ГОСПОДАРСКИ ЧИСЛА И ЧИСЛА НА СЪДБАТА В НОМЕРОЛОГИЯТА

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

(ДО ВСИЧКИ-МОЛЯ ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА! ВЕЧЕ НЕ ЗНАМ ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГО НАПИША…ОТКАЗВАМ ДА ОТГОВАРЯМ НА ХОРА, ПИШЕЩИ НА ЛАТИНИЦА И ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ!!!)

В номерологията съществуват понятия като

„господарски”( царски) и „кармични” числа.

Първите носят в себе си зародиша на

окултизма, сензетивността и интуицията.

Вторите показват кармичните дългове на

душите, дошли на този свят, за да

отработят започнатото от предишни животи.

Господарските числа са 11 и 22.

Тяхната сила трудно се долавя от хората.

Обикновено се усещат с по-ниските си

вибрации, като 2 и 4. Тук бих добавила още

едно число – 13, въпреки че то спада и към

онези, които показват съдбовната

обремененост на индивидите.

Всеки идва на този свят, за

да отработва свои неща, такива, които са

останали „висящи във въздуха” и в този

смисъл, всички числа трябва да показват

дълга, който душата ще отработи тук и сега,

в този си живот. За това предпочетох да

поставя 13 редом с господарските числа,

защото то също крие в себе си онази велика

сила, която чака да бъде овладяна, иначе, в

противен случай, тя ще е в състояние да

унищожи собственика си.

Числото 11 дава много силен

усет,чувствителност и интуиция.Според

древните халдейци, то олицетворява „лъвът

с намордник”, „ стиснатият юмрук”. Душите

носещи вибрацията му често страдат от

предизвикателства и противоречия, защото

трябва да „потушат” в себе си влиянието

на двете му единици. За това, когато видя

написано 11, веднага се сещам за „единство

и борба на противоположностите”.Тези,

които го притежават са мечтатели и

идеалисти. Могат да се превърнат в

ясновидци,лечители или прорицатели, ако

съумеят да го овладет. 11 е доста

„колебливо число”.Вечно търси пътя,прави

крачки назад и се пита дали е на прав

път. При него е от голямо значение третата

сила,която ще се появи,за да го балансира

и да изглади противоречията му. Важното

е да се научи на компромис.

Ако трябва да се редуцира това

число, то то ще е под влиянието на Луната –

чувствителна, нежна, с майчински инстинкт,

готова на всичко, за да не нарани

другите около себе си. Но 11 притежава в

себе си и равностойни единици, при това –

цели две на брой. Това са две Слънца на

едно място с желанието си да доминират,

да се показват,да блестят, да закрилят, но

само и единствено тогава, когато слабите

признаят тяхната сила. Ето я истинската

противоречивост на единадесеттицата.

Кармичният и урок е да достигне

лична уравновесеност и устойчивост. За да

достигнете 11 ще ви трябва достатъчно сила

и духовно израстване, за да се справите с

неговите про -тиворечия и колебания.

Второто Господарско число е 22.

Това е Вдъхновителят, Майсторът –

Строител, който облича всичко в големи

идеи и проекти. На душите,родени под

вибрацията на 22 им се дава възможност

за осъществяване на грандиозни планове и

в същото време показва и голямата им

чувствителност -две Двойки ( две Луни).

Числото може да даде на притежателя си

голяма власт, както и умение да ръководи

огромни маси хора. Древните дават на това

число името „ Покорство и предпазливост”,

защото човекът с това число е видимо

спокоен и покорен, стига да не го „настъпят

по мазола”, но в повечето случаи реакцията

му е вече закъсняла. Както и при 11, 22 носи

чувствителност и интуиция. Кармичният му

урок е да служи безкористно на човечеството.

Ако трябва да редуцираме 22,

то ще стигнем до числото на Уран – 4,

на промените и нетрадиционализма, на

дисциплинираността, но и на прекалената

концентрация. Ведите го определят като

вибрация под влиянието а Северния лунен

възел.В никакъв случай не пренебрегвайте

мислите и идеите на тези хора!

Вибрацията, която според мен,

спокойно може да се нареди редом с 11 и 22

е тази на числото 13.

В Таро, както и в Кабала, 13

символизира смъртта; но не онази,

физическата, а тази, която е израз на

духовната промяна и трансформацията.

Тази негова характеристика много ми

напомня за Плутон – сексуалният, тежкият,

ревнивият, властният.13 е „скелетът, който

коси хората насред поле с току-що

поникнала трева, където от всички страни,

от пръстта се показват млади лица и глави”

( Гундман,Линда-„Звездни знаци”). Това

число притежава огромна сила и власт,

манипулира и издига онзи, който успее

да го овладее. В противен случай носи

прилепвания, пристрастявания и

унищожение. 13 разчиства терена, за да

положи основите на нещо солидно и

здраво.

Това е и числото на кармичния

дълг. Човекът, роден под влияние на тази

вибрация е подложен на много трудности и

препятствия, докато не създаде нещо в

живота си.

Кармичните или тежките числа,

започват с 4 и 8.За да е под влиянието им,

душата сама е избрала да се роди на тези

дати. В повече-то случаи нейната цел е

да изпита сама себе си, собствената си

воля и упоритост. Раждането е свързано и

с т.нар.самскари, както казват Ведите,т.е.

вибрациите заложени от минали животи.

Четворката е като Ангела,

дошъл на земята, за да спаси собствената

си душа и тази на човека,когото обича, по

пътя на разчистване на старите

задължения. Числото има силни вибрации и

дългът му е да се научи на самодисциплина.

Осем е по-тежкото от двете

кармично число. Обикновено, душата има

усещане, че не е възнаградена достатъчно за

своите усилия. Пътят на осмицата е осеян с

доста трудности и много често се

привлича от вибрацията на четворката.

14 е съставно число на кармичния

дълг. Според халдейците, то носи в

себе си вибрацията на движението и

предизвикателството. Това е числото на

страха,на риска и на недооценяването.

Отработването му е свързано с поемането

на отговорности в този живот, създаване

на стабилна среда и откъсване от

зависимостта.

Следващото число, което определя

тежката карма на своя притежател, е 16.

Известно е още с името „Съборената

цитадела”. Тази вибрация дава големи

предизвикателства. Числото не ви дава право

да се издигате в йерархията и да се

задържате там. По своята същност ми

напомня за падналия Икар и неговите

прегорели криле. Самскари в 16 е свързан с

използването на сексуалните връзки за своя

изгода,без да се отчитат чувствата на хората,

застанали до него.

Според Ведическата номерология

16 притежава и неблаго приятното влияние

на Учителя на Демоните и Силите на злото.

Тежко бреме от минали реинкарнации, но

не е непреодолимо.

18 е числото на един много

силен сблъсък между материалното и

духовното, числото с, може би, най-трудния

символизъм. Хората, избрали да се родят на

тази дата са дошли с мисълта да

изпробват силата на духа и личностната

си стойност. Вибацията на 18 носи наченки

на агресия, жестокост и в същото време

умение да се печелят пари. Изключително

тежко число на сблъсъка, раздирано от

противоречия през целия човешки живот.

Последното число на кармичен

дълг от това второ ниво е 19.Халдейците го

наричат„Повелителят на Небесата”и според

тях е едно от най-щастливите числа. Но,

19 носи остатъци от злоупотреба с власт и

самонадеяност. Много често ключът за

решаването на самскари е Любовта към

света, който ни заобикаля, желанието да

подаряваш Обич, така както и получаваш.*

Всички числа, независимо дали

са прости или съставни, притежават в себе

си остатъчни вибрации от нашето минало,

самскари от реинкарнации и надеждата

за изчистване на кармичния ни дълг. Всеки

от нас сам избира кое от тях ще подхожда

най-добре за сегашна-та му мисия и кое от

тях ще му помогне да научи или преповтори

забравени и нови уроци. Винаги има

надежда, винаги има увереност, че след

тъмнината, ще дойде свежото утро на

Голямото Утре.

Търсете помощта на числата си,

доверете им се, учете се от тях и те никога

няма да ви подведат. Знайте,че всеки

носи кръста си и няма нерешими проблеми,

всичко е въпрос на хъс и желание да си

напред със Светлината!

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА – КАБАЛА


* Използвани са материали от Линда Гудман,

Ал.Колесников и Ведическа номерология

материалите в този сайт са авторски и използването

им или цитирането на отделни пасажи може да

стане само със съгласието на авторката

Реклами

2 394 коментара to “ГОСПОДАРСКИ ЧИСЛА И ЧИСЛА НА СЪДБАТА В НОМЕРОЛОГИЯТА”

 1. Благодаря и за тази статия, особено за разясненията на числата 11 и 22!

 2. Слънчевият знак е с по-голяма сила повече за Западната астрология.За Ведите най-важен е асцендента,после лунният знак и най-накрая слънчевият.Това е така,защото слънцето се движи най-бавно от луната и асцендента(който се сменя на всеки 2 часа).И е логично-много хора родени под знака на рака са коренно различни един от друг,което се определя от часът на раждането и местоположението на Луната.По подобен начин са и числата. Вие сте единица,което ще рече,че и от минали прераждания носите в себе си желанието да се изтъкнете по някакъв начин и да сте лидер. До извесна степен това е характерно и за раците-търсят одобрението на другите,но рак Ви затваря в своята черупка и това Ви пречи да се изявите. За това е добре да използвате и другото число,рожденото,което във Вашия случай е 30,т.е.символ на Самотника и на размислите.Вибрацията на това число е много мощна,но често пъти неутрална.От Вас зависи какво ще предприемете в живота си,независимо от големите трудности,които,както виждам сте имали.Тройката е символ на комуникацията,което също е в рязък контраст със слънчевия Ви знак,но то определя как Вие ще можете да постигнете Вашата независимост,от която се нуждаете. Понякога се стъписвате от действията си,както и другите от Вас,но Вашият път е на оптимизма,разговорите.Използвайте интелекта си и пътувайте.

 3. Животът Ви не е точно каша.Сега сте в период,когато трябва да правите много жертви без да се оплаквате от това.Вие имате да плащате малко по-тежки кармични дългове от другите.Опитайте се да разбирате и приемате чувствата на хората около Вас,без да смятате,че е се опитват да Ви нараняват по някакъв начин.

 4. здравейте, аз се интересувам от карти таро, и знам, че са свързани с кабала и затова ми е много интересно да науча нещо повече, родена нсъм на 9.02.1966 г., може ли да ми кажете нещо повече, немога да си намеря партньор в живота, нещо все не ми се получава.

 5. Интересно Ви е да научите нещо повече за Кабала или за номерологията? След като сте наясно с Таро,то Вие трябва да знаете символизма на числата.Относно Вас-имате период,наистина,в който ще сте самотница.Имайте търпение- няма да сте сама.Особеният Ви характер Ви е донесъл големи проблеми в ранната Ви младост.

 6. Здравейте,
  имам един въпос – скоро приключих една връзка, но сякаш не ми беше дадено да си изживея любовта от самото начало и ми казаха, че имам родово проклятие да не ми върви в това отношение като цяло – родена съм на .., странното е че съм трябвало да се родя на …. Брат ми също е на …, а баща ми е на 13то число.
  Приятелят ми е роден на …
  Какво можете да ми кажете по тези данни, вярно ли е че всичките ми връзки ще водят до раздяла

 7. Здравей,Момо!Аз не съм специалист по родови проклятия.Не знам кой ти е казал това,но в данните,които си ми дала,аз не виждам нищо такова като проклятие.Няма нищо случайно на този свят,нали?! Проблемът идва от числата,под които си родена.Имаш кармична обремененост,която ще бъде преодоляна до 25-тата ти годишнина.Тя е свързана с минало прераждане и за това ще трябва,наистина да преминеш през несполучливи връзки,раздели,както и проблеми в семейството.Числото на живота също не е леко и ще трябва да преминеш през много препятствия.От оскъдните данни,които имам мога да кажа,че по-нататък ще имаш големи възможности и развитие.Кармичната обремененост носиш от страна на баща си.Въоръжи се с търпение,ще ти е нужно.

 8. В зависимост от вибрациите на името ти,Момо,може да се „омекоти“ влиянието на тежките числа.Това изисква много анализи-)))Винаги ще е необходимо отработване на кармата,няма как-))).При теб присъстват и двете господарски числа 22 и 11,така,че имаш шанс. Всеки среща рано или късно половинката си-)))Не се опитвай да я търсиш сега.Тя ще дойде сама около 26 или 27 година-))))

 9. Ами казвам се Мая, може би Момо е по-леко?! А какво значи имам шанс?И цял живот ще съм такав идиот ли :))))))))) И можете ли да ми кажете нещо за младежа, чиято дата на раждане също в дадох. Не сме били един за друг ли или и той нещо ми връща? Аз само знам, че е труден, но е много силен и ми е много на душичката и съжалявам че го изгубих. И повече няма да ви занимавам със себе си :)))))))
  Поздрави!
  Мая

 10. Здравей,Мая-))))Ще съм кратка и ясна.Първо,информацията е много оскъдна,която давате,както казах и преди.Второ,анализ няма как да публикувам тук и трето имате много силно име като вибрация-)))),но за съжаление е кратичкоооооо-))))Сега едва погледнах приятеля ти.Просто се стреснах от това „родово проклятие“,защото съм на мнение,че много хора спекулират с това-))))Разбирам,че е трудно,когато човек прекъсне една връзка…Той е силен характер,да,за разлика от теб-чувствителна,нежна и колеблива.Той също има определени проблеми от минали животи,както и някои други,бих казала пороци и той носи техния ген.Ами,ако бяхте двамата доста щяхте да страдате.-)))Той ТРЯБВА да бъде нараняван в този живот,да губи много,за да осъзнае какво е да обичаш.Ти не си подходяща,за да го нараниш-)))),а определено той ще има доста несполуки в личен план.Така,не мисля,че тук е мястото за прекалени подробности,нямам повече информация,освен една дата,но ако този човек си мисли,че светът ще се върти около него,щото мнооого обича да дава акъл и да командва,той до никъде няма да иде. Виждам чужбина за него.Да внимава със здравето си.
  Майче,душко,ще срещнеш друг човек,този определено,тц,не е за теб-))))Насочи се към някои духовни практики или езотерика,не си ли си задавала въпроси от към тази страна????Имаш този потенциал.
  Поздрави от мен,с пожелания за една нова,силна и изпепеляваща любов-)))Всяка е такава,знам и точно това е хубавото на Любовта,нали-)))
  Кабала

 11. Да така е, мерси за отзвука все пак :)))))))))))) Има една песен на Alaniss Moriset…да срещнеш мъжа на живота си и след това красивата му съпруга :))))))) Срещаш някой такъв какъвто винаги си искал, всичко му е наред, компинсира те, но просто е емоционелин идиот, неправилно построен емоционално.Ironic. Интересувам се разбира се от езотерика, винаги е било така, но съм с ниско енергийно поле и не искам да се забърквам толкова в материята, аз съм едно малко момиче, трябва да се пазя :)))))))) замествам го с reggae и квото още красиво намеря
  Усмивки и лек ден

 12. Не знам кой те е метнал,че имаш слаба енергетика-)))),напротив…Всеки започва от някъде и се доразвива. С потенциала,който ти е даден,няма как да не стигнеш на високи нива.Определено,този,който е решил,че си слаба енергийно или е бил злобар,или ти е завиждал-)))

 13. Ами аз най-вече си правя изводи, оглеждайки се в очите на другите и дори ходих при един ходжа и му обясних че имам натрупан негативизъм, който ми създава житейски поблеми и той ми обясни че ниското енергийно поле около мен ме прави по-лесен приемник и проводник на отрицателната енергия и ми предписа някви процедури, дори не ми взе пари, каза че ми прави подарък. Обаче чакайки го питах за приятелят ми, щото сякаш много неща висят във въздуха, остават неизяснени и ходжата, този мил и благ човек, се изказа малко крайно и грубо, не искаше почти нищо да ми каже колкото и да го питам и някак звучеше грубо. И оттам започнах да се съмнявам доколко мога да му вярвам на този човек. Много добър и разбран беше, уж не го и случайно избрах. Но това поведение ме шашна и не съм почнала процедурите му още, държа с мен нещата които ми даде, но ме е страх да започна процедурите. Може и да се филмирам без причина. Беше сега на 13ти април. Иначе се поразрових за Кабала, тъй като ми стана много интересна, но и там нещата толкова логични и прости изглеждат в обяснението си, че почваш да се съмняваш :))))))
  Поздрави и по-здрави :))))))))

 14. Ако се съмняваш в простото,няма как да разбереш сложното.Кабала,като наука,дава обяснение на всичко в този свят.Тук не е мястото за големи обяснения,може би ще напиша статия по този въпрос.Не искам да казвам нищо против човека,при който си ходила.Може би се е изказал грубо,за да се откажеш да питаш-))))).Ама,всеки си има житейски проблеми,но това не означава,че всички сме с ниско енергийно поле,нали?-)))).Обяснението е по-скоро вероятен пробив в енергийното поле.Ако това беше вярно,т.е.ако ти си слаба енергийно,това означава,че си енергиен вампир,защото при всички случаи ще търсиш начин да си набавиш жизнени сили.Не е задължително да го правиш съзнателно,разбра се,но аз не виждам такова нещо при теб-)))).Пиши ми на мейла,който съм дала за връзки с мен,за да не се публикува информацията тук.
  kabala681@abv.bg

 15. галина Says:

  здравейте.., много хубава статия ., благодаря ..
  бихте ли ми казали нещо за кармичните ми уроци., родена съм на … благодаря предварително ..

 16. Здравейте,Вие имате кармична обремененост и е било добре да живеете отделно от родителите си.Основният Ви урок е свързан с колебанията Ви.Трябва да се научите да изказвате мнението си на глас,без да се страхувате,че можете да обидите някого.Дори и да не искате,ще се налага да засягате много хора.Бъдете по-инициативни и държете на мнението си.Това,че някой има различни виждания от Вас,не значи ,че те ще са правилни.

 17. Евелина Says:

  Благодаря за чудесната информация ! Казвам се Евелина и съм родена на 17.03.1962 г. Не мога да попадна на подходящ партньор. Това кармично ли е?
  Благодаря!

 18. То дори и това,че сте се родила точно тук и сега е кармично-)))).Зависи каъв партньор си търсите.Вие сама се блокирате.Ако питате дали има данни,че нещо не е наред при Вас-да има.До колкото виждам-периодът,в който сте била сама,в смисъл на самота е преминал.Не се стягайте,сама си причинявате проблемите.Бъдете по-отворена и не толкова мнителна към хората.Колебанията много Ви пречат.Използвайте числата си,които имат силни вибрации-)))

 19. Евелина,Вие нямате кармична обремененост,ако това Ви притеснява-)))

 20. Здравейте!
  Знам, че Ведическата номерология е базирана на Халдейската и използва числата от 1 до 8 за буквите. Но те не са последователно раздадени на числата, както е при Питагорейската, а според вибрацията, която звукът носи. Имам разпределението за латиницата, но какво е то за кирилицата? Грешно ли е, ако изписвам името си с латинските букви, както е написано в паспорта ми на латиница и в случая използва за звука Ъ във фамилията ми буквата А? Предположението ми е, че Ъ също получава единица (1).
  Благодаря!

 21. Привет от мен!Вие държите да използвате халдейската система ли?Честно казано и аз съм се опитвала да разбера какво е разпределението на звуците в кирилицата според халдейците,но не съм успяла-)))Аз използвам два начина за определяне вибрациите на името,единият е този,който наричате Питагорейски,а другият е даден от Беинса Дуно.Ако Вие живеете в чужбина от дълго време и ползвате името си написано на латиница е добре да се съобразите с това.Но като основа използвайте и кирилицата.Тя ще покаже с какъв характер сте роден,стремежите ви,кармичните обременености от рода и т.н.Докато латиницата е това,което вече сте получил и изградил и информация за това,какво мислят хората за Вас.Ако намеря нещо ,свързано с халдейската система за кирилицата,непременно ще Ви пиша-)))

 22. Здравейте отново, във връзка с това което пита господинът от погоре, аз също живея извън България и изписвам името си Maya, а може би Maia е по-вярно. Бях проверявала вибрацията на името си на кирилица спрямо тази на числото на живота 4:4. Пишеше, че ако не съвпадат двете вибрации, заради буквата М, човекът ще има много препядствия. Фактът, че използвам и латиница променя сигурно нещата. Също така, общите коментари за 4-ките говорят просто за една тотална липса на късмет, която си те преследва.
  Отдруга страна скоро попаднах на една много интересна книга, и частта за кабала исках да я подгатвя и да ви я пратя веднага щом ми остане повече време, сега при нас е изпитно време :)))))

 23. Много ще се радвам,ако ми изпратите книгата.Да,първо трябва да си направите анализа на кирилица.Не бих казала,че Четворките са без късмет,просто са си работяги.Това,че името и числото на съдбата са в една вибрация е добре,защото ще работят в синхрон,стига да нямате прекалено много 4-ки,тогава нещата се утежняват.Сега,номерологията не е само анализ на първа буква,число на името и датата на раждане.То включва,анализ на цялото име,както и по отделно,самата дата,общото число,което се получава,когато съберете датата си,както и редукцията,реда на буквите в името,къде е ударението,колко са сричките,колко е броя на буквите,каква е буквата преди ударената буква-гласна или съгласна,липсата на цифри в името ви,проблеми и дарове,които са ви дадени от раждане чрез определени изчисления и т.н.Някои автори дори включват и фамилията на майката,която се комбинира с бащиното име,за да се получи информация за самия ген на родения,неговият корен.В общи линии,това са е начинът за изследване на индивида от деня на раждането му.От там нататък започва прогнозирането-)))

 24. Имам предпочитания към Ведическата номерология като по-точна. От това, което съм прочел в Интернет, повечето номеролози, които са запознати и с двете системи, смятат западната за по-неточна. Някои дори казват, че не работи. Дори бях попаднал на книга, чиито автори са показали Питагорейската като фалш.
  Аз мисля, че философията и науката трябва да се нагаждат: Вибрацията на името се носи от специфичния звук на това име, нали така? Ето защо мисля, че лесно може да се види недостатък в Питагорейската система, която раздава числата на буквите просто по ред, а не според вибрационно тегло. В един момент между кирилицата и латиницата се получава разминаване например между „P“ на латиница и „П“ на кирилица, докато името си носи все същата вибрация, и според тази система човек излиза с различни вибрации. Но според Халдейската система, което буквено разпределение използва и Ведическата, между Maia и Maya няма разлика, тъй като „I“ и „Y“ получават все 1-ца.
  Относно въпроса ми от по-горе, писах писмо на един американски номеролог, учил номерология в Индия и използващ комбинация и от двете системи, който ми препоръча да използвам латинската азбука за името си. Написах и писмо с въпрос до индийци, къде ще попадне звукът „Ъ“ в системата, и очаквам отговор. 🙂

 25. Друго нещо, което ми прави впечатление, е, че Ведическата система взема с по-голяма важност деня на раждане (т.е. психичното число). При мен той е 7 и усещам много силно влиянието на седмицата и принадлежността си към нея. Когато само по ден на раждане според Халдейската система погледна за качества, здравни проблеми, съвместимост и т.н. в своите близки, съм поразен от точността, с която само това число ги представя. =)

 26. Не виждам защо трябва да използвате латиницата,за да си направите анализ?!Първо,никой не знае дали такава е била Питагоровата система,защото знанието се е предавало устно.Ако имате предвид тълкуването на самия квадрат,аз го използвам,но рядко.Естествено,че латиницата и кирилицата ще са с различни вибрации и това си е съвсем естествено.Всяка система е свързана с определени характеристики на самия народ,който ги ползва.Ако приложа кабала и принципа на гематрията,то вибрацията ще са коренно различни-))).Дънов прави един анализ за съвместяване на кирилицата спрямо вибрацията на еврейската азбука.Има още е дин негов метод,който използвам и за който бях „осъдена“,че не е верен-)))),но аз обичам да ме сочат с пръст-)))).В момента пиша книга за моя опит и сблъсък с различните системи.Винаги съм търсила начин да ги комбинирам.Оказа се,че няма приведена кирилица според халдейската система.Това,че при вас действа числото на раждане е нормално-))),при мен действат и двете-датата и пътя на съдбата,съответно 11 и 5-страааашна комбинация,нали-)))).Името ми също започва с петица.Знанията на халдейците използвам при анализа на двуцифрените числа.А какво имате пред вид като ведическа система,предполагам анализа на числата,а не на буквите,нали? Приемам,че това е може би най-точната система,дори и в астрологията.Обаче,няма как всички родени на 7-ми да имат еднакви характеристики,нали?За това се комбинират всички числа….Дали да не се пробваме и да направим халдейски вариант на кирилицата?!Някакви идеи?

 27. васи Says:

  родена съм на …в последно време ми се появиха проблеми както в у дома ,така и в работата.променено ли е отношението на началниците ми към мен?и мога ли да се надявам на някакво положително развитие на проблемите в работата ми.

 28. Под Ведическата имам предвид номерологията на Индия, която използва също разпределението на буквите сред числата според звука и дефакто съвпада с Халдейската система по тази точка. Отбелязвам, че все още съм нов в номерологията и това го научих предимно от Интернет, например този сайт:
  http://sanatansociety.org/vedic_astrology_and_numerology.htm

  Причината чуждестранният номеролог да ми каже да използвам латиница е, че нямаме разпределението на кирилицата за Халдейската система. Намина ми през ума мисълта да посъзерцавам върху едно такова примерно разпределение, водейки се по какви звуци под кое число имат тенденцията да бъдат.

  Много ми харесват и обясненията тук: http://www.numbersru.com/system.html

 29. Хайде сега,знам какво е Ведическа,нищо,че съм русо-)))) И на мен ми мина мисълта да пробвам с подобно разпределение,даже се опитах да тръгна по начина,описан от Дънов,спрямо еврейската азбука,но нещо не се получава.Всъщност,трябва да сме наясно“защо „разпределението е по този начин,а не по друг.За всяко нещо си задавам въпроса „ЗАЩО“ и съм много досадна понякога.-)))) Нов си в номерологията-)))Всеки е започнал от някъде,нали-)))Знаеш ли,Глоба използва само зороастрийската система,което си е чиста проба халдейска,но само като значение на числа,иначе по разпределение на азбуката си е по „нашия“начин…Да ти кажа,не съм установила проблеми при подредбата от 1 до 9.Е,аз анализирам и двойните числа.Ако гледам буква К,то я анализирам първо като 11 и после като 2,и се получава.Благодаря за линковете,ще ги разгледам подробно.
  Хахахаха,знаех си,че ще се разберем…..май,ще измислим с теб начина на подредба….Бих могла да питам Глоба.Не съм се сетила до сега….Сега,наистина ме закрасти с този проблем…Непременно ще потърся отговори-)))

 30. Хаха, интроспекцията, съзерцаването ми е любимо занимание и неминуемо и мен ме води до самообстрел с въпроси, може би заради седмиците (особено и както излиза втора седмица от имената според Халдейската система), та често съм обвиняван във философстване. 🙂
  Радвам се, че съм запалил тази искра. Не съм попаднал случайно тук (а и няма случайности). Благодарности на Google, че ме доведе. 🙂 Ще се радвам, ако има отговори по казуса с кирилицата. А и през свободното време и при вдъхновение ще помисля и аз върху това. Мен също езотериката и загадъчното ме привличат силно от тийнейджърска възраст, но по едно време се бях отдалечил от тази сфера, зает с други проблеми и изпаднал малко в безтегловност. И така… 🙂

 31. О, сега зърнах и още нещо – и двамата сме от Русе. Не знам обаче дали все още си в Русе. 🙂

 32. Ето,никога нищо не е случайно.Не съм в Русе,а във Варна-))))Е,аз нямам толкова седмици,нито в името си,нито в датата на раждане-))))По-скоро съм пълна с единици и петици-))),но това не ми е пречело да се занимавам с езотерика,но май си е по наследство-))))Освен това,имам Луна в Дева и просто няма как да не разчепквам всичко до край и да търся обяснение.Не ми минават изрази от рода:“Ами,защото е така“-))))Доста трудно е да се нагоди кирилица към халдейската система.Все още не съм установила самият принцип на действие,сега съм в процес на изучаване-))))
  Радвам се,че се обади-))))Нали знаеш,когато си готов,винаги намираш отговорите…
  Поздрави от Варна!

 33. Здравейте,Васи!Вие сте започнали година,която е почти огледална с вашата рождена.Въпросите,които задавате изискват повече информация и много време,но от това,което виждам,вие започвате нов период от живота си.Вие трябва да си направите анализ на всичко,което сте постигнали до тук и да не предприемате нищо ново,не сега.Вие сте и под влияние на 2 и 8 астродомове,което говори за съдебни проблеми или такива в работата.Възможни са депресии,така че внимавайте много и не се опитвайте съвсем да се самоизолирате.Месеците май и юни ще са доста неприятни.Внимавайте и през септември.Неприятности ще имате и в личен план.Виждам,че проблемите са свързани с парични въпроси,както и с някаква работа в банки,може би кредитиране,но при всички случаи става дума за пари,които за момента не са лично ваши.Неприятностите ви са необходими,за да разчистите нещата,които няма да са ви нужни до година.Краят на годината ще е благоприятен за вас.Бъдете внимателна с подписването на документи.Проблемите ще ви накарат да натрупате сили и опит-))))Като извод мога да кажа,че за момента няма да се разрешат проблемите ви,но го приемете като урок.Не прекалявайте с тази ваша чувствителност-)))

 34. Здрасти пак,
  Като спомена за Луната, сетих се да попитам и още нещо: При мен съответните качества дали идват само от 7-цата в деня на раждане или се обясняват и с Луна в Стрелец? Тази астрологическа позиция не дава ли именно философски наклонности? 🙂
  И другото – сборът от ден, месец и година на раждане дава 3. Това вероятно обяснява и творческите наклонности, но доколкото знам, 7-цата също има такива и ности артистичност и чувствителност заедно с интроспекцията и потайността.
  Всъщност, мисля, че именно на тази комбинация от 7-ца и 3-ка се дължат някои противоречия в личността – хем съм изразен интроверт, вглъбен и имащ нужда от много време сам, през което се зареждам и съм си най-добра компания в своите мисли, хем понякога се чувствам тъжно-самотен, но не искам да лекувам самотата чрез социализиране ? 🙂

 35. Противоречията идват от самия теб,а не от числата.Трябва да намериш общото между тях.Пътят на живота ти е 3,което говори,че ти трябва да се реализираш чрез творчество,говорене,писане,но и чрез самоналагане.За да го направиш и за да задоволиш любопитството си,трябва да тръгнеш по пътя на 7-цата,т.е.да използваш усамотяването и тази мечтателност.Трбява да си комуникативен,но и в същото време много държиш на свое тихо местенце и много те дразни,ако то бъде нарушено.Освен това,трябва да анализираш и двуцифреното си число,което се получава като сбор от датата ти на раждане.

 36. Да, по принцип и аз по подобен начин го интерпретирах (както и гласи номерологията, де): че 7-цата като рожден ден ми зарежда личността с характерните за числото качества, с които да вървя по пътя на живота си 3. Т.е. до голяма степен това, което съзерцавам, следва да го споделя чрез проектиране навън под формата на творчество, което и сега е вярно – музиката, която правя, текстовете, които пиша, са обагрени до голяма степен от разбиранията и философията ми. Относно противоречието – имах предвид от гледна точка хармоничността между определени числа, за което четох в една книга по номерология, но тъй като не е прочетено задълбочено все още, съм по-резервиран. -)
  А двуцифреното число, което се получава от пълната дата, е 30.

 37. Ужас, с тази 7 и 30 сигурно никога няма да се оженя… =) Добре, че си имам тази 3-чица. Чудят се хората какъв съм потаен чешит и как тъй нямам интерес към никакво социализиране… За последен път сядах на кафене преди няколко години, представяш ли си?

 38. Момо Says:

  О, Камене, нема се плашиш, аз с мойто 22, че и 4 в името си, че и брат ми и баща ми, никой няма скоро да ме поиска, пък и аз си се познавам де, та да не си правя лоша реклама сега, мисълта ми беше, да не се притесняваш, че ако никой не ни вземе, аз ще те взема :))))) и нали казваш, че живееш в чужбина, ами аз не познавам нито един копатриот около мен, който да успява да изрази себе си по-най добрия начин, без значение какав е като личност… So 🙂 ето вече има един вот!

 39. Момо Says:

  И още нещо, сега не знам защо се зачудих…нали се взимат под внимание числото на живота, на съдбата, а числото на смъртта, някой взима ли го под внимание и влияе ли то на бъдещите прераждания на духа ?

 40. Момо,какво е това число на смъртта?????Би ли обяснила.Под внимание за брак се взема това дали има обремененост или т.нар.забрана за брак до 25 или 27 години.И аз не виждам каква е връзката с брат ти и баща ти,че никой да не те иска????Пък и ти си прекалено млада,че да те женим,сега-)))).Раничко е още-))))По-добрият вариянт за теб е след 25 години…Не бързай-)))

 41. Хахахаха,Камене,душко,ама кой ти каза,че няма се жениш….Е,и аз имам число 30 и какво?….Няма се даваме,я….Е,хайде да легна сега и да ме гази валяк-)))))

 42. Момо Says:

  Денят в който човек е починал имах предвид, дали се разглежда по по-специален начин, и каква е евентуалната връзка със следващи прераждания, не за брак, а като цяло. И още един въпрос, какво може да ми кажете за 33 – мног често виждам това число и написано и като час, приятелят ми го виждаше постоянно и оттам и аз…веднъж дори отиваме да играем билярд и на касовата бележка пишеше №33, 33 минути и 33 секунди игра и всякакви такива, когато погледнем часовника винаги беше и 33, това 33 постоянно някъде беше написано, спряхме да му обръщаме внимание и то си изчезна някак си, но пак си намира пролуки отвреме навреме

 43. Не виждам защо трябва да гледам датата на смъртта,след като вече тялото го няма тук.Никой не е в състояние да предскаже нечия смърт,нито да каже нещо за следващи прераждания.Това е абсолютно забранено.Що се отнася до числото 33,първо си провери името.Обикновено подобна поява на число е свързано по някакъв начин с теб-число на раждане,име,лична карта,телефон и всичко,каквото се сетиш

 44. Аз обикновено интерпретирам появата на подобни числа като знаци и подсказки (наричам ги папируси по житейския път), търсейки отговор / подсказка за какво може да са. 🙂
  Гледайте филма „The Number 23“.

 45. Привет на Камен-))))Така,понеже така ме закрасти,цяла нощ съм писала и смятала,относно халдейската система.За мое съжаление,все още не намирам връзка.Изпробвах двоичната система,защото зороастрийците и маговете във Вавилон са я познавали,като реших,че по някакъв начин има връзка в количествено отношение,ама тц….няма.сички числа съм ги обръщала-)))).Сега ще пробвам и с осмичната,въпрекич,е не съм чувала да я изпробват.Написах и двете азбуки на принципа на кръста и кръга и пак,нищо…-(…Имаш ли някаква представа защо изобщо са подредени буквите по този начин на латиница.Все по-усилено стигам до извода,че всяка азбука трябва да си знае мястото и няма истинска и фалшива система.Китайците,например са използвали числата от 1 до 12 в номерологията и в това има смисъл,аок включим Юпитеровия цикъм по източния календар.И тогава идва логичният извод,че древните българи,също трябва да са използвали числата от 1 до 12.Тангранизмът е признат за една от най-старите мистерии…Е,ще продължавам да търся-))))

 46. Двоична, осмична, пробва ли в шестнадесетична (аз като компютърен инж. я предлагам и нея, но това в кръга на шегата) :))) Доколкото съм чел, подредени са според звука, звуковата вибрация. Мисля, че трябва да се обърне внимание на латинската азбука и развитието й, на произношението на всяка буква – от там иде подреждането.

 47. Хайде сега,не понасям математиката,обаче знам за осмичната 16-ната системи,но те не са били познати.Господ ми го връща,защото цял живот се занимавам с цифри и сметки и на всичкото отгоре,астрологичните катри се научих да ги правя на ръка….Учителят ми по математика ще трябва да си хвърли дипломата,ако разбере-)))Стигнах до извода,че няма смисъл,първо защото всеки народ има определени вибрации,които не съответстват на други и това е нормално.На всичкото отгоре съм патриот-маниак-))),така,че,благодарение на теб се задълбочих в анализа на глаголица и кирилица.Първата е може би една от най-силнити азбуки в света,без да преувеличавам,заради подредбата….Забележи: Аз,Боуки Веди….. Аз,единствен Бог….Благодарение и на някои историци,които потърсих за помощ-)))),май ще събера доста материал и предполагам,че скоро ще изляза с нова статия по въпроса за вибрациите на българските букви.Не трябва да пренебрегваме азбуката си…..Гарантирам ти,че има доста интересен код-)))).Може би,за това никой не я е нагласил по халдейската система.Дънов,който приемам за авторитет,а повярвай,като доста критичен човек,аз трудно признавам авторитетите-))),е писал за кабала…..Много странно,срещам,че тя също е била с числа от 1 до 8…нищо,подобно…..За сега,прекрасна вечер от мен-))))….Надявам се,че дори и да си в чужбина,ще врътнеш едно чеверменце на чужденците,че да се научат на хубава кухня-)))) за празниците-)))))

 48. васи Says:

  здравей пак.наистина получаването на тези пари се превърна в проблем.не мислех така ,когато се обърнах към теб за първи път.

 49. Здравей,Васи!Съжалявам,че съм“познала“,че ще имаш проблеми по финансови въпроси…Номерологията и астрологията са проста математика,за разлика от врачуването….За това,тези две науки ти дават възможности и те предупреждават за неща,които предстоят и за които трябва да се подготвиш…Така,по-лесно ще преминеш през проблемите-))))

 50. За Камен-))))…Намерих начин за приемственост на кирилицата и халдейската система…Било е пред очите ми,а аз не съм го видяла-)))))…Дънов е приспособил азбуката ни към иврита и кабала,като звучене,но и към латиницата…От там вече е лесно-))))

 51. Нормално, натам беше насочен и моят поглед от самото начало – приспособяване именно според звученето. Би ли споделила в крайна сметка какъв е резултатът? 🙂

 52. Ще бъда кратка-))))Подреждането на кирилицата според халдейската система,трябва да е по следния начин:
  1 2 3 4 5 6 7 8
  а б ц д е ю о ф
  и к г м х в з п
  ж р л т н у
  щ с ш
  я ч
  й

 53. И аз мислех, че ще е подобно. Само че това „С“ би трябвало да е на 3, не на 2. Липсва обаче „Ъ“-то. 🙂 Може би и то взема 1-ца.

 54. Буквата „Ъ“ не съществува кат число дори и в нагласянето на кирилицата спрямо иврита.Ауууу,то този ред със С изцяло съм го объркала,да,прав си-)))) „С“ = 3, „Ш“ = 5. Не съм сигурна и за Ч,защото дори Дънов го премахва при нагласянето спрямо Кабала.

 55. Добре, какво правим, когато имаме „Ъ“ в името? Вероятно го пишем като „А“ както се транскрибира с латиница. Защото например при английските имена имаме „Ъ“ и Кабала при тях се прилага пак, само че се пише я с „U“, я с „E“ в зависимост от името, примерно Peter. Следователно, латинската транскрибция на имената също върши работа. 🙂 А и „Ъ“ е най-близко до „А“. +))

 56. Здравейте, родена съм на 8.7.1969 г. В момента съм в много труден период от живота си, майка ми (2.12.1938г.) е тежко болна и непрекъснато се моля за нея. Дали можете да ми кажете нещо за кармичните ми уроци и мога ли да се надявам най-после на щастлив обрат на събитията в живота ми.

 57. Здравейте, аз родена съм на 27.07.67 г., а приятелят ми на 20.08.58 г. Интересува ме каква е нумерологичната гледна точка.. ако имате време и желание да ми я покажете:)

 58. Здравей,Ели!Специално за теб,освен,че си родена на осмо число,твоят път на живота е 4,което предполага много тежък и упорит труд от ваша страна.При вас има кармична обремененост,поради лошо отношение,което сте имала към хората в предишен живот.Внимавайте с нервите си,има вероятност за психологично заболяване.Ще преживеете или сте преживяла раздяла,която е оказала голямо влияние в живота ви.Ще трябва да осъзнаете какво е да си нараняван,ще страдате и ще губите хора,които обичате.Тази година е трудна за вас,но от друга гледна точка.Сега трябва да се усамотите и премислите всичко,което сте преживяла и да откриете грешките си.Усещате затвореност,липса на перспектива и се опитвате да избягате от всичко това.Ще плачете,ще се чувствате самотна…Това е необходимост,за да посрещнете следващата година,която ще е успешна за вас.

 59. Здравей,Лион,не знам какво имате пред вид под номерологична гледна точка.Ако питате дали си подхождате…Да,подхождате си като числа,но вие сте тази,която командвате.Този човек трябва да се съобразява с вас,но и вие трябва да му дадете дължимото,защото той търси любовта и хармонията.И двамата имате разводи или тежки раздели,и двамата имате еднакви кармични задачи,които трябва да решите.При него виждам работа или живеене в чужбина.Да внимава със здравето си.Той има притеснения за семейство и за пари.Имае развитие двамата.

 60. Деси Says:

  Здравейте. Родена съм на 31.5.1975, в 20.00 часа. Последната една година ми беше много трудна и имах проблеми в брака. Мъжът ми е роден на 9.4.1974. Какво ни чака занапред?

 61. Здравейте,Адриана!Вие имате да изплащате доста неща от минали прераждания…Склонна сте към раздели,за това е добре да не сключвате брак преди 25 годишна възраст.Не знам с какво се занимавате,но трябва да учите.Дадено ви е да имате много добро образование.Ще трбява да изтърпите доста промени в живота си.Свикнете с това,че трябва да се борите.Тъй като сте злоупотребявали в минал живот с властта,с която сте разполагали,твърде е възможно сега да преодолявате смяна на работа и да започвате от начало,но за сметка на това,съдбата ви дава голям шанс да се издигнете.В живота си ще имате резки промени в семейството и дома,ще трябва да претърпите и наранявания от страна на хора,които вие обичате.Тази година е добра за вас,освен,ако не сте оставили много неща недовършени през предните…Обърнете внимание на семейството и на хората около вас.Периодът от 13 май до 13 юни ще ви е натоварен с много работа и проблеми.Ако ще вземане някакви важни решения,направете го след този период.Родена сте на 13 дата,на всичкото отгоре сте и под знака на рибата…Ще трбява да правите доста саможертви.Мъжът, скогото сте в момента има някакви притеснения за пари и за семейството.Има доста съвпадения в съдбите и на двама ви и може би за това се разбирате добре.Той е и много сладкодумен и обаятелен-)))Чувствителен е,но не до толкова,че да се държи като ощипана мома-))).Ако питате дали си подхождате – да,поне от данните,които имам

 62. Скарлета,слънце незалязло-)))),14 е число на страха да рискуваш,в един момент,обаче решаваш да го направиш и то точно,когато не трябва,моля ти се-))))….14 не е царско число, а е число на кармичната разплата така да го нарека….Не виждам какво страшно има в тях…Година 11 се редуцира на 2,т.е. промени в родния дом,майката,айде сега на теб ще ти обяснявам на какво е сигнификатор луната-))))

 63. ЗА ПОЛИ: Ами,няма как и да разбереш ,мила,статията…Тук не става дума за това как да си определиш числото на съдбата,а за т.нар. кармични и господарски числа в номерологията и тяхното значение…Ето, ти си живият пример за господарско число-)))).Събери датата си на раждане: 7+11+1+9+9+1 = 11.В блога си имам статия за числото на съдбата или пътя на живота.Сега прочети това,което съм написала за числото 11,на всичкото отгоре си родена на 7-мо число-чсупер,само ако някой те насочи към езотериката и ти наклониш натам….Грешка няма да имаш-))))

 64. ЗА ДЕСИ: Здравейте,Деси!Вие със съпруга си не сте най-добрата комбинация от числа…Той с алкохола ли е имал проблем? Има заложена пристрастеност,която идва от рода му и освен това има кармична обремененост,вие -не…Деси,имате много особен характер,но пък имате подкрепата свише…Тази година вие започвате ново начало,освен това ви се дава промяна на социалното положение.Мъжът ви е в година на развлечения-))))Сега,по някакъв начин се чувства по-свободен…Не знам дали сте учили нещо,но ви се дава да обучение в по-късен етап от живота ви,както и добро финансово положение.От своя страна, по същото време,съпругът ви ще има притеснения за пари и за семейство.Той е малко по-затворен и наистина се нуждае от негово си пространство…Оставете го да се усамотява…Това му е необходимо…

 65. ЗА ДАНИ:Родена сте на 08.07.1973…Не се оплаквайте-)))Няма човек,който да казва всичко ми е наред…Всеки е имал тежки мигове,а вие имате силно число,което ви дава възможност за голяма реализация…Проблемът е ,че сте родена под знака на рака и трябва да намерите нещо или някой,който да ви ръчка напред…Не се връщайте към миналото-какво е щяло да стане,ако сте направили така или онака…Гледайте напред…Ще имате още проблеми,но това е за да ви изпитат…Тази година не предприемайте нищо ново…Оставете всичко и анализирайте какво сте постигнала до сега…Средата на 2009 ще е силна за вас,както и 2010-))

 66. нина Says:

  здpавейте,
  бих искала да науча нещо повече за моята дата 29.08.1984
  каква вибpация носи тя?

 67. николай Says:

  мерси много за отговора (само от рожденната дата – изумително)
  този живот ми се ще да си науча уроците…..как да си поръчам професионален хороскоп
  информацията е всичко
  най-добри пожелания от мен

 68. Adriana Says:

  Здравейте отново, kabala! 🙂
  Споделих на майка ми за Вашия отговор и тя пожела да Ви попитам ,ако можете да ни кажете нещичко и за нея.
  Казва се Иванка, родена е на 16.03.1968г. Животът до момента не е спирал да й поднася всевъзможни гадости… в настоящия момент най-проблемно е здравето й. От оскъдните данни, които имате, бихте ли могла да ни кажете нещо по въпроса (или каквото и да били свързано с майка ми)? Благодаря Ви за пореден път 🙂

 69. Милан Says:

  Здравейте, kabala! Моля Ви помогнете ми да открия себе си. По принцип на „гледачки“, „врачки“ и тем подобни дивотии не вярвам, но от номерология се интересувам! Правил съм си в нета хороскопа на Питагор, но той ми дава информация за това какъв съм, а не защо съм. Плюс това искам да знам и какво да очаквам за бъдещето ми. Благодаря Ви предварително!

 70. Милан Says:

  А да, забравих да Ви кажа най-важното- роден съм на 22.09.1979. За точното време не съм сигурен, но е или 21:45 или 22:15 h. Благодаря!

 71. Здравейте,Нина!Вашето число на живота е 5.Петицата е много лъчезарна,но и много разпиляна.Целта ви в този живот е да създадете здраво и силно семейство…Ще имате доста трудности,обаче….Много се колебаете,в много отношения.Учете!

 72. Здравейте,Адриана-)))Едно на нула за майка ви-))),защото аз също съм родена под знака на рибите-))))Естествено,че ще бъде наранявана,тъй като тя носи доста негативизъм от минали животи.Знам,че е от хората,които „умират“да бъдат обичани и галени,обаче точно там възникват проблемите…Може би хората,които са около нея се чувстват обсебени.Майка ви е трябвало да учи и в същото време да вземе важно решение,за да се жертва за нещо…Виждам много борба….Направо с нокти е драпала.Падане от високо,не във физически смисъл….сриване,но да не се притеснява,нещата бавно и постепенно ще тръгнат нагоре.Заболяванията и се дължат преди всичко на психологически проблеми и нервни кризи.Прекалено много се затваря в себе си.От една страна е добре,но от друга-все се връща към миналото…Ей,това я кара да тъпче на едно място.Е,няма как да я променя,тя си е такава,малко повече песимист от колкото трябва-)))Повечко дипломация от нейна страна…Няма страшно,всичко ще си дойде на мястото

 73. ЗА МИЛАН:Привет-)))Какво ще се промени в живота ви,ако ви кажа ЗАЩО сте такъв?!-)))))Квадратът на Питагор е много добър,но естетсвено много неща се скриват…И това е нормално,ако казвахме всичко,нямаше да е нужно да има хора като нас,нали?-))))Има начини и там да разберете защо сте такъв или онакъв,както и начини за превръщане на група числа в друго число-)))Знаете,че сте роден на 22 число-царско,което малко хора осъзнават.Дали сте с кармични проблеми?-ДА…Освен това,генетично има заложено във вас някакъв вид пристрастяване…Защо сте такъв?Защото е трябвало да се родите на тази дата и с това име…Имате запушен канал,което ме навява на мисълта за трудни връзки,дори и с последващ развод,ако сте сключил брак до 26 годишна въраст.Ама сте и сладкодумен-))))Направо можете да омаете една жена с приказки…Трябва да проверите здравето си,вероятно става дума за дробове и горни дихателни пътища….Съдбата не ви дава взможност за големи скокове,обаче имате инат да победите това,което ви е „писано“,стига да не се отчайвате,защото ви чакат много сривове и неприятности.В минал живот сте бил много краен,никога не сте зачитали чувствата на другите…Може би и сега го усещате…Ще се стрещнете с душис,които трябва да изчистите взаимоотношенията си от минали прераждания.Прекалявате с чувствителността си-)))Много интересно,не всички ви считат за приказлив,обаче можете толкова увлекателно да говорите-))))Там ви е силата

 74. Adriana Says:

  Изумена съм от думите Ви!!!
  Това, което казахте за мен, го чувствам, че е така, но не намерих начин да го обясня с факти на съквартирантката ми така, че и тя да ми повярва. Докато за майка ми…. говорите сякаш познавате прекасно и нея, и миналото й. Четейки всичко, ред по ред, дума по дума, накрая кожата на ръцете ми беше настръхнала. За негативините думи не нодите вина, а и повечето се отнасят до миналото й. Но за оптимистичните „носите“ 😉 Предимно заради тях искам да Благодаря, макар да звуча банално вече :)) Майка ми също отправи своите благодарности към Вас!!! (bow)

 75. Adriana Says:

  Между другото приятелят ми се чудеше по отношение на Вас, kabala, какъв човек трябва да си за да отделяш доста време за неща, от които нямате кой знае каква полза… и това, че сте нашата зодия (моята и на майка ми, а и на сестра ми;) ) обяснява всичко :)))

 76. Оооо,благодаря за прекрасните думи,Адриана-))))…Препечелвам от това-)))),но съм си съвсем,съвсем обикновен човек и…както казахте,може би това,че съм под знака на Рибите обяснява всичко-)))

 77. весела Says:

  Здравейте!Родена съм на 05.03.1993g.Каква вибрация носи моята рождена дата?Много благодаря!

 78. Здравейте,Весела!Вашето число е 3,което много добре се допълва с датата на раждане-)))..Имате творчески наклонности,обаче и много разпилявате енергията си.Научете се да довършвате нещото,което сте започнали-)))

 79. Милан Says:

  Благодаря Ви за бързия отговор, kabala! Не знам как, но сте напипала някои неща много точно. Това всичко благодарение на числата ли го разбрахте?!? Браво! Ако може да ми кажете от кой съм наследил тази кармична обремененост и в какво се състои тя? И какво трябва да правя или да не, за да я преодолея. А за пристрастяването, ако е възможно. Само мога да Ви кажа, че нито пия, нито пуша, за смъркане, боцкане или други лайна (с извинение за израза) да не говорим! „Прекалявате с чувствителността си-)))“- какво имате в предвид с това? Имам ли качества да бъда „биг бос“ и мислите ли, че ще бъда един ден? Понякога наистина съм много… не краен, а направо брутален с хората. И как да я отпуша тази тръба ли е:))), канал ли е или к’вото и да е?:))) И последно- кое по-добре за мен да работя сам за себе си или да работя за друг?
  Не искам да ставам нахален, но за баща ми да попитам- роден е на 20.11.1955, казва се Георги. Това, с което се занимава в момента, то ли е най-добро за него? И догодина ще успее ли да продължи същата кариера или напротив? Ще успее ли да направи нещо голямо в близко бъдеще? Благодаря Ви!

 80. Кармичното пристрастяване трябва да идва от страна на майка ви,от нейния род,но сега виждам,че вие,заедно с баща си изплащате едни и същи дългове-)))Това за „биг бос“ не може да се каже само от една дата.Аз не съм врачка,всичко е въпрос на смятане и математика-)))Казвам само най-общи неща тук.Бруталността ви идва точно от този дълг,който го чувствате и сега…И преди сте се отнасял по този начин с хората.Баща ви има същия проблем.Не знам в момента с какво се занимава.Но от средата на миналата година,говорим за много напрежение и тежък труд,който ще продължи до края на тази година.Имало големи притеснения за парични въпроси,както и смяна на работа или някаква нова идея,която е искал да реализира.За нещо голямо-да изчака поне още 4 години.

 81. Милан Says:

  Благодаря!

 82. нора Says:

  Здравейте:)Родена съм на 5 март 1981 г.,казвам се Нора:)
  Не разбирам само дали сбора от името и пътя 4+9=13, 13 число в случая при мен, дали е кармично?Ако можете да ми кажете нещо повече за мен относно в сферата, която сега работя дали ще успея да се реализирам, ще съм Ви благодарна!

 83. Здравейте,Нора-)))С каква цел събирате тези две числа?По принцип няма нужда да го считате за кармично,по-скоро го приемаме за 4.Аз не знам в момента в каква сфера работите-))))По-горе писах,че не съм врачка.Номерологията е комбинация от числа,при анализа ,на който ще ви се даде насока къде трябва да се развивате и какво трябва да направите в живота.Годишните и месечнте прогнози са нещо съвсем друго.Аз не разчитам на програма,а на белия лист и химикала…Смятам всичко на ръка,за да видя табулограмата,която няма как да се „види“ в една програма.Няма как да ви правя тук пълни анализи-))).Мога да ви кажа само,че ви е дадено да учите висше образование.Съдбата ви дава шанс за голямо развитие,но не съм сигурна дали ще се възползвате от това.Много ще се борите.Довършвайте нещата.

 84. chittta Says:

  Благодаря Ви за отговора!Засега съдбата е благосклонна към мен,понеже следвам естествения ход на нещата,но е така хубваите неща не стават бързо,а само с постоянство. Интересуваше ме главно това,понеже в правната сфера е доста трудно и едва ли ще се справя сама, и ме се искаше някой да ми помогне,било приятел или партньор в живота. Аз се колебая понеже съм с две висшета,….но явно ще е в тази сфера,която Ви пиша в момента. Ще видим,имам нужда от подкрепа,не само цял живот сама да се справям……не се оплаквам,но е адски абсурдно в тази държава за много неща….!Благодаря още веднъж!

 85. chittta Says:

  Да,явно не осъзнавам, само усещам:)Дано е малко по-лесно,съвсем малко, за в бъдеще:)-все пак трябва да има някакъв баланс на природата:)даваш много и в крайна сметка,-трябва да получиш нужното.Явно бързам да го получа,но не съм още готова за това:)само да не се пропусне момента:)Благодаря Ви:)и се надявам за в бъдеще да нямам много въпроси за мен самата:)Всичко добро!

 86. Бори Says:

  Здравейте, Кабала! Много ме впечатли сайта ви – поздравления за форума и за желанието ви да откликнете на многобройните въпроси на хората!! ))) Интересувам се от скоро от номерология и моят приятел ми препоръча вашия сайт ))) Казвам се Боряна и съм родена на 17.05.1977 г. в 10.30 часа. Бихте ли ми казали нещо по отношение на кармата ми и моята мисия в сегашния ми живот? Някакви препоръки? Много ще съм благодарна, ако успеете да ми отделите време. Още веднъж: благодаря и от все сърце ви желая успех!

 87. Здравейте,Боряна-)))Не знам в какъв смисъл се интересувате от номерология…Учите или просто искате да разберете нещо повече за себе си…Имате доста неща да изплащате в този живот,като една част сте преодоляла.Сега е ред на следващата.Научете се на саможертва.Това е много важно за вас.Имате развитие в чужбина.Вашето число на живота ви е 1,което говори за индивидуализъм.Имате странни разбирания за брака-)))Семейството ви ви е отделяло доста по-голямо внимание отколкото е трябвало.Било е добре да не живеете заедно с тях,а да се отделите.Не знам дали сте го направила.Имала сте доста голям срив,който е довел до психологически проблем при вас.Имате шанс сама да определяте пътя на живота си- или светлината или тъмнината,но и непрекъснато се лутате и съмнявате.Има вероятност да имате или сте минала оперативна намеса.Вие сте силен характер и за това ви трябва човек до вас,който да е достоен,а не ревльо,който да го ръчкате и бутате-)))

 88. Бори Says:

  Привет, Кабала! Много благодаря за бързия отговор ))) Интересувам се от номерология, защото на предишната ми месторабота забелязах шефката си да прави някакви изчисления, които в последствие съвсем случайно разбрах, че са по Питагоровата номерология, попадайки в една книжарница на книжките. Купих си ги. Четох ги, учех се по тях, но не съм съвсем доволна от всичките тълкувания. После съвсем случайно (случайностите при мен са много и се навръзват много интересно ;)) ходих при една жена да ми гледа, която освен таро, ми направи и изчисление по Питагор, но тълкуванията, които ми направи, бяха доста по-различни от тези, обяснени в книжките, и същевременно по-точни. Същата тази жена ми каза, че съм имала някаква много важна мисия в този си живот, не конкретизира каква точно, но била свързана със седмиците в питагоровия квадрат. След тази среща още повече започнах да се интересувам от номерология, но само в малкото ми свободно време. Иначе имам огромното желание да се занимавам с нея. Между другото, занимавам се и с Ленорман (напоследък обаче изобщо не ми остава време) и съм шокирана от точните прогнози. Но аз действиетлно съм човек, който търси и се лута и хем вярвам, хем не… Иначе по отношение на това, което вие ми писахте: наистина до сега в живота си знам, че съм изплащала много неща – на два пъти започвам живота си отначало. Чужбината не присъства в моя живот, семейството ми не мога да кажа изобщо, че ми е отделяло някакво особено внимание – особено от страна на баща ми (за него съм „черната овца“), отделила съм се отдавна. Сривове имах два до момента (както вече казах), но за щастие нямам психологически изменения 🙂 А и от ревльото вече се оттървах. Но че търся истината и моето призвание – това е напълно вярно 🙂 Действително съм индивидуалист, правя изключително много саможертви – не зная дали са достатъчни, но до момента доста съм си и патила от тях. Оперативна намеса нямам, дано да не ми се и случи. Приятелят ми много ме поощрява да се развивам в насока Ленорман, номерология и въобще езотерика. Надявам се, че не сте имала предвид езотериката като „тъмния“ път в моя живот ))) Ще се радвам, ако дадете ваш коментар или препоръки за живота ми, насока на развитие или литература за усъвършенстване. Много благодаря за отделеното време. Желая щастие и късмет! )))

 89. Павел Says:

  Здравйте Кабала…..
  Страхотна статия..
  Аз съм роден на 24.10.1979 и ако може няколко думи за мен бих бил благодартен
  Най-добри пожелания от мен

 90. Привет,Боряна-)))Има различни начини за тълкуване на седмиците.Да,според системата,която описахте се твърди,че сте дошли на този свят с много важна мисия.Но,числото 7 се свързва и с езотериката и с готовността за саможертва,както и с много тежки промени в семейството,та дори и смяна на работа,в зависимост от това къде се намира в изчисленията.Искам да поясня тук,че Питагор няма нищо общо с т.нар.Питагоров квадрат.Първо,никой не знае точното му учение,защото никога не е било записвано,предавало се е устно и тези,които са влизали в неговата школа за давали обет за пълно мълчание относно това,което за изучавали там.Естествено е,че никой няма да ви даде с пълна точност кое и как да тълкувате,дори съм срещала нарочни грешки в книгите-))) и това е нормално.Занаят се краде,не се учи,нали?-))))Много добре сте усетили нещата и сте се насочили към езотериката.Разбира се,че имам пред вид и „черната“част на това знание.Всеки човек има различни изкушения в живота си.След като се интересувате от номерология,предполагам,че ви е ясно,че за пълен анализ се изисква доста време,защото се смята цялото ви име,гласни,съгласни,брой на буквите,ударения и т.н.Ето защо,аз също избягвам да прилагам този Питагоров квадрат,освен,ако не го комбинирам с името.Знаете,че група числа могат да се превръщат в друго число и има специални начини за разделяне на века на части,за да се види в коя част сте родена и по този начин да се състави нов квадрат-)))Иначе как да стане за тези,които са родени например на 10.10.2000 година-))То много нули,много нещо-)))Специално аз съм се учила от номеролог,но буквално съм „крала“занаята,така да се каже…Бяха ми предоставени нейни лекции и нахвърлени бележки,които дългоо време изучавах и се чудех кое от къде идва и защо така се тълкува.Независимо,че съм риби по зодиакален знак,моята луна е в Дева и вечно досаждам с въпроса „защо“,без да приемам нищо за чиста монета,докато не се убедя в противното…Това,че търсите своя път,показва,че вие осъзнавате много неща и вече сте започнали да се издигате на по-високото стъпало-))))Изучавайте езотериката като цяло.Обърнете внимание на различните учения-богомилство,розенкройцери,кабала.Аз започнах от там,но това беше естественото продължение на любовта ми към историята-))).
  Искрено ви желая успех в обучението и сила по пътя на светлината!

 91. ЗА ПАВЕЛ: Доста приятен човек сте и сте имали и имате шансове да съдадете семейство.Даден ви е ранен брак,до 26 години,но така като гледам,ако не сте го направили,животът ви дава много шансове-)))Ще прекъснете,освен ако не сте го направил доста силна и продължителна връзка.Били сте желано и чакано дете и сте роден с много обич на тази земя-))).Имате шанса да се развиете много.Притежавате едно от най-силните царски числа 33,което говори за голям размах и мащабност на идеите ви.Не си мислете,че съдбата ви прецаква,вие сам се подценявате до някъде и се спирате.Не знам дали от страх,че няма да ви стигнат силите или е по-скоро защото губите интерес и се хващате с нещо ново-)))Имате кармична обремененост,но тя ще се усети много по-късно в живота ви.Ще се наложи да поемете голяма отговорност за себе си и близките ви,а това няма никак да ви хареса-))).Виждам много хъс и борба да постигнете нещо в живота си.Ще го направите.Имате Божествена защита.Вашата дата на раждане образува кръст,което говори за това,че винаги излизате сух от много тежки ситуации.Самият вие усещате помощта свише-)))Имате таланти за изява пред публика или да пишете.Използвайте ги-)))

 92. Здравко Says:

  Здравейте, Кабала 🙂 Роден съм на 10.07.1959 година. Напоследък се чувствам като попаднал в дупка, от която не мога да изляза. Какво трябва да направя, за да тръгне животът ми отново в добра насока, имам ли кармична обремененост, какво трябва да направя, за да я изчистя, накъде трябва да се развивам? Много ще се радвам, ако ми отговорите. Поздравления за хубавия блог! Благодаря и всичко най-добро! 🙂

 93. Здравейте!Това,че вие в момента сте изпаднал в „дупка“ няма нищо общо с кармичната обремененост.Вие сте склонен към разводи и раздели и нищо чудно да имате такъв зад гърба си.Позволявали сте много хора да се месят в личния ви живот.Сега сте навлезли в т.нар.Сатурнова дупка,кято ще ви връща и връща,докато не изчистите старите си проблеми и дългове.На всичкото отгоре навлизате в година на приключване,така че,ако до сега не сте си изчистили нещата,сега е моментът да го направите.Към края на годината има възможност да промените живота си,може да смените работата си,тъй като виждам някакви притеснения,свързани със семейство и парични въпроси.Имате кармична обремененост,но не виждам тежки сривове.Всичко ще се нареди в средата на 2009 година.

 94. boriana Says:

  здавей,кабала!родена съм на 18.01.1970, откривам много отговори и обяснения в статиите ти и коментарите..но все още ми е трудно да приема, да преглътна и да започна да променям.От каде се черпи силата?

 95. Бори Says:

  Привет, Кабала! 🙂
  Много ви благодаря за хубавите думи. Това, по което си приличаме с вас, е че и аз непрекъснато си задавам въпроса „защо“ и никога не приемам нещата за чиста монета. Може ли да ми дадете тълкувание на „саможертвата“ в смисъла, в който ми я препоръчвате, защото както ви споделих преди, аз съм готова винаги да помогна на хората около мен, дори когато това може да е в моя вреда и не са малко случаите, в които съм страдала от това си поведение. Опитах се да направя изчисление на дъщеря си, която е родена след 2000 година по питагоровата нумерология, но честно казано, изпитвам затруднение с всичките тези нули 🙂 Ще можете да ми помогнете в тази насока? Много ще съм ви благодарна 🙂 Тя е родена на 09.08.2000 година и се казва Мария Доротея. Благодаря от все сърце и ви желая усмихнат ден! 🙂

 96. Здравко Says:

  Много ви благодаря, Кабала 🙂 Бих искал да ви попитам колко според вас ще продължи тази Сатурнова дупка и дали моето попадане в нея има връзка с кодировките, които ми бяха правени в продължение на десет години? Когато ми казвате, че трябва да изчистя всичките си дългове, само финансовия смисъл ли влагате, или имате предвид и морални или някакви други дългове? Ще ви помоля за още нещо: притеснявам се за сина си и главно за неговото здраве. Бихте ли ми казала нещо повечко за него – Димитър 24.05.1988 г. Благодаря ви още веднъж и всичко най-добро!

 97. ЗА БОРЯНА,РОДЕНА НА 18.01.1970: Силата се черпи от уроците, на които сте подложена.Ако не искате да се промените,ще бъдете принудена от обстоятелствата и ще продължавате да страдате.Знам,че е трудно-))),но винаги има първи път.

 98. ЗА БОРИ: Няма как да ви давам тк обяснения относно нулите-)))Както казах,трябва да разделите века на 4 равни части и после се налагат допълнителни изчисления.За това,аз избягвам този начин на изчисления,освен ако не ми се налага, за да направя някои сравнения.Така или иначе датата на раждане е една за много хора,но трябва да предвидите и числата на името и.Пробвайте да ги комбинирате по този начин.

 99. ЗА ЗДРАВКО: Имам пред вид всякакъв вид дългове.Решили сте нещо,имате план-зарязал сте го на половина-довършете го,ама само като план.Просто годината ще е период на изчистване и прочистване,за да се подготвите за реализация и планиране. За сина ви:Не знам точно какви болести имате пред вид,както казах,не съм и врачка-)))Мога да кажа,че е склонен към заболявания на сърцето и очите,обаче,ако тази година съществуват някакви здравословни проблеми,то те биха били свързани с гръбначния стълб или гръдния кош.Тази година му е дадено да учи на сина ви и според мен,проблемите са от натоварване.Ще му куцат интимните отношения.

 100. boliarka Says:

  привет Кабалита, първо да поздравя теб и Скарлета за огромния труд, който полагате! малко хора биха се навили.

  и тъй като ни липсва форума, а и не виждам къде другаде мога да питам… много бих искала да ти задам два въпроса.

  първия е защо петък 13 число се приема за фатално?
  и втория какво ще кажеш за хора родени чрез лекаркса намеса т.е. секцио? все пак нали в такъв случаи те не определят сами датата и часът си на раждане?

 101. Ооооо,мамче-)))Добре дошла-))).В книгата си съм написала за петък 13 число-))).Сега,както казах,13 е число на кармичната обремененост и на всичкото отгоре символизира смъртта,която коси млади глави….Петък е ден на венера,но освен символ на любовта,тази планета носи и качествата на порока.КОмбинацията от Венера и 13,което редуцирано дава 4,а пък 4 е Уран,според ведите е северен лунен възел,дава нещастия и премеждия през този ден.Независимо дали е секцио или не-раждането е закодирано-))).В много езотерични книги има описани реинкарнации и теми,относно душите,които се готвят да слязат тук.Те предварително знаят по какъв начин ще дойдат и кога ще си отидат,в какви семейства трябва да живеят и какви страдания трябва да изтърпят.Ако не е съществувало секциото,пак щеше да се мъчиш няколко дни и пак щеше да го родиш,когато то си реши-)))Нима в астрологичната карта не се вижда лекарската намеса?-))Знаеш,че дори раждането в картата се вижда по 6 и дори по 8 дом,които освен всичко друго са болестите и смъртта в една карта-)))
  Целувки ,мамче от мен на теб и прекрасната принцеса Кристина-)))

 102. boliarka Says:

  много ти благодаря за експресния отговор.
  в астрологичен смисъл секциото си се вижда пределно ясно както в моята така и в нейната карта (до този момент не бях споменавала, но вече мисля, че може) – по повод нейното раждане и изобщо въпросите касаещи живот/смърт (осми дом). за мое огромно съжаление един-два дни (не съм на сто процента сигурна, но мога да подпитам) на 10 срещу 11.05 през ноща, почина дядо ми от към майчина страна, а пък в деня, в който разбрахме за двете чертички пък дядото на Кристиан ни напусна… ужасни и хубави неща все по плутон и осми. Честно казано нейната карта я погледнах само веднъж хей така отгоре отгоре и реших, че няма да я закачам 🙂 най-малкото щото не ми харесаха някой неща в синастричен смисъл – такива като хирон и нейносто слънчице… сатурн-а й и моето светило и луница измъченка…, но пък си имам един прекрасен марс на МС и парс 😉 да видим тази работа
  много цунки и на теб.

  п.с. ако се включиш в кю-то и нейни снимчици ще ти пусна, че за сега се въздържам да ги качвам по интернет.. знаеш защо 🙂

  п.с.2 а по повод 4-ката и уран ясно… хи-хи нали непрекъснато се лакатуша между него и строгия му син 🙂 – после що ме кльопали водолейте, а 🙂

 103. Здравейте,Кабала! Родена съм на 13.03.1968.Числото ми на живота е 4. Моля кажете ми влияе ли това на неприятностите които се случиха през изминалата година и вижда ли се поне малко светлина в тунела? Сърдечно благодаря предварително!!! :))))))))

 104. Галина Says:

  Здравейте,Кабала…Радвам се,че има хора като вас,които имат такава дарба и я подаряват на хората за да им помагат…Бих искала ако можете да кажете нещо и за мен(ще сам наистена благодарна)Родена съм на 29.11.1983 в 00.20ч.(ако е от значение)
  Искрени поздрави от мен!

 105. ЗА musana : Няма нужда да ме питате едно и също нещо с различни имена-))))…Всяко число има влияние в живота ви…Относно проблемите,то всеки човек ги има,но трябва да се сравнят числата на жизнените ви периоди,заедно с т.нар. „скрити „числа в тях,а това изисква много време.По принцип,вие самата имате кармични проблеми и те се срещат на няколко места в рождената ви дата. Изплащате и неща,идващи от рода на баща ви…Но пък ,аз не виждам причина за голямо безпокойство,защото ви е дадено развитие.Освен това,2008/2009 ви е доста добра година,но само ако сте съумели добре да планирате нещата от преди поне 2 години.В противен случай е твърде възможно да губите пари и да ви занимават юридически въпроси,свързани с имоти или някакъв друг вид наследства,както и проблеми с банки.Положете много усилия,без да се отказвате.Съдбата няма да ви закопае.Дава ви голям шанс.Само се въоръжете със сили и действайте.

 106. ЗА ГАЛИНА:Без да ви стрясйкам,не сте родена под влиянието на „хубаво“ число.Имате възможност да се развивате в езотеричната сфера.До сега не сте ли усещали колко силна интуиция имате-))))Отделен въпрос е,че за много неща сте се колебали,поне до сега.Следващият период,от 2009 няма да има толкова много борба,въпреки,че виждам много големи притеснения за брак и дом-))).Под влияние сте на числото 7,което предполага и една по-голяма мечтателност и затвореност на чувствата.Трудно достигат хората до вас.Иначе ги разбирате.Чувствате се самотна,вътре,в самата себе си?!-)))).Насочете се към професия,която изисква анализ и математически способности. В по-късен етап от живота си,имате шанс да работите в чужбина или поне,работата да ви е свързана с чуждестранни фирми…

 107. Добър ден, Кабала. Аз съм Даниела и съм родена на 16.02.1983 година. Можете ли да ми кажете нещо за мен? 🙂 Много ще се радвам. Поздравления за отзивчивостта ви, която наблюдавам във форума по-горе. Бъдете щастлива! 🙂

 108. Много благодаря за бързия отговор!Това с повторението не бе умишлено.Просто ми даде някъква грешка и реших че няма да се получи.Удобно ли ще бъде да ми дадете пожече инфо за тези т.нар. скрити числа и в каквом се състои тяхното влияние.Още веднъж сърдечно благодаря и Ви желая всичко най-добро! ;))))

 109. ЗА ДАНИ: Трябва да внимавате,когато кроите планове.Обмисляйте всичко,ама до най-малкия детайл.Има вероятност да паднете доста от високо. Числото ви на раждане не е от най-благоприятните,така,че се въоръжете с търпение,за да се справите с предстоящите изпитания,но вие сте оптимист,което е много хубаво.Притеснявате се за семейство…Не се притеснявайте и не се тревожете за пари,това само ще ви доведе до зацикляне.Чувствате се самотна,но си мисля,че по-скоро самата вие решавате да се изолирате,нищо,че хората си мислят колко сте енергична и отворена към тях-))) Занимавайте се с писане или реклама.Умеете да убеждавате.Дори бих ви препоръчала статистиката,защото имате уникалната дарба да анализирате и да разчепквате всичко от…до-)))

 110. Любомир Says:

  Още съм едва на 18 но от както се помня се занимавам с подобни науки и до този момент не съм сигорен но мисля че не съм попадал на някоя която да отговаря до такава точност.Вярно е че не съм се занимавал професионално а чисто любителски което доста ограничава знаничта ми по повечето от тях и е твърде вероятно да не си спомням но както и да е…
  НАистина искам да знам какво ще кажете за мен защото животът ми е изключително странен и всяка седмица се случва нещо което да ме направи безкрайно изумен.Бих искал да ви питам някои конкретни неща но мисля че ще трябва да е на пощата ви тъй като ще засегна теми като самоубийство(не аз) и такива подобни и тук ще стане твърде дълго.За това ако можете да кажете каквото можете за мен роден съм на:1989.09.27 около 12:30 +- 1 час.
  Също ако можете да ми кажете дали ще си намеря сериозна приятелка най накрая.
  И също ако можете да ми кажете нещо за отношенията ми с това момиче: Адриана – 1991.06.09
  Благодаря ти много и наистина съм много впечетлен от коментарите по горе…

 111. Милан Says:

  Здравейте, kabala! Отново Ви пиша и се надявам да ми помогнете и този път! На 28.06.2008 имам държавен изпит- интересувам се дали ще го взема и ако имате някакъв метод за изчисляване за номерата на въпросите, които ще се паднат (знам , че това е като да питам за числата от тотото:))), но може и да има метод, затова съм длъжен да опитам:) ) А въпросите са с номера от 1 до 34, като ще се паднат два от тях:). И ако може да ми кажете какво ме очаква в професионално отношение… Предварително БЛАГОДАРЯ!
  P.S. Рождената ми дата е 22.09.1979, около 22h, но това вече съм го писал:)))

 112. ЗА ЛЮБОМИР:Странни неща се случват в живота ви,защото при вас се редуват периоди на т.нар.запушени канали,когато съдбата не ви дава никакви шансове за развитие и такива, в които трябва да избирате сам – път към Светлината или към Тъмнината. Имате много прераждания.Във вас по странен начин се преплитат ангелските и сатанинските сили,но вие сте този,който може да каже с кои ще бъде.Тази година ще е период на ново начало и ще го усетите в края на 2008. През 2009 ще се наложи да положите доста усилия,за да реализирате плановете си. Момичето има талант да ръководи големи мероприятия,както и да се занимава с хуманитарна дейност. Тя е прекалено голям идеалист и при нея има късен брак

 113. ЗА МИЛАН: Дори и да имах метод за изчисление на това кои въпроси ще ви се паднат,нямаше да ви кажа-)))Нямам право да променям това,което ви е писано,а само да ви дам евентуална насока. Прекалено много искате от мен-)))) Денят ще е характерен с доста промени. До 8 часа сутринта ще има промяна на вашите планове,свързани с учение,някаква ваша идея ще ви посочи какво точно да правите.От 8часа до 16 часа,същия ден съдбата показва „всичко или нищо“,но свързано с вашето емоционално състояние или семейството.Вероятно ще се наложи да харчите пари,които не сте предвидили.Прекалено много ще сте разсеян.След 16 часа ще се отдадете на почивка и отново ще се учудите на промяната на плановете си.Денят е колеблив,свързан с доста промени,които ще възникват неочаквано при вас.За учене са подходящи ранните часове-)))Успех,ще стискам палци-)))

 114. Абе,аз и карти мога ти хвърля,имам едни специални в торбичка сложени,подарена ми от Мистик, и никой не ги пипа….ама трябва да съм на специална вълна-))))….Ти знаеш каква,нали преди малко ти се обадих…хахахахах, с поздрав-))))

 115. Любомир Says:

  Добре благодаря ти но как да разбера кое е добро и кое зло…
  И също искам да те питам по конкретно за взаимоотношенията ми с нея
  родена е 1:50 през ноща 9 юни 1991 година Благодаря ти много бих дал всичко да те познавам лично…

 116. Милан Says:

  Благодаря, kabala! Ще видим дали тези неочаквани промени са за добро, дано да е така! Явно дадох повод за иронични коментари, но що се отнася до тотото и аз имам какво да споделя от моя практически опит:)! Но не му е тук мястото! Ако желаеш и ми обещаеш да разделиш джакпота с мен(ако го спечелиш,разбира се):), мога да ти пратя числата за 06.07.2008. Не се бъзикам, съвсем сериозно ти говоря:)!Чао

 117. Милане, съжалявам,приятел,ако си разбрал хумора ми като ирония.Не това ми беше целта.Който ме познава,знае че аз обичам шегите.Така се предпазвам от депресии.;) А колкото до числата от тотото-ако не ти е „драснато“ в хороскопа и предизвикано за конкретен период с транзитите,ма хич биля не чакай печалба. А и ако беше толкова лесно да се отгатнат числата,досега с Кабала да сме милионерки. Хихихихи…пак шегичка.
  Кабалита,сори скъпа, за оййй топика. Много целувки и хубав ден!

 118. Милан Says:

  Абе, Отнесена от Вихъра 😉 , не бъди толкова сигурна… 🙂

 119. ЗА ЛЮБОМИР: Искате вече доста от мен-))). В блога не правя пълни анализи.Явно трябва да направя нещо примерно тук,за да се види колко време отнема един сравнителен анализ и клко пресмятания са необходими-)))Доброто и злото са относителни понятия.Аз не мога да ви кажа това е добро-направете го.За мен може да е-за вас-не…

 120. ЗА МИЛАН: Хахахахах,Скарлета,сушко,Милан използва книгата,с която и аз те наричам-))),ама повече и отива ЗАНЕСЕНА от вихъра-))))).Ако си сигурен в тези числа,защо ще ги пращаш на мен?! Честно казано,аз нямам данни в астрологичната си карта за такива печалби,т.е. имам,но повечето аспекти липсват-)))).Но,съм склонна да опитаме,какво пък-)))Обаче,хич ме няма в пускането на тото…кажи кога да го пусна,не искам половината от джакпота,може и по-малко-))))….После ще му спретнем една яка софра…Скарлета,пъпко неразцъфнала, ако Милан наистина има някаква идея,ще я пробваме…Знаеш,че обичам риска, пък и съм нестандартна…И ти ще си поканена на софрата…Само ще видим къде ще е …във Варна или там от където е Милан-)))…Давай да видим…

 121. Милан Says:

  Виж, kabala, няма нищо сигурно! Плюс това , ако трябва да си ги изкарам тези числа за мен самия, вероятността да ги позная е много по-малка отколкото, ако е за друг човек. Искам да ги пратя на теб, защото имаме общи интереси и ми допадаш 🙂 . Подобен експеримент съм си правил с още един човек, ти си втората, оня беше от Квебек…
  Ще ти ги кажа, но това отнема няколко часа и трябва да съм супер концентриран, а това в случая няма как да стане, защото този изпит ми действа много изнервящо… Затова ти казах, че ще ти ги дам не за тази, а за следващата неделя, за да ми мине изпита и да съм концентриран на 100%… Ако държиш мога да ти пратя и за тази седмица, но вероятността за попадение е много по-малка! За софрата няма проблеми и Онесената 😉 е добре дошла. Приятелката ми е от Варна :), имам път и на там, само живот и здраве да е:)

 122. Виж какво,Милане,изобщо не съм нито отнесена,нито занесена.Хихихи…..който ме познава,го знае.Не може човек с голям земен тригон да е отнесен. Единственото въздушно нещо в хороскопа ми e асцендента. А колкото до софрата,нямайте грижи.Аз пък ще действам с хорара за тотото.Мен ме няма хич с числата.
  Кабалитка,знаеш че краставите кучета се надушват и ние затова си се харесваме,щото си приличаме,аз също обичам риска.;)

 123. Ето,знаех си,аз……Ами,да действаме,тогава….Значи софрата остава във Варна-))))).Скарлет, ще се приготвиш за морето-)))))…..

 124. Милан Says:

  Не знам колко ти е голям полигонът 🙂 , нито дали си въздухарка 🙂 , Отнесена! Вземи го приземи тоя асцедент малко ;)! Не се сърди, шегувам се ;). Само да ударим 6- ката и Рет Бътлър може да викнеш, ако искаш:) ! Чао, Скарлетке 😉

 125. Дадено,да действаме! Обаче ще трябва да ми кажете от мен какво искате,защото аз вече казах,че от числа не разбирам.Виж,планетите са друга бира.
  Милане,аз съм толкова земна,че нямаш идея. А „голям земен триган“ е термин в астрологията.Извинявай,чи си говорим на китайски. А „полигона“ ми е толкова голям,колкото да може да се „приземи самолета“.Хихихихи….много ме развеселихте.;) Айде,ако има нещо,свиркайте!

 126. Милан Says:

  Хората пари дават да „вдигат самолета“, ти искаш да го рпиземяваш… 😉 Толкова ли си лоша? 🙂

 127. Май трябва да направя отделна тема, за да си дуднем,например „Говорилня“ или „Плювалник“

 128. Ма,не бееее, хихии, не съм лоша. И пари за „вдигане“ няма нужда да давам.;) Самолета първо бавно и тужно загрява и после се вдига отраз.
  Ми,кво да ти кажа,Кабалита,при теб е хубаво и весело. Извинявай,че ти спамим интересната тема.Открий една нова-„Дуднялник“ и готово. 🙂
  Божке,и ква глупост съм написала в горния пост- вместо триган,да се чете тригон.

 129. Любомир Says:

  Добре 🙂 съжалявам че ви прекъсвам гукането,на мен пари не ми трябват свикнал съм да нямам 🙂 и затова няма да се меся в тотото но искам да питам за пълен анализ трябва ли да си платя или да направя нещо друга за да ми направиш и ако трябва да си платя колко…
  Поздрави Любо

 130. Силвия-Д Says:

  Здравейте, родена съм на 21.04.1985 в 8.05 ч. В живота си досега съм имала доста проблеми здравословни и от междуличностен характер. Въпросът ми към Вас е ще имам ли щастлив брак и цял живот ли ми е писано хората да ме използват за разни услуги и после да ме прецакват?
  Благодаря Ви предварително!

 131. Privet Kabala, 🙂 Kazvate che imate kniga…mojete li da mi kajete zaglavieto i izdatelstvoto…eventualno vazmojnost za porachka…?
  Bisous

 132. ЗА ЛЮБОМИР: За пълен анализ се заплаща,няма как да го направя безплатно-)))). Пишете ми на мейла,какво точно искате като анализ

 133. За Силвия-Д: Вие сте още прекалено млада,за да си посипвате косите с пепел-)))).Здравословни проблеми сте имала и ще имате и по-нататък,но има вероятност да отработите тези цифри по друг начин. Страдате,защото в минал живот не сте зачитали мнението на другите.За вас, вашата дума е била над всичко.Забележете,че и сега имате подобни черти в характера си-))).Имате възможност да живеете в чужбина. Носите карма от страна на баща си.Съдбата ви предлага развитие. Ще имате щастлив брак,само и единствено,ако се научите на големи компромиси-))).Тази година ще е силна за вас.

 134. Привет,Момо! Аз казах,че пиша,но не съм я издала още…Ако стане,ще е благодарение на един човек,на когото съм посветила тази книга-)))

 135. Жеко Says:

  Много хубава статия.Поздравления!Научих още нови неща за господарските числа,неща който не знаех ,но много интересни.Качествата който притежават тези числа ги намирам у свой познати,и си обеснявам защо са реагирали или постъпвали по определен начин.Атрология,номерология са много интересни особено ако човек вникне в дълбочина .За първи път попадам на този сайт и мога да споделя че е много добре поднесена информацията-на достъпен и разбираем език ,което е рядко срещано в много от сайтове с такава насоченост.Ще ми бъде много приятно ако тук срещна и се запозная с интересни люде:)
  Бих желал да Ви помоля уважаема Кабала,ако имате възможност и време да ми кажете нещо и за мен .Роден съм на 21.07.1975г. в 05:05часа,сутринта.Някаква каша ми живота е от известно време,едно лутане,Бариери който сякаш не мога да намеря смелост и сили да счупя и преодолея,за да се реализирам както в личен така и в професионален план.Все търсене на професия.
  Благодаря Ви предварително!
  Желая Ви едно прекрасно лято пълно с много слънчеви усмивки ,както и на всички който пишат тук:))
  С уважение-Жеко

 136. Здравейте,Жеко-))))Направо изсипахте мед на Егото ми-)))).Благодаря за хубавите думи!Ами ще търсите все професия,като си разпилявате енергията-)))).Дори и да не вярвате,вие сте човек,който не може да стои на едно място и направо привличате промените към себе си-))).Ама и вие сте с чепат характер на моменти-)))Виждам голяма затвореност или по-скоро самовглъбяване в себе си в ранната ви възраст. Тръгнали сте добре,но животът изведнъж ви е свлякъл надолу….Е,няма от какво да се притеснявате.Това да ви е за урок-))).Ще се оправите,обаче с мнооого труд.Тази година е доста променлива за вас,но пък ви се дават шансове да започнете на чисто.Ако миналата година не сте си довършили нещата,сега ще търпите последствията.Август намерете време да приключите със страри задължения.Септември е добър месец за ново начало.Успех!

 137. Жеко Says:

  Благодаря Ви изключително много за бързият отговор и милите думи.И аз тези дни си мислех за това ,за тази моя затвореност и причините за нея.Хубаво казано „тръгнали сте добре но животът ви се е свякъл „.Така е уроци, шамари ,както и да ги наречем трябва да ги преживеем за да ги разберем и научим.А за прфесията замислям се дали да не уча и какво да е имено свързано с това че не мога да стоя на едно място.Желая Ви една спокоина и приятна вечер.
  С уважение-Жеко

 138. Любомир Says:

  Добре искам да ви питам и за една моя приятелка на която показах статията ви и ме помоли ако може да питам и за нея
  Родена е на 06.08.1983 4:00 през ноща.
  С уважение Любо

 139. Цветан Says:

  Здражейте!
  Роден съм на 10.08.1984 в 11:45 през ноща, още от бебе не ми върви та до днес, бихте ли ми казали дали виждате някаква светлина в близко бадеще около мен!
  Благодаря предварително

 140. Наталия Says:

  Скъпа Кабала, и аз бих Ви помолила да погледнете в моя живот 🙂
  Родена съм на 6.10.1955 г. Благодаря Ви за знанията и мъдростта…

 141. Силвия-Д Says:

  Благодаря Ви от сърце за отделеното време и внимание! Бъдете живи и здрави! Имате прекрасен сайт!

 142. ЗА ЛЮБОМИР И НЕГОВАТА ПРИЯТЕЛКА:На приятелката ви и се очертават доста неочаквани промени в живота до около 26-27 години. Ще преживее и раздели от интимно естество.След 27 години ще и се наложи да поема доста големи отговорности, свързани със семейство и финансови въпроси. Щастлив брак ще има в по-късен етап от живота си.

 143. ЗА ЦВЕТАН: Не виждам защо не ви върви????Имате проблем с връзките си,това ли имате пред вид,че не ви върви? Дори астрологичната ви карта е с добри разположения на планетите…Имате доста промени,а това определено ви плаши.Вие сте човек,който сам може да избира съдбата си,но само с много труд. Имате рязък скок на горе,след 26 години,е,вярно е,че имате и доста борба,ама то кой ли няма-)))Трябва да учите,на всяка цена.

 144. ЗА НАТАЛИЯ: Наталия,много зор виждам,много хъс,не сте жена,която ще седне да се оплаква.Борбена сте-)))При вас има даден ранен брак,до 25 години и добра реализация.Не знам защо сте зацикляли,май обичате да ви е трудно-)))Трябвало е да се реализирате в хуманитарните области, да контактувате с хора.От би излязло добър лекар-)))

 145. дани Says:

  здравей,Кабала!Според теб добра комбинация ли правят за любовни партньори рождените дати 08.07.1973 и 04.05.1980,като втората е на приятеля ми.много ти благодаря

 146. Зоя Says:

  Здравей Кабала!С моя приятел сме заедно от 3 г,а живеем заедно от 2г.Искам да попитам какво е бъдещето на нашата връзка?И понеже имаме сериозни намерения,дали бихме били щастливи в брака?Кога ще имаме деца?Аз съм родена на 10.06.1981г., в 05:50ч. в Димитровград.Той се казва Атанас – р. на 13.07.1983 г. между 08:30-09:00 ч. в гр.Пловдив(сега живеем в Пловдив).Благодаря!!!

 147. ЗА ДАНИ: За любовните партньорства съм написала статия,която можете да прочетете тук,числата ви,като цяло не са много подходящи.

 148. ЗА ЗОЯ: Зоя,въпросите,които ми задавате са по-скоро свързани с хорарната астрология-))) Аз не съм врачка-)))Ако трябва да ви направя точно този анализ ще ми отнеме време,като например въпросът КОга ще имаме деца-)))).Първо тук няма да го направя и второ ше ви взема сума за това-)))И поради това,погледнете в моите вързки.Там,където е сайта на Скарлет можете да зададете въпросите си,защото тя се занимава с хорарната астрология,но специално за децата формулирайте въпроса си:Ще имаме ли деца,а не кога…Въпросите за време се изчисляват във времето,за целта първо трябва да ви се разгледа рождената карта,както и тази на партньора,да се види какво е заложено като съдба при вас и едва тогава да се изчисляват периодите-)))
  А защо да нямате деца-)))) Сега като ви погледнах картата…разбира се,че ще имате,само,че малко по-късно…Има вероятност от аборти,Зоя,освен,ако вече нямате такъв,но деца ще имате,не се тревожете за това-))))

 149. кристи Says:

  родена съм на 13 февруари 1970 , толкова много проблеми имам през последните 5-6 години, че вече нямам идея как да се оправям, кармична тежест ли имам и ще вляза ли скоро в по-добри години?

 150. Кристи,здравейте!Имате доста да изплащате от минали животи,но не търсете оправдание в кармичната си обремененост за несполуките.Вие сте си зациклили сама-)))Не би трябвало да ви е страх от промените,защото те ще ви носят напредък.Имате даден брак след 25 годишна възраст,както и доста боледувания до 25. Носите ген от рода си, който е доста неприятен, няма да го пиша сега тук,но е свързан с навик,който във времето прогресира. Обичате животните и природата.Миналата година има дадена промяна на работното място.Ами,определено имате резки събития в семеен и професионален план,но пак ви казвам,приемете ги като урок.Махнете веднъж с ръка и кажете :“Майната му“Ще видите,че тогава нещата ще тръгнат нагоре. Тази година е доста ограничителна за вас.Не предприемайте нищо ново.Сега само си направете равносметка-какво сте запланувала да правите и до къде сте стигнала. 2009 ще е по-добра година.Обърнете внимание на дома си през март.

 151. Мирослава Says:

  Здравейте! Родена съм на 25.04.1977г. в 20.55 часа в гр.Ямбол. Предстои ми раждане със секцио и трябва да си избера дата за него. Седмицата е между 11-15.08.2008г. Моля Ви за съвет, ако не Ви затруднявам! Предварително Ви благодаря!

 152. Мирослава,ако ще раждате сутринта до 8 часа,датите,които можете да изберете са 12.08 и 15.08.Като цяло е добра и 11.08,но не и за вас,защото ще има трудности при раждането.Успех ви желая,мамче и стискам палци!С нетърпение ще очаквам да ми кажете какъв е полът на бебчо и колко се е родило-)))

 153. васи Says:

  здравей кабала.родена съм на 29.04.72.смених си работата и се надявам да не съм направила грешка.проблемът е,отношенията между мен и колегите ми.страхувам се от удари под кръста.негативизма който има към мен сега ще изчезне ли.отчаяно искам да имам постоянна работа и да не се местя повече.

 154. Здравей кабала. Родена съм на 04.02.1964 в 12.00 през ноща. Целият ми живот е низ от провали и грешки. Много труд за нищо. Така ли ще е до край? Уморих се…

 155. p.z. Относно статията. Езотериката ми е хоби и се занимавам от години. Изчела съм доста статии и книги за числата, за различни видове зодии, гадания на кафе, на карти, на ръка, познаване характера по лицето /имам книжка на тази тема от 1929г/ и много други. Статията е много добра и изчерпателна. Зная, че „Четворката“ е трудно кармично число и все пак винаги тайничко се надявам, че ще има и за мен светлинка в тунела.

 156. Здравейте Кереа-)))Заинтригувахте ме с послеслова си-))).Винаги има светлинка в тунела-))).Имате хубави числа,като цяло.Но освен 4,при вас присъства и числото 8,което до някъде усложнява още повече положението ви.В същото време,независимо от постиженията си,вие сте си самотна.Не знам защо си мислите,че имате само провали,съдбата ви е давала много възможности.Вероятно името ви,в комбинация от датата може да покаже причината,но определено нямате кармична обремененост.Имате проблеми във взаимоотношенията,но самата вие сте променлива,като луната-много нежна,чувствителна.Проблемът ви е ,че сте прекалено ранима. Не знам, ваш съпруг или близък човек има някакъв проблем-здравословен…
  Вижте,имате дадени възможности,а не всеки има този шанс.Съдбата не ви е „блъскала“ По-скоро при вас има такава зверска борба,с нокти и зъби,че се чудя от къде се е взела?

 157. За ВАСИ: Здравейте,отново!Не ми казвате в кой месец сте си сменили работата.Тази година е по-скоро такава,че трябва да си правите равносметка на постигнатото. Юли е добър месец за промяна.

 158. васи Says:

  здравей кабала.започнах тази работа на 25.06.колкото и да искам да се задържа,не мога да пренебрегна факта,че обещанията се оказаха лъжа.а съм изморена от промените в това отношение.товали е пътят по който трябва да вървя?

 159. иванка петрова драндарова Says:

  връзката на дъщеря ми Лидия род.на 15,03,1986г.с Иван род.на 08.08.1985г.има ли бъдеще

 160. Здравей КА., аз съм роден в 16 часа и 15 мин на 28.04.1983, мъчи ме двойнствената ми природа, а в „обществото“ трябва да си като от калъп (по лесно е 🙂 ), една ми страна не може все да се примири с другата…
  ??? защо така ????

 161. Числата показват,че денят е бил по-скоро за почивка,отколкото да се вземат важни решения,а за вас 25.06 е свързан със семейни въпроси и пари.Погледнато като цяло денят ви до 8 часа сутринта е бил периодът на работа и договори,като изпитанията са били свързани с вашата индивидуалност и с колебанията да се вземе решение.От 8 часа до 16 часа,за съжаление,моментът е бил предназначен за промени и почивка, но се и показва,че всичко е зависило от вас.25.06.2008 за вас конкретно е трябвало да е свързан със семейни ангажименти,може би някой близък човек е имал нужда в този момент от вас и от вашата подкрепа.27.06 е била дата,подходяща.Но,пак ви казвам-месец юли е добър за промени на работното място.

 162. ЗА ИВАНКА: Госпожо,пак ще повторя,че аз не съм врачка,нито някакъв екстрасенс,за да ви кажа подобно нещо. Ще ви кажа,че биха си подхождали,като числа.Дъщеря ви има желание за брак и е заложен такъв,до 25 години,но тя трябва да учи,на всяка цена!Момчето ще ходи в чужбина и ще работи там.При него ще има големи разочарования в семейството.

 163. ЗА ZEPHYR :И къде е тази двойнствена природа,че не я видях??? По-скоро на моменти така мърморите,че направо изнервяте хората около себе си-))))Вярно,че сте дълбоко емоционален и като кажете :това е мое-край!По-скоро хората ви приемат за човек,който лесно се изплъзва от всяка ситуация инякои от тях дори ви считат за двулучник-))) Имате хубави числа,за да развиете собствен бизнес,ама като гледам тези кахъри,които имате за пари…така сте се вкопчил в това,че не виждате възможностите си.

 164. Здравей, Кабала, тъй като следя тази тема много отдавна, нека и аз се възползвам да попитам за себе си. Родена съм на 20.12.1970, а комбинацията от буквите на четирите ми имена също дава число 22 – Диана Юлиева Янкулова Павлова.
  Освен това искам да те поканя да се включиш в обсъждането на една много интересна тема, която започна Графът – Какво е душата? http://vascont.wordpress.com/2008/06/07/kakvo-e-duchata/
  Ще бъде любопитна гледната ти точка като астролог.

 165. Здравей,Кабала!Казвам се Светлана и съм родена на 18.11.1967година ,в 16.15часа.Искам да ви попитам ще си намеря ли мъж,с който да изкарам остатъка от живота си или ще бъда сама.Благодаря ти предварително!Здраве и късмет ти желая!

 166. Иван Величкож Says:

  Здравейте Кабала…..
  Силно ме впечатли статията Ви
  Роден съм на 07.05.1977 и ако може дас кажете няколко думи за мен бих бил безкрайно благодарен
  Предварително благодаря

 167. ЗА ДИАНА: Това,че числото на съдбата и вашият път съвпадат от една страна е идеална комбинация,но от друга може да даде преекспониране на качествата на това число-)))Има много тишина и самовглъбяване при вас,прекалена чувствителност,която на моменти достига до обидчивост.Физическото ви тяло е подвластно на луната.Имате кармична обремененост,заради това,че сте злоупотребявали с чувствата на хората около вас.Вие сте голям патриот-)))) и обожавате семейството си.До колкото си спомням от вашия блог,мисля,че сте семейна,но пък ви се полага и една късналюбов-)))).

 168. Здравей Кабала. Всичко което си написала е вярно, включително и за борбата с нокти и зъби. Имата такава. Много се притеснявам за моя брат Евгени 25.03.1960г. Има големи финансови проблеми да не кажа крах. Благодаря предварително.

 169. Мерси, Кабала, при мен има преекспониране даже и на някои не до там добри неща. Имах възможност да избирам – да бъда с три имена или с четири и избрах тази комбинация за добро или зло. Наистина съм така чувствителна чак до обидчивост, но някак си вече свикнах с това и се стремя да го превърна от недостатък в положително качество. Семейна съм, да, ще видим каква ще е тази късна любов 😀
  Аз имам една книжка за нумерология, от която, честно казано, много харесах тази наука – нумерологията. До такава степен, че понякога, като измислям имена на героите си в разказите и романите, се стремя да запазя числовата стойност на имената на истинските хора, които са ми послужили за първообрази. Това може да изглежда смешно, но смятам, че така запазвам по някакъв начин същността им. 😀
  Благодаря ти още веднъж, поздрави и успехи: Диана

 170. васи Says:

  здравей кабала.ясно е ,че сегашният ми работодател ме измами.намерих си друга работа.юли е добър за промяна на работното място.това означава ли че нещата за ще са по добре за напред.ще намеря ли мястото си.тези промени ме измарят.

 171. Скъпа Кабала, и аз бих Ви помолила да погледнете в моя живот 🙂
  Родена съм на 18.11.1967г.,lв 16.15часа. Благодаря Ви предварително за отделеното внимание!!

 172. КАЗВАМ СЕ СВЕТЛАНА ЗАБРАВИХ ДА НАПИША.

 173. ЗА СВЕТ38:Вие имате кармична обремененост и не е трябвало да сключвате брак до 24 години,въпреки,че май сте го направили-)))около 20 си година,ако е точен часът на раждане-)))Вижте,при вас има един проблем-)))Малко трудно ви разбират хората-като чувства и емоция-затваряте си се там с романтичните кули и принцове-)))Самота виждам до 37 години-сега имате някого до себе си-)))Вашият урок е първо да помислите за себе си,а после за другите.В минал живот сте се раздавали и дори сега се опитвате да го правите-осъзнайте,че и вие имате нужди и понякога и другите трябва да се съобразяват с вас.Ще имате възможност за втори сполучлив брак-))))

 174. ЗА ИВАН ВЕЛИЧКОВ:Вие сте роден с особена мисия тук и вероятно го осъзнавате-като интуиция,като усешания в живота ви.Независимо от това,че носите обременеността,че не сте се грижил за партньора си в минал живот.Можете да сте голям романтик,пък и трудно човек може да се докопа до душата ви,но тя е толкова нежна-)))Защо я криете?!След 25-тата си година имате срив, но той е бил даден не,за да изплатите нещо,а защото е трябвало да учите,да преквалифицирате нещо.След това ви се дава развитие,но вие много разпилявате енергията си.Бих ви препоръчала да се занимавате с астрология и метафизика-)))

 175. ЗА КЕРЕА:Вашият брат има много силни числа,както в датата,така и в името си,отделен въпрос е,че може да не се е насочи правилно в живота си изобщо…Виждам ранен брак, но и учение,не знам какво е избрал-)))Възможен е и развод,но той има силен характер.Много промени в живота му-ту е високо,ту изведнъж е на дъното,но той ще се оправи-))),заради ината,който има.Тази година-много борба и драпане,притеснения за рари,но и за семейство….Нека обърне повече внимание на дома и семейството ,на близките.2008/2009 изплаща кармичната си обремененост.Да внимава за здравето си.

 176. Безкрайни благодарности Кабала. Здравословните проблеми за които споменахте са свързани с мен. Откриха ми Базетова болест. От 3 месеца живея на село и в София идвам само за контролните прегледи. Шестото ми чувство ми подсказва, че тук ще намеря истински приятели. Дано е така. Пожелавам на всички участници много здраве, другото какво Господ даде. С уважение Мариета.

 177. ЗА КЕРЕА:Тц,елате във Варна,щом като имате такъв проблем-ще си хапваме рибка на воля-)))))

 178. Сърдечно благодаря за поканата. Ще се възползвам от нея само малко да се стабилизирам. Елате ми и вие на гости. Много ще се радвам. Разбрах, че изготвяте нумерологичен хороскоп. Много бих искала. Обяснете ми как става заплащането. Имам много сериозни проблеми не само със здравето. Подробностите ще ви обясня по личния ви e-mail. Благодаря и до скоро.

 179. Елена Says:

  Здравей Кабала,родена съм на 26.12.1970г.около 4-5 сутринта имам ли шанс да започна свой бизнес и съвместими ли сме със съпруга ми Николай роден на 14.06.1969г.
  Благодаря

 180. Елена,няма нужда да ми задавате един и същи въпрос на няколко места.Когато питам за час-искам точен-))),защото разликата от 1 час е много голяма,т.е.все едно,че не знаете часа си на раждане.Чудно ми е как съжителствате със съпруга си-))))Вие втори брак ли сте му? Тук има някаква много депресираща раздяла при него.Той малко трудно се справя с отговорностите и бих казала,че спокойно може да играе ролята на добрата самарянка-)))Вие сте мъжът в къщи-))). Има ли значение дали си пасвате,след като сте вече заедно-))))Пътищата ви се преплитат по много странен начин,но и двамата се чувствате самотни и неразбрани,не само вие…Дали ставате за бизнес? Елена,та вие сте родена за бизнес, да ръководите и да работите със замах. Вярно е,че имате доста проблеми и големи промени в живота си,но това да не ви притеснява.Ще тръгнете нагоре!

 181. Елена Says:

  Благодаря много Кабала,
  извинявам се ако съм Ви притеснила.
  Лек ден и всичко добро

 182. Дори Says:

  Здравеи Кабала,
  би ли ми казала нещо за житеиският ми път.Имам чувството,че в момента в които достигна до бряг падам обратно във водата
  Казвам се Теодора и съм подена на12.04.1963г. в 15ч30мин

 183. Здравейте,Теодора!Пътят ви е под влияние на числото 8,символ на безкрайното и вечното. То е едно кармичните едноцифрени числа,което говори за труден път,много усилия,но и достигане на голям разцвет!Подвластна сте на промени,честа смяна на работа,дом и т.н.,но това,че значи,че няма да постогнете материален успех,напротив,8 е символ и на парите.Проблемът е,че не съдбата ви е виновна,а вие.Не знам,вероятно изпитвате страх да предприемете нещо ли,просто сама си вредите,а така като гледам след 25 години сте имала много висок скок нагоре.

 184. Дори Says:

  Благодаря Кабала за точният ви и бърз отговор.Вие сте права.Уж съм решителен човек, а когато трябва да стигна до края винаги нещо стaва,нешо се променя и аз винаги губя.Ето сега началника на отдела ни напусна, но едва ли ще повишат мен.

 185. Нина С. Says:

  Здравей Кабала, родена съм на 26.07.1970г. между 05:30 и 06:00 часа в неделя. Казват, че родените в неделя са щастливи, но при мен нещо не се получава. Някъде прочетох, че това число /26/ е на кармична разплата. Бих искала, ако можете да ми кажете нещо повече за това. Животът ми е спрял на едно място и не помръдва. Ще ви бъда благодарна да ми кажете дали някога или нещо може да се промени към по добро, изобщо имам ли шанс за промяна? Благодаря предварително.

 186. Здравейте,роден съм на 28.10.1981,исками се да разбера защо идете които сам намислил и до някаде съм ги осъществил все тръгват назад,все едно да не бях ги почвал,това на мен ли се дължи или просто кармата ми е такава?

 187. ЗА НИНА:Никой не е казал,че животът ви ще е лесен,пък не може всички,които сте се родили в неделя да сте щастливи,ами ние,’дето сме родени през останалото време какво да правим?-))))) Да,26 е число на кармичната разплата,защото ще плащате и страдате,заради прекалените си жертви и доброта. Много сте наранявали в предишен живот,сега е ред и вие да го изпитате.Не се притеснявайте,за всички ни се отнася.Много промени има в живота ви и една много красива и късна любов-)))),която окончателно ще промени живота ви.Вие ,на всичкото отгоре,носите кармична обремененост и ще ви товарят с много отговорности. А в същото време,обожавате свободата-)))Е,как да стане-))))…Опитайте се хем да носите голям товар,хем да го приемете с усмивка..>В началото ще е трудно,ама после….

 188. ЗА Б….Кой ви каза,че няма да си осъществите идеите?!Я си помислете,колко възможности пропуснахте….Съдбата ви е давала шансове….Много усилия

 189. ЗА Б…..:Този компютър,някога ще го ударя в земята…-)))та,много се борите и това е хубаво.Малко сте се прераждал,защото сам сте отработвал кармата си.Знам,че в момента имате притеснения за пари,но това не трябва да ви притеснява-)))Как да ви кажа,вие сте очарователен,а в същото време никой не може да достигне до душата ви-)))Искате много,обаче не може да го получите веднага-)))).Ще имате рязък скок нагоре,но по-късно-))))

 190. Костадин Says:

  роден съм на 01.04.1973г, Кабала би ли казала и нещо за мен .
  Благодаря

 191. За вас мога да кажа,че се отделяте доброволно от хората.Може би изпитвате някакъв страх да не разберат колко сте чувствителен?-)))Добре е да сте сключил брак след 31 години-)))).Много сте борбен и в същото време затворен….Е, знам,че чувството ви за достойнство е прекалено голямо,ама трябва да правите и някакви компромиси,все пак…Имате изключителен ум.Можете да разчитате графики и схеми от раз-)))Много ви бива в ръцете-))))Нямате кармична обремененост ,но трябва да се научите,че хората до вас също имат достойнство…

 192. Астарта Says:

  Родена съм на 06.08.1966 година около 23:45 часа. Бихте ли казали нещо за мен

 193. Астарта Says:

  Очаквам с нетърпение коментара Ви. Благодаря!

 194. Нина С. Says:

  Благодаря ти Кабала. Знам, че животът е труден и не е лесен, старая се да приемам философски нещата и наистина да си нося товара с усмивка, но понякога губя надежда. Благодаря ти за отговора, даде ми кураж. Бих искала да те попитам и за сестра си. Тя е родена на 02.11.1972г. незнам точния час, но и при нея всичко става по трудния начин. Отново ти благодаря предварително.

 195. За АСТАРТА: Няма нужда да ми напомняте да ви отговоря-))))Просто отсъствах от града за известно време и не бях в състояние да отговарям на въпросите тук.Часът ,който сте дали-какво означава „около 23,45“ в какъв диапазон са предположенията ви за раждане,защото това е от голямо значение. За вас-Животът ви е бил низ от различни неочаквани преживявания,както и ранен брак има даден тук. След около 26 години е трябвало да поемете доста отговорности,струпани на раменете ви…Животът направо ви е поставил на друго място.Вие сте с прекалено развито чувство за собственост.Астарта,с какво се занимавате? Тук виждам някакви окултни способности,но не съм сигурна накъде сте тръгнали-)))

 196. ЗА НИНА:Сестра ви прекалява с чувствителността си.Никой не е виновен,че нещата се развиват трудно при нея.Прекалено много витае из облаците,склонна е лесно да се обижда и въпреки,че е имала възможност за развитие,дори в чужбина,тя сама е тргнала някак си надолу….Има боледуване тук,при нея….това ли е бил проблемът?! Захваща се с много неща и после лесно се отказва от тях….Променлива,но с много таланти…да се вземе в ръце,защото има възможности

 197. Астарта Says:

  Кабала, благодаря Ви за отговора. Вие ме изненадахте невероятно много. Да, имам ранен брак и всичко което казвате е така:):):). Имам две професии – библиотекарка и психолог. Работя по втората. А за часа на раждане – 23,45 в град София. Не знам какво имате предвид под окултни способности, но със сигурност имам силно развита интуиция. Можете ли да ми кажете дали имам шанс за смяна на работното място? Още веднъж Ви благодаря и много усмивки от мен:):):)

 198. Нина С. Says:

  Здравей Кабала, така е сестра ми наистина е много чувствителна, но е здраво мислеща и прагматична. Здрава е и в службата си е добре, т. е. там няма някакви по сериозни сътресения. Проблемът при нея по-скоро е в личен план, това имах предвид, ще срещне ли подходящия човек с когото да има стабилна и сериозна връзка? Благодаря ти.

 199. Ружа М. Says:

  Здравей Кабала, родена съм на 29.05.1963г.в гр.Асеновград.Иска ми се да постигна нещо повече сама.Би ли било успешно мое начинание в ,да речем ,книжарски бизнес ? Благодаря предварително.

 200. Ружа М. Says:

  Това,което пропуснах е часа на раждане,ако има значение-7:50 сутринта

 201. здравейте,кабала
  бихте ли ми казали до каква възраст имам забрана за брак и нещо за мен
  родена съм в Бургас на 29.08.1984/11.35 на обяд

 202. ЗА РУЖА: Вие имате размах и бихте могли да постигнете много.Тази година ви е като ново начало и усещате сили,за да се справите с препятствията-)))Да,вие бихте имали възможност да се реализирате в бизнеса с книги,особено,ако са свързани с езотериката и мистиката-)))

 203. ЗА Н Б: Не е препоръчително да сключвате брак до 31 години,но това не значи,че няма да го направите-)))Има,обаче голяма вероятност от раздяла при вас

 204. ако нещата стоят така, имали тогава смисъл да го правя преди да навърша 31год.може ли да ми кажете нещо и за професионалното ми развитие ,свързано е с изкуство. благодаря

 205. Ружа М. Says:

  Благодаря,Кабала!

 206. ЗА Н Б : Това е ваше право дали да го направите или не-))) Когато бях на 19 години,за първи път се сблъсках с астрологията и номерологията.Тогава, една жена ми каза,че не може да съм с човека,с когото бях в момента-)))Е,не и повярвах…Та,аз бях толкова влюбена-)))Мина време и се разделих с този мъж и причината бях аз-)))) Всичко на този свят е един голям урок Н Б…Всичко може да се отработи по различен начин. Просто трябва да имаш едно наум…Не сключвай брак,например.Тук става въпрос за официалните отношения-)))Ако живееш с един мъж дълго и щастливо и някога,след 31 години решиш да сключиш брак?!-)))Ето ти един изход,нали-)))
  Относно творчеството – Не зная как ви е името,обаче числата ви дават точно творческа насоченост,независимо дали става дума за рисуване,пеене,музика или актьорско майсторство-))))Имате художествен вкус,така че правилно сте се насочила-))))Вие,май сте от хората,които подсъзнателно си усещат какво трябва да работят и какво им е призванието-)))

 207. Ружа М. Says:

  Искам да попитам,за една омъжена жена кое фамилно име се взема предвид,когато се прави номерология на името-бащиното или на съпруга?

 208. Тълкуват се и двете имена,защото по акт за раждане са нещата,които са ви вродени.Бащината ви фамилия символизира егрегорът към който сте включена,т.е. наследството от рода.Все едно общ геном на роднините ви и когато се омъжите ще минат няколко години,но ще се включи нов геном-този на мъжът ви и вие придобивате нови качества,стига да използвате неговата фамилия,разбира се-)))

 209. Астарта Says:

  Здравей Кабала! Искам да те попитам дали ще сменя работата си? Благодаря

 210. Астарта,за този въпрос се иска много пресмятания при мен,което няма да ви е безплатно.Подобни въпроси са или за някоя врачка или за хорарната астрология.За това ще ви насоча към Скарлет.Блогът и е даден в началната ми страница. Тя може да ви отговори на този въпрос-)))

 211. Здравейте,

  Родена съм на 29.06.1974година в 12,45ч. и искам да разбера ще срещна ли подходящия за мен мъж.

 212. Здравейте,Магнолия! Вие сте разведена,нали? Или поне имате много тежка раздяла с мъж…Разбира се,че ще срещнете своята половинка.Всеки човек я среща рано или късно,но вие имате доста изисквания-)))) Струва ми се,че мъжът роден за вас ще е чужденец или работата му ще е свързана по някакъв начин с чужбина-))))

 213. Астарта Says:

  Благодаря Ви Кабала!:)

 214. Здравейте,
  Невероятна статия! Много полезна, научих доста неща.
  Родена съм на 9.07.1971 в 8:15ч АМ и желая да науча дали ще срещна скоро човека, който ще остане до мен.
  Благодаря!

 215. Ами,ще го срещнете,защо не-)))),но малко късничко,пък и вие самата имате по-различни разбирания за брака,така,че не знам какво точно търсите- брак или човек,който да ви обича. До някъде и вие сте си виновна за положението си,човек трудно ви разбира,а и вие не помагате с нищо-)))).Смятате,че трябва да ви обръщат внимание-)))Тц, не и в този живот-била сте доста властна в минала реинкарнация и сега трябва вие да обичате повече и да давате повече.По,ислете върху това.Имам чувството,че вие прекъсвате връзките.Отделен въпрос е,че наистина сте изживяла тежка връзка,но това е ,защото трябва да отработите нещицата,които сте ги вършили в предишен живот-)))Може би късметът ви не е с българин-)))

 216. Благодаря Ви за отговора, но това „малко късничко“ ме озадачи-колко по-късно? По отношение на късмета-дали е възможно да е с българин, който пътува много? Според някои астрофактори от картата ми, е възможен и този вариант, но не съм много знаеща в астрологията… а и не се отказвам аз, а всичко пропада след 2-3 месеца, за съжаление…колкото и да се старая да не се случва

 217. Да,възможно да е човек,който пътува много или,чиято работа е свързана с чужденци. Какво значи старая се-)))…Любовта си е любов-страст,лудост,без старание ,даже без мисъл-))) Защо ви озадачава думата „късничко“-)))). Определено имате,явно основни познания за астрофакторите. Според числата, аз не виждам брак до 31 години. От 32 до 49 си година имате периоди,които предполагат брак.Забележете знакът на 7 дом-при вас е водолей-))),освен Уран,управител на този знак е и Сатурн.

 218. А Сатурн в астрологияте се приема за мъдър учител … уроци , които трябва да научим…
  Ако може да ми кажете кога са тези подходящи периоди и означава ли това, че през съответния период ще имам връзка, която ще зависи от мен как ще се развие и продължи…А ме притеснява и аспекта между Венера и Уран- означава ли , че всичките ми връзки ще завършват с провал?

 219. В случая,за който споменавате,това се разглежда като част от космограмата,т.е.определя вашия характер.Имайте пред вид,че освен мъдър учител,Сатурн символизира времето и забавянията,като във Вашия случай,освен като втори управител на 7 дом, той е управител и на 6 и което е добре,се намира в 10, на трон според домовете.Венера символизира 10 ви дом -кариера,социално положение

 220. а за периодите-как да ги определя? т.е дали сега съм в такъв период и колко време продължава, дали не приключва заедно с връзката?

 221. случайно попаднах тук! Търсех значението на числата по Кабала. От няколко месеца изчитам всичко за Кабала…
  Не можах да се ориентирам за всяко от числата…да, за 11, 22, 4, 8 открих, а останалите?
  Страницата е добра.
  Ох, и не мога да разбера аз как да си изчисля числото по Кабала…толкова много противоречия срещнах по различни страници, че ми се плаче!
  Поздрави!

 222. Ружа М. Says:

  Честно казано,бях останала с впечатление ,че и 29 е кармично число….

 223. Много хора правят грешка,като не намират разлика между кармичните числа и тези,които са на кармичната разплата,както и на кармичната отплата. Мисля,че не е мястото тук да развивам теории и да давам обяснения.Не съм направила този блог за безплатни лекции-)))Някой ден,когато намеря време, ще напиша нещо по въпроса.

 224. ЗА ЖИВКА: Нали не смятате,че ще ви покажа как да си смятате периодите в живота-)))) и кога е подходящо за сключване на брак-))))

 225. Zdraveite,
  Vashata stranica me zaintriguva silno i po tozi povod bih iskalal da Vi popitam neshto koeto otdavna me valnuva, znachenieto na chisloto devet i dali to ima niakakva po osobenna stoinost v moai jivot!Pitam za tova ne sluchaino,a poradi fakta che sam rodena na 09.09.1980 v 22:45 imeto mi se sastoi ot 9 bukvi,sbora ot rojdenite mi chisla sashto e devet i taka do bezkrai s deviatkite okolo men:)Az viarvam dalboko che tova chislo e shtaslivo za men, nai -malkoto che mi e rojdenno , no kakvo shte mi kajete Vie!Shte Vi bada blagodarna,ako mi lkajete i neshto za chovek roden na data 28.04.1969g v 23:00
  Predvaritelno Vi Blagodaria!

 226. ЗА mariya:Какво значи значение на числа по Кабала.Числата са едни и същи по значение.Кой ви каза,че има точно такова тълкуване-))))Някои хора доста злоупотребяват,мисля,с подобни неща.Да,срещала съм дори название като арабска кабала. Съществува разлика в тълкуването на числата в съвременната номерология и Зороастрийската система, има малки различич и в Източните системи,като там са добавени числата 10,11 и 12. В зороастрзма също се използват тези числа,като се добавя влиянието на Плутон,Прозепина и Дори на Вулкан-))) Това,което съм написала е статия за царските и кармичните числа в номерологията. Имам статия за вибрацията на числата и там е тяхното значение. Не знам точно какво четете от Кабала, но се насочете към Папюс, Дървото на живота.Може би ще ви помогне и космогонията на Розенкройцерите.

 227. ЗА КРАСИМИРА: Моля,тук да се пише на кирилица. Все пак съм си българка и не обичам да се зверя в някакви си там знаци-))) Та,така… Числото 9 си е като всички останали.След като го има в датата ви на раждане,значи е и число на съдбата ви. Това,че се повтаря си е голям проблем,защото има преекспониране на качества, натрупване, което никак няма да ви помогне в живота. Ако и числото на името ви е 9, то поне измислете някакво име,с което да ви наричат приятелите и да е по-различно от вибрацията на 9. Във вашия случай не ви е голям късмет и какво значи щастливо число-))) Че моето какво е-)))) Аз съм петица,ама си я харесвам и то много.Аз също твърдя,че е на късмет-))) Човекът,за когото ме питате ще претърпи големи промени в семейството с последващи раздели. Да внимава да не попадне в любовен триъгълник

 228. Ружа М. Says:

  Какви платени услуги предлагате?

 229. Ружа,правя анализи-общи като жизнен път,насоки в професията,жизнени етапи, годишно развитие, синастрия между двама дущи,избор на дата за брак,за фирма,име на дете, име на фирма…Пишете ми на мейла

 230. Здравейте,родена съм на 23.05.1984г в 12.50 интересува ме кога ще срещна подходящия за мен мъж.Благодаря предварително

 231. Привет! Не знам какво имате пред вид под думата „подходящ“ мъж-някои влагат в нея-финансово обезпечен,други-може и да е беден,ама да ме обича…вариации много.На този въпрос-кога ще срещна може да ви отговори веднага някоя врачка-аз,едва след пресмятания,които няма да правя,поради тяхната трудоемкост. Вие ще правите кариера и не виждам за какво сте се разбързала. В любовта сте доста искрена и с трайни чувства,но имайте пред вид,че има вероятност за развод при вас. Сега трябва да се въоръжите с търпение и смелост,защото до година ви очакват премеждия и неприятности. Не бързайте да създавате семейство.Направете го след 30 годишна възраст!

 232. Здравейте, Кабала!
  Родена съм на 05.09 1979 г. в 7.50ч. Въпросът ми е, дали се очертава създаване на семейство в скоро време, дали момента е добър, или просто да се отдам на работата и да не мисля много за любови. Знам, че насила хубост не става. А просто ми се иска нещата да се случат по естествен начин.
  Вярвам в астрология, номерология и т.н. и вашият съвет ще ми бъде от полза.
  Благодаря Ви предварително

 233. Здравей,Кабала!Искам да ви попитам нещо,за което предварително ви благодаря!Казвам се Светлана и съм родена на 18.11.1967г.Скоро се срещнах с мъж Коста-01.11.1961г.Беше любов от пръв поглед.Има ли бъдеще според вас тази връзка?

 234. Не знам какво разбирате под думите“бъдеще за тази връзка“.По приницп си подхождате, защото той е чувствителен и усеща вашите нужди.Той е по-инициативен от вас и бих казала по-контактен.Като числа сте си добре.

 235. ЗА АНА :Да, брак ще сключите до 32 годишна възраст. Ако ме питате дали годината ви е подходяща за това,ще ви отговоря с ДА, стига да имате човека до себе си-)))).Трябвало е да претърпите лична драма и разочарование. Ако сте решила да сключвате официален брак,то го направете през септември 2008 или април,май 2009.

 236. Благодаря Ви много, Кабала за точния отговор. Вие потвърждавате думите и на друг ясновидец.
  Благодаря Ви още веднъж, точна сте.

 237. Радостина Says:

  Здравейте, Kabala, очарована съм от това, което правите.
  Родена съм на 19.01.1983 в 11.30 ч. Бихте ли ми казали нещо повече.
  Предварително благодаря.

 238. Ралица Says:

  Здравей, Кабала.
  Казвам се Ралица – родена съм на 10.12.1988 г. гр. Варна
  Бих искала да ви попитам дали ми предстои брак скоро с Радослав роден на 23.07.1987 г.
  Благодаря. Поздрави от Варна

 239. ЗА РАДОСТИНА: Не мога да разбера, вие ли се отделяте сама от хората и се самоизолирате или те ви изолират??? Виждате ми се самотна…Престанете да се тревожите за пари и семейство…Това ще ви натовари психически и до никъде няма да стигнете! Имате много вътрешни страхове…Опитайте се да ги премахнете,знам,че не е никак лесно, но имате число,което ви дава възможност да виждате живота от към щастливата му страна-))).Оооо,тази година,определено виждам промяна във вас-)))),като душевно състояние. Ако учите или искате да го направите,сега е момента да действате.Отдайте се на почивка,че до година ви очаква доста работа и отговорности-)))

 240. ЗА РАЛИЦА: Дали ви престои брак или не-на това може да ви отговори веднага врачката или хорарната астрология-)))От това,което сте ми дала като данни,мога да кажа едно….Ралица,за къде сте се разбързала,на теб ти предстои учение-)))).Ако питате дали си подхождате,бих казала ДА,стига да признавате авторитета му и да галите ухото му с високопарни думички,а пък вие това го умеете много добре-)))).

 241. Радостина Says:

  Благодаря за отговора. И още един въпрос, ако позволите. Каква е съвместимостта ми с партньора ми : 21.10.1983 Божидар

 242. Радостина,вие сте като тортата и бакпулвера с този мъж…-)))Каквото казах за вас,почти същото важи и за него,но той е по затворен от към чувства…

 243. Радостина Says:

  Благодаря за отделеното време и продължавайте в същия дух. Адмирации за желанието, с което го правите :))) Дано сте права за ученето, това е на дневен ред при мен :). Много усмихнат ден желая.

 244. Славчо Says:

  Здравейте!Казвам се Славчо.Роден съм на 18.12.1977 г. Вече съм на 30 г.и мисля,че няма да ми стигне животът,за да доживея всичко добро и хубаво,което може да ми се случи(а аз знзм,че ще ми се случи),но там е работата,че става прекалено бавно.И сигурно няма да мога да дочакам някои-Блянове.На моменти мисля,че вижея нечий друг живот.Малко да се усмихнеш и веднага ти на среща-беда.Не мога да преценя дали има някакъв пореден числов интервал по между тях,но някои беди ме сполитат като гръм от ясно небе.Чакам отговор-БЛАГОДАРЯ!!!

 245. ЗА СЛАВЧО: Вие,пък за къде сте се разбързал?!Къде ще ходите,че няма да дочакате бляновете си,пък и нали за това са блянове-))),а не мечти…Да ви кажа,не виждам тежък проблем при вас,освен този,че трябва да поемате отговорност-това е вашият урок-за всичко,дори ако трябва поемете и чужда такава…Трябва да се насочите към дейности,свързани с мисионерството,ако щете-)))Не разбирам какво ме питате,всъщност….Всеки е имал своите възходи и големи падения,дори и аз…Аз също съм си мислела,че няма да имам време да науча всичко,което искам и осъзнах,че няма и как да стане,в някой следващ живот,може би-)))).Имате число,което показва борбата във вас и големите ви противоречия.Мисля,че първо трябва да разберете какво точно искате и тогава да вървите напред…

 246. Zdraveite rodena sam na 22.11.1974.Kakva e sadbata mi zanapred?

 247. Нина С. Says:

  Здравей, отново Кабала! Благодаря ти за всичко, което ми каза, даде ми много кураж и надежда, но ми се случи нещо, което отново ме отчая. Опитвам се да следвам съвета ти да си нося товара с усмивка, но явно не съм толкова силна. Има ли прошка за минали грехове, такива които дори не знаеш, че си извършил и възможно ли е да ти бъдат простени в настоящия живот? Да плащаш, а да не знаеш за какво? – трудно го разбирам, цял живот ли се плаща, ако има осъзната грешка и разкаянеие би следвало да има и прошка нали? Искам отново да се посъветвам с теб, но този път бих искала, ако е възможно да не е във форума. Може ли да ти пиша e-mail-а? Трудно се живее без надежда и разбити мечти. Може би трябва да цитирам или перифразирам епитафията на Паулу Коелю ,,..тя умря докато беше жива…“ Благодаря ти отново. Желая ти много усмивки и продължавай да даваш надежда с точните си, понякога иронични и леко саркастични, но винаги, каращи да се замисли човек отговори.

 248. Здравей Кабала,
  Казвам се Деница и съм родена на 29.08.1974 г. От доста време живея под напрежение свързано със здраве на мой близък. Винаги съм имала надежда, че след толкова години нещата ще се оправят, но това не става, дори се влошават. Чуствам се адски объркана, безсилна, ядосана. Личния ми живот е хаос, като чили правя неща, които се очакват от мен, а в сърцето си знам, че искам всичко да променя. Не знам каде да потърся искрата, която ще ме пробуди отново…

 249. Галина Says:

  Здравей,Кабала!Родена съм на 16.10.1978 и бих искала да знам дали има причина за трудностите в живота ми?

 250. ЗА М.:Съдбата ви ще е много добра,ако престанете с прекалено големите си тревоги за семейството и за здравословните проблеми. Вървите на едно място,а имате толкова много шансове…Огледайте се. Прекалено сте чувствителна и това е причина за депресивните ви състояния.

 251. ДЕНИЦА, на вас ви е дадено да преодолявате големи трудности в живота.Самотата ви и неочакваните промени, при вас вървят ръка за ръка. Аз не мога да кажа нищо за този болен човек. Как да намерите светлина? Когато приемете всичко,което ви дава живота с благодарност и смирение,не ПРИМИРЕНИЕ,а смирение…Много е трудно да го направите, но се опитайте и ще видите,че нещата бързо ще започнат да се оправят. Вие сте с много силен характер.Знаете,че слабите,ако бъдат подложени на това,през което сте преминала вие,няма да издържат. Още веднъж ще ви се наложи да стиснете зъби-))),но,хубавото е,че никога не се отказвате.След това препятствие,вие ще си отдъхнете.Тази година ще се наложи,наистина да обърнете по-голямо внимание на семейството си,но в края на 2009 и 2010,нещата при вас ще си дойдат на мястото.

 252. Венцислав Says:

  Здравейте, Кабала! Поздравления за страхотния блог и за отзивчивостта, с която отговаряте на всички! Роден съм на 1.09.1970 малко след полунощ. Тъгата сякаш пропива живота ми откакто се помня. Ще се радвам да чуя какво виждате около мен, а и дали ще се оженя и ще имам деца? Благодаря.

 253. ГАЛИНА, вие ще трябва да преминете през проблемни връзки и емоционални наранявания,но това не значи,че няма да ги преодолеете. Аз не виждам причина за безпокойство при вас, освен,че е възможно да разрушите една връзка,освен,ако вече не сте го направила. Вие просто ще вървите нагоре.Не знам,вие явно не усещате вибрацията на едно от най-силните числа.Може би ще ви отнеме малко време, но всичко при вас ще е наред.Тази година се отръсете от всичко старо,като емоции,като планове…Ако щете изхвърлете старите си и ненужни вещи от дома си…Това е много важно,не прилепвайте към ненужното.След една година ще имате възможност да реализирате неща,които сте планирали.За деца,няма как да ви отговоря,наистина.Просто не съм врачка,опитвам се да го обясня по някакъв начин…Защо да нямате? Има ли причина да мислите по този начин???

 254. Здравей Кабала!Благодаря за отговора!Обърнах се към теб с надеждата да разбера дали има причина заложена може би в датата ми на раждане или е карма това че всичко за което мечтая или не се случва или го постигам след много време и с много усилия,преминавайки през множество препятствия!Правило е при мен че всичко става трудно!А и най-голямата ми мечта-да си имаме дете е нещото което не ми дава покой и страдам ужасно много!!!Мисля си,каквили грехове изплащам за да търпя това наказание и през какво още трябва да премина за да заслужа да бъда майка?!!

 255. ГАЛИНА,напишете ми часа и мястото си на раждане,може и на мейла…

 256. Родена съм в София 22.30ч

 257. ГАЛИНА, деца ще имате-)))),наистина,но при вас е малко по-късничко-)).Може би имате някакъв здравословен проблем,но ще бъдете майка-))))Аз,не виждам причина това да не стане,освен ако просто вие психически се обременявате в момента.Успокойте се и се въоръжете с търпение-)))

 258. Благодаря!!!Имах нужда от надежда!

 259. ВЕНЦИСЛАВ:Вашият живот е под властта на промените,както в семейството,така и в професионалните и интимните отношения.Няма място за големи притеснения, защото нямате тежки кармични „задължения“. Вие прекалено се вживявате в детайлите и понякога излишно страдате.Та,вие не позволявате друг да достигне до вас и чувствата ви…Причината я търсете другаде.Понякога издребнявате и се дразните от недостатъците,ама все пак и вие имате такива-)))). Ще се ожените, но по-късно.Ако го бяхте направил ви очакваше раздяла

 260. Венцислав Says:

  Благодаря за отговора, Кабала! Не знам дали този ми живот е под властта на промените, малко застоял ми се вижда ))) Да, наистина голяма част в мен се автодепресира и самоизолира. Интересно, и друг ми е казвал за раздяла при ранен брак и може би късна женитба. То закога ли, на тия години ))) Е, нещата се подреждат ))) Бъдете здрава!

 261. Здравейте Кабала!Разгледах коментарите и ми стана любопитно.Бихте ли надникнали и в моя живот?Родена съм на 10.06.1981,в 05:50ч. в Димитровград.Благодаря Ви предварително!

 262. JYLI, вие сте от хората,чиито емоции се управляват от ума.Независимо от това,че много хора ви считат за вятърничава, много добре премервате всичко,но до там,само когато става дума за емоции. Преди около две години сте имала труден период в живота си. Внимавайте с „лошите“ си мисли,понякога,имате силна енергия…Имате даден много рязък скок нагоре…Бих го сравнила като грозното патенце,което се превърнало в красив лебед. С течение на годините ще станете доста независима от финансова гледна точка.

 263. Благодаря за отговора,мила Кабала!Само не ми стана много ясно,този скок ,за който говорите,в професионално отношение ли е и предстоящо събитие ли е?Дали може да става дума за смяна на работа или е някакво лично събитие?А за трудния период-да,така беше.
  Желая Ви усмихнат ден!

 264. Здравейте Кабала! Родена съм на 29.12.1978 г., сутринта. Имам доста проблеми особенно в любовта, а и всичко в живота постигам с цената на мнооого усилия, мъка и т.н. Интересува ме дали ще се успокоя някога и ще създам семейство?

 265. VESSY,хубавите неща се постигат трудно-)))) Не си мислете, че и при мен нещата в живота ми са вървели гладко,н това е хубавото на предизвикателството…-)))Вие сте родена на число, символизиращо кармичната разплата,така че е нормално да сте преживели много големи трудности и изпитания.Самотата,която сте чувствала е трябвало да насочите към учене. Ще се омъжите в периода между 30 и 36 години-))) и не се притеснявайте,очакват ви хубави неща-)))

 266. Здравейте,Кабала.Родена съм на 23.05.1984 в 12.50,бихте ли ми казали нещо за работата,ще я сменя ли скоро,в каква област ще се развивам и ако нещо за живота ми в близко бъдеще.Благодаря ви,желая ви много здраве и късмет

 267. Вече ви бях писала,че вие ще се развивиате в професията.Мога да ви кажа какво трябва да работите,а дали сте го направила е отделен въпрос. На тези въпроси ми трябва повече време,което не мога да го направя тук.Вие по принцип обичате да сменяте работата си,защото не сте човек,който ще стои на едно място.На вас ви трябва професия, която е свързана с промени,пътувания,дори бихте била добра в продажбаа на недвижими имоти.Тази година обърнете внимание на семейството си. Промяната можете да я направите другата година,есента.

 268. Благодаря, Кабала! 🙂 Вие сте права – бягайки от самотата през целия си живот досега съм се занимавала предимно с учене и продължавам:) – но все пак има и по-важни неща в живота – като Любовта и раждането на нов живот:). Благодаря за надеждата :), която ми дадохте, и ако не Ви притеснява още един въпрос – ще имам ли деца?

 269. Здравеи, Кабала. От скоро се запалих по астрологията изклучително интересна наука. Родена сам на 17. 01. 1984 в 7. 45. Би ли ми казала нещо за мен, а наи вече за лубовния ми живот там е пълен хаос.

 270. VESSY, относно децата няма как да отговоря на база тази информация,която сте ми дала…Обикновено изисквам час и място на раждане, но не мога да разбера,защо има толкова много жени,които се притесняват дали ще имат деца???Ама,разбира се,че ще имате….Защо не???Освен,ако имате сериозни основания за съмнение,като някакво тежко заболяване например….Вижте,съмненията пораждат страха, а страхът поражда болестите…Ако непрекъснато се съмнявате,вие ще предизвикате ситуации, които никак няма да са приятни. Нали се сещате какво се е опитвал да ни научи Христос-)))-на Любов-вечната и Вселенската и хиляди пъти е казвал,че Вярата в Силата и Доброто е мощно оръжие срещу страха и тъмнината-))) Вярвайте…Убедена съм,че ще имате деца-))))На всяка жена и идва времето-))))

 271. KIKI, за мен думата „увличане“ по астрология,означава,че сте започнали да я учите, а не само да четете разните му там хороскопи… Тук отговарям само на база на това,което виждам в датата на раждане,а такива подробности изискват по-дълго разглеждане на име и карта.Та,така…Ами,вие сте си особена и по характер. При вас нещата ще са по-трудни,заради Съдбата,която ви е определена да учите и да се развивате. Аз не виждам какъв е проблемът при вас??? Имате чудесно развитие,но като че ли вие сте основната причина за разделите и проблеми в любовите-))). Имате нестандартно мислене…Защо не го използвате по направление-)))

 272. Привет отново, писах преди малко в авторското..

  много ме сърби да те запитам един върпос. на пук на пълния ми втори дом и многото 4-ки и 8-ци до този мометн винаги съм имала финансови проблеми, понякога не бих казала, че са и малки.. няма да се впускам в подробности.. но дали според теб това е кармично заложено и дали някога ще се разделя с този проблем?

 273. Мазкони,мислите ми четеш-))))…От снощи ми се върти една идея да напиша статия за прераждане и кармичните връзки-)))). По принцип 8-цата дава материални проблеми,независимо,че символизира и парите. КОлкото по-малко осмици имаш,толкова по-добре…С течение на времето твоята материална зависимост ще изчезне-))) Всичко е заложено кармично,т.е. то е следствие от някакви наши минали действия. Ако някога за теб парите са били особено важни и си злоупотребявала с тях, то сега трябва да усетиш по някакаъв начин липсата им, за да разбереш,че те не са източника на Божествената Любов и щастие-)))). Причините могат да са най-различни. Аз нямам пълен 2 дом, но имам южен възел там,можеш да си представиш на какво съм подложена и аз ,нали-))))Може би за това подсъзнателно се насочвам и се стремя към 8 дом,което и правя в момента-)))).На всичкото отгоре и слънцето ми е в 9 дом-))))

 274. Здравей Кabala! Роден съм на 27.05.1980 г. Бихте ли ми казали нещо за живота ми в близко бъдеще – в професионален и личен план, особено в любовта?

 275. с риск да говоря на чужд език за товите постетители, бих казала – типично за сатурн в 12-ти (може и в първи да е незнам) има моменти, когато си казваш „ей богу не мога повече“ и не без основание, можеш да се досетиш какво е, когато и Сатурн се кикосва горе от 11-тия и пляска непослушното Слънце във втори. Представи си колко е „гот“, че такава каша се е забъркала с тези мой майчински, чеееее незнам вече кой да гоня работодател или НОИ ама по-подробно не тук

 276. ЗА Juliqn: Въпреки,че сте човек,който би трябвало да обича промените, хич не искате те да се случват-))) Носите кармична обремененост, защото и сега,както и в минал живот, не обичате да довършвате нещата и се захващате с нещо ново… Тази година има вероятност да се влюбите, но вие сте от хората,които обичат разнообразието в интимния живот, така че ви трябва нещо много силно и разстърсващо, за да се влюбите истински-))).

 277. Здравейте Кабала!Дълго мислех дали да Ви задам въпроса,за който мисля,за да не го вземете за несериозен,но все пак се реших .Отнася се за певец-идол на милиони хора.Той е роден на 29.08.1958 г. в 07:54 ч. в гр.Гери,щат Индиана,САЩ.Дали ще срещне жената на живота си,с която да създаде семейство и ще се качи ли отново на сцената,ще има ли успешно завръщане?Ще бъда много благодарна за Вашият отговор!

 278. ЗА mjfan:От това,което виждам,този човек има доста неразрешени кармични проблеми,свързани с маниакалност или пристрастяване. Голям проблем има в емоционално отношение и не може да намери самия себе си.Много промени, просто неочаквани възходи и падения.Този човек трябва да се лекува…Не мога да кажа точно какво е заболяването, но определено при него има проблем. Той е самотник и е имал доста проблеми в семейството, особено с майка си. Наистина има при него притеснения за дом, за пари. Доста амбициозен човек,но виждам рязък спад в живота му. Не мисля,че ще има жена и брак по смисъла,който се влага-))).Самият той се чувства застрашен емоционално и може би това е свързано с детството по някакъв начин. Има забрана за брак до 30 годишна възраст. Можел е да се жени между 30 и 39 години. Навлязъл е в последен жизнен етап,който е свързан с доста работа и упорит труд. До 48 години е трябвало да се оттегли и да преосмисли какво е постигнал в живота си. По правило,от числата,които виждам, такъв човек или се жени късно или изобщо не го прави-))) Мисля,че първо е трябвало да осъзнае кармичните си проблеми,защото дълбоко в себе си носи бунт срещу семейството си и това рефлектира и върху личния му живот-)))

 279. Скъпа Кабала,ужасно сте права за нещата,които казвате.Дори за проблема с родителите,който е бил с баща му.Абсолютно сте права,че всичко идва от детството.
  Сигурно сте се досетили,че става дума за Майкъл Джаксън.Наистина е болен от витилиго,но може и да има още нещо,като гледам последните му снимки,за съжаление не знам какво е.Страх ме е,че може да е нещо дота сериозно.
  Значи според Вас той повече няма да прави музика?Понеже предстои да излезе новият му албум и много ми се иска да тръгне на турне след това.

 280. Честно казано,в началото нямах идея за кого става въпрос…Едва,като започнах да пиша ми дойде на ум,че може да е той…нямах идея,че е болен….Харесвах песните му,защото израстнах с тях,но от дълго време не съм следила нищо за него…..Не мисля,че проблемите са били с бащата,по-скоро с майката има нещо общо….Не знам дали ще пее и твори ,но има такъв рязък спад надолу,че не знам изобщо какво ще прави….

 281. Здравейте Kabala, казвам се Марина и съм родена на 14.08.1983г. в 12:30 на обяд. След като прочетох част от блога ти честно казано малко се стреснах. Рождената ми дата наистина ли е толкова кармично натоварена колкото си мисля, защото отскоро ми започнах да се интересувам и да намирам дълбок смисъл в неща които са окултистки или неконвенционални, дали има нещо общо с датата ми на раждане. Благодаря ти предварително за отговора, виждам, че си прилежна към „почитателите“ си.

 282. Аз също съм израстнала с музиката и идеите му и за това толкова ме е грижа какво ще стане с него.Дано само да се възстанови психически и физически от съдебния процес и да е жив и здрав,а пък кариерата му може да я продължи някое от 3-те му деца.Дано да има някое с такъв талант.
  Що се отнася до витилигото,той си го има от 1986г.,80% (вече може и повече)от кожата му е обхваната от тези бели петна и затова той избелва и останалата част.Дано няма друга болест.
  А Вие просто доказахте колко сте добра в тълкуването на звездите.Аз имах някои съмнения за часа на раждане,но след толкова вярната прогноза мисля,че е този.
  Благодаря Ви отново!Желая Ви всичко най-добро!

 283. катя пенкова Says:

  здравейте.Родена съм на 11.09 1971 имам огромни финансови затруднения.Моля пишете ми какво мога да направя,за да си помогна

 284. КАТЯ,от това,което виждам,тези проблеми не са от днес…И преди сте имала големи притеснения за пари и семейство. Вие имате силни числа,но проблемът ви е,че сте зациклила на едно и също място…Не знам, може би сте прилепнала към тези проблеми, а никой няма да ви позволи да го направите. Финансовите проблеми няма да изчезнат, докато не насочите вниманието си на друго място… Тази година трябва да внимавате,когато сключвате договори или подписвате документи. Поне виждам желанието ви за борба с проблемите. Аз не мога да ви кажа как да си помогнете. На всекиму се дава толкова,колкото трябва,особено когато има нужда.КОгато непрекъснато се притеснявате за пари, се появява т.нар.запушване на канали и все едно,че отказвате да търсите изход. Успокойте се,знам,че е доста трудно да го приемете,но си кажете, че ако наистина сте в нужда,Някой ще ви помогне…Ще видите,че изходът ще дойде без самата да го очаквате. Самата ви дата,показва непрекъснато люшкане и колебание, свързано с парите и семейството.Това ме навежда на мисълта,че при вас има прилепване и вкопчване в проблема.

 285. zdr roden sam na 05.05.1977g. moje li malko pove4e za mojata rojdenna data. ne znam za6to oba4e imam 4uvstvoto 4e prejivqvam lo6 period. blagodarq predvaritelno

 286. Mnogo e interesna,moge li da mi pomognete kak da naucha za predishnia si givot,blagodaria vi predvaritelno.Do skoro

 287. ЗА diyan : Помолих тук да се пише на кирилица. Като гледам, пощата ви е в абв,така че определено сте имал тази възможност. Виесе опитвате понякога да бягате от отгворност. Не виждам да сте в някаква криза в момента,освен,ако искате да направите нещо, а то се бави. Тази година ви е период на осъзнаване на човешките взаимоотношения и обърнете по-голямо внимание на семейството си. Не правете от мухата слон-))),защото не знаете какво значи тежка година.Промените,които имате и които ще са през цялата 2008 и средата на 2009 ви карат да поемате повече отговорности без да бягате от тях. Сега „ковете“кармата си за следващия живот.Много внимавайте какво мислите и какво вършите,защото последствията ще ги усетите през следващите си периоди. Гледам,че брак е трябвало да сключите след 29 годишна възраст и ако още не сте го направил,то има време за това-)))Бъдете по-дипломатичен.

 288. ЗА АСЕН: Е,няма как да ви науча как да разберете за кармичните си отношения в минал живот…Нали не искате да ми „вземте хляба“-)))).Занаят се краде,а не се учи,нали знаете. Има различни начини,въпреки,че е добре да се комбинират. Появата на кармичните числа 14,16,19,13 в различна част на табулограмата или в появата на името имат различни значения. После датата ви на раждане, сбора от числата от датата на раждане,сбор на цялото име,на гласни,на съгласни,всичко това ще даде кармичните уроци,както и липсата на някои числа в т.нар.екслузивна карта.Едва ли сте разбрал нещо от това,което написах,но вие ме провокирахте да го направя-))) Разбирам,че много хора не са наясно какъв труд е номерологията и астрологията,защото там също има раздел Кармична астрология-))),но всичко като характер,външен вид и т.н. носи отзвук от минали животи.Някои имат кармична обремененост,други -не,ама това не значи,че няма да плащат-)))Щом са тук,значи не са слушкали много-много тук преди и сегааааа,някой ще им дърпа ушенцатаааа…

 289. Здравейте отново, казвам се Марина и съм родена на 14.08.1983 год. в 12:30 на обяд. Исках да ви попитам за нещо повече относно рождената ми дата, от номерологична гледна точка. Вие не ми отговорихте на първото запитване и май съм първата, на която не отговаряте, имам ли за какво да се тревожа???

 290. Марина не си единствената, на която Кабала не е отговорила. Но защо го приемаш толкова драматично? Аз също зададох въпрос (по отношение на моята професия – в темата за числата са нашето минало, настояще и бъдеще) и не ми бе отговорено. Но считам за нахално при положение, че не заплащам да изисквам непременно отговор. Все пак това е отнемане от личното време, което аз МНОГО ценя!!! От скоро чета тук и ми е изключително приятно, независимо дали ще получа отговор или не. Не мисли, че тъй като те грози нещо, Кабала няма желание да ти пише! Желая ти всичко най-добро и много усмивки!!!

 291. ЗА МАРИНА:Искрено съжалявам,че не съм отговорила на въпроса ви. Просто,без да искам,съм го пропуснала…В началото помислих,че съм го направила в някоя друга тема, но виждам,че вие сте права-)))).Така,да видиииим… Няма от какво да се притеснявате,относно кармичната натовареност,така или иначе,ще се наложи да я отработвате-)))).Неприятното е,че освен числото 14,което се счита за кармично натоварено,при вас се появява и числото 13,но това не е болка за умиране-))). При вас има големи промени в живота,които ще спрат до година-))).Трябва да държите много на здравето си,защото ще имате някакви здравословни проблеми,но не от тежък характер-))). След 25 годишна възраст ще имате много препятствия,които ,бъдете сигурна ще преодолеете. Проблеми ще имате в семейството. Това,че ще се насочили към езотеричните науки и тайното знание само ще ви е от помощ и за това говори пътя на живота ви – влияние на числото 7. Благодарение на новата насока в живота ви,кармичните обременености ще придобият за вас друг смисъл и ще ги отработите не по тежък начин. Вие сте земен човек и много добре осъзнавате как да канализирате енергията си-))). Не се шашкайте от кармичните числа,аз също имам такива-))))
  Още веднъж,извинявайте за забавянето-)))

 292. ЗА ЕЛЕНА: Ами,при вас се е получило същото….и вас съм пропуснала,Елена-))).В подобни случаи напомняйте за себе си-тук или по мейла-)))).Та,така…Елена,вие изобщо не сте човек,който трябва да се занимава със счетоводство-)))).Не знам,как сте решила да учите подобно нещо-)))). Счетоводството го свързвам с тежък труд,било то и умствен.Можете да се справяте прекрасно с такава задача,но не и продължително време… Вие сте преподавател по душа…Можете да сте учител,треньор или дори да работите в болница. Подходящо е за вас професия,свързана с обзавеждане,диети,всичко,което е свързано със здравето на хората;биология,геология,там,където можете да създавате красота,уют и спокойствие.Вие дори можете да се занимавате с бизнес,защото притежавате лидерски способности.Сега сте в период на възход и имате шанс да получите през годините голяма материална независимост. Вие също имате кармични натоварвания и са възможни неприятности в професионален и личен план-))
  Надявам се,че съм ви помогнала. Извинете ме,че съм пропуснала и вашия въпрос

 293. МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ! Няма нужда да се извинявате. Вие сте вложили голям труд, за да може сега да помагате на хора като нас, лаици в областта. За мен астрологиятя е много сложна, интересна и необятна наука. А за счетоводството – който каквото си направи, друг не може да му го направи. Никой не ме е притискал да уча това или онова, а аз с хиляди мъки след 2 год. борби, влязох да го уча. И следването ми беше кошмарно. Дори след години не ми се минава покрай университета. А за биологията сте мн права. В ученическите години ми се отдаваше с невероятна лекота, но пък не ме влечеше. Учителката ми тогава беше изумена и се опитваше всячески да ме убеди да продължа да се занимавам. Много съм объркана, имам чувството, че всичко, което до момента съм правила е загуба на време!!! Въобще не знам на къде да се насоча! Това чувство е от мн време и вече започвам да се отчайвам.БЛАГОДАРЯ ВИ ОТНОВО! Поне едно нещо вече знам, човек трябва повече да се вслушва в себе си.

 294. ЕЛЕНА,никога не е късно човек да започва от начало-))).Нима трябва да съжаляваме за миналото? Не можем да го променим-)))) Отдавна спрях да използвам думички от рода на:“Ееехх,само ако бях постъпила така или по друг начин….“Няма смисъл – направила съм нещо-не съжалявам за него,просто си вадя поука.А,за човек като мен,подобно преобразяване никак не е лесно,като се има пред вид моя зодиакален знак и асцендентът ми-))) И двата са водни знаци-))). Така,че грабвайте Съдбата си и НАПРЕД! Не искате да смятате-много важно,оставете го…Искате да пишете-пишете,искате да учите-направете го!Приемайте всичко,което сте направила като урок и възможност,която някой ден ще я използвате…След време,това което сте научила може да ви „спаси“ по някакъв начин.Убедила сум се,че с каквото и да съм се захванала,дори и да съм го прекъснала…след време,знанията,които съм получила са ми трябвали и съм била благодарна…Знаете ли,има един човек,на когото винаги съм се възхищавала и намирам лека прилика с моя живот – Едит Пиаф-))).Тя пееше“За нищо не съжалявам…“ Повтаряте си го и животът ви ще се измени,не веднага,но ще го усетите,уверявам ви!

 295. Zdraveite rodena sym na 07.11.1984 godina. Chasa na rajdane e predi obqd.
  Mnogo mi haresa vashata statiq i chak me uchudi malko no absoliutno vqrvam v tova koeto kazvate i iskam da znam dali imam karmicha obremenenost.Blagodarq vi predvaritelno.

 296. ЗА Eliana: Моля,още веднъж да пишете на кирилица.Имаме прекрасна азбука с много силни вибрации и не разбирам защо трябва да се зверим в други ченгелчета и чертички….
  Вие нямате кармична обремененост,освен,ако не смятате за обремененост някои ваши трудности,които имате в живота си-)))).

 297. Съжалявам за Латинеца просто ми смениха компютъра и още нямах програмата.А нещо повече може ли да ми кажете :).

 298. ЗА ЕЛИАНА:Носите числото на отшелника.,така,че както и да ви обичат,вие вечно ще усещате неудовлетвореност.Сега сте в период на самовглъбяване, търсите причините за многото неща,които се случват в живота ви и за това,хората си ислят,че сте с особен характер. Вие трябва да полагате много труд и усилия да постигате напредък и ви уверявам,че ще го направите. По-големи неприятности,в смисъл на проблеми ще имате едва след 57 години.Имате силна защита отгоре.

 299. Здравей Кабала,
  Родена съм в София на 6 август 1966 година в 23:46 вечерта. Искам да Ви попитам за нещо повече относно рождената ми дата. Предварително Ви благодаря!

 300. Здравейте,Кабала.Вече няколко пъти Ви задавам въпроси и благодаря за отговорите,които ми давате.Родена съм на 23.05.1984 в 12.50,в момента живея в София,но мисля да се върна в родния си град,защото тук не се чувствам добре.Ще сгреша ли ,ако го направя и имам ли там някакви възможности за развитие.Благодаря

 301. ЗА ВАНИНА: Вие имате мноо силно развито собственическо чувство,защото сте прекалено чувствителна на тема „любов“. Това много затормозява вашите взаимоотношения и дори човек искрено да ви обича, в един момент започва да се плаши от вас-))). Имате кармична обремененост и доста особен характер-))).Нещата постигате с много труд,обаче успявате- в това не можете да се оплачите. Иначе сте човеколюбива и търсите хармонията.Умеете да давате съвети и рамо на хората,които обичате-)))

 302. ЗА jumg : Не сте ми посочили града, в който искате да се изместите-)))

 303. Русе,извинявам се

 304. ЗА jumg: Честно да ви кажа, по-добрият вариант за вас е София,сега всичко зависи и от името ви,но на база на числото на живота ви,по-подходящ като град е София.Всъщност,зависи какво точно търсите и ще работите,но като цяло, Русе е град,който показва духовност и самопознание,подвластен е на големи промени.

 305. Благодаря Кабала! На какво се дължи моята кармична обремененост и мога ли да я преодолея?

 306. ЗА ВАНИНА: Ами,обикновено кармичните обременености са свързани с това,че в някой живот не сте слушкала-))) и ся ще си понесете последствията…Разбира се,дори и сега си трупате карма,то си е неизбежно…Как се отработва- с много,ама много търпение и осъзнаване,че проблемите не са божие наказание,а са в следствие на нашите мисли и постъпки,било то сега или в минал живот. Аз също имам кармична обремененост,казвала съм го не веднъж-)))),но за сметка на това пък имам и силни числа-))).Синът ми,мъжът ми,всички сме с господарски числа и кармично обременени-))),но когато започнах да чета гностична литература и езотерика,някак си се промених-)))) и ето ме сега….новичка-)))).Пробвайте и вие-приемайте обидата като урок,който ще научите и че вероятно този човек има причина да ви обижда – може в някой от животите си вие да сте го тормозела-))))…..Така прекъсвате кармичните връзки-)))).

 307. Благодаря Кабала! А това ,че в рождената си дата имам три шестици има ли някакво значение?

 308. ЗА ВАНИНА: Ако имате пред вид прословутото число на звяра – не не е това при вас. Освен ако не ме питате за арабската кабала,която много прилича на питаговория квадрат…При тях 6-цата означава желанието за физически труд,но нали се сещате,че всеки роден на вашата дата има три шестици….В случая се разглежда и името ви

 309. СВЕТЛАНА Says:

  Здравей,Кабала!Казвам се Светлана и съм родена на 18.11.1967г-16.15часа.Имам връзка с мъж на име Коста-01.11.1961година.Ще имаме ли съвместно съжителство с този мъж,имаме ли бъдеще?Благодаря ти предварително!

 310. Радостина Says:

  Здравейте!:) Още преди няколко месеца попаднах „случайно“ в този блог, който смятам за много полезен:) едва сега се поразрових в коментарите и реших и аз да задам един-два въпроса.
  Родена съм на 11.05.1987г. От малка усещам, че има нещо скрито, което трябва да проявя. Интересът ми към езотеричните науки е още оттогава. Последните две години интензивно започнах да чета езотерична литература и да си правя асоциациите между въпросите, които ми се въртят в главата. Най-вече за закона за кармата. Непрекъснато осъзнавам „случайно“ или нарочно, взаимовръзките между нещата около мен и в мен…Но това е много обширна тема;)
  Интересно ми е обаче, какво вие мислите за моята дата:) Обичам да сравнявам мнения и затова се обръщам към вас:)) И как се свързва моята дата с датата 22.02.1987?
  с усмивки:)

 311. ЗА СВЕТЛАНА:От информацията,,която имам мога да ви кажа дали сте подходящи един за друг.Да,има възможност да сте заедно с този мъж,защото емоционално се допълвате.От една страна той е склонен да отстъпва,въпреки,че дълбоко в себе си предпочита да е авторитет и да е първи-))),а вие сте склонна да го разбирате.Имате нужда от ваше си пространство и той може да ви го даде.

 312. ЗА РАДОСТИНА:Интересът ви към езотеричната литература,вероятно е подтикван от числото на живота ви.Ако смятате,че вашата дата е нещо много особено,то определено се лъжете-)))).Има много хора родени на 11.05.1987,които не биха приели езотериката.Влияние в този случай оказват числата на името,гласните,както и преходните букви.И двамата с този човек носите обременености,които ще изплащате сега-))).Вие ще имате проблеми в професионален и в личен план,той много пъти ще губи пари,положение и ще се налага да работи още и още.Ако питате дали си подхождате,отговоръм ми е НЕ.Не знам дали мислите са бъдеще с този човек,но не мисля,че връзката ви ще продължи,в смисъл на брак…ако се стигне до там,то определено ще имате проблеми.Но,вие сте млада,така,че да не мислим за това от сега-)))В Езотеричния свят ще сте още дълго и сега е моментът да го правите-)))

 313. Радостина Says:

  Благодаря за отговора:) уточнението ми за интересът ми към езотериката не беше свързан пряко към датата ми на раждане:) просто исках да кажа, че харесвам това, което правите и от което се интересувате:)
  Наясно съм, че би трябвало да имам обременености и даже съм осъзнала някои в личен план…Обаче се питам дали някои хора не се срещат със своите сродни души по-късно в житейския си живот, именно заради факта, че и двамата трябва да пораснат в духовен план? И заради тоя въпрос реших да питам за съвместимостта ми с другата дата, а и защото и двете са с господарски числа.
  🙂

 314. ЗА РАДОСТИНА:Виждам,че доста се интересувате от тези науки-))) Всичко,което срещате по пътя си не е случайно,дори и хора и вие знаете това-)))Винаги има шанс да срешнете сродната си душа,особено,ако сте тръгнала по път,който не всички приемат.Да,двете дати са господарски числа,но това число е чисото на душата,т.е.къде би могла да се изяви чрез пътя си,обаче 90% от хората не усещат вибрацията на висшите числа и за това обикновено се редуцират-))).Много често едно 22 работи като 4,силно обременено от тези две двойки.Знаете,че е много трудно да накараш един чвек да мисли в друга посока-трябва му катарзис и то тежък…Числата,както и планетите работят на 4 нива,така че е особено важно да се разбере човек на какво стъпало се намира в момента. Поне 80% от хората са на т.нар.стадно ниво,т.е.не осъзнават че могат да променят всичко в себе си и вечно се оплакват,че точно към тях животът бил гаден…Осъзнатото съществуване е вече друга работа…Продължавайте в същия дух!

 315. Радостина Says:

  Благодаря:)
  Много сила и позитивизъм!:)

 316. Катерина Says:

  Здравейте,Даниела,
  Благодаря Ви за хубавата статия и за сайта Ви!
  За съжаление не съм сигурна кое е господарското ми число и кармичните също. Родена съм на 2.04.1977 и много ще се радвам ако ми кажете повече за моите числа,а и за живота ми като цяло.
  Искрено Ви благодаря!

  Сърдечни поздрави!

 317. Катерина Says:

  Здравейте отново,
  Забравих да напиша часът си на раждане-12.30часа и ако може да ми кажете какво трябва да поправя в този си живот.
  Благодаря отново!

 318. adraveite iskam davi popitam nehto roden sam na 02.08.1991god/ vaprosamie dali hte vzema maturite i se 4udq s kakvo da sledvam za sase podgotvq nosam oburkan za sega mislq za pravo molqvi tovae vajno za men . blagodarqvi predvaritelno

 319. ako mojete dame naso4ite kum nehto koeto da si struva

 320. ЗА НИКОЛАЙ: Ще ви отговоря,като на Ангелина-вероятно ме бъркате с врачка или екстрасенс…Аз не съм.Тези неща,наистина могат да се видят, но не само чрез датата на раждане…А какво значи „което си струва“?????Всеки има собствени виждания за това,ако не сте решил какво да учите,значи имате голям проблем.Ако ви кажа да се насочите към нещо,което не ви е по сръце…ще ме послушате ли? За матурите – ако ви кажа,че ще ги вземете,това означава ли,че няма да четете? Не търсете врачки,ами започнете да четете.

 321. nikolai/ togava nehto za rojdennatami data dami kajete roden sam 02.08.1991god

 322. imam priqtelka kazvase miroslava rodenae 09.09.1991god.nehto za neq po rojdennata data suvpadamelisi po is4isleniq

 323. ЗА КАТЕРИНА: Ами,вие нямате господарско число…Не знам какво сте разбрали от статията,но тези числа не присъстват във всеки един анализ на име или дата. Е,вие си имате кармично число и то е 14-))).Аз не виждам тежки проблеми при вас,по-скоро сте колеблива и прекалено много се съобразявате с това,което другите мислят за вас. Ще трябва да се научите да „чувате“хората около себе си.Понякога не се съобразявате с техните чувства.

 324. ЗА НИКОЛАЙ: Толкова ли е сложно да пишете на кирилица????Вие сте странна двойка с тази ваша приятелка-)))При вас има едно оттегляне от света,като че ли не се чувствате в собствени води сред хората около вас.Желанието ви да се наложите и докажете при вас действа с обратен знак- зацикляне. Всичко можете да постигнете,обаче с много работа.Това ви казват числата.Приятелката ви е странен характер и не съм сигурна вече по кой път е поела.Може да е много добра и след малко да е като дива котка.В нея има много тежки числа,символизиращи борбата между доброто и злото.Тя трябва да избере по кой път ще тръгне.Голямо психологическо натоварване има при нея.Тя ще тръгне по-бързо напред от вас-)))

 325. Катерина Says:

  Здравей, Кабала,
  Благодаря за отговора относно господарските числа.Явно не съм се заблудила като си мислех,че число на съдбата и г. число са съвсем различни директории.За кармичното число е точно понеже и аз почувствах,че е моето още когато четох статията ти.
  Много ти благодаря!
  По повод номерологичния анализ,който чакам бих искала да те помоля
  да ми го изпратиш на e-mail-a. Не искам да прекалявам с добрината ти,но
  ако може да включиш в него и коментар за подходящия партньор.
  Сърдечно Благодаря!!!!

 326. радослав Says:

  аз сам роден на 24.07.1987 год. а приятелкатами е малина е родена на 04.06.1993 според 4ислата като двоика нешто дами кажете за нас.

 327. Катерина,за този анализ се заплаща…Нали не мислите,че ще седна да пиша на ръка толкова време и да зарежа останалите си клиенти-))).Ако държите на подобен анализ, трябва да заплатите определена сума, но и да чакате поне месец и половина. Графикът ми е запълнен…

 328. ЗА РАДОСЛАВ: Нали не мислите,че трябва да ми се напише нещо 3 пъти от името на 2 души,че да го запомня???Няма нужда да го правите…Бихте могли да имате добра връзка с Малина, но не мисля,че ще продължи това…Вие трябва да внимавате с някакво пристрастяване – може да е алкохол,наркотици или работохолизъм. При вас има много колебания в живота,при нея нещата се развиват по-бързо.Тя е бунтар,вие сте склонен на по-големи компромиси.

 329. Катерина Says:

  Здравей, Кабала,
  Ценя твоя труд и бих заплатила за услугата,но няма цени.
  Моля определи цена и ми кажи. Моля те напиши ми цена и за срок от една седмица,понеже периода в който се намирам е тежък за мен и бих
  искала анализа да стане по-скоро ,ако ти е физически възможно.
  Благодаря ти за това което правиш!

 330. Zdraveite Kabala vednyj ve4e vi pisah i vie mi otgovorihte mnogo to4no. Imam samo o6te mqkolko vyprosa s koito ne sam naqsno.Imam 6ansove no trqbva li da napusna myja s kogoto jiveq i grada?Rodena sam na 22 11 1974.6te sre6tna li myj s koito da jiveq normalno. Predvaritelno ti blagodarq.

 331. Здравей Кабала. Много бих искала да ми кажете нещо за дъщеря ми Александра. Родена е на 02.03.1988г. Благодаря предварително.

 332. ЗА m: След като веднъж съм ви отговорила,значи съм казала това,което виждам в датата ви на раждане. Само по нея,аз няма как да знам кога ще срещнете мъж,с който да имате трайна връзка…не съм врачка-)))Предполагам,че съм ви казала,че е трябвало да сключите брак след 25 годишна възраст и че в момента тъпчите на едно място,а в същото време съдбата ви дава възможност да вървите нагоре.Тези непрекъснати притеснения за пари и семейство,които прерастват в страх,само ви пречат още повече.

 333. ЗА Kerea: Как сте със здравето,Мариета-)))Надявам сте,че сте добре и че сте си намерила приятели-))) Дъщеря ви ще има проблеми в личните си отношения,както и известни търкания и промени в професионален план.Тя е упорита и може да се справи с препятствията.Предпочита да се уединява от време на време,защото по този начин набавя нужната енергия,пък и е чувствителна,независимо,че не винаги го показва. Има даден късен брак,но това да не ви притеснява.

 334. Екатерина Says:

  Здравей кабала!
  Родена съм на 26.01.1977 в 10 часа сутринта в гр. Варна. Бих искала да ви попитам за личните си отношения – кога ще срещна мъж , с когото да изградя пълноценна връзка и от двете страни, а може би и брак?Дотук взаимоотношенията ми с другия пол са доста объркани и повърхностни… И другият ми въпрос е , тъй като в момента си търся нова работа, ще успея ли да намеря скоро и ще е успешна ли този път? Благодаря Ви предварително за отделеното внимание! С уважение,
  Екатерина

 335. ЗА ЕКАТЕРИНА: Ами,вие вечно търсите хармонията и идеалните отношения…Понякога точно това вечно търсене забавя брака-))).КОга ще срещнете мъж???Това от датата няма как да го знам.Много промени ще имате в живота си.Брак ще имате,ама не избързвайте. Вие нямате тежки аспекти между планетите,което говори,че на моменти се оставате на течението. Не се борите достатъчно,защото нямате тежки предизвикателства. Тази година е подходяща за започване на нещо ново-като планове и идеи.Така,че е подходящо време и за започване на работа.

 336. Здравей,Кабала!Как си?Надявам се,че те намирам в добро здраве и разположение на духа!Може ли да те помоля,да погледнеш какво казват звездите за мен?Интересува ме дали в близките 1-2 години ми предстои да се омъжа и да имам деца и в професионален план-дали ще имам развитие на настоящото си работно място и повишение на заплатата(понеже имам колега,който играе мръсно и ми „мъти водата“)или ще имам смяна на работата?
  Благодаря ти от сърце и ти желая прекрасен ден!:)

 337. Хи-хи,извинявай,забравих да си дам данните,много съм разсеяна напоследък.Родена съм на 10.06.1981,в 05:50ч. в Димитровград

 338. Здравейте,Кабала!
  Дъщеря ми е родена на 09.10.1990 г. в понеделник с/ у вторник в 2 часа през ноща . 22 в живота . Нешата са много трудни с нея . Какъв съвет ще ми дадете .(относно брак ,родители ,работа) .Ако може да ми кажете и нешо за сина ми – Роден 22.04.1996 г.
  С уважение:Марияна

 339. ЗА mjfan :Е,много питаш,душко-))))Аз тук,цял анализ трябва да завихря-))).Имаш данни да правиш доста пари,така че се отдай на кариера.Много внимавай какви ги вършиш,защото,специално при теб – всичко се наблюдава-)))),недей да кривваш от пътя. Тук виждам евентуален развод,ама не знам дали ще ме послушаш-)))).Не трябва да сключваш брак до 28 години.Така,съдбата ще те издигне на високо и то рязко,но твоя грешка ще е фатална и ще се наложи да започваш всичко от начало.Не ме питай каква е-нямам идея-гледам само датата ти на раждане.Деца,няма как да видя само от числата,ама пък и защо да нямаш.Питай за това,едва,когато си убедена,че нещо не се получава,не предизвиквай съдбата-))).

 340. ЗА mariyana :Вижте,тъй като дъщеря ви няма много числа в датата,виждате ,че са само единици и 9-ки,няма как да отговоря точно на всичко,което ви интересува. Така,тя наистина ще има проблеми,защото е родена под число на кармичната разплата.Това означава-възходи и падена,доста упорита работа над самата себе си и в отношението с другите.При нея има голямо психическо натоварване.Тя е доста интелигентна,с идеи,които може би, вие не приемате.Тази нейна зацикленост ще продължи до 25 години.Самата тя се бори със себе си. Иначе е чувствителна,но и колеблива,рязко сменя мнението си и може да е избухлива. Тя може да се насочи към хуманитарните науки или да работи нещо като съветник. Ще се омъжи,но няма да е скоро.Има късен брак и е по-добре.Нека да не избързва. Тази година за нея ще бъдат важни взаимоотношенията и договорните отношения. Нека да предприема всичко важно на дати 1-ви и 19-ти.
  Синът ви е прекалено чувствителен. Тук виждам нещо,което не знам как да го тълкувам-синът ви много боледува…Ако до сега не се е проявило това,то нека да замине да учи в чужбина.Чакала сте го това дете,с много любов сте го дарила-))),но синът ви много ще избира сред жените-))).Много колебания ще има в семейния си живот.Бракът му ще е след 25 години. До 30 години го очакват много промени в живота,но и възможност да си намери много доходна работа-))).

 341. Здравей,Кабала!Много ти благодаря за отделеното време!Отговорът ти ме обнадежди и разтревожи едновременно.Тази грешка,за която говориш мога ли да я избегна някак или задължително ще се случи.И още искам да те попитам за това наблюдение,за което говориш-за колегата и шефовете ли става дума?

 342. ЗА mjfan: Бог е дал свободна воля, нали-))))Всичко зависи от това по кой път ще тръгнете или какви действия ще предприемете. Тази грешка,за която ви казвам,може да е необходима,като разчистване на пътя ви от нещо към което сте прилепнала. Всичко е възможно. Душко,наблюдава Оня Отгоре-не говоря за никакви шефове и колеги…

 343. zdravei!iskam da popitam ne6to za men v smisal kak sam sas zdraveto,jivota mi zanapred ,i za lubovta.predvaritelno blagodarq!

 344. Здравей, Кабала отново! Благодаря, че си ми отговаряла до сега и си ме „осветлявала“;) по някои въпроси;).Имам следния въпрос към теб- какво ще бъде бъдещето на моята връзка с приятелката ми, от която имам и детенце?:) Тя се казва Преслава и е родена на 09.08.1982г. И ако ми кажеш нещо за дъщеричката ми Илина, която е родена на 20.06.2007г. ще съм ти много признателен!!! Благодаря в аванс!

 345. ЗА ГЕРГАНА: За съжаление нямам кристално кълбо,за да ви отговоря на тези въпроси…Може би,не сте разбрала,че аз съм номеролог,а не врачка. Моля,да пишете на кирилица

 346. ЗА МИЛАН: След като отново ми пишете,вероятно разногласията при вас са започнали. Вашата приятелка няма кармична обремененост и за разлика от вас доста неща е довършила в минал живот. Вие сте по-отстъпчивия-))) Тя е по-властна и изисква едва ли не все тя да е права-)))…ама,жени,какво да ги правиш…-))) При нея има много усилия и много промени,които ще се наложи да преодолява до 35 годишна възраст. Ако имате желание да сключвате брак,то трябва да е след тази възраст. Има притеснения от финансов характер и такива за семейство. Бихте могли да сте заедно,аз ви го казах,но все пак,вероятността за раздяла остава.
  Дъщеря ви е много изключително дете и е голяма глезанка-))). Тя ще вземе най-доброто от вас двамата-приказлива като вас и инат като майка си-))).На моменти доста ще се колебае,но мога да ви кажа,че БИГ БОС-ът ще е тя,а не вие-))). Рязък скок нагоре и предвещава съдбата и тя ще се възползва от това,независимо от промените,които ще има в живота си,но те само ще я амбицират-))).
  Целувки на малката принцеса от мен-)))

 347. Благодаря ти,kabala! Направо в десетката улучи за дъщеричката ми:)! Даже случайно или не (няма нищо случайно на този свят според мен) дори обръщението към нея си улучила:-) 🙂 ;-). Приятелката ми на шега я нарича „шефче“ ;-). Голяма бърборина е и много упорита, но сладка:-).АЗ наистина мисля, че е по специална, не че ми е детенце или се хваля, тя наистина си е специална и моето най-ценно съкровище:-)!!! Та специалното в нея се появи още с раждането й – роди се с белег на челцето, който с течение на времето се заличава и избледнява… Сигурен съм, че значи нещо!!! И се чудя какво е неговото значение? Нещо като на Горбачов , но в по-малки размери, точно на мястото където според източните учения се намира така нареченото трето око… Ти разбираш ли нещо от това, мога да ти пратя снимка на мейла ти, ако е така… Това засега … Благодаря още веднъж!:-)
  P.S. По уместо е да сравня белега й с този на Хари Потър, поне по мястото, където се намира:-)

 348. „P.S. По уместо…“ – да се чете „P.S. По-уместно…“

 349. ЗА МИЛАН:-)))) По това,което ми казвате ,мога приблизително да кажа и в астрологичен аспект къде и са планетите-)))).Разбира се,че можете да ми я пратите на мейла,за да я видя-))).Да,наясно съм с третото око и чакрите,както и с различните цветове на аурата-))),но никой не ме е питал тук за това-)))

 350. Здравей, Кабала, родена съм на 08.06.1982 около 18:30 часа. Искам да ми кажете нещо за мен, в момента имам чувството че личният ми живот е страшно объркан? Благодаря предварително!

 351. ЗА ЛЮБКА:Личният ви живот ще се подреди.Трябва да изживеете една тежка раздяла,за да продължите напред. Навлязла сте в период,в който предстоят много промени от лично и професионално естество.Притесненията ви ще продължат,независимо от това,че нещата ще тръгнат да се оправят.Целта е да използвате правилно възможностите си.Тази година е период на семейни проблеми,но може да въдворите и хармония. Предстои ви приключване на лични връзки,които вече са загубили смисъл.2009 ще се позатворите малко в себе си,но поне ще възвърнете силите си и самочувствието си.Ще си мислите,че всичко около вас се отича бавно и нищо интересно не ви се случва-)))Не се притеснявайте.Имате даден рязък скок нагоре-))).

 352. Здравейте,родена съм на 07.02.1984 -4 -ка съм -личният ми живот е…меко казано катастрофа-всичко, което правя става изключително трудно любовен живот-няма-ще се променили това или …
  Придварително благодаря!А по принцип съм ведър човек не натоварвам никой с моите грижи

 353. ЗА ВАСКА: Честно казано,не виждам причина да се притеснявате-)))Ще имате много възможности за трайни връзки и брак-))). Любовният ви живот е труден,защото вие трудно допускате хората до душата си,просто характер. Изисквате свое кътче,малко сте консервативна и прекалено много раздробявате и анализирате нещата.При вас има срив,който ще промени живота и развитието ви.След 32 години ще имате много любови и връзки-))). Ведростта,за която говорите,не означава,че сте доверчива-))).

 354. Десислава Says:

  Здравейте, Кабала !
  Не бих искала да прозвучи като ласкаене, но съм удивена от познанията Ви в тази материя.
  Родена съм на 03.04.1973 год. в 00,30 часа. Мога ли да помоля /и аз като всички останали/ за възможна информация за тенденция в личните взаимоотношения и професия и как мога да се свържа с Вас за платен и подробен анализ на някои въпроси, които ме вълнуват не от днес.

 355. Здравейте! Родена съм на 01.04.1963 год. бихте ли могли да ми предскажете нещо. През целият ми съзнателен живот се трудя, обучавам, отглеждам сама децата си и не мога да кажа, че съм живяла спокойно. Винаги съм била принебрегвана. Ще има ли някаква радост в живота ми, освен децата ми разбира се? Благодаря предварително!

 356. Здравейте,
  Родена съм на 21.01.1978г. Бих икала да знам кое е личното ми число или сбора на всичките числа от рождената ми дата и година е 2 или е 11. Защото съм чела че девятките не се събират, на други места че се събират всички числа и аз не знам кое е вярно.
  Благодаря много!

 357. ЗА ДЕСИСЛАВА: На вас ви върви в хуманитарните науки и като гледам началният ви цикъл на живот сте натрупали доста знания. Дадено ви е било да сте известно време в чужбина. Имало е вероятности от злополуки при вас и някакви забавяния в развитието ви.Рязък скок нагоре-това ви очаква.Притесненията ви са свързани по-скоро със семейство. Не знам дали сте омъжена,но вие трябва да сключите брак малко по-късно в живота си. Тази година ви е подходяща да направите някои промени в живота си,за да можете през 2009/2010 да приключите с ненужни връзки и задължения от морално и емоционално естество.

 358. ЗА ДИЯНА: Вие хем търсите хармония и семейно щастие,хем проявявате желание да доминирате. Родена сте под число,което ви задължава да правите повече жертви. Подвластна сте на промени,колебаете се и понякога се водите по стъпките и грешките на другите. Емоционалните ви напрежения няма да спрат,просто трябва да се научите да ги превръщате в нещо друго-да пишете,да рецитирате,ако щете,да танцувате. Ако сте се омъжила преди 30 години,то определено сте стигнали до раздяла.Нямам идея дали сте се развела,числата при вас не го показват,но е имало такава възможност.Мога да ви кажа,че Съдбата ви е давала възможности за любов и разбиране от поне 9 години насам.Отделен въпрос е дали изобщо сте се възползвала от това. Имате склонност да прощавате,но чувството ви на гордост е прекалено.

 359. ЗА СИЛВИЯ: Нищо не разбрах от това,което ме питате-или аз съм прекалено руса или някой ви е надрънкал глупости,относно събирането на числото 9???? Числото ви е 11,обаче единици са тези,които работят на земно ниво с това число.За това,повечето номеролози биха ви го разтълкували като 2.Този въпрос се решава,когато се направи пълен анализ на името ви и се погледнат комбинациите от числа.Може да усетите неговото влияние по-късно в живота си. Вие сте склонна към раздели и семейсни проблеми. Да,при вас,като гледам,определено по-добре работи двойката.

 360. Здравейте ,Кабала!
  Родена съм на 26.08.1973 г. в 18ч. Много ще съм благодарна ,ако ми кажеш нещо за личния и професионалния ми живот за напред.В момента съм много объркана и предприемам сериозни промени ,затова имам нужда от помощ.Благодаря предварително!

 361. Десислава Says:

  Благодаря Ви Кабала !!! Наистина сте невероятна ! Всичко е вярно и аз се изкуших да Ви пиша на e-maila.

 362. Здравейте ,Кабала!
  Родена съм на 26.08.1973 г. в гр.Варна .Бих искала да разбера какво развитие ме очаква в професионален и личен план,ще успея ли да реализирам желанията си. В момента съм много объркана и ми предстоят сериозни промени.Имам нужда от помощ .
  Много БЛАГОДАРЯ !

 363. Извинявам се ,ако съобщението ми се е получило два пъти ,просто мисля ,че първия път не успях!

 364. ЗА МИЛЕНА:Ами,аз така като гледам,то целия ви живот е свързан с работа,кариера и желанието ви да се самореализирате.Вие достатъчно промени сте преживяла,включително и тежка раздяла. По принцип ви е дадено и проблем в професионален план и за това зацикляте с тези притеснения за пари-))).Тази година ви е силна,особено,ако през септември и октомври сте постигнали нужното равновесие.Много сте упорита и през 3-тото тримесечие на личната си година ще имате възможност да се реализирате.Тогава трябва и да сте внимателна,заради енергийните промени.

 365. Камелия Says:

  Здравейте,
  Родена съм на 19.12.1978г. в София. Също така и живея в София. Последната година беше много, ама много трудна за мен в всяко едно отношение и продължава да е все още такава. Ще ми кажете ли нещо повече, как вървят нещата при мен занапред. Благодаря и хубав ден желая.

 366. Благодаря за отделеното време,Кабала и за хубавите думи!
  Доколкото разбирам личната ми година 2009 ,което много ме радва и се надявам да вървя в правилната посока.
  Благодаря ти от сърце и ти желая много здраве и късмет!

 367. ЗА КАМЕЛИЯ:Последната година,която е била трудна за вас е 2007/2008,нали,тъй като сте родена в края на годината. Не се притеснявайте от 2009 нещата ще се променят. Имате хубави числа,макар и с известни обременености от минали животи,но виждам,че Съдбата ви дава числа в градация,което показва,че ще имате хубави шансове.Друг е въпросът колко ще съумеете да се възползвате от тях,защото виждам и тъпкане на едно място ,заради някаква връзка и евентуален въпрос за раздяла.

 368. Камелия Says:

  Здравейте отново, благодаря за отговора. Наистина Съдбата като цяло е благосклонна към мен, немога да се оплача. За тази връзка, която споменовоте и за тъпкането на едно място е мъжа ми в момента, аз го знам, но той ми е много мил и нежелая да го нараня. Кажете ми нещо за него, Милен, роден на 24.02.1979г, дали ще се разделим и за дъщеричката ни Дарина 09.11.2006, тя е маята радост в живота. Много Ви благодаря и бъдете здрава.

 369. Еха,…а какво ли вещаят числата и за мен? чака ме много различна година,нали Кабала? роден съм на 30.10.1985… интересува ме винаги какво ще се случи,нищо друго 😉

 370. ЗА КАМЕЛИЯ: Само по дати,няма как да кажа дали ще се разделите или не. При мъжа ви има обременност,свързана с връзките. Очакват го големи промени в работата и в семейството. Дарина е твърде малка,за да ви казвам за нея каквото и да било,но ще ви кажа,че трябва да я насочите към хуманитарните науки.Има инат това дете-)))) и ще се опитва да доминира по един „особен“начин-)))Направо ще ви вади душицата с памучец-))))

 371. ЗА ЙОГО: С теб вече си говорихме по скайпа,но до сега не бях поглеждала числата ти…Да,това,което си го мислиш е заложено и в датата ти на раждане,но се научи да поемаш отговорности и учи…Подготви се за големи промени и за това,че животът ти няма да е много лек,ако разчиташ на други.

 372. Гълъбина Says:

  Здравей Кабала!Родена съм на 03.09.1969г.Бих била безкрайно щастлива,ако споделиш дали виждаш в живота ми среща с подходящ човек,защото до този момент явно не ми е било писано да срещна такъв.Омъжих се рано,но не за точният човек и явно нещо не се получават нещата около мен.Има ли скоро шанс да открия такъв или просто не ми е писано в този живот да съм щастлива…

 373. На въпроса,който задавате,мога да ви отговоря,ако съм врачка…Най-общо казаноима вероятност да срещнете мъж в живота си,обаче,вие трябва да промените някои неща от характера си. Тук виждам някакво желание да учите или да пътувате. По принцип е малко трудно при вас сключването на брак.Вие сте с особен характер и трябва винаги да правите по-големи компромиси. След 4 месеца,поне до година имате шанс да срещнете човек,с когото да се разбирате.

 374. Даниела Димитрова Says:

  Здравей Кабала! Родена съм на 30.05.1965г. между 5.30 и 6.00ч. На 43 г. съм, но все още ми е трудно да намеря своя път. От 24 годишна възраст непрекъснато се усъвършенствам и все уча нещо ново. Но така и не се ориентирах към едно определено нещо . Лутам се непрекъснато, търся своя път, но все не го намирам. Отново съм пред труден избор, дали да сменя професията си или не? Трудността е породена от факта, че харесвам това, което правя (начален учител; логопед), но това напоследък много ме изхабява. Претърпях скоро операция на гласните струни и се страхувам да не загубя гласа си, тъй като много се натоварвам. Работя на няколко места и не ми е лесно. Не се оплаквам, въпреки трудностите. И мога да кажа смело, че все пак съм щастлив човек, защото имам две чудесни дъщери, които обожавам! Ще бъда благодарна, ако можете да ми кажете нещо, което поне мъничко да ми посочи верния път!

 375. Здравей Кабала!Родена съм на 08.03.1982г.в 11.30ч. от началото на октомври имам чуството, че живота ми се срива- имам проблеми с колегите в работата,дъщеря ми е болна и все не й поставят точната диагноза(родена е на 13.10.2006г. в 11.37ч. и се казва Мария-Антоанета),освен всичко това със съпруга ми малко се отдалечихме!Никога до сега не съм се чуствала по-сама и в безизходица.Моля Ви да ме посъветвате каде греша и какво да направя
  за да потръгне живота ми!
  Благодаря Ви предварително.

 376. ЗА ДАНИЕЛА: Здравейте-))) Можете да смените работата си,но не и тази година-))). Добре е да е следващата и то около юли. Сед 43 годишна възраст,вие ще навлезете в период на големи промени,които ще са в продължение на 9 години. Това ще ви помогне да се ориентирате.Виждам непрекъснати притеснение от ваша страна за пари,както и самота, но на вас ви е дадено да вървите нагоре,така че,не се притеснявайте.

 377. ЗА МАРИЯ:Мария,вие сте си малко дръпнатичка-)))).Определено критикувате хората. Учите ли? Трябвало е да го направите на всяка цена.Имате срив,но той е свързан с вашето осъзнаване в духовен план. Все пак имате и кармично число,което трябва да се отработи. В момента толкова много се бунтувате,срещу съдбата си,че тъпчите на едно място.2009 ще започнете нов цикъл в живота си,но е свързан с много и тежка работа. С дъщеря си имате едно и също число. Да,при нея има заболявания,както и кармична обремененост. За съжаление,не съм лекар,колкото и да ми се иска да ви помогна не мога да ви кажа диагноза. Все пак обаче,искам да разбера нещо повече за нея и ще съм ви благодарна,ако ми пишете на мейла kabala681@abv.bg.
  Дъщеря ви,проблем с кръвообращение и кости ли има? За семейния ви живот не мога да ви дам голяма надежда,защото има склонност при вас за евентуална раздяла. Не сте ми написала датата на съпруга си.

 378. Здравейте Кабала,от няколко години науки като номерологията са ми много интересни.Винаги ми е било любопитно какво ще стане с мен след време,роден сам на 06.юли.1987!ще Ви бъда много благодарен,ако ми кажете какво казва номерологията за мен!!! Благодаря предваритално!

 379. Даниела Димитрова Says:

  Благодаря Ви, Кabala! Надявам се да намеря пътя. Желая Ви успешна седмица!

 380. Благодаря,Даниела! Ще намерите пътя си и още как…Имате силно име,което ви дава възможност да оцелявате винаги-)))

 381. ЗА ВЕНЕЛИН:След като казвате,че от няколко години се занимавате с номерология,предполагам,знаете какво ви очаква като периоди и реализации-))).Надявам се,това да не е изпит от ваша страна-))). Нямаше нужда да пишете едно и също нещо в няколко теми,ще ви кажа еднакви неща…Вие имате кармична обремененост,която ще е свързана с личния ви живот.Трябва да внимавате,защото ви е даден брак,който не знам защо изобщо ще го сключите,но той няма да е стабилен. Има вероятност от раздяла,като едвапо-късно в живота си ще срещнете истинската си любов. Обръщате прекалено голямо внимание на взаимоотношенията и се влияете от тях. То не може да има в света само хармония,нали?-)))Иначе щяхме да тръгнем към инволюция. Съдбата ще ви подложи на изпитания,но като гледам,вие няма да и се дадете-))). Не ви съветвам да сключвате брак до 34 години.