаме ли бъдеще с него?

 492. Милена Димитрова Says:

  Родена съм на … но незная в колко часа,а и осиновителите ми незнаят.Можете ли да кажете нещо и за мен.Благодаря предварително.

 493. Здравейте kabala,
  родена съм на … – Моля за Вашето тълкуване. Благодаря предварително!

 494. ЗА Маргарита Димитрова: Не разбрах какъв е въпросът ви

 495. ЗА Таня Николова Дуржанова: Не,името ви не е причина да нямате кариера.То е под влияние на Слънцето,което си е добре поставено в хороскопа ви. Има,обаче,противоречие между датата ви на раждане и името.От една страна ви е иска да сте лидер и да сте с кариера, но от друга, вие изпитвате вътрешна несигурност и колебания и ви е дадено да сте последовател,човек, който е изпълнител.

 496. ЗА Михаела: Не, нямате бъдеще с този мъж

 497. Здравейте Кабала,

  Родена съм на … Предстоят ли ми промени в професионален и личен план?
  Бъдете здрава.

 498. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! Желая Ви здраве и добър живот! Прогнозите Ви са много точни! Без работа и без пенсия съм.Живея сама и ми е много трудно.Бихте ли ми казали имам ли шанс да спечеля от игри на късмета и в кои дни,ако е възможно?Имам ли бъдеще с мъж от зодия Водолей?Родена съм на …..Благодаря Ви от сърце!

 499. ЗА Милена Димитрова: Единственото,което мога да кажа, че в минал живот сте притежавала голяма власт и сте отхвърляла хората около себе си. Имала сте голямо самочувствие и за това, в тази инкарнация е възможно да имате трудности с общуването. Преражданията ви са малко. Вие сте на този свят, за да намерите истината за себе си и половинката,която сте отхвърлила.

 500. ЗА Ivelina: Не правя хороскопи тук, тъй като изисква доста време. Задайте конкретен въпрос

 501. ЗА Boriana:Като какво, например

 502. ЗА Nadya: Ако говорите за големи печалби, то няма да са такива. Нещо скромно ще е,а и в хороскопа не ви е дадено. Да,имате бъдеще с мъж водолей и с всеки мъж,който има венера във водолей или марс в стрелец

 503. ЧНГ, Като например нова работа, нов град, нови познати, нови хоризонти? Благодаря Ви.

 504. ЗА Boriana: Нова работа-не. Ако,все пак, предприемете такива промени,то няма да сте доволна в професионален план.

 505. Благодаря, зададох този въпрос защото бих могла да отида на работа в чужбина, но се колебая. Знам, че там ще работя, по всяка вероятност, работа, която е под ценза ми. И все пак се питам, дали да не опитам и дали не си заслужава малко промяна? Отново благодаря.

 506. ЗА Boriana: Тогава, въпросът ви не е зададен коректно.Вие не казахте чужбина,което няма нищо общо с това,което сте написала.Аз няма как да гадая къде искате да работите. В астрологията има 12 домове, които имат определено значение.Според въпроса ви гледам и картата

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s