ГОДИШНА НОМЕРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

09200625225208

(ДО ВСИЧКИ-МОЛЯ ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА! ВЕЧЕ НЕ ЗНАМ ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГО НАПИША…ОТКАЗВАМ ДА ОТГОВАРЯМ НА ХОРА, ПИШЕЩИ НА ЛАТИНИЦА И ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ!!!)

Годишната номерологична прогноза се базира на изчисления,свързани с Пътя на живота ви,както и личния ви епицикъл. Изчисляването на Пътя или числото на Съдбата ви се получава като съберете датата на своето раждане и полученото двуцифре но число го редуцирате отново,с изключение на числата 11,22 и 33  Например : мъж, ро ден на 16.06.1947 = 1+6+6+1+9+4+7=34=3+4=7. личната му година през 2009 ще бъде: 16.06.2009=1+6+6+2+9=6. Тази годишна прогноза се основава само на Пътя на живота ви, сравнена с текущата година и нейното влияние.

За родените с Число на Съдбата 1, през 2009 могат да очакват силно напреже-ние в областта на самодоказването и желанието им за доминиране. Независимо,че иска-те да изпъквате и сте със силен характер,през 2009 ще проявите колебливост,което оп-ределено ще изненада околните. Все пак, и вие имате чувства и емоции, и ако до сега не сте ги показвали,то през тази година ще сте доста раними. Тъй като водещи ще са ваша та чувствителност и импулс,има голяма вероятност да допуснете грешки,особено през януари и септември. Заради нервното ви състояние,някои ваши планове могат да се провалят. През 2009 трябва да сте готови на саможертва. Много от вас ще се разочаро-ват от връзките си и от предателства на близки хора. Обърнете внимание на личните си отношения. Някои от вас ще отделят повече време на професионалното си развитие. Ако използвате по-добре марсовата енергия,вие можете да се издигнете в йерархията и да получите по-добра възможност за развитие. Прекалената ви избухливост ще ви срине и някои ще поискат да сменят работата си, да променят външния си види да изпъкнат в обществото,като докажат качествата си. При повечето от вас,собственото ви Его ще е водещо. Хората на преклонна възраст ще предпочетат семейството си и ще се интересуват от домашните проблеми. Тези,които се занимават с недвижимо имущество ще имат голям успех. Възможни са спорове,във връзка с наследства и земи.

Като цяло,годината ще носи колебания и разочарования. С много труд ще нало-жите мнението си. Енергията,която имате,може да ви изтощи. През 2009 контролирайте теглото си,черния си дроб и кръвообръщението.Главоболието ви ще е в резултат на

нат-рупаното напрежение,така че отделяйте внимание на колеги и приятели. Настинки на гърлото също са възможни.

За родените с Число на Съдбата 2,през 2009 могат да очакват преповтаряне на някои стари ситуации,докато не постигнете нужната стабилност. Малко повече задължения ще имате през тази година. Ще се наложи да прекратите някои стари връзки,защото няма да са ви от полза,вече. Успехите ви ще дойдат през втората полови-на на година. През юли ще се наложи да вземете важно решение. Прекалената емоцио-налност на някои от вас ще ви постави във взривоопасна ситуация. Бъдете по-упорити и търпеливи. Не всичко ще се развива така,както го искате. Трябва да сте внимателни,за-щото има вероятност от измама. За много от вас,тази година ще е кармична и за това ще е много важна. За да сте в хармония с 2009 не трябва да сте колебливи. Контактите ви ще са засилени и този път,можете да разчитате на приятелите си. От друга страна,мо жете да изпаднете в летаргия и да се носите по течението. Обърнете внимание на семейството и на дома си. До сега сте били в сянка и сега е моментът да се изявите. Крайните ви действия ще ви донесат известни проблеми във финансовата сфера. Може-те да очаквате помощ от хора,които не сте и мислели да ги молите за това. Някои от вас ги очакват душевни притеснения във връзка с интимни отношения или заради децата. Ваши проекти ще се забавят. Можете да теглите заеми или да ви занимават юридически документи,свързани с нотариални заверки. Конфликти ще имате на работното място и вие ще си поставите нови цели,но те няма да се осъществят през 2009.

В здравословен аспект,трябва да внимавате с костната си система,ставите,зъби-те,червата и панкреаса.

За родените с Число на Съдбата 3, през 2009 могат да усетят неравномерна енергия. По правило,вие сте много жизнени и амбициозни,а таи година ще станете още по-импулсивни. На моменти ще сте изнервени от работата,която сте заставени да вър-шите. Промените,които ще ви донесе 2009,ще са доста бързи и в един момент ще бло-кирате. Новата година ще ви поднесе много изгодни моменти. Ще създадете много при ятелства. Избягвайте прибързаните действия. През лятото ще сте в застой,а през есента ще почувствате благоприятните промени. Може да се надявате на по-добра работа и на по-добри доходи. Не трябва да се затваряте в себе си. За много от вас ще е година на но ва лична връзка. По-възрастните ще преживеят втора младост. Женените да внимават с авантюрите. Емоциите ви ще са засилени,както и вашата впечатлителност. Много ще се забавляват,а други ще имат възможност да станат мами и татковци. Хората,които имат бизнес,ще направят добра инвестиция или голяма покупка. Вашите,обаче,бързи и им-пулсивни действия,могат да доведат до грешки и до загуба на пари. Някои от вас ще решат да сменят жилище или местоживеенето си. Възможни са проблеми с член от се-мейството си. По-възрастните ще изпаднат в неясна ситуация в началото на годината, но към средата ги очакват материални успех,постигнати,не без големи колебания.

Като цяло,жизнената ви енергия ще е добра. Много вероятно еда ви съпътстват инциденти,поради прекалената ви импулсивност. Наблюдавайте нервите си и бъдете внимателни с крайниците си.

За родените с Число на Съдбата 4- като че ли, през 2009 г.ще обърнете по-го-лямо внимание на семейството си,а не толкова на работата си. То ще има нужда от вас, така че е добре да покажете емоции и чувства. Вие създавате сигурност около себе си, така че,близки хора ще търсят вашата подкрепа. Промените,които сте искали да напра-вите в семейството си,сега могат да се осъествят,като положите малко повечко усилия. Някои от вас могат да се възползват от възможността да си купят имот. Нуждата ви от комфорт и лукс ще е завишена. Има вероятност да приключите с взаимоотношения и това да ви се отрази доста болезнено. 2009,обаче,ще внесе хармония в семейството ви, особено за тези,които се занимават с творческа работа. Трябва да се владеете и да заглу шавате ревността си. Ако сте семейни,бъдете по-отстъпчиви и готови за компромиси. Това,че до сега сте били консервативни,а през 2009 ще покажете емоционалната си на-тура,не трябва да ви плаши. Внимавайте с разходите, тази година ще сте с доста широ-ки пръсти. Тези,които имат навършени 20 години или са на 56,могат да очакват придо-бивка в своя дом. 2009 ще е много подходяща за създаване на трайна емоционална връзка. Много от вас ще се сдобията с внуче или дете, а други ще обсъждат наследстве ни въпроси. Има вероятност да се създадат проблеми около земи и тяхната собственост. Ако ще теглите кредит,то съдбата ще е благосклонна към вас. При всички случаи,годи-ната ще ви предложи възможности за промяна в дома и семейството.

Съветвам ви да преминете към по-здравословен начин на живот,за да прочисти те шлаките от организма си. Обърнете внимание на сърдечно-съдовата си система, гръб начният стълб и половите органи.

За родените с Число на Съдбата 5 – по принцип,вие сте много жизнени и активни, но през 2009 ще се отдадете на анализ и размисъл,което не е характерно за вашия темперамент. Ще изпитате нужда от коренна промяна в живота си и тази година ще разчисти основите за това. Още в началото на 2009 ще усетите как се забавя темпото ви на живот. Трябва да внимавате,защото има вероятност от появата на неочаквана про мяна,която ще провали вашите планове. Не започвайте нови проекти,поне през зимните месеци. Много внимателно премисляйте всяко ваше решение. Освободете се от старото си мислене. Знам,че ще ви изнервя това,че ще трябва да плувате по течението,но пък можете да използвате това време за обучение и интелектуална дейност. Стари неща,които не сте отработили с желание в миналото или сте ги оставили, ще се появят отново. 2009 ще е доста нестабилна в душевно отношение,защото ще чувствате,че емо-циите ви задушават. Във финансов план също ви очаква известна несигурност. Някои от вас ще имат неочаквани постъпления,но и с пънки в професионален план, а други ще използват максимално времето си за изследователска дейност. Женените могат да се из кушат от тайна връзка.

2009 ще донесе здравословни проблеми, които ще се нуждаят от лекарска наме са. Има вероятност да се разделите с близък човек. Жизнената ви енергия ще е спаднала така че внимавайте с нервите,сливиците,депресиите и обмяната на веществата.

Играйте тото от време на време,защото,независимо от липсата на спестявания и резерви,вие имате шанс за неочаквана печалба.

За родените с Число на Съдбата 6 – 2009 ще е изцяло в съзвучие с вашите виб рации. В началото на годината ще трябва да уредите някакъв труден въпрос,за който много ще се колебаете. Това,обаче,ще ви донесе стабилност и възможност да промени-те живота си. Равновесието ще е ключовият фактор през тази година. Бъдете по-настой-чиви,защото сега е моментът да реализирате финансовите си планове. Няма да ви е лес-но,вие сте прекалено емоционални и вечно търсите хармонията,но сега ще ви се налага да се борите. Избягвайте рисковите начинания. Докажете и покажете голямата си енергия. Очакват ви постъпления,но и големи разходи. През тази година ще настъпят значителни промени в живота ви. Някои от вас могат да сключат брак,особено,ако ста-ва дума за общи интереси в материален план. Не са изключени семейни проблеми, зара- ди вашето желание да се доказвате. Не прекалявайте с големите покупки! Спазвайте равновесието в дома си, в противен случай са възможни тежки финансови неприятнос-ти. За някои от вас, неочаквана среща ще се окаже изключително важна за бъдещето и стабилността ви. През 2009 можете много да спечелите,но и много да загубите. Връзки- те ви с роднини и приятели ще са решаващи. Избягвайте натоварването

Здравословните ви проблеми ще са свързани със стомаха и храносмилането,уяз вими ще са ставите ви и долните крайници.

За родените с Число на Съдбата 7- през 2009 ще ви се наложи да канализира-те енергията и емоциите си. Прекалено идеализтично ще сте настроени,а това може да ви изиграе лоша шега. Няма да сте много находчиви през тази година. По-скоро ще сте предпазливи и отговорни. Под влияние сте на илюзиите и за това ще попадате в доста неприятни ситуации. Върху гърба си ще усетите предателства от близки хора. Влезте в реалността! Редно е да приключите с някои стари задачи. Ако искате да предприемете нещо ново, по-добре е първо да си направите равносметка на изминалата 2008 г. Това ще ви подскаже как да реагирате. Помислете за някаква значима промяна в живота си. Ако имате намерение да пътувате в чужбина-направете го! Годината е подходяща за засилване на връзките ви с хора,извън страната. Семейството и близките ви ще изиск-ват от вас особено внимание. В началото на 2009 са възможни тежки грижи от емоцио-нален характер и ако не решите навременно проблема си, ви очакват душевни терзания. Някои от вас,могат да стигнат и до развод. Ако решите да предприемете някакво съдру жие,във връзка с работата ви,това ще ви донесе стабилност и добра възможност за реализация. Ще преосмислите взаимоотношенията в семейството си. Притеснения ще възникнат във връзка с юридически документ. Съществува риск от неправилно взето решение. Това може да ви навлече парични загуби и провал на сделки. Обсъдете семей-ното си състояние и преосмислете някои несигурни планове. Помощ можете да очаква-те от личности,живеещи в чужбина.

В здравословно отношение ще сте склонни към инфекциозни заболявания. Въз-можни са депресивни състояния и проблеми с кръвното налягане. Намалете консумаци-ята на месо и алкохол.

За родените с Число на Съдбата 8 – през 2009 ще се отдадете малко повече на купони и веселие. Ще се засили егоцентризма ви. Инициативният ви дух ще е водещ и можете да направите доста пари от успешни сделки. Всичко благоприятства много ваши планове да се реализират,както и да стабилизирате положението си. Разчитайте преди всичко на себе си,особено в началото на годината,защото са възможни труднос-ти при вас и трансформации. Можете да промените целите си в работата и да започнете нещо ново и различно. В семейството,нещата няма да са спокойни. Не сте в състояние да обръщате голямо внимание на близките си,защото сега,за вас,най-важно ще е фи-нансовото ви състояние. А то ще е много добро,благодарение на упоритите усилия,кои то влагате в работата си. Ако имате нужда от пари-вземете кредит. На някои от вас,зап- латата ще бъде увеличена или ще сменят поста си с по-висок. Внимавайте с непредвиде ните разходи. Несемейните могат да си намерят своята половинка,но връзката едва ли ще продължи дълго. Обърнете внимание на децата си. Някои от вас ще станат родители на дългоочаквана рожба. Като цяло,ще имате добра поддръжка през годината,но е доб-ре да следите здравето си,особено,ако отдавна не сте посещавали личния си лекар. Има риск за много от вас да попаднат в кризисни ситуации и да се усетят блокирани,заради съмнения,относно бъдещето си.

През 2009,енергията ви ще е много силна. Трябва да преглеждате редовно очите,носа и ушите си. Напрежението може да ви докара сърдечни проблеми,както и мигрени. Податливи сте на простудни заболявания.

За родените с Число на Съдбата 9 – през 2009 ще сте емоционално обвързани с близките и роднините. Ще поемете по-големи отговорности към човека,когото обича-те. Някои от вас ще получат неочаквано повишение на стандарта си на живот,благодаре ние на ходатайство и подкрепа. Животът ви коренно ще се промени и вече ще сте в със-тояние да загърбите миналото си. Тъй като миналата година сте нямали достатъчно вре-ме за семейството си,сега ще се насочите към връзките си,които ще са вашия осно-вен движещ фактор. Не са изключени и конфликти в семейната среда. Ще се ръководи-те предимно от чувствата си,без да се съобразявате с евентуалните рискове. Женените могат да преживеят криза в брака си. Ако една връзка вече е изчерпана,по-добре е да я прекратите. Други от вас ще се решат на най-важната си стъпка-сключването на брак. В работата си трябва да сте внимателни. Тази година е добра да спестявате. Разходите ви ще са свързани,преди всичко с подобряването на стандарта ви на живеене. Ако имате бизнес и съдружник, 2009 ще се окаже рисков период за вас. Най-големи проблеми ще ви създават лица от женски пол. Съставете си конкретни планове,относно недвижимата собственост. Много хора ще преосмислят чувствата и личните си отношения. Грижи ще имате с деца. Може да ви се наложи да се погрижите за близък човек със здравословен проблем. 2009 е подходяща,ако сте решили да прехвърляте собственост или да обединя вате капитали. Не се доверявайте прекалено,защото може да изгубите средства.

Здравето ви няма да е идеално. Енергията ви ще е променлива,заради стресовите ситуации,в които ще попадате. Особено важно за жените е да си прегледат нервната система. Проблеми ще ви създават стомаха,бъбреците и пикочния мехур.

Реклами

157 коментара to “ГОДИШНА НОМЕРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА”

 1. Виолета Says:

  Здравейте Кабала! Бих желала да узная,ако е възможно дали начинанията,с които съм започнала да се занимавам ще са успешни,а също така и дали брака ми ще се запази,както до сега?Родена съм на 23.02.1966г. Искам да попитам и за синовете ми,какво бъдеще ги очаква. Христо,роден на 09.04.1985г и Живко-31.12.1986г.
  Има още един човек,за когото искам да попитам- Румен-23.10.1976г. Живота на този човек е съпътстван само от неприятности и неволи.Има ли поне малка недежда за по-светло бъдеще? Благодаря Ви предварително!

 2. ЗА ВИОЛЕТА:На вас ви е дадено добро развитие,но за това трябва да преминете през някакво обучение. Нещата,скоито се занимавате,ако са свързани с бизнес,ще имат успех,въпреки,че ще се наложат някои промени. Бракът ви няма да остане същия. И двамата ви сина имат кармична обремененост. Големият трябва да внимава с алкохол и използването на лекарства. При него има здравословни проблеми. Малкият ще очаква помощ от близки хора във финансов аспект и ще е доста упорит. Големият има голямо психично натоварване. Мъжът-Румен,има ген на алкохолизъм при него.Не е задължително да пие,но при него виждам болести и кръст,което показва големи промени в живота и изплащане на дългове.Трябвало е да намери късмета си в чужбина.Има развитие,но тъпче на едно място и е прекалено чувствителен.

 3. Виолета Says:

  Здравейте Кабала! Благодаря за бързия отговор! Това за брака ми означава,че ще се разпадне или ще претърпи промени? И децата ми все пак ще се отърсят ли от тази своя кармична обремененост? Благодаря!

 4. ЗА ВИОЛЕТА: За съжаление,само от тази информация не мога да ви кажа дали ще се разпадне бракът…Що се касае за кармичната обремененост-никой не може да избяга от нея…или я отработвате или тя ви притиска в ъгъла. Въпрос на избор. Ако някой отказва да поеме отговорности,каквито и да било-животът ще го принуди да го направи-)))). По подобен начин действат кармичните обремености-при тях няма „не искам “ и „не мога“-))))

 5. Здравейте! Да ви е успешната 2009г!
  Благодаря за хороскопа -доста полезна е тази информация за всички читатели!

 6. Благодаря,RUMID. Ще взема да ви направя един P.R-))). Такива емоционални хора като вас ме стимулират да работя-))).Благодаря ви и нека и за вас новата година е истинска фиеста,силна ,страстна и незабравима!

 7. Мариана Иванова Says:

  Здравейте Кабала,
  Моля Ви да напишете няколко думи за дъщеря ми – ще постигне ли целите си? Тя се казва Мария Димитрова Иванова и е родена на 21.11.1985 г. в гр.Пазарджик.

 8. ЗА МАРИАНА ИВАНОВА:Нямаше нужда да пускате 3 поста. Не се появяват веднага,защото трябва да бъдат одобрени от администратора… Предполагам,че дъщеря ви,т.е.целите и са свързани или с образование или има идеи за заминаване в чужбина.За момента не виждам реализация,защото трябва да направи някакви промени в начина си на живот.На дъщеря ви е дадено да се развива в чужбина.По-скоро,личната и година говори за поемане на отговорности,свързани със семейството и ще се насочи към личните отношения. Ако реши да учи,то това ще е в края на годината и цялата 2010 ще има възможност за развитие.
  Нейното число на Живота и е 1-ца.Вижте това,което съм написала за тях,като цяло.

 9. zdravei kabala interesuvame tazi godina 6te moga li da zabremeneia i imam niakakav problem s zraveto?KAZVAM SE DIMKA BOGOMILOVA DAN4EVA RODENA SAM NA 14 02 1978 GODINA V LOVE4.

 10. ЗА ДИДКА: Честно,изобщо не мислех да ви отговарям,заради латиницата… Задаваме ти въпрос, за който сте наясно с отговора. Вероятно имате здравословен проблем и ще се наложи да направите някои промени, за да забременеете. Тази година не виждам бременност. Имате и някакви други притеснения…

 11. марияна Says:

  Здравейте, бих искала да Ви питам как ще се развият отношенията ми с човека, в когото съм влюбена. Има ли шанс връзката ни? Ще заживеем ли заедно и как ще се отрази всичко това на детето ми?
  Родена съм на 9.11.1978 г.

 12. Албена Says:

  Здравейте Кабала,
  дали ще забременея тази година? И дали ще ми върнат парите, които дадох назаем преди доста време? Родена съм на 13.05.1970 г.
  Благодаря Ви предварително! Успешна година!

 13. Здравейте, пише ви Мая, имам приятелка която се интересува от своето бъдеще и е притеснена донякаде, че не й върви много много. Помоли ме да ви попитам за живота й в професионален, интимен и учебен план. Тя е французойка и не може да ви попита сама. Казва се Елоди (Elodie) и е родена на 09.02.1986. Благодаря предваително и лек ден!

 14. Петър Дюлгеров Says:

  Здравейте , пише ви Петър , моля кажете ми няколко думи за близкото ми бъдеще , работа и семеен живот , профресинално развитие, роден съм на 24.09.1986 г.
  Благодаря ви предварително за отделеното внимание!

 15. ЗА ПЕТЪР ДЮЛГЕРОВ: В момента,или поне в близката година ви се дава връзка, която вероятно,искате да прерастне в нещо много сериозно. В същото време, вие до някъде,изпитвате страх да поемете отговорност. ще преживеете криза,вероятно заради тази връзка,но пък ще съумеете да се справите. Можете да разчитате на роднини или близки хора,които ще ви подкрепят материално. Можете да се развивате в областта на комуникациите и услугите. Тази година за вас е малко кофти.Чувствате се притиснат в ъгъла. Раздвижване в професионален план очаквайте след септември.

 16. ЗА МАЯ: Elodie има т.нар.запушен канал,свързан с проблеми около финансите и семейството. Малко трудно поема отговорност. Обикновено го прави с нежелание-)))). Ще преживее период на самота и вероятно ще и е много тежко. Има раздели с любими хора,но след това,няма да има никакви притеснения. Даден и е късен брак,както и плавно развитие. Има качества да работи в социалната сфера и да управлява.

 17. Пенка Цанкова Says:

  Здравейте , моля да ми кажете няколко думи за синът ми Васил Дюлгеров роден на 01.10.1985 за негоеото бъдеще и за отношенията му с дългогодишната му приятелка и за развитието му в професионален план.
  Благодаря за отделеното внимание предварително.

 18. ЗА Пенка Цанкова: Е,няма как да кажа за приятелката му. Не знам, явно си мислите,че съм ясновидка-)))). Синът ви е човек на анализа. Тонй не показва току-така чувства-))) и не обича да играе втора цигулка. Някой от рода ви има алкохолна зависимост. Не мисля,че е човек,който бих нарекла мнооого общителен. Аз го виждам с добро развитие в чужбина.

 19. Ани Георгиева Says:

  Здравейте ,Кабала! Бих искала да узная нещо за мен в бъдеще-26.12.1970.Благодаря Ви предварително!

 20. ЗА АНИ: На вас са ви дадени големи промени в семейната и професионалнаа сфери. Можете да очаквате както силно изтласкване нагоре,така и спадове.Всичко зависи от това,как планирате целите си. Вие трябва да се научите да действате сама и да се докажете. Имате данни за лидер,но в същото време по-скоро емоциите ви управляват,отколкото разума. Ако продължавате да се колебаете,животът ви няма да тръгне в желаната от вас посока. Тази година е добре да се насочите към нови запознанства и връзки. Някои от идеите ви ще намерят реализация.Подгответе са за 2010,когато ще се наложи да вложите повече нерви и усилия за бъдещето си.

 21. Здравейте, Кабала моля кажете ми няколко думи за близкото ми бъдеще в професионален и личен план. Казвам се Дончо роден съм на 31 12 1966г. Благодаря предварително и лек ден

 22. ЗА ДОНЧО: Вие последно Дончо ли сте или Ваня. Вече сте ме питали нещо подобно и преди и съм ви казвала за вашия период,в който взаимоотношенията ви са от голямо значение. Тази година при вас е на възходите и паденията.Много зависи от това,какво сте направил през предната година,т.е.ако не сте форсирал нещата,то сега,много от плановете ви ще се реализират.Ще ви се наложи да започвате много неща от начало.Имате възможност както да печелите,така и много да изгубите и за това ще трябва да сте много внимателен. Аз бих заложила на печалбата-мислете и действайте по-агресивно.

 23. марияна Says:

  Здравейте, миналата седмица Ви писах, но не ми отговряте, надявам се, че няма конкретна причина за това. Извинявам се за безпокойството и Ви пожелавам всичко най-хубаво

 24. ЗА МАРИЯНА:Много съжалявам,просто съм ви пропуснала. И на вас ще кажа същото -задайте въпроса си отново. Времето не е било подходящо и за това съм пропуснала да ви кажа да го направите.

 25. марияна Says:

  Здравейте, пак съм аз:) Бих искала да Ви питам как ще се развият отношенията ми с човека, в когото съм влюбена. Има ли шанс връзката ни? Ще заживеем ли заедно и как ще се отрази всичко това на детето ми? Родена съм на 9.11.1978 г.
  Благодаря предварително.

 26. ЗА МАРИЯНА: Има възможност връзката ви,обаче е рано да се каже дали може наистина да прерастне в нещо по-сериозно.По-скоро е не.

 27. Здравейте, ще си позволя и аз да си задам отново въпроса, понеже до момента и на мен не сте ми отговорили:
  дали ще забременея тази година? И дали ще ми върнат парите, които дадох назаем преди доста време? Родена съм на 13.05.1970 г.
  Успешна година!

 28. ЗА АЛБЕНА: Албенче,извнявайте и вие-)))). Добре е, че ме питате пак… Бебенце няма да дойде тази година,има някакво забавяне и е добре да ми дадете точен час на раждане и място или ако искате да ми пишете на мейла. Там ще видя потенциала ви по рождение. За парите-да,има шанс да ви ги върнат най-после тези пари.

 29. Албена Says:

  Благодаря Ви за бързия отговор.
  Родена съм на 13.05.1970 г., xxxxxx, София

 30. ЗА АЛБЕНА: Албенче,имате възможност за деца,но тук виждам някакво заболяване. Има вероятност за оперативна намеса. Виждам и нестабилност във взаимоотношенията ви. Имате шансове 2010/2011.

 31. А здрасти 🙂 Идеална година си ми написала там горе – пачанга, либоф и пиене – бравос!!! Ммм даааа редно си е вече да ме споходи нещо хубаво 🙂 Я кажи ми ти, злато моме, кога ще наминеш към къщи за едно здраво поливане …. на китките де 🙂 хахахаааааа

 32. ЗА ВЕЩИЦАТА: Ам,не си ме поканила. Аз си мислех за една сбирчица и за обсъждане на номерологичните и астрологичните проблеми чрез поливане,ама….ти си ме усетила,явно:-)

 33. Здравейте Кабала искам да ви попитам ще се омажа ли скоро, родена сам на 20.06.1983
  Благодаря Ви предварително

 34. ЗА ТАНЯ: Въпросът е несериозен…Какво означава скоро?!-този месец,след2-5 месеца или до година.За мен скоро е следващата седмица,а за вас? Не ви съветвам да се омъжвате поне до 32 години,освен,ако бракът не е по сметка.

 35. Здравейте,казвам се Илияна,родена на 23.05.1984.Бихте ли ми казали нещо за бъдещето-в личен и професионален план.Благодаря предварително

 36. ЗА ИЛИЯНА: Вие имате пълната подкрепа на роднини. Не можете да стоите на едно място-обичате компаниите,хората и живота. Прекалените промени в живота ви, ше ви накарат да се насочвате към различни цели и планове, и някои от тях няма и да довършите. Най-важното,което показва датата ви е това, че трябва да имате голямо образование. След 25 години е възможна криза,която ще ви накара да преосмислите живота си и да започнете на чисто. След това,сама ще се оправяте в живота. Имате възможност да се развиете професионално до 31 години и до тогава не ви съветвам да сключвате брак. Вие няма да имате само една връзка. около вас ще има ухажори. Бих ви препоръчала да се насочите към чуждите езици, хуманитарните науки и професии,които изискват много пътуване.

 37. Славка Says:

  Здравейте! Казвам се Славка Недялкова Иванова и съм родена на 8 март 1954 г. Бих искала да знам какво мога да очаквам в личен план.
  Благодаря предварително.

 38. Здравейте , пише ви Митко , моля кажете ми няколко думи за близкото ми бъдеще , работа и семеен живот , профресинално развитие, роден съм на 07.10.1970 г.
  Благодаря за внимание!

 39. ЗА СЛАВКА: Да ви кажа,не винаги се вижда от датата на раждане,подробност около личния ви живот, но виждам,че сте изживяла прекалено много сривове.Чувствала сте се сама и необичана. Вие сте доста борбен човек,независимо какво ви е поднасяла съдбата до този момент. Тази година започвате период на работа,т.е. сега ще се огледате за това какво сте направила до този момент, ще си набележите нови планове и ще сте по-организирана. До 51 години при вас е имало моменти на колебание,относно връзка и е възможно да сте стигнала до развод или по някакъв начин сте направила компромис,който не ви е удовлетворил. 2009 ще ви вълнува по-скоро с материалната си страна,отколкото в личен план.

 40. ЗА МИТКО: Без да ви стряскам- вие имате много,ама много промени. Надявам се,че сте успял да се задържите на повърхността. Бил сте и нараняван много в личен план, но пък това ви дадено,заради грешка от минал живот. Имате възможности да правите пари и то доста. Отделен въпрос е,че може да се превърнете и в доста безкрупулен човек. При вас има възможност за брак след 28 годишна възраст и се надявам,че сте го сключил-))). Тази година е добре да довършите всичко,което сте започнал като идеи от предната година. Не започвайте нищо ново,освен,ако не изисква дълга реализация във времето. Направете си хувабо сметка какво ще правите през 2010,защото тя ще е много силна година за вас.

 41. Здравейте, Кабала. Благодарим ти за последния отговор.Искам да те питам за нещо,което наистина може да промени живота ни.Съпругът ми очаква крупна сума от сделка с имот.Интересува ме ще има ли такава сделка и кога.Благодаря ти.

 42. ЗА ВАНЯ: Аз не виждам никакви пари от подобна сделка. Той,изобщо започнал ли е тази продажба или само се надява,че ще я сключи. Не виждам изобщо самият договор между купувач и продавач?

 43. Здравейте, отново ви благодаря за отговора. Може би не зададох въпроса си точно. Тоя имот не е на съпруга ми той се явява като брокер и от там очаква тая сума. Отново благодаря и лека вечер.

 44. ЗА ВАНЯ: Да ви кажа,аз пак не виждам никаква връзка между съпруга ви и купувача.Не зависимо дали е негов този имот или не,нали трябва да съществува съгласие между тях? По-скоро ще има някакво предоговаряне. Не знам,или въпросът не е точно както трябва,или вие си мислите за нещо друго.

 45. Здравейте:) Бих искала да попитам какво предстои през 2009г. на приятеля ми Емил, роден на 20.03.1968 г. Ще намери ли по-добра работа и ще има ли здравословни проблеми? Благодаря предварително.

 46. ЗА АЛБЕНА: Приятелят ви има реални шансове да намери друга работа ( ако обаче в момента работи). Не мисля,че ще има здравословни проблеми.

 47. Много благодаря за бързия отговор. Желая Ви щастие:)

 48. Здравейте, бих искала да попитам каква ще бъде 2009 г. за мен в любовен и финансов план? Казвам се Катя и съм родена на 03.03.1964 г.

 49. ЗА КАТЯ:Аз вече съм обяснила как можете да изчислите вашето число. Вашият път на Живота е 8,т.е. трябва да прочетете какво съм написала за Осмицата.

 50. Здравейте, Кабала.Отново се обръщаме към вас с въпрос който много ни тревожи. Занимаваме се с бизнес, но от известно време не върви добре. Ще се оправят ли нещата или всичко ще свърши? Лека вечер

 51. ЗА ВАНЯ: Времето не е било подходящо да зададете този въпрос,така че ще ви помоля да го направите още веднъж.

 52. Здравейте, Кабала.Отново се обръщаме към вас с въпрос който много ни тревожи. Занимаваме се с бизнес, но от известно време не върви добре. Ще се оправят ли нещата или всичко ще свърши?

 53. ЗА ВАНЯ: Тук,единственото притеснение,което виждам при вас е свързано с някакви кредити или чужди пари,с които работите. Нещата ще се оправят и още до седмица ще почувствате това. После отново ще се разтревожите за някакви документи,книжа, но не трябва да се притеснявате. Нещата тръгват в положителна посока.

 54. Благодаря ви за бързия отговор. Да сте жива и здрава и отново хиляди благодарности.

 55. Ваня Says:

  Честита Баба Марта. Нека здраве и късмет да са винаги с теб.

 56. ВАНЯ, честита Баба Марта, за много здраве,късмет и любов! Благодаря за пожеланията!

 57. Надя Стоянова Says:

  Здравей Кабалла,
  Предприели сме (но не сме осъществили) решаваща стъпка за семейството ни свързана с преместване в чужбина.Аз съм родена на 23.12.1976 ,а мъжът ми на 17.01.1978.Ще съм ви много благодарна ,ако можете да ми помогнете в избора ми- дали да предприемаме тази стъпка или не.
  п.с.Честита Баба Марта на патерица !

 58. ЗА НАДЯ: Бихте могли да тръгнете,обаче в момента сте много объркани всички. Много неща трябва да адаптирате и да видоизменяте. Виждам някакви притеснения за документи,свързани с дома ви. Първо направете тези промени,за които си мислите и тогава заминете.

 59. Надя Стоянова Says:

  Здравей Кабалла,
  Определено имаме такива притеснения…и се стараем да намерим начин да се справим.Но ще ви помоля да ми отговорите на въпроса дали живота в чужбина няма да е пагубен за семейството ни.Може би за нас това е най-голямото и съществено притеснение.

 60. ЗА НАДЯ: Трябва да знам точно какво искате като въпрос,защото веднъж ме питате дали ще заминете за чужбина и отговорът беше ДА,сега обаче, се появяват някакви съмнения. Формулирайте отново въпроса си,все едно,че ме питате за първи път.

 61. Георги Георгиев Says:

  Здравей,Кабала.С молба съм,ако може да кажете нещо за близкото ми бъдеще.Казвам се Георги,роден на 06.03.1969г.Благодаря Ви предварително!

 62. Надежда Христова Says:

  Здравейте.Искам да ми кажете нещо за бадещето ми в ли4ен план.Слу4иха се доста обаркващи неща и имам усещането,4е вси4ко е хаос.Родена съм на 14 09 1978г.Благодаря предварително.

 63. ивелина личева Says:

  Здравей кабалла,
  Скоро ми предстоят изпити и искам да ви попитам дали всичко ще мине добре?Имам и планове ако всичко е наред лятото да замина и да работа по черноморието дали ще се осаществят?И накрая искам да ви попитам дали ще срещна подходящ човек за мен,защото имах много разочарования!

 64. Надя Стоянова Says:

  Здравей Кабалла,
  Семейството ми от години (4) е в труден период.Като че ли не можем да намерим общ език , макар да имаме обща цел.Пътуването е опит да започнем на чисто.Има ли смисъл да се надяваме на позитивна промяна.Не ни се иска да нараним дъщеря си ( и двамата не го искаме).Можем ли да се надяваме че ще успеем да намерим общ път и език – за нас тримата.

 65. Здравейте, Кабала! Бих се радвала да отделите време и за мен… интересува ме близкото ми бъдеще в личен и професионален план.
  Родена съм на 14.10.1984 година.
  Благодаря и всичко хубаво!

 66. ЗА ГЕОРГИ: Вас,като ви гледам,имате склонност към разводи.Иначе сте любвеобвилен и дори прекалено романтичен и идеалистичен във взаимоотношенията. Съдбата ви подлага на големи премеждия след 35 години. Тази година за вас ще е важна,защото ще трябва да вземете решение за някаква ваша връзка. Много ще сте колеблив и ви съветвам да обърнете повече внимание на близките си.

 67. ЗА НАДЕЖДА ХРИСТОВА: При вас ще се случват непрекъснати промени с периоди на спадове и възходи,тъй като трябва да се научите да използвате правилно свободата,която ви се дава и да приемате всичко като урок. Иначе ,вие сама ще постигнете развитие.Понякога прекалено много критикувате хората,вярно е,че признавате и собствените си кусури,ама така много плашите-))).Стабилна връзка ще имате след 33 години и тогава ви се дава брак. Ако сте го сключила преди това,не трябвало да го правите.Тази година няма да е много силна за вас. Вие сте подвижен човек,а ще ви се наложи да забавите темпото.

 68. ПАК ЗА НАДЕЖДА ХРИСТОВА: Получила съм всичките ви постове,но не мислех да отговарям на никого в близките дни.Представете си и аз имам семейни празници, а в началото на март,мама решила да ме роди, съпругът ми също е роден в тези дни,както и много мои приятели,кръстници и кръщелници. От 1 до 15 март,обикновено празнувам.

 69. ЗА ИВЕЛИНА ЛИЧЕВА:имате шансове да си вземете изпитите,въпреки,че тук има някакви забавяния,които все още не са ми ясни.Не сте седнала да учите както трябва,май. Скоро любовта на живота си няма да срещнете,а относно работата,ако в момента имате такава-няма да отидете да работите по черноморието.

 70. ЗА НАДЯ СТОЯНОВА: Съвсем се обърках от това,което сте написала-)))),но, промяната няма да е тази,която си мислите.Прекалено много надежди влагате в това пътуване.Можете да го предприемете,но до някъде ще сте разочарована.Ще имате проблеми с някакви документи.Трябва да сте много,много упорити,за да постигнете това,което искате там. В момента сте сложила розовите си очила.

 71. ЗА ПЕТЯ: В момента не сте в период,който ви стимулира да работите-)))). Добри възможности ще имате в края на годината.В личен план-2010 ще срещнете голямата си любов.Трябва да учите Петя. Вие сте си самодостатъчна и много упорита и за това е трудно да намерите толкова силне партньор до вас.Много ще постигнете-вие умеете да организирате и да работите с душа.

 72. Галина Георгиева Says:

  Здарвей,Кабала! Искам да разбера дали ще влезна в езиковата гимназия,а и нещо за мен самата.Родена съм на 23.07.1995.Благодаря!

 73. НЕВЕНА Says:

  Здравейте Кабала,
  от известно време преживявам труден период, преживях не лека раздяла, ако може да ми кажете какво ме очаква в личен план. Родена съм на 01. 09. 1984 година. Благодаря!

 74. МАРИЯ Says:

  Здравейте Кабала,
  бих искала да попитам за финансовото ми състояние, което внезапно доста се влоши и развитието ми в професионален план- казвам се Мария (р. на 12. 03. 1965 г.). Със съпруга ми Димитър (20. 02. 1962 г.) очаквахме добри финансови постъпления от продажба на недвижим имот, която обаче по една или друга причина все не успява да се състои.
  Благодаря и хубав ден!

 75. ЗА ГАЛИНА: Мисля,че преди да влезете в тази езикова гимназия,вие може да вземете съвсем друго решение за образованието си. Относно вас,самата-вие трябва да се развивате,наистина в областта на чуждите езици и там,където има голямо движение и пътуване.Понякога гледате много идеализтично на живота-)))).

 76. ЗА НЕВЕНА:Невена,проблемът е,че вие трябва да се насочите към самоутвърждаването си като личност,да се развиете и едва тогава ще получите стабилна връзка.Вие ще продължите да се самоизолирате. Всичко ще постигате с много,ама с много усилия и труд. Приятните моменти ще дойдат при вас към края на годината. След време ще решите да се преквалифицирате и да учите нещо съвсем различно.

 77. ЗА МАРИЯ: Какъв е точно въпросът ви? Дали ще продадете имота или какво?

 78. МАРИЯ Says:

  Въпросът ми е дали ще се подобри финансовото състояние на семейството ми и какви перспективи има пред мен в професионален план?
  Благодаря!

 79. ЗА МАРИЯ: Да,ще се подобри финансовото състояние на семейството и ще е свързано с някаква чужда подкрепа,кредит. Съпругът ви ще започне да изкарва пари.

 80. Милен Says:

  Здравейте,
  виждам колко сте отзичива и реших да опитам и аз да надникна в настоящето:-)). От доста дълго време насам нямам постоянен партньор, срещнах по млада от мен жена, но ни дели разстояние, ще успея ли да създам стабилна връзка, която евентуално да бъде и основа за брак? Р. съм на 15.09.1971г.

 81. ЗА МИЛЕН:Аз вече виждам при вас един брак? Освен,ако не е било някаква много силна връзка до 30 години е било това. Ще имате възможност за брак,но тя ще е след като навършите 40 години. Прекалено сте се вманиачил в тази тема и запушвате възможностите,които ще ви се дадат.

 82. Надя Стоянова Says:

  Здравей Кабалла,
  Аз много благодаря за помоща Ви.Това , за което питах касае не моето , а нашето бъдеще (на семейството ни).За трудностите предполагам ,но въпросът ми е дали тази стъпка ще спаси семейството ми.Ще ни направи ли това „приключение“ по-единни или ще сложи край на семейните ни отношения (което би могло да съсипе дъщеря ми , чиято мечта е да бъдем заедно тримата).Извинете ме ,че отнемам такава част от времето Ви и за обърканият ми изказ.
  Благодаря Ви.

 83. ЗА НАДЯ: Честно,всичко е на кантар при вас. Какво значи мечта на дъщеря ви да сте заедно? Ако едно семейство се е разпаднало,нима трябва някой да се жертва в името на някакъв идеал? Звучи доста егоистично от страна на дъщеря ви. Така,отговорът е нито Да,нито Не,с условие,че трябва да се направят промени в ежедневието.Имате проблеми с ежедневните задължения,пари на съпруга или някакви кредити. Дъщеря ви е прекалено голям идеалист.Трябва да я „охлаждате“ от време на време.

 84. Ваня Says:

  Здравейте Кабала. Отново се обръщаме към вас, съпругат ми е решил или да си продаде бизнеса или да си намери съдружник, кое ще е по добре. Ако е първото дали ще си намери добре платена работа. Благодаря ви предварително и хубав ден.

 85. ЗА ВАНЯ: Къде е въпросът? Съдружникът и човекът на когото ще се продаде е едно и също,така,че трябва да зададете правичния въпрос.Ако наистина е решил да го направи,то попитайте дали трябва да си продаде бизнеса или нещо подобно.

 86. Родена съм на 31.10.91 … Съвместима ли съм с момче с рождена дата 22.07.91 ?
  Благодаря …

 87. ЗА НАСИ: Числата ви са съвместими,но като гледам,вие знаете,че вероятно нищо няма да се получи между вас.

 88. zasega sme godina i pet meseca zaedno i vse pak iskah da razbera mersi mnogo.A moje6 li da mi kaje6 ne6to pove4e za men ?

 89. ЗА НАСИ:Прочетете първо тази тема: ЗА ВЪПРОСИТЕ И ОТГОВОРИТЕ. Помолих да се пише на кирилица.

 90. Здравейте кабала.Бих искала да попитам за близкото бъдеще в интимен план.Имам ли бъдеще с Валентин.Родена съм 1.04.1977г.,той е роден на 28.03.1976г.пътя ни отворен ли е или има пречки и какви са те.Ще започна ли да получавам реалната финансова равностойност за труда който влагам в работата си.Шефката оценявали моите усилия и лоялност.Предварително ви благодаря.

 91. ЗА ВИОЛЕТА:Вече отговарям само на по един въпрос тук.За това,решете,кое е по-важно за вас и на кой въпрос да обърна внимание.

 92. Здравейте кабала.Ще създадем ли със Валентин семейство.Родена съм на 1.04.1977г.,той е роден на 28.03.1976г.Предварително ви благодаря.

 93. ЗА ВИОЛЕТА: Да,бихте могли да създадете семейство с Валентин,но ви съветвам да го направите след 1 година.

 94. Здравейте кабала.Ще започна ли скоро работа.Родена съм на 26.09.1950г.Предварително ви благодаря.

 95. ЗА СТОЯНКА: Вие сзнаете сама отговора много добре-)))Няма да е скоро.

 96. Анна Says:

  Здравейте Кабала. Ще срещна ли любовта ? Родена съм на 16.04.1991. Предварително благодаря.

 97. стефка Says:

  Здравейте кабала.Бих искала да попитам за моето бъдещето в интимен план.Стефка 31.03.1979г.Благодаря предварително.

 98. Rositsa. Says:

  Zdraveite/njmam vazmoznost da pisha na Kirilica,ne zivej v BG-izvinenij/.i az sam edna vazrastna zena,boreshta se za oceljvaneto si.Ochakvam polozitelni promeni v rabotata si,do 1-2 meseca,dali shhte si ostana otnovo samo s ochakvanijta si!?! Rodena sam na 04/02/1951/08.03-Ryce.Predvaritelno blagodarj za lubeznosta Vi1

 99. ЗА АННА: Въпросът ви е много общ. Любовта съществува навсякъде и всеки ден може да се срещате с нея. Специално вие,ще трябва да преминете през накои тежки връзки, тъй като имате да изплащате някои кармични проблеми.

 100. ЗА РОСИЦА: Уточнете въпроса си…Какво означават полжителни промени в работата-за едни е израстване по стъпалото,без значение парите,а за други са от по-голямо значение.Трябва да уточните максимално въпроса си.

 101. ЗА СТЕФКА: КАкво по-точно ви интересува в личен план?

 102. Благодаря ти, мила прителко, за общите прогностични насоки за тази година! За мен и моето малко, но сплотено семейство, за първата половина от годината, всичко става, в общо план, както си ПРЕДВИДИЛА! Радвам се, че мъдро си до НАС и ни помагаш да се ориентираме по тазгодишното ни житейско друмче!
  Бъди жива, здрава, все така с голямо и топло сърчице, с вярно и точно предвиждане на бъдещето и много, много ЛИЧЕН късмет1

 103. Андриана Says:

  ДА се доверя ли на Валентино?

 104. женя Says:

  здравей Кабала,искам да те питам как виждаш живота ми в личен план,ще продължа ли с човека до мен,той е роден на 22.08.1983,а аз на 13.08.1986,ще се появи ли някой който иска да ни раздели,има ли трети човек,благодаря ти предварително

 105. ЗА АНДРИАНА: Не сте си написала датата на раждане.

 106. ЗА ЖЕНЯ:Отговарям само на един въпрос.Моля,формулирайте го точно.

 107. Мира Says:

  Привет, Кабала. Въпросът ми е следният – от близо година съм без работа, уволниха ме съвсем несправедливо през лятото на 2008 и то от доста отговорна и обществено важна позиция, заради което и изпаднах в нещо като „черна“ дупка. Обарзно казано, разбира се. Ще си намеря ли скоро подходяща работа? Родена съм на 3 март 1974.

 108. Диана Николова Анчева Says:

  Здравей Кабала казвам се Диана и съм от Пловдив имам финансови проблеми в момента и доста емоционални.Ще мога ли да сменя работата или е по-добре да си остана на старата.Имота който се опитвам да продам ще мога ли.07.11.1971.

 109. ЗА МИРА: Работата,която търсите няма да дойде много скоро, но ще имате такава. Ще трябва да изчакате малко. След около 2 седмици ще имате възможност за някаква реализация,но ми се струва,че няма да сте доволна от договорните отношения. Бъдете търпелива поне до края на годината-)))).

 110. ЗА ДИАНА АНЧЕВА: Ще можете да смените работата си,но това ще ви се отдаде мнооого късно,така че ,изчакайте. Следващата работа,която ще започнете, ще ви допадне като стабилност и като заплащане.

 111. Казвам се Милена, родена съм на 15.12.1970 г. Той – Даниел, роден на 24.11.1964 г. Ще има ли развитие тази връзка?

 112. ЗА МИЛЕНА: НАЛИ НЕ СЕ ОПИТВАТЕ ДА СИ ПРАВИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТИ С МЕН? ТОЗИ ВЪПРОС ГО ЗАДАВАТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ,НО ПО ДРУГ НАЧИН. РАЗБИРАМ,ЧЕ ТАКИВА,КАТО МЕН,КОИТО БЕЗПЛАТНО ВИ ДАВАТ ИНФОРМАЦИЯ,ВЕРОЯТНО СА КУХИ ВЪВ ВАШИТЕ ОЧИ И ВЕРОЯТНО СИ МИСЛИТЕ,ЧЕ МОЖЕТЕ ДА МЕ ПРЕМЕТНЕТЕ.ДА,АМА НЕ…ПО-СКОРО ПРЕМЯТАТЕ СЕБЕ СИ…И СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КАКВО ИМАМ ПРЕДВИД. ЕДИН ВЪПРОС СЕ ЗАДАВА ВЕДНЪЖ НА 6 МЕСЕЦА. АКО ИСКАТЕ ДА СИ ПЛАТИТЕ,ЩЕ ВИ ОТГОВАРЯМ ВСЕКИ ДЕН,АКО ЖЕЛАЕТЕ. МИСЛЯ,ЧЕ ИМА ХОРА,КОИТО СЕ НУЖДАЯТ НАИСТИНА ОТ ПОМОЩ,А ВИЕ НЕ СТЕ ОТ ТЯХ.
  НЯКОИ ХОРА ПРЕКАЛЯВАТ С ПОДАДЕНАТА РЪКА,А ПОСЛЕ СЕ ЧУДЯТ,ЗАЩО ЖИВОТЪТ ИМ БИЛ КРИВ.

 113. Здравей,Кабала!Искам да попитам…датата 27.06.2009 год походяща ли е за откриване на магазина на сина ми,който е роден на 23.01.1980 год и ако може… нещо повече за това,как ще е…благодаря много.

 114. ЗА ЯНИНа: Изборът на датата не е лесно нещо и за това се заплаща. Ако трябва да се прояви голяма точност,то за целта се прави карта на 27.06,както и се проследяват благоприятните часове,след това се сравнява с тази на сина ви и едва тогава се отчита дали е подходяща или не.

 115. Мира Says:

  Ох, разгеле открих си отговора:))) Благодаря, Кабала. И моето вътрешно чувство е такова, освен това рядко ме подвежда, но имах нужда да чуя странично специализирано мнение. С тия 3-ки в датата ми на раждане и път 9…..имам някаква макар и не толкова ясна идея какво общо взето значи това. Здраве и щастие от мен за теб:) Благодаря ти още един път.

 116. Ivelina Says:

  здравейте кабала

  родена съм на 28.07.1980 и искам да ви попитам дали скоро ще завърше този период ,който ме е обхванал на депресия ,стрес съмнение и едно адско напрежение в мен.

 117. ЗА ИВЕЛИНА: В момента сте в период,в който трябва да доизчистите много от „старите“неща в живота си. От септември месец нещата ще се пооправят.Имайте предвид,че при вас са заложени непрекъснати промени.Можете много да получавата и още толкова да ви вземат. Относно депресиите,всичко е в съзнанието ви.Вие не сте от този тип хора,просто,в момента сте се оставила на течението.

 118. Здравей Кабала.Оново ти пиша с молба да ми помогнеш ,защото съм на кръстопът.Заминах в чужбина и всичко бе прекрасно , но разбрах че съпругът ми отново е живял с друга.Не зная какво да направя- да се разделяме ли или има шанс за пормяна в отношението му.Той е роден на 17.01.1978 а аз на 23.12.1976.
  В момента жовота ми е като филм ,като че ли от мен нищо не зависи и всяко мое усилие е пропиляно.
  Моля те за помощ Кабалла – насочи ме.
  Предварително благодаря!

 119. ЗА НАДЯ: В блога отговарям вече само на един въпрос. Всичко останало се заплаща. Предприех тази стъпка,поради това,че някои смятат,че съм им длъжна с нещо,а отделен въпрос е,че не оценяват труда,който полагам аз,както и останалите мои колеги.

 120. ЗДРАВЕЙТЕ ДАНИЕЛА, РАДВАМ СЕ, ЧЕ ПОПАДНАХ НА ВАШИЯ БЛОГ.ПРОЧЕТОХ ДОСТА ИНТЕРЕСНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЖИВО МЕ ИНТЕРЕСУВАТ!
  НО, АКО Е ВЪЗМОЖНО , ВИ МОЛЯ ДА КАЖЕТЕ ЗА СИНА МИ ГЕОРГИ-р.27.04.1978-16.35ч-ЗДРАВОСЛОВНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ И ЩЕ УСПЕЕ ЛИ В БИЗНЕСА, С КОЙТО СЕ ЗАНИМАВА?
  ИЗВИНЕТЕ МИ, ЧЕ ВЧЕРА ПИСАХ КОМЕНТАРИ НА ЛАТИНИЦА !!!

 121. ЗА ГЕНОВЕВА:Няма как подробно да говоря за здравето на сина ви,защото,ако имате някакви големи съмнения се прави медицинска карта. По принцип,при него е застрашена нервната система,както и половата. Болестите ще са малко неочаквани и хронични. Относно бизнеса ще има проблеми с някакви договори и особено трябва да внимава при подписването на документи,както и когато работи с чужди пари. При него всичко е на приливи и отливи. Виждам някакво съдружие или той иска да има такова,но все още не е избистрено като идея.

 122. ЗА funball: Рядко се разглежда число на съдната като 11, защото обикновено действа като 2. За целта се изследват и други фактори,за да се потвърди неговото влияние. Както вече съм написала, точно тази година е под влияние на това число,което показва големите и предстоящи трансформации на всички нива.

 123. Здравейте, kabala! 🙂
  А какво казва годишната номерологична прогноза за родените с Число на съдбата 11? 🙂

 124. Здравейте , пише ви Юлия , моля кажете ми няколко думи за близкото ми бъдеще , работа и семеен живот , профресинално развитие, роден съм на …….
  Благодаря за вниманието!

 125. ЗА ЮЛИЯ: Няма как да направя анализ на личната ви година. Изисква работа, поне за 24 часа. Тук можете да зададете въпрос, на който да отговоря с Да или Не и да погледна най-общо, датата ви на раждане, а тя, не винаги, показва определени области.

 126. Здравейте , ще излеза ли от дупката в която се намирам от доста време

 127. ЗА ЮЛИЯ: Думата „дупка“ или „проблем“ няма как да се установи в астрологията. Трябва ми конкретен въпрос.

 128. Галина Георгиева Says:

  Здравейте, Кабала. Моя въпрос е следния-тъй като се интересувам от биология, дали да насоча моите усилия към кандидатстване на медицина. Родена съм на ………….. Благодаря предварително за отговора!

 129. Kак ще се развият нещата в семейството ми? Последните години много охладняха отношенията със съпруга ми, ще започна ли работа?
  Благодаря!

 130. ЗА ЮЛИЯ: МАй, не сте ме разбрала. Написах ви,че ми трябва възпорс, на който да отговоря а Да или Не. Пак ви казвам, няма как да видя как ще се развят нещата в семейството ви, без да анализирам вашият хороскоп и този на съпруга ви

 131. ЗА Галина Георгиева: Можете да се насочите към медицината и така, като гледам за вас е подходяща хирургията или ветеринарната медицина. Знаете ли, на вас са ви дадени много възможности и ще успеете доста. Добър психолог сте.

 132. Здравейте, пак съм аз-дали брака ми ще се запази,както до сега и за професионалното ми бъдеще!

 133. ЗА ЮЛИЯ: Ако искате да запазите брака си, ще трябва да се съобразявате с характера на съпруга си. Вие ще сте тази, която трябва да отстъпва винаги.

 134. ДИМИТРОВА Says:

  Здравейте ! Родена съм на … . Интересува ме колко деца ще имам и дали ще живея в чужбина ?

 135. ЗА ДИМИТРОВА: Броят на децата зависи от хороскопа ви и пак няма да е сигурно. Има жени, чиито хороскопи показват плодовитост и възможност за повече от две деца и нямат нито едно,защото не искат. За чужбина- по-скоро ще намерите мъж от там или свързан с чужда държава,отколкото да живеете там.

 136. Здравейте, Кабала. В началото на годината мъжа ми започна самостоятелен бизнес, а аз му помагам. Възникват доста спънки. Въпроса ми е дали ще потръгне в дейността ни? Родена съм на … Благодаря предварително за отговора.

 137. ЗА АНИ:Все още е рано да се види,но честно да ви кажа, ще имате още трудности с пари, които очаквате или които сте взели в заем. Съпругът ви ще печели и после рязко ще губи. Няма да има развитие скоро време.

 138. Илиана Says:

  Здравей! Бих искала на надникна в бъдещето ми ако е възможно 😉 …

 139. ЗА ИЛИЯНА: Бъдещето не може да се види от една дата, тъй като не съм екстрасенс. Само от нея, мога да кажа, че сте имала сте притеснения за семейство, за материална стабилност, но пък плавно сте излязла от това положение. Трябвало е да учите. Вашите емоции се нуждаят от разнообразие. Самата, вие, сте променлива и за да ви заинтригуват в любовта, мъжът до вас трябва да ви изненадва непрекъснато, но и да му имате безпрекословно доверие, за да се разкриете истински. Амбициозна, понякога действате импулсивно,особено,ако не знаете къде да насочите енергията си.

 140. Здравейте !Казвам се ….. В момента съм безработна и си гледам внучето ,но се притеснявам от това ,че регистрацията ми на борсата изтича на . .. г.Ще мога ли да си намеря работа до края на ноември тази година и има ли шанс да се върна към стара професия, или да търся в нова посока ? Ще Ви бъда много благодарна ,ако ми отделите време за отговор!!!

 141. ЗА МАРГО: Не смятам,че ще си намерите работа до ноември. По-скоро, такива шансове имате след рождения си ден. Няма как да знам какво точно ще работите, тъй като гледам хороскопа на самия ви въпрос.

 142. Димитрова Says:

  Здравейте.Родена съм на …. и в момента съм безработна и се чувствам сякаш съм в дупка , в нищо не ми върви имам приятел, но и с него съм нещаста, има ли светлинка :)))

 143. ЗА Димитрова: Личната ви година е такава на приключване и на самоанализ, на изчакване. Остана още малко, докато навлезете в следващия период и той подсказва повече усърдие и работа.

 144. Здравейте! Не съм обвързана от вече три години и се интересувам кога ще срещна човека, с които ще прекарам живота си? Очаква ли ме развитие в професионален план и кога? Данни: жена, дата на раждане …

 145. ЗА ЕЛЕНА: Човекът трябва да го срещнете следващата година. Вие,определено се стремите към кариера, но ще имате и доста промени там и сривове.Хич няма да ви е лесно.Трябва да сте по-търпелива,защото бързате. Ще работите на две места или рязко ще смените професионалната си ориентация.Това ви е дадено.

 146. Здравейте, миналата година се разделихме с приятеля ми, интересува ме да ли ще се съберем и кога? Предварително благодаря! рождена дата …

 147. Илиана Димитрова Ангелова Says:

  здравей:) с инререс черта сайта ти и ми е много приятено , бих искала да ми кажеш дали ще забременея скоро .. че от извесно време пробваме не се получава.. трябва ли да се обърна към специалист ? …

 148. ЗА Илиана Димитрова Ангелова: Трябва ми,освен датата ви на раждане, точен час и място на раждане, както и на мъжа до вас

 149. Здравейте преди доста време писах тук, но все още не съм получила отговор. Има ли причина?

 150. ЗА Stela Vateva: Не виждам бъдеще с този мъж

 151. ЗА Stela Vateva: Помнете къде сте писала. Отговорено е

 152. Адриан Ганчовски Says:

  Здравейте Кабала,
  Казвам се …. Предстои ми изпит на 13.07 или 14.07.2013 година, бих искал да попитам дали ще го взема? И още един въпрос: Какво ми предстои в близко бъдеще?
  Благодаря Ви предварително!

  Адриан

 153. ЗА Адриан Ганчовски: При вас, всичко ще е на кантар, тъй като ще сте доста разсеян и е по-вероятно да не го вземете този изпит. Имате шансове, но са минимални. Научете си целия конспект, че ще има неочакван въпрос, който ще ви притесни. За близко бъдеще се изисква анализ на хороскопа, така че е по-добре да зададете конкретен въпрос.

 154. Здравейте, сайта Ви е страхотен. Искам и аз да питам, има ли бъдеще връзката ми с мъжа, когото обичам с цялото си сърце. Ще живеем ли заедно или ще се разделим. жена, …

 155. Бихте могли да живеете заедно, но ще имате тежка криза в отношенията си, така че, не виждам голямото бъдеще, ако това имате предвид.

 156. Здравейте, сайта Ви е страхотен чета го с голям интерес.От скоро се интересувам от нумерология и все още трудно се ориентирам и не успявам сама да си разчета числата.Тъй като съм без работа може ли да ми кажете предстои ли скоро да започна? Данните ми са:…

 157. ЗА Евгения Великова: В близките 2-3 месеца не се вижда да започнете работа.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: